بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Ali Akbari


موارد یافت شده: 41

1 - The role of psychological, skill level and demographic variables in information-seeking behaviours in mental health professionals (چکیده)
2 - Nanofibrous polycaprolactone/chitosan membranes for preventing postsurgical tendon adhesion (چکیده)
3 - تحلیل مقصود از معنی در معناشناسی قران (چکیده)
4 - Hot Deformation Behavior and Development of Constitutive Equations on a Novel γ-γ/ Ni-base Superalloy: AD730 (چکیده)
5 - مفهوم شناسی واژه- خرص- و - ظن- و نقد ترجمه های فارسی قرآن کریم (چکیده)
6 - Flow Stress Modeling in a γ-γ/ Cobalt Base Superalloy by Using the Hyperbolic Sine Equation and ANN Method (چکیده)
7 - بررسی لطایف سبعه و پیامبران وجودی هفتگانه از عطار تا شیخ علاءالدوله سمنانی (چکیده)
8 - تأثیر واقدی بر تفاسیر فریقین (با تأکید بر آیات مربوط به غزوة احد در سوره آل عمران) (چکیده)
9 - واکاوی مؤلفه های شناختی در فراگرد رفتار اطلاع یابی درمانگران با استفاده از ابزارهای پژوهشی علوم عصب شناسی (چکیده)
10 - Influence of stanozolol administration together with resistance training on thyroid and some steroid hormones in male rats (چکیده)
11 - بازنگری تفسیری درمعنای ثم عبس وبسر (چکیده)
12 - Effects of stanozolol injection in endurance-trained rats on some circulating biochemical, hormonal and oxidative status indices (چکیده)
13 - عوامل اثر گذار در روحیه استکباری فرعون با تاکید بر تفسیر الکاشف (چکیده)
14 - موازنه حدودآزادی بیان در اسناد بین الملل و قرآن؛ با تکیه بر واکاوی سرگذشت حضرت موسی وفرعون (چکیده)
15 - جستارتطبیقی ضابطین خاص درآیین دادرسی کیفری ایران وفرانسه (چکیده)
16 - توسعه وبهبود وقف ازطریق روشهای نوین تامین مالی (چکیده)
17 - Hot deformation behavior and dynamic recrystallization kinetics of AZ61 and AZ61 + Sr magnesium alloys (چکیده)
18 - تحلیل انتقادی کتاب «الحیاة الأدبیة فی عصر الحروب الصلیبیة بمصر والشام» (چکیده)
19 - بررسی مناظرات حضرت ابراهیم در قرآن از منظر رویکرد پرگما-دیالکتیک (چکیده)
20 - پژوهشی در الفاظ غیرمشهور دالّ بر اعداد (چکیده)
21 - Agency adaptation with Islamic contracts in Iran banking system in order to fulfill the country’s financing goals (چکیده)
22 - A Framework for Accessing Funds through Charitable Assignment of Property (چکیده)
23 - Dynamic Task Priority Scaling for Thermal Management of Multi-core Processors with Heavy Workload (چکیده)
24 - بررسی محتوایی«التحقیق فی کلمات القرآن الکریم» (چکیده)
25 - پژوهشی پیرامون ابو عبدالرحمن سلمی و شخصیت رجالی وی (چکیده)
26 - نگاهی اجمالی بر مضامین مشترک در دوزبان عربی و فارسی (چکیده)
27 - جایگاه علم وعمل درقرآن وروایات (چکیده)
28 - پژوهشی پیرامون اشارات علمی درقرآن (چکیده)
29 - تأملی در معنای رشد درقصص قرآن کریم (چکیده)
30 - مضامین مشترک در زبان وادبیات عربی وفارسی (چکیده)
31 - روش تدریس عروض (چکیده)
32 - مدرس زیان عربی و تدریس نحو (چکیده)
33 - سیری در معنای عشق در دیوان امام خمینی -رحمة الله علیه. (چکیده)
34 - عشق عاشق هم زجذب عشق اوست (چکیده)
35 - مدح رسول اکرم (ص) در شعر سیدرضا موسوی هندی (چکیده)
36 - کشف الأسرار در میزان نقد عربی (چکیده)
37 - امامت در صحیفه سجادیه (چکیده)
38 - پژوهشی در کتاب الکافی خطیب تبریزی (چکیده)
39 - قصة مجنون لیلی فی الادبین العربی والفارسی (چکیده)
40 - سروده های اندلسی ها در مدح رسول اکرم(ص) (چکیده)
41 - طراحی فیلترهای موجبری صفحه E و صفحه H با استفاده از تطبیق مودها و الگوریتم ژنتیک (چکیده)