مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. سعید فامیل دردشتی , علیرضا کهنسال , سیدمرتضی حسینی , تبیین کل ‌الکمال بودن حقیقت وود و مظاهر آن با نگاهی به چالش‌ها و رهیافت‌ها, اندیشه دینی, سال (2022-9)
 2. سعید فامیل دردشتی , علیرضا کهنسال , سیدمرتضی حسینی , بازخوانی تحلیلی انتقادی نظریه مباینت وجودی تشکیک در مراتب با تشکیک در مظاهر) با تاکید بر اصل نامتناهی بودن حقیقت وجود), اندیشه دینی, سال (2022-8)
 3. اعظم مردیهادرچه , سیدمرتضی حسینی , علیرضا کهنسال , عینیت و بینونت وحدت و کثرت در نظام توحیدی ملاصدرا با ابتناء بر قاعدۀ بسیط‌الحقیقه, جستارهایی در فلسفه و کلام, دوره (52), شماره (105), سال (2021-3), صفحات (75-94)
 4. پریسا طاهری والا , عباس جوارشکیان , علیرضا کهنسال , نفس شناسی سینوی و صدرائی در واکاوی تعریف نفس, آینه معرفت, دوره (21), شماره (67), سال (2021-9), صفحات (37-64)
 5. مریم عباس آبادعربی , علی حقی , علیرضا کهنسال , بررسی مفهوم و مصادیق حیات در قرآن و حکمت متعالیه, حکمت معاصر, دوره (12), شماره (1), سال (2021-9), صفحات (139-161)
 6. محمدکاظم علمی سولا , حسین مخیّران , علیرضا کهنسال , نحوه تشکل قاعده بسیط الحقیقه مبتنی بر دور هرمنوتیکی میان قرآن و اصول فلسفی ملاصدرا, پژوهش های عقلی نوین, دوره (7), شماره (14), سال (2023-3), صفحات (29-50)
 7. صفدر رجب زاده , علیرضا کهنسال , محمدعلی وطن دوست حقیقی مرند , بررسی انتقادی دلیل «رفعت مقام» ابن تیمیه درباره عصمت پیامبران, کلام اسلامی, دوره (28), شماره (112), سال (2020-4), صفحات (63-77)
 8. زهرا رسولی , محمدکاظم علمی سولا , علی غنائی چمن آباد , علیرضا کهنسال , نوخاستگی نفس و بدن (مغز/ بدن) از دیدگاه ملاصدرا و مایکل گزنیگا، بنیان گذار علوم شناختی, قبسات, دوره (24), شماره (94), سال (2020-3), صفحات (53-81)
 9. سیما ترابی دشتبیاض , سیدمرتضی حسینی , علیرضا کهنسال , منطق فازی و اعتباریات عملی در قضایای اخلاقی, حکمت صدرایی, دوره (10), شماره (2), سال (2022-9), صفحات (51-70)
 10. امیر راستین طرقی , علیرضا کهنسال , سیدمرتضی حسینی , واکاوی مفهوم اختیار در حکمت متعالیه, نقد و نظر, دوره (24), شماره (2), سال (2019-9), صفحات (144-167)
 11. اعظم مردیهادرچه , سیدمرتضی حسینی , علیرضا کهنسال , رویکرد وحدت‌گرایانه ملاصدرا به نظریه اتحاد عاقل و معقول بر مبنای بساطت نفس, آیین حکمت, دوره (11), شماره (41), سال (2019-12), صفحات (105-128)
 12. زهرا محمّدی محمّدیه , محمدکاظم علمی سولا , علیرضا کهنسال , نگرشی نوین به جایگاه هنر با محوریت نمادشناسی در آراء فلسفی افلاطون و ملاصدرا, پژوهش های عقلی نوین, دوره (3), شماره (6), سال (2019-3), صفحات (135-160)
 13. سیدمرتضی حسینی , مهدیه نزاکتی علی اصغری , علیرضا کهنسال , پیشینه دیدگاه صدرایی در عرفان ابن عربی پیرامون نقش عالم خیال در معاد, الهیات تطبیقی, دوره (10), شماره (21), سال (2019-9), صفحات (139-152)
 14. زهرا رسولی , محمدکاظم علمی سولا , علی غنائی چمن آباد , علیرضا کهنسال , بررسی اختیار انسان از دیدگاه بنیانگذار حکمت متعالیه ملاصدرا و بنیانگذار علوم شناختی مایکل گازانیکا, پژوهش های عقلی نوین, دوره (5), شماره (10), سال (2021-3), صفحات (61-84)
 15. فاطمه معین الدینی , علیرضا کهنسال , سیدمرتضی حسینی , تحلیل انتقادی دیدگاه ملاصدرا و علامه طباطبایی در مسئله اتّحاد عاقل و معقول, حکمت معاصر, دوره (7), شماره (4), سال (2017-2), صفحات (87-109)
 16. مریم محبتی , علیرضا کهنسال , عباس جوارشکیان , تبیین تجسم اعمال براساس نظریهٔ «اضافه اشراقی» ملاصدرا, حکمت اسرا, دوره (7), شماره (2), سال (2016-9), صفحات (97-120)
 17. زهرا محمّدی محمّدیه , محمدکاظم علمی سولا , علیرضا کهنسال , محوریت نظام نمادشناسی افلاطون در جایگاه هستی شناختی خدا, فلسفه دین, دوره (16), شماره (1), سال (2019-6), صفحات (91-109)
 18. زهره سلحشورسفیدسنگی , محمدکاظم علمی سولا , علیرضا کهنسال , علی مقیمی , بررسی مفهوم من و آگاهی از دیدگاه حکمت متعالیه و عصب شناسی, آموزه های فلسفه اسلامی, دوره (10), شماره (23), سال (2019-3), صفحات (71-91)
 19. عظیمه پورافغانی خبیصی , علیرضا کهنسال , سیدمرتضی حسینی , فهم و اثبات بساطت حق‌تعالی در پرتو قیومیت الهی از دیدگاه ملاصدرا, آموزه های فلسفه اسلامی, دوره (1396), شماره (21), سال (2018-1), صفحات (3-24)
 20. علیرضا کهنسال , معصومه سادات ساری عارفی , تحلیل نسبت نظریه زمان موهوم و حدوث زمانی در آراء متکلمین, خردنامه صدرا, دوره (90), شماره (65), سال (2018-1), صفحات (65-78)
 21. زهره سلحشورسفیدسنگی , محمدکاظم علمی سولا , علیرضا کهنسال , علی مقیمی , بررسی عنصر ثبات در حافظه از دیدگاه حکمت متعالیه و عصب شناسی, حکمت معاصر, دوره (9), شماره (2), سال (2019-3), صفحات (115-132)
 22. علیرضا کهنسال , نفیسه تحریرچی , عباس جوارشکیان , نظری بر تفسیر علامه طباطبایی از آیات «شهادت» در اثبات علم پیامبر, و امام, پژوهشنامه کلام, دوره (4), شماره (7), سال (2018-2), صفحات (5-21)
 23. محبوبه وحدتی پور , علیرضا کهنسال , سیدمرتضی حسینی , تبیین وحی بر اساس نقش قوای ادراکی نبی با تکیه بر آراء ملاصدرا و سهروردی, پژوهشنامه کلام, دوره (5), شماره (9), سال (2019-2), صفحات (5-20)
 24. زهرا محمّدی محمّدیه , محمدکاظم علمی سولا , علیرضا کهنسال , جایگاه وجود حقیقی در اندیشه افلاطون و ملاصدرا, پژوهشنامه کلام, دوره (5), شماره (8), سال (2018-9), صفحات (51-72)
 25. علی غفارپور , عباس جوارشکیان , علیرضا کهنسال , ابعاد هستی‌شناختی و معرفت‌شناختی مفهوم قرآنی تبدل زمین از منظر صدرالمتالهین, حکمت معاصر, دوره (8), شماره (3), سال (2017-12), صفحات (71-84)
 26. امیر راستین طرقی , علیرضا کهنسال , سیدمرتضی حسینی , نقش ویژگی‌های هستی‌شناختی اراده در شناخت حقیقت آن از منظر حکمت صدرایی, حکمت اسرا, دوره (8), شماره (1), سال (2016-9), صفحات (41-60)
 27. فردین جمشیدی مهر , جهانگیر مسعودی , علیرضا کهنسال , تحلیل ماهیت عدالت در عرصه اخلاق با تاکید بر آرای ابن سینا, حکمت سینوی, دوره (21), شماره (57), سال (2017-8), صفحات (107-124)
 28. محسن جان پور دشتی , علیرضا کهنسال , الهیات سلبی از دیدگاه قاضی سعید قمی و ابن میمون اندلسی, پژوهش های اعتقادی کلامی, دوره (5), شماره (19), سال (2015-12), صفحات (35-58)
 29. علیرضا کهنسال , امیر راستین طرقی , تطبیق فرشتگان بر مجردات در فلسفه اسلامی, معرفت فلسفی, دوره (14), شماره (1), سال (2016-12), صفحات (33-56)
 30. محبوبه وحدتی پور , علیرضا کهنسال , سیدمرتضی حسینی , بررسی دیدگاه ملاصدرا و سهروردی در باب عالم مثال, پژوهش های فلسفی- کلامی, دوره (20), شماره (3), سال (2018-12), صفحات (71-90)
 31. مهدیه نزاکتی علی اصغری , سیدمرتضی حسینی , علیرضا کهنسال , پیشینه نظریه حشر صدرالمتالهین در عرفان ابن عربی, آموزه های فلسفه اسلامی, دوره (14), شماره (25), سال (2020-3), صفحات (187-206)
 32. نرگس کاظمی نیا , علیرضا کهنسال , ناپیوستگی جزء لایتجزی و صغار صلبه از منظر ابطال, آینه معرفت, دوره (15), شماره (43), سال (2015-9), صفحات (101-127)
 33. علی یوسفی , غلامرضا صدیق اورعی , علیرضا کهنسال , فهیمه مکری زاده , پدیدارشناسی تجربی زیارت امام رضا (ع), مطالعات اجتماعی ایران, دوره (6), شماره (3), سال (2013-3), صفحات (180-198)
 34. علیرضا کهنسال , معصومه السادات ساری عارفی , زمان موهوم در آیینه قرآن و حدیث, نقد و نظر, دوره (18), شماره (70), سال (2013-9), صفحات (144-171)
 35. نفیسه تحریرچی , علیرضا کهنسال , اعتبار سنجی نقد صدرا بر دلیل مجموع ممکنات, حکمت اسرا, دوره (5), شماره (4), سال (2014-3), صفحات (151-176)
 36. مصطفی مومنی , علیرضا کهنسال , سیدمرتضی حسینی , مسأله اتحاد عاقل و معقول در چنبره تعالیِ تفکرِ سینوی, پژوهش های هستی شناختی, دوره (3), شماره (5), سال (2014-8), صفحات (77-93)
 37. علیرضا کهنسال , معصومه السادات ساری عارفی , چیستی دهر و سرمد و نسبت آن دو با زمان, آموزه های فلسفه اسلامی, دوره (112), شماره (17), سال (2015-10), صفحات (125-148)
 38. امیر راستین طرقی , علیرضا کهنسال , عصمت فرشتگان شواهد موافق و مخالف, اندیشه نوین دینی, دوره (10), شماره (38), سال (2014-12), صفحات (115-134)
 39. علیرضا کهنسال , مفهوم خلاء و دلایل اثبات و ابطال آن, آموزه های فلسفه اسلامی, دوره (1), شماره (13), سال (2014-4), صفحات (127-142)
 40. فردین جمشیدی مهر , علیرضا کهنسال , بررسی تبعیت دلالت از اراده از منظر ابن سینا و خواجه نصیرالدین طوسی, جستارهایی در فلسفه و کلام, دوره (1), شماره (47), سال (2014-6), صفحات (19-30)
 41. علیرضا کهنسال , نفیسه تحریرچی , نگرشی منطقی به برهان حفظ و نقل شرع, آموزه های فلسفه اسلامی, دوره (1), شماره (11), سال (2013-3), صفحات (121-138)
 42. علیرضا کهنسال , نفیسه تحریرچی , تاملی در برهان های عصمت امام, آموزه های فلسفه اسلامی, دوره (1), شماره (15), سال (2015-3), صفحات (1-20)
 43. علیرضا کهنسال , تامل در تسلسل, مطالعات اسلامی, دوره (1), شماره (56), سال (2002-9), صفحات (85-113)
 44. علیرضا کهنسال , دگرگون ساختن و فرو کاستن مغالطات, مطالعات اسلامی, دوره (1), شماره (59), سال (2003-6), صفحات (125-141)
 45. علیرضا کهنسال , ماده ابداع در صورت برهان, جستارهایی در فلسفه و کلام, دوره (2), شماره (86), سال (2011-7), صفحات (177-194)
 46. علیرضا کهنسال , اشتراک معنوی امکان, حکمت معاصر, دوره (1), شماره (1), سال (2010-9), صفحات (101-118)

مقالات ارایه شده در کنفرانس