بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: علی خزاعی


موارد یافت شده: 18

1 - بررسی تفاوت زبانِ نخستین نمایشنامه های ترجمه شده با نمایشنامه های ترجمه شده معاصر در ایران (چکیده)
2 - تحلیل شیوه‌های گوناگون بازنمایی گفتار در داستان‌های فارسی قبل و بعد از نهضت ترجمه در عصر قاجار (چکیده)
3 - گرایش به سبک اسمی در متون ترجمه شده توضیحی (چکیده)
4 - A Critical Review of the Role of Translator's Critical Reading and Pragmatic Function of (چکیده)
5 - Phylogeny of snow trout (Schizothorax) based on Cytochrome oxidase subunit 1 (COI) gene (چکیده)
6 - بررسی میزان اتکا به عامل فرامتنی «جهت ترجمه»: موردپژوهی ترجمه های رمان صدسال تنهایی نوشتة گابریل گارسیا مارکز (چکیده)
7 - بررسی حکایات عرفانی از جهت صدق و کذب (چکیده)
8 - اهمیت یکدستی سبک در ترجمه با نگاهی به ترجمه غلامعلی حدادعادل از قرآن (چکیده)
9 - نکاهی توصیفی به وضعیت ترجمه و تالیف ادبی در نظام چندکانه ادبی ایران در دهه 1380 (چکیده)
10 - Insight from EMT for Translator Training in Iran (چکیده)
11 - تک صدایی در ترجمه دن کیشوت (چکیده)
12 - تاثیر ترجمه های مدرن انگلیسی بر هنجار سبکی طول جمله در رمان فارسی (چکیده)
13 - ارزیابی کیفیت ترجمه (چکیده)
14 - اهمیت تفکر انتقادی در آموزش خواندن (چکیده)
15 - سرچشمه نظریه های ترجمه (چکیده)
16 - مطالعه روش برتر در ترجمه ادبی (چکیده)
17 - رئالیسم جادویی در تذکره الاولیاء (چکیده)
18 - تکیه جمله در جمله ساده فارسی (چکیده)