مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. صابر جمالی , حسین بانژاد , عباس صفری زاده ثانی , بررسی برهمکنش سطوح آبیاری و بافت خاک برعملکرد، اجزای عملکرد و بهره‌وری مصرف آب گیاه شاهی, مدیریت آب در کشاورزی, دوره (9), شماره (2), سال (2022-12), صفحات (59-72)
 2. وحید شمس آبادی , حسین بانژاد , حسین انصاری , سیدحسین نعمتی , بررسی بهره وری آب و بعضی خصوصیات گیاه نعناع فلفلی در شرایط تنش آبی و شوری در حضور سلنیوم, مدیریت آب در کشاورزی, دوره (9), شماره (2), سال (2023-3), صفحات (115-130)
 3. وحید شمس آبادی , حسین بانژاد , حسین انصاری , سیدحسین نعمتی , بهینه سازی مصرف آب و تعیین توابع تولید آب- شوری- عملکرد در گیاه نعناع فلفلی در حضور سلنیوم, پژوهش آب ایران, سال (2023-1)
 4. سیدحمید میرقاسمی , حسین بانژاد , علیرضا فریدحسینی , کاربرد سنجش از دور در مدل سازی هیدرولیکی و تعیین حد بستر رودخانه‌ها (مطالعه موردی : رودخانه ارداک), سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی, دوره (14), شماره (1), سال (2023-2), صفحات (9-12)
 5. شمیم لاریجانی , حسین بانژاد , عطاالله کاویان , علی نقی ضیائی , ارزیابی حساسیت دو مدل کیفیت آب NSFWQI و IRWQISC در رودخانه هراز, آبیاری و زهکشی ایران, دوره (16), شماره (4), سال (2022-11), صفحات (816-830)
 6. صابر جمالی , حسین بانژاد , عباس صفری زاده ثانی , بهناز هادی , Investigation the Effect of Irrigation Levels on Peppermint Yield and Water Productivity under Salinity Stress, علوم آب و خاک, دوره (26), شماره (1), سال (2022-5)
 7. محمد علی بوش , حسین بانژاد , مرتضی گلدانی , معصومه متانت , بررسی تاثیر کیفیت‌های مختلف پساب بر برخی صفات بیوشیمیایی و مورفولوژی گیاه گوجه‌فرنگی در شرایط کم آبیاری, پژوهش آب ایران, دوره (15), شماره (4), سال (2022-3), صفحات (59-67)
 8. صابر جمالی , حسین بانژاد , مریم نظری , عباس صفری زاده ثانی , بررسی تأثیر رژیم‌های تلفیقی آبیاری با پساب تصفیه شده شهری بر خواص مورفولوژیکی و بهره‌وری مصرف آب گیاه تربچه, فناوری تولیدات گیاهی, دوره (20), شماره (2), سال (2022-4), صفحات (105-114)
 9. نجمه گازرحبیب ابادی , کامران داوری , حسین بانژاد , انتخاب بهترین روش استفاده مجدد از پساب با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP), آبیاری و زهکشی ایران, دوره (15), شماره (5), سال (2022-1), صفحات (1031-1039)
 10. عباس صفری زاده ثانی , صابر جمالی , حسین بانژاد , بررسی اثر آبیاری با آب مغناطیسی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه همیشه بهار در بافت های مختلف کشت, پژوهش آب ایران, دوره (15), شماره (1), سال (2021-6), صفحات (75-85)
 11. عباس صفری زاده ثانی , حسین بانژاد , صابر جمالی , تأثیر آب مغناطیسی و بافت خاک بر دقت اندازه‌گیری میزان رطوبت به‌وسیله‌ی دستگاه TDR, دانش آب و خاک, دوره (31), شماره (3), سال (2021-11), صفحات (72-61)
 12. بهاره شاهدی , حسین بانژاد , مرتضی گلدانی , مصطفی قلی زاده , بررسی تاثیر آب مغناطیسی بر خصوصیات رشدی و بذر اسفناج(Spinacia oleracea) تحت شرایط کم‌آبیاری, آبیاری و زهکشی ایران, دوره (14), شماره (5), سال (2021-1), صفحات (1549-1538)
 13. معصومه متانت , حسین بانژاد , مصطفی قلی زاده , مرتضی گلدانی , بررسی اثر مدت‌زمان قرارگیری آب آبیاری در میدان‌مغناطیسی بر شاخص‌های کمی و کیفی گیاه تربچه, پژوهش آب در کشاورزی, دوره (34.4), شماره (4), سال (2021-1), صفحات (623-615)
 14. طاهره حیدری , بهاره شاهدی , حسین بانژاد , تأثیر آب مغناطیسی بر خصوصیات رشدی ریحان تحت کم آبیاری و آبیاری ناقص ریشه, مدیریت آب در کشاورزی, دوره (7), شماره (2), سال (2021-5), صفحات (149-158)
 15. صابر جمالی , حسین بانژاد , عباس صفری زاده ثانی , سارا عطاران , بررسی اثر سطوح مختلف آبیاری بر خواص رشدی و عملکردی همیشه بهار در بافت‌های مختلف خاک, محیط زیست و مهندسی آب, دوره (7), شماره (1), سال (2021-4), صفحات (119-131)
 16. معصومه متانت , حسین بانژاد , مرتضی گلدانی , مصطفی قلی زاده , تاثبر آب مغناطیسی و پرایمینگ بر شاخص‌های جوانه‌زنی گیاه تربچه جهت بهبود بهره‎وری آب, مدیریت آب در کشاورزی, دوره (7), شماره (1), سال (2020-9), صفحات (120-109)
 17. عباس صفری زاده ثانی , حسین بانژاد , مرتضی گلدانی , مصطفی قلی زاده , بررسی اثر پرایمینگ بذر بر خصوصیات رشدی فلفل دلمه ای تحت آبیاری با آب مغناطیسی, آبیاری و زهکشی ایران, دوره (14), شماره (2), سال (2020-6), صفحات (436-445)
 18. معصومه متانت , حسین بانژاد , مرتضی گلدانی , مصطفی قلی زاده , بررسی اثر آب مغناطیسی و پرایمینگ بر عملکرد صفات مورفولوژیکی گیاه تربچه تحت تنش خشکی, مدیریت آب و آبیاری, دوره (10), شماره (1), سال (2020-5), صفحات (75-87)
 19. داود داود مقامی , حسین بانژاد , جواد مظفری , سید اسداله محسنی موحد , تاثیر همزمان بزرگنمایی سرریز و آبگیری نسبی بر روی انتقال رسوبات بستر به کانال آبگیر در بندهای انحرافی, پژوهش های حفاظت آب و خاک, دوره (26), شماره (4), سال (2019-10), صفحات (191-206)
 20. سیدحمید میرقاسمی , حسین بانژاد , علیرضا فریدحسینی , ارزیابی تاثیر تغییر کاربری اراضی بستر رودخانهها بر میزان و شدت سیل مطالعه موردی: رودخانه ارداک, مطالعات جغرافیایی مناطق خشک, دوره (9), شماره (36), سال (2019-8), صفحات (44-61)
 21. حسین بانژاد , حامد نوذری , فرزانه قائمی زاده , بلیس انسوم , مطالعه آزمایشگاهی و عددی الگوی جریان و شدت تلاطم در نواحی مرده کناری در یک کانال متقارن, آبیاری و زهکشی ایران, دوره (13), شماره (3), سال (2019-9), صفحات (811-820)
 22. کامران یوسفی , حسین بانژاد , مجید حیدری , مهناز کریمی , بررسی تغییرات فشار در بستر حوضچه های آرامش, تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی, سال (2018-6)
 23. نواب دانشی , روح الله فتاحی نافچی , حسین بانژاد , پیش بینی تغییرب زمانی افت در صافی شنی, آب و فاضلاب, دوره (29), شماره (3), سال (2018-9), صفحات (78-87)
 24. حسین بانژاد , مصطفی قلی زاده , مرتضی گلدانی , بررسی تأثیر شدت های مختلف آب مغناطیسی بر عملکرد کمی و کیفی گیاه تربچه, آبیاری و زهکشی ایران, دوره (12), شماره (2), سال (2018-7), صفحات (472-480)
 25. حسین بانژاد , حامد نوذزی , فرزانه قائمی زاده , شبیه سازی عددی جریان در نواحی مرده مستطیلی کانال آبیاری با استفاده از مدل +CCM-STAR, تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی, دوره (18), شماره (69), سال (2017-12), صفحات (31-44)
 26. داود داودمقامی , حسین بانژاد , مجتبی صانعی , سید اسدالله محسنی موحد , بررسی تاثیر رقوم بستر بالادست و پایین دست روی ضریب آبگذری سرریز نوک اردکی لبه تیز, مهندسی و مدیریت آبخیز, دوره (9), شماره (4), سال (2017-11), صفحات (413-425)
 27. وحید یزدانی , حسین بانژاد , علیرضا رحمانی , ررسی عملکرد پودر دانه های مورینگا اولیفرا در مقایسه با سولفات آلومینیوم و پلی-آلومینیوم کلراید در تصفیه آب های آلوده, علوم و تکنولوژی محیط زیست, دوره (19), شماره (4), سال (2017-5), صفحات (321-334)
 28. داود داود مقامی , حسین بانژاد , مجتبی صانعی , سید اسدالله محسنی موحد , مطالعه آزمایشگاهی و عددی مشخصات هیدرولیکی جریان عبوری از سرریز لبه تیز در اثر بالاآمدگی بستر بالادست, پژوهش های حفاظت آب و خاک, دوره (24), شماره (1), سال (2017-7), صفحات (265-278)
 29. فرناز ارشادفتح , حسین بانژاد , فریبا محسن زاده , حذف آفت‌کش کنفیدور از آب‌های آلوده توسط گونه‌های مختلف قارچ تریکودرما, آب و خاک, دوره (30), شماره (5), سال (2016-12), صفحات (1543-1555)
 30. احسان علیائی , حسین بانژاد , علیرضا رحمانی , عباس افخمی , جواد اویسی , امکان سنجی استفاده از نانوذرات پراکسید کلسیم در حذف آرسنیک III از آب­ های آلوده در کشاورزی و تاثیر آن بر پارامترهای کیفی آبیاری, سلامت و محیط زیست, دوره (5), شماره (3), سال (2013-7), صفحات (319-330)
 31. مهدی مکاری , حسین بانژاد , محمد رضا مصدقی , اثر سرعت صافی سازی و عمق بستر صافی تند شنی بر کارایی حذف ذرات معلق, آب و فاضلاب, دوره (22), شماره (2), سال (2011-8), صفحات (31-38)
 32. حسین بانژاد , وحید یزدانی , علیرضا رحمانی , سهیل مهاجرانی , احسان علیائی , ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﭘﻮﺩﺭ ﺩﺍﻧﻪﻫﺎﻱ ﻣﻮﺭﻳﻨﮕﺎ ﭘﺮﮔﺮﻳﻨﺎ ﺩﺭ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻓﺎﺿﻼﺏﺧﺎﻧﮕﻲ, آب و فاضلاب, دوره (23), شماره (1), سال (2012-5), صفحات (84-92)
 33. فرناز ارشاد فتح , حسین بانژاد , فریبا محسن زاده , سازگارسازی قارچ تریکودرما به آفت کش کنفیدور و ارزیابی توان رویشی آن در محیط های حاوی سم, زیست شناسی میکروارگانیسم ها, دوره (4), شماره (15), سال (2015-12), صفحات (145-154)
 34. حسین بانژاد , مهدی مکاری , محمد رضا مصدقی , یاسر دعایی , ارزیابی کارایی حذف ذرات معلق آب توسط صافی تند شنی با تغییر غلظت ذرات و اندازه دانه های محیط بستر صافی, آب و فاضلاب, دوره (19), شماره (4), سال (2009-1), صفحات (40-47)
 35. نواب دانشی , حسین بانژاد , رضا پیر تاج همدانی , هوشنگ فرجی , تاثیر فیلتر تند شنی بر کارایی حذف فلزات مس و روی در حضور غلظت های متفاوت فسفات, سلامت و محیط زیست, دوره (3), شماره (3), سال (2010-10), صفحات (271-280)
 36. احسان علیائی , حسین بانژاد , محمد تقی صمدی , علیرضا رحمانی , محمد حسین ساقی , ارزیابی کارایی شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی شاخص های کیفی (BOD و COD) آب رودخانه دره مرادبیک همدان, دانش آب و خاک, دوره (20), شماره (3), سال (2010-11), صفحات (199-210)
 37. حسین بانژاد , حمید محب زاده , ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی دشت رزن – قهاوند برای تامین آب مورد نیاز کشاورزی با استفاده از GIS, فضای جغرافیایی, دوره (12), شماره (38), سال (2012-5), صفحات (99-110)
 38. حسین بانژاد , اسماعیل مکاری قهرودی , محمود اثنی عشری , عبد المجید لیاقت , بررسی اثر متقابل آب مغناطیسی و شوری بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه ریحان, آبیاری و زهکشی ایران, دوره (7), شماره (2), سال (2013-7), صفحات (178-183)
 39. حسین بانژاد , حسین محب زاده , محمد حسین قبادی , مجید حیدری , شبیه سازی عددی جریان و انتقال آلودگی در آبهای زیرزمینی مطالعه موردی: آبخوان دشت نهاوند, دانش آب و خاک, دوره (23), شماره (2), سال (2013-7), صفحات (43-57)
 40. حسین بانژاد , مهسا کمالی , کیمیا امیر مرادی , احسان علیائی , تخمین برخی پارامترهای کیفی رودخانه ها با استفاده از مدل هیبرید شبکه های عصبی- موجکی (منطقه مطالعاتی جاجرود تهران و قره سو کرمانشاه), سلامت و محیط زیست, دوره (6), شماره (3), سال (2013-12), صفحات (277-294)
 41. حسین بانژاد , حمید محب زاده , احسان علیائی , کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی و GIS در تخمین پارامتر های موثر در تعیین الگوی کشت (مطالعه موردی : شهرستان نهاوند), علوم و تکنولوژی محیط زیست, دوره (15), شماره (1), سال (2013-4), صفحات (23-35)
 42. فرزانه قائمی زاده , حسین بانژاد , امید بهمنی , امید بهمنی , شبیه سازی حرکت کادمیم درشرایط مختلف خاک با مدل غیرتعادلی فیزیکی, دانش آب و خاک, دوره (24), شماره (4), سال (2015-2), صفحات (29-44)
 43. حسین بانژاد , رضا بهراملو , بررسی رابطه پارامترهای دوام و مقاومت فشاری در پوشش بتنی کانال های آبیاری(مطالعه موردی در همدان), تحقیقات مهندسی کشاورزی, دوره (15), شماره (4), سال (2015-2), صفحات (79-92)
 44. حسین بانژاد , عطیه زارعی , علی اکبر صفریسنجانی , فرشاد دشتی , پیامدآبیاری با آب آلوده به آرسنیک و روی بر تجمع روی در گیاه تربچه, سلامت و محیط زیست, دوره (7), شماره (2), سال (2013-9), صفحات (195-204)
 45. حسین بانژاد , ارزیابی کیفیت دوام پوشش بتنی کانال های آبیاری در محیط سردسیر(مطالعه موردی در استان همدان), آبیاری و زهکشی ایران, دوره (8), شماره (1), سال (2014-4), صفحات (171-179)
 46. وحید یزدانی , حسین بانژاد , محسن میرزایی , ارزیابی آب های زیرزمینی دشت بهار همدان از نظر خورندگی و رسوب گذاری, مهندسی منابع آب, دوره (2), شماره (4), سال (2009-9), صفحات (57-68)
 47. حسین بانژاد , وحید یزدانی , علیرضا رحمانی , سهیل مهاجری , احسان علیایی , امکان سنجی استفاده از دانه های مورینگا پرگرینا در مقایسه با آلوم و پلی آلومینیم کلراید در تصفیه فاضلاب, سلامت و محیط زیست, دوره (3), شماره (3), سال (2010-12), صفحات (251-260)
 48. علی اکبر سبزی پرور , فرزین تفضلی , حمید زارع ابیانه , حسین بانژاد , محمد موسوی بایگی , محمد غفوری , اسدالله محسنی موحد , زهره مریانجی , مقایسه چند مدل برآورد تبخیر- تعرق گیاه مرجع در یک اقلیم سرد نیمه خشک به منظور استفاده بهینه از مدل های تابش, آب و خاک, دوره (22), شماره (2), سال (2008-12), صفحات (328-340)

انگلیسی

 1. Mohammad Salarian , Shamim Larijani , Hossein Banejad , Mohammad Heydari , Hamed Benisi Ghadim , Trend analysis of water flow on Neka and Tajan rivers using parametric and non-parametric tests, Idojaras, Volume (126), No (3), Year (2022-9), Pages (387-402)
 2. Samira Safari , Atefeh Takarli , Mohammad Salarian , Hossein Banejad , Mohammad Heydari , Hamed Benisi Ghadim , Evaluation of ANN, GEP, and Regression Models to Estimate the Discharge Coefficient for the Rectangular Broad-Crested Weir, Polish Journal of Environmental Studies, Volume (31), No (5), Year (2022-9), Pages (4817-4827)
 3. کامران یوسفی , مجید حیدری , Hossein Banejad , مهناز کریمی , بررسی نوسانات فشار در بستر پرش هیدرولیکی مستغرق, آب و فاضلاب, Volume (30), No (4), Year (2019-5), Pages (51-66)
 4. Blaise Ensom , سعید گوهری , Hossein Banejad , A comprehensive study on dam-break flow over dry and wet beds, Ocean Engineering, Volume (188), Year (2019-9), Pages (106279-106282)
 5. Ehsan Olyaie , Hossein Banejad , M. Heydari , Estimating Discharge Coefficient of PK-Weir Under Subcritical Conditions Based on High-Accuracy Machine Learning Approaches, Iranian Journal of Science and Technology-Transactions of Civil Engineering, Volume (43), Year (2019-7), Pages (89-101)
 6. Zahra Kashkaki , Hossein Banejad , Majid Hydari , Application of ANN in Estimating Discharge Coefficient of Circular Piano Key Spillways, Soft Computing in Civil Engineering, Volume (2), No (3), Year (2018-7), Pages (39-49)
 7. , , Hossein Banejad , , A laboratory investigation on the potential of computational intelligence approaches to estimate the discharge coefficient of piano key weir, Journal of Rehabilitation in Civil Engineering, Volume (6), No (2), Year (2018-4), Pages (1-20)
 8. Nina Solaimani , Ata Amini , Hossein Banejad , Pezhman Taherei Ghazvinei , The effect of pile spacing and arrangement on bed formation and scour hole dimensions in pile groups, International Journal of River Basin Management, Volume (15), No (2), Year (2017-2), Pages (219-225)
 9. Navab Daneshi , Hossein Banejad , Reza Pirtaj Hamedany , Vahab Daneshi , Maedeh Farokhi , Evaluate of Head Loss, Sediment Value And Copper Removal in Sand Media (Rapid Sand Filter), International Journal of Environment, Volume (3), No (2), Year (2014-6), Pages (276-286)
 10. Ali Akbar Safari Sinegani , Niko Nikbakht , Hossein Banejad , Lead redistribution in a mine soil treated with three manures and incubated at two different temperatures, Chemistry and Ecology, Volume (32), No (6), Year (2016-2), Pages (520-532)
 11. E. Olyaie , Hossein Banejad , Kwok-Wing Chau , A. M. Melesse , A comparison of various artificial intelligence approaches performance for estimating suspended sediment load of river systems: a case study in United States, Environmental Monitoring and Assessment, Volume (187), No (4), Year (2015-2), Pages (187-189)
 12. Hossein Banejad , Hamid Mohebzadeh , Mohammad Hossein Ghobadi , Majid Heydari , Numerical Simulation of Groundwater Flow and Contamination Transport in Nahavand Plain Aquifer,West of Iran, Journal of the Geological Society of India, Volume (83), No (1), Year (2014-1), Pages (83-92)
 13. E. Mokari Ghahroodi , Hossein Banejad , M. Esnaashari , A.M. Liaghat , The effect of magnetic water on concentration of micronutrient elements in basil leaves, Elixir, Volume (60), No (60), Year (2013-1), Pages (16101-16104)
 14. vahid yazdani , Hossein Banejad , Mansor Gholizade , Treatment of urban sewage duration coagulation process with use natural materials, Journal of Engineering and Applied Sciences, Volume (4), No (5), Year (2009-1), Pages (310-317)
 15. J. Khodaveisi , Hossein Banejad , A. Afkhami , E. Olyaie , S. Lashgari , R. Dashti , Synthesis of calcium peroxide nanoparticles as an innovative reagent for in situ chemical oxidation, Journal of Hazardous Materials, Volume (192), No (3), Year (2011-9), Pages (1437-1440)
 16. Ehsan Olyaie , Hossein Banejad , Abbas Afkhami , Alireza Rahmani , Javad Khodaveisi , Development of a cost-effective technique to remove the arsenic contamination from aqueous solutions by calcium peroxide nanoparticles, Separation and Purification Technology, Volume (95), No (1), Year (2012-7), Pages (10-15)

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. حسین بانژاد , .بررسی تاثیر آب مغناطیسی بر خصوصیات رشدی گیاه ریحان Ocimum basilicum L تحت شرایط کم آبیاری تنظیم شده و آبیاری ناقص ریشه , نخستین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک , 2021-02-18
 2. حسین بانژاد , بررسی برخی مشکلات کیفی آب سدها (مطالعه موردی سد تبارک قوچان) , نخستین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک , 2021-02-18
 3. حسین بانژاد , ارائه راهکارهایی جهت کاهش تلفات آب از بستر کانال های آبیاری بدون پوشش (مطالعه موردی در استان همدان) , نخستین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک , 2021-02-18
 4. حسین بانژاد , مروری بر استانداردهای کمی و کیفی ارائه شده جهت استفاده از پساب , نخستین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک , 2021-02-18
 5. حسین بانژاد , بررسی کیفیت پساب خروجی تصفیهخانه فاضلاب شهری زابل جهت کاربرد در اراضی زراعی , چهارمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی منابع طبیعی و محیط زیست , 2019-06-01
 6. حسین بانژاد , داود داود مقامی , امیر مرادی نژاد , جواد مظفری , بررسی تاثیر بزرگنمایی سرریز، اندازه رسوبات، دبی ودبی نسبی آبگیری بر روی غلظت رسوبات وارده به پایین دست و کانال آبگیر بندهای انحرافی , یازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه , 2019-01-29
 7. معصومه متانت , حسین بانژاد , مصطفی قلی زاده , مرتضی گلدانی , بررسی تاثیر میدان مغناطیس بر عناصر موجود در آب , چهارمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی منابع طبیعی و محیط زیست , 2019-05-31
 8. حسین بانژاد , فرشته صفری , مصطفی قلی زاده , احمد شوشتری , بررسی استفاده از آب شور مغناطیس شده در ساخت بتن , دومین جشنواره ملی فناوری های آب، آب های نامتعارف (آب شور و پساب) , 2018-12-10
 9. حسین بانژاد , ارایه روشی در تعیین پارامترهای موثر در کاهش ضریب آبگذری سرریزهای نوک اردکی تحت تاثیر افزایش بزرگنمایی , شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران , 2017-09-06
 10. حسین بانژاد , شمیم لاریجانی , محمد سالاریان , چارچوب ارزش گذاری اقتصادی و قیمت گذاری آب در ایران , دومین کنفرانس ملی پژوهشهای نوین در مهندسی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی , 2018-06-20
 11. حسین بانژاد , علیرضا خوش کنش , تحلیل فرودی جریان غیر ماندگار سریع ناشی از شکست سد روی بستر ثابت , دومین کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی و آموزشی عمران، معماری، شهر سازی و محیط زیست ایران , 2017-08-24
 12. حسین بانژاد , فرزانه قائمی زاده , مدیریت پسابها با رویکرد توسعه پایدار جهت جلوگیری از پایین رفتن سطح آب زیرزمینی و رخداد پدیده فرونشست زمین , اولین همایش ملی بهینه سازی مصرف آب , 2014-03-05
 13. حسین بانژاد , فرصت ها و چالش های زیست محیطی استفاده از پساب ها در کشاورزی , دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری , 2016-02-23
 14. حسین بانژاد , کاربری میدان مغناطیسی به منظور استفاده مجدد از فاضلاب در سیستم های آبیاری تحت فشار و جلوگیری از آلودگی محیط زیست و افزایش ارتقاء مدیریت منابع آبی , دومین همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه , 2016-03-05
 15. حسین بانژاد , صبا سقایی , فرناز ارشاد فغتح , گزینش بهترین روش زمین آمار جهت تهیه پهنه مکانی پارامترهای کلر و هدایت الکتریکی آب های زیرزمینی (مطالعه موردی) , همایش ملی پژوهشهای محیط زیست ایران , 2013-10-31
 16. حسین بانژاد , فرناز ارشاد فتح , صبا سقایی , مقایسه روش های درون یابی جهت تهیه نقشه های توزیع مکانی پارامترهای سدیم و بی کربنات آب زیرزمینی (دشت رزن - قهاوند) , همایش ملی پژوهشهای محیط زیست ایران , 2013-10-31
 17. حسین بانژاد , فرناز ارشاد فتح , فریبا محسن زاده , نسرین شیر محمدی , حذف زیستی آفت کش کنفیدور از آب های آلوده توسط قارچ T.tomentosum , اولین همایش تخصصی زیست پالایی , 2013-12-03
 18. حسین بانژاد , نواب دانشی , رضا پیرتاج همدانی , وهاب دانشی , بررسی تأثیر عوامل غلظت های متفاوت فلز سرب و میزان جریان عبوری بر راندمان حذف این فلز در محیط متخلخل , کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی، محیط زیست و گردشگری , 2015-09-16
 19. حسین بانژاد , علیرضا باقر خانی , بررسی امکان استفاده ازآب رودخانه گاماسیاب استان همدان در سیستم های آبیاری کشاورزی , دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی , 2015-01-15
 20. حسین بانژاد , بهناز کمالی , مقایسه عملکرد مدل هیبرید شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک با مدل ترکیبی عصبی فازی دربرآورد طول نسبی پرش هیدرولیکی , دهمین کنگره بینالمللی عمران , 2015-04-28
 21. حسین بانژاد , عاطفه تکرلی , سعید گوهری , ررسی عددی اثر تغییر هندسه سر ریز لبه پهن مرکب بر خصوصیات هیدرولیکی سرریز با استفاده از مدل Flow-3D , First International Conference on Water, Environment and Sustainable Development , 2016-09-27
 22. حسین بانژاد , محمد زنگنه , سعید گوهری , محمد امین پاکیار , تغییرات بار هیدرولیکی حاصل از رواناب ورودی به شبکه جمع آوری فاضلاب شهری مطالعه موردی شهرستان کرمانشاه , کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران، , 2017-02-14
 23. حسین بانژاد , احسان علیایی , مهدی پاک زاد , توسعة مدلی مناسب بر مبنای روش تکاملی برنامه ریزی بیان ژن و حداقل مربعات ماشین بردار پشتیبان بهنگام در برآورد DO و BOD در رودخانهها , International Congress on Engineering Innovation And Technology Development 19 May 2016, Tabriz, Iran , 2016-05-19
 24. حسین بانژاد , رضا بهراملو , کنترل بحران آب در مناطق سردسیر با بهبود دوام پوشش بتنی کانالهای آبیاری (مطالعه موردی در دشت رزن) , دومین همایش ملی بحران آب , 2014-09-11
 25. حسین بانژاد , فرزانه قائمی زاده , بهناز ختار , حمید محب زاده , تعیین مناسب ترین روش زمین آمار در تهیه نقشه های کیفی ED, TDS, SAR آب های زیرزمینی دشت اسد آباد , همایش ملی جریان و آلودگی هوا , 2012-05-23
 26. حسین بانژاد , زهرا کشککی , مجید حیدری , تأثیر استفاده از گردابشکنها بر هیدرولیک جریان در سرریزهای مدور قائم , چهاردهمین کنفرانس هیدرولیک ایران , 2015-11-11
 27. حسین بانژاد , علیرضا خوش کنش , مجید حیدری , شبیه سازی جریان ناشی از شکست سد روی بستر متحرک با بهره گیری از معادلات SNAR , کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی , 2015-12-01
 28. حسین بانژاد , سمیرا صفری , بررسی تاثیر غیر قابل نفوذ کردن دیواره عمودی بالادست سرریز پلکانی گابیونی در میزان استهلاک انرژی جریان در دو تخلخل متفاوت , دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران , 2015-05-05
 29. حسین بانژاد , نینا سلیمانی , عطا امینی , بررسی مکانیسم آبشستگی در پایه پل منفرد و گروه پایه های پل , دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران , 2015-05-05
 30. حسین بانژاد , بهناز کمالی , مقایسه عملکرد مدل هیبرید شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک با مدل ترکیبی عصبی فازی دربرآورد طول نسبی پرش هیدرولیکی , دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران , 2015-05-05
 31. حسین بانژاد , مهرداد مهربانی , مسعود شاکرمی , توکل مکاریان , احمد گودرزی , بررسی اثر خشکسالی رودخانه کشگان با استفاده از شاخص در مقیاس 3 ماهه...... , نخستین کنگره ملی ابیاری و زهکشی , 2015-05-13
 32. حسین بانژاد , کامران یوسفی , محمدقاسم صفیعی , تحلیل توان جریان آب در کانالهای نیمبیضی و نیمدایره , نخستین کنگره ملی ابیاری و زهکشی , 2015-05-13
 33. حسین بانژاد , کامران یوسفی , تحلیل پارامتر طول مشخصه در فرمول عدد فرود , نخستین کنگره ملی آبیاری و زهکشی , 2015-05-13
 34. حسین بانژاد , سمیرا شجاعان , بررسی نقش اثرات واحد های صنعتی و تصفیه خانه ها بر آلودگی رودخانه کشف رود دشت مشهد. , نخستین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران , 2015-05-13