مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. محسن پورمحمدی , سیدحسین حسینی , مجید شایگان فرد , ابهام در رم انگاری بغی, مجلس و راهبرد, سال (2022-8)
 2. سیدحسین حسینی , امین حاجی وند , مسئولیت کیفری سران دولتها در زمینه نقض حق دسترسی به دارو, حقوق پزشکی, دوره (17), شماره (58), سال (2023-7), صفحات (154-166)
 3. سیدحسین حسینی , محمد مقنی باشی , نوین‌سازی سیاست جنایی تقنینی در قبال نظام الکترونیکی مالیات‌ستانی, پژوهشنامه مالیات, دوره (55), شماره (103), سال (2022-12), صفحات (53-77)
 4. ضیا حسین یوسفی , سیدحسین حسینی , سید مهدی سیدزاده , ترس والدین از بزه‌دیدگی فرزندان(مورد مطالعه: ناحیۀ ششم شهرکابل), پژوهشنامه حقوق کیفری, دوره (13), شماره (2), سال (2023-1), صفحات (297-326)
 5. سعید صانعی , سیدحسین حسینی , سید مهدی سیدزاده , ارجاع مادۀ ۴۵ الحاقی قانون مبارزه با مواد مخدر به فقه کیفری؛ تحدید یا توسعۀ سیاست کیفری سخت‌گیرانه, مطالعات حقوق تطبیقی معاصر, دوره (13), شماره (27), سال (2022-7), صفحات (123-148)
 6. سید مهدی سیدزاده , سیده زینب حسینی , سیدحسین حسینی , تأثیر وضعیت اقتصادی بر سبک تفکر جنایی کودکان و نوجوانان در مشهد, دانشنامه حقوق اقتصادی, دوره (28), شماره (20), سال (2022-2), صفحات (88-111)
 7. سعید صانعی , سیدحسین حسینی , سید مهدی سیدزاده , توسعه سیاست کیفری سخت‌گیرانه در اصلاحیه قانونی تحدید مازات اعدام در رائم مواد مخدر, مجلس و راهبرد, دوره (29), شماره (109), سال (2022-3), صفحات (247-272)
 8. ضیا حسین یوسفی , سیدحسین حسینی , سنجش رضایت شهروندان شیعه افغانستان از عملکرد پلیس(مورد مطالعه: منطقه 6 شهر کابل), مطالعات بین المللی پلیس, دوره (12), شماره (47), سال (2021-11), صفحات (160-186)
 9. نوشین حسینی دشت بیاض , سید مهدی سیدزاده , سیدحسین حسینی , خشونت فراموش شده: زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی خواهر ـ برادرآزاری (مطالعه موردی دانش‌آموزان دبیرستانی ناحیه یک و ناحیه شش مشهد), مدرس حقوق کیفری و جرم شناسی, دوره (1), شماره (2), سال (2021-9), صفحات (7-39)
 10. سیدحسین حسینی , پریزاد کاوسی خسرقی , بازپژوهی رویکرد جامعه مدار به عدالت ترمیمی از منظر مداخله جامعه محلی (با تاکید بر الگوی سیاستگذاری تقنینی ایران), مطالعات علوم سیاسی، حقوق و فقه, دوره (1399), شماره (4), سال (2021-1), صفحات (260-274)
 11. سیدحسین حسینی , میثم غلامی بیامه , ضرورت یا عدم ضرورت پیش‌بینی اصول و قواعد کلی حقوق کیفری در قوانین جزایی (مطالعۀ موردی قاعدۀ درأ در قانون مجازات اسلامی 1392), فقه و اصول, دوره (3), شماره (126), سال (2021-11), صفحات (49-70)
 12. سیدحسین حسینی , امین حاجی وند , علی نباتی , درآمدی بر روش نگارش مواد عمومی قانون مجازات با رویکردی انتقادی به کتاب کلیات و مواد عمومی چهار کتاب قانون مجازات اسلامی سال, روش شناسی علوم انسانی, دوره (27), شماره (107), سال (2021-9), صفحات (27-40)
 13. حمیدرضا دانش ناری , سیدحسین حسینی , تحلیل محتوای کیفی فیلم «جوکر» با رویکرد جرم‌شناسی فرهنگی, جهانی رسانه, دوره (15), شماره (1), سال (2020-9), صفحات (77-99)
 14. سیدحسین حسینی , سیدهء ساعده حسینی ننیز , زهرا صالح آبادی , ضرورت رعایت اصول کلی حقوق کیفری در رسیدگی به تخلفات اداری, دانش حقوق عمومی, دوره (10), شماره (32), سال (2021-7), صفحات (1-18)
 15. سیدحسین حسینی , محمدرضا صفری , محمدباقر گرایلی , جریان‌های ایدئولوژیک مبنای موثر بر سیاست جنایی تقنینی افغانستان, مطالعات تاریخی جهان اسلام, دوره (15), شماره (12), سال (2020-5), صفحات (189-212)
 16. سیدحسین حسینی , زهرا صالح آبادی , سیدهء ساعده حسینی ننیز , بررسی تطبیقی هرزه نگاری در حقوق ایران و امریکا, حقوق تطبیقی, دوره (15), شماره (2), سال (2018-2), صفحات (29-64)
 17. سیده طاهره خبازی خادر , سیدحسین حسینی , تبیین مدل توصیف کیفری اختصاصی: با نگاهی به بند الف ماده 1 قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی, پژوهش های حقوقی, دوره (42), شماره (19), سال (2020-9), صفحات (291-320)
 18. سیدحسین حسینی , محسن نورپور , حمیدرضا کریزی , پیشگیری اجتماعی از جرایم و تخلفات رانندگی در نهاد بیمه شخص ثالث( با محوریت قانون بیمه اجباری خسارت وارده شده به شخص ثالث), راهور, دوره (9), شماره (45), سال (2019-5), صفحات (9-38)
 19. سیدحسین حسینی , محمد سلطانی , صادق صفری , تأثی رات عدم همسویی سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران در نگرش متهمین و محکومین جرائم مواد مخدر, حقوقی دادگستری, دوره (83), شماره (106), سال (2019-7), صفحات (169-192)
 20. سیدحسین حسینی , سیده طاهره خبازی خادر , نسرین رضایی مقدم , صادق صفری , ارزیابی هزینه های سیستم قضایی در صدور حکم اعدام در جرائم مواد مخدر (با نگاه موردی به بند 6 ماده 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر), اقتصاد پولی، مالی, دوره (25), شماره (16), سال (2019-1), صفحات (135-166)
 21. سیدحسین حسینی , حسن یوسفی , درآمدی بر حمایت کیفری از حقوق آب, آب و توسعه پایدار, دوره (5), شماره (1), سال (2019-1), صفحات (133-142)
 22. مهدی فانی خلیل آباد , سیدحسین حسینی , حمیدرضا میرزاجانی , گونه شناسی مجرمان خیانت در امانت, پژوهش های اطلاعاتی و جنایی, دوره (13), شماره (2), سال (2018-8), صفحات (53-76)
 23. سیدحسین حسینی , محمد نوروزی , مبانى مسؤولیت مأمور در اجراى فرامین غیر قانونى و رویکردهاى قانون گذار, تعالی حقوق, دوره (3), شماره (20), سال (2018-1), صفحات (25-49)
 24. سیدحسین حسینی , حمیدرضا دانش ناری , راهبرد های عامل و مانع تفسیر های قضایی کثرت گرا ( رویکرد تطبیقی ), مطالعات بین المللی پلیس, دوره (6), شماره (27), سال (2016-11), صفحات (29-60)
 25. سیدحسین حسینی , زهیر جهان دیده , چالش های حمایت کیفری از قنوات( مطالعه موردی قنات قصبه گناباد), مطالعات حقوق انرژی, دوره (2), شماره (2), سال (2017-3), صفحات (279-304)
 26. سیدحسین حسینی , حمید رضا دانش ناری , قابلیت استناد به هنجارهای فرهنگی در مرحله تعیین کیفر؛ مطالعه تطبیقی در نظام قضایی ایران، آلمان و امریکا, مطالعات حقوق تطبیقی, دوره (7), شماره (2), سال (2016-12), صفحات (533-549)
 27. سید فضل اﷲ موسوی , سیدحسین حسینی , سید حسین موسوی فر , اﺻﻮل ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ در ﭘﺮﺗﻮ آرای ﻣﺮاﺟﻊ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ, پژوهش حقوق عمومی, دوره (17), شماره (48), سال (2015-12), صفحات (9-25)
 28. سیدحسین حسینی , صادق صفری , نقش جنسیت مونث در ارتکاب و پیشگیری از جرایم جنسی, پژوهش حقوق کیفری, دوره (3), شماره (11), سال (2015-7), صفحات (147-167)
 29. سیدحسین حسینی , افشین آذری متین , پیشگیری از جرم پول شویی در نظام پولی و بانکی, آموزه های حقوق کیفری, دوره (10), شماره (10), سال (2016-3), صفحات (135-154)
 30. سیدحسین حسینی , خدیجه جنگی , جایگاه قضا زدایی در فقه اسلامی, الهیات و معارف اسلامی, دوره (4), شماره (4), سال (2012-4), صفحات (5-26)
 31. سیدحسین حسینی , سید علی موسوی بایگی , نحوه انعکاس آورده های بزه دیده شناسی درمجازات قصاص (رویکرد فقهی- حقوقی), الهیات و معارف اسلامی, دوره (5), شماره (5), سال (2014-1), صفحات (27-49)
 32. سیدحسین حسینی , مسئولیت کیفری متصدیان امور پزشکی, حقوق پزشکی, دوره (1), شماره (3), سال (2008-1), صفحات (13-46)
 33. سیدحسین حسینی , لیدا اسمعیل زاده , جنبه های عوام گرای سیاست کیفری ایران در قبال فساد اقتصادی, رفاه اجتماعی, دوره (14), شماره (54), سال (2015-4), صفحات (201-241)
 34. سیدحسین حسینی , محمد مسعود ملازمیان , بررسی تطبیقی پیشگیری وضعی از جرم ارتشا در حقوق ایران و کنوانسیون مریدا, پژوهشنامه حقوق کیفری, دوره (6), شماره (1), سال (2015-9), صفحات (65-84)
 35. سیدحسین حسینی , سید علی موسوی بایگی , نهادهای نظارتی حاکم بر قرارداد های مالی دولتی و چالش های آن, اقتصاد پولی، مالی, دوره (1), شماره (1), سال (2011-9), صفحات (121-142)

انگلیسی

 1. Hamid reza Danesh nari , Seyed Hossein Hosseini , الناز نثاری جوان , Application of Hayward and Young’s Cultural Criminology Framework to the Film, Joker, Italian Review of Criminology / Rassegna Italiana di Criminologia, Volume (XVII), No (4), Year (2023-12), Pages (265-278)
 2. Hamid reza Danesh nari , Seyed Hossein Hosseini , Rafiullah Azimi , Investigating the Causes of Harassment of Women in the Afghan Workplace Case Study of Loghman Hakim Hospital in Herat, سلامت کار ایران-Iran Occupational Health, Volume (20), No (7), Year (2023-9), Pages (1-14)
 3. Wisam Majeed , Seyed Hossein Hosseini , Seyyed Mahdi Seyyedzadeh , (CHARACTERISTICS AND LEGALIZATION PROCESS OF GOODS SMUGGLING IN IRAQ AND IRAN (COMPARATIVE STUDY IN THE CRIMINAL SYSTEM OF IRAQ AND IRAN, Russian Law Journal, Volume (11), No (5), Year (2023-10), Pages (2307-2322)
 4. Seyed Hossein Hosseini , Hamid reza Danesh nari , Rafiullah Azimi , Investigating Factors Affecting the Prevention of Environmental Crimes in Herat City, محیط شناسی- Journal of Environmental Studies, Volume (49), No (2), Year (2023-8), Pages (239-253)
 5. اسما سالاری , Seyed Hossein Hosseini , Russia’s Attack on Ukraine; A Review of the International Criminal Court’s Capacity to Examine the Crime of Aggression, Access to Justice in Eastern Europe, Volume (6), No (1), Year (2023-1), Pages (8-27)
 6. Fatemeh Sajedi , Seyed Hossein Hosseini , Manslaughter and Battery, Asian Social Science, Volume (11), No (22), Year (2015-9), Pages (110-115)

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. ضیا حسین یوسفی , سیدحسین حسینی , سید مهدی سیدزاده , مصرف رسانه ای و ترس شهروندان از جرم , همایش ملی افغانستان و چشم اندازهای آینده , 2023-05-17
 2. سیدحسین حسینی , امین حاجی وند , امین علی زاده , جایگاه حق بر سلامت جنسی در حقوق کیفری بین الملل(با نگرشی بر پرونده الحسن در ICC) , ارتقای سلامت ... , 2023-06-21
 3. سیدحسین حسینی , امین حاجی وند , تحلیل آسیب اجتماعی قماربازی در فضای واقعی و مجازی با تاکید بر رویه قضایی و آمار پلیس فتا , سومین همایش ملی آسیب های اجتماعی , 2021-09-19
 4. سیدحسین حسینی , امین حاجی وند , چالش های مسئولیت کیفری دولت در نظام حقوقی ایران و راهکارهای برون رفت از ان(با تاکید برر شیوع بیماری کرونا) , دولت پژوهی(چه باید کرد؟ راهبردهایی برای فردای ایران) , 2021-06-01
 5. سیدحسین حسینی , درآمدی بر رویکرد جرم شناختی در حوزه بازی های رایانه ای , کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی بازی های رایانه ای؛ فرصت ها و چالش ها , 2019-02-21
 6. سیدحسین حسینی , بررسی ارتقاء امنیت اجتماعی در پرتو نظریه اقتصاد جرم , همایش ملی یافته های نوین در علوم انسانی و امنیت اجتماعی , 2016-12-29
 7. سیدحسین حسینی , زهیر جهان دیده , بررسی ضمانت اجراهای جرایم علیه منابع اب , همایش ملی بحران اب، جرایم و اسیب ها از علت شناسی تا پیشگیری , 2017-10-18
 8. سیدحسین حسینی , بررسی بازخورد های متفاوت تقنینی در حوزه جرایم اطفال و نوجوانان , همایش ملی سیاست کیفری ایران در قبال بزهکاری و بزه دیدگی کودکان و نوجوانان , 2014-02-13
 9. سیدحسین حسینی , آسیب شناسی علل ارتکاب جرم فرار از خدمت سربازی در یک یگان نظامی , اولین همایش ملی آینده پژوهی، علوم انسانی و امنیت اجتماعی , 2016-07-18
 10. سیدحسین حسینی , کیفیت حمایت از کاهش آسیب های اجتماعی بی حجابی در قلمرو قوانین کیفری , اولین همایش ملی آینده پژوهی، علوم انسانی و امنیت اجتماعی , 2016-07-18
 11. سیدحسین حسینی , حقوق بیماران و قوانین موضوعه , سومین کنگره بین المللی حقوق پزشکی , 2012-02-22
 12. سیدحسین حسینی , بررسی بازخوردهای متفاوت تقنینی در حوزه جرائم اطفال و نوجوانان , همایش ملی سیاست کیفری ایران در قبال بزه کاری و بزه دیده گی کودکان و نوجوانان , 2014-02-13
 13. سیدحسین حسینی , اخلاق حرفه ای وکالت و حقوق شهروندان , همایش ملی وکالت، اخلاق، فقه و حقوق , 2014-12-18
 14. سیدحسین حسینی , نگاهی به مهاجرت های غیرقانونی در نظام حقوقی فرانسه , همایش ملی مهاجرت- نظم و امنیت , 2011-03-01
 15. سیدحسین حسینی , در آمدی بر تضمین های قانونی حمایتی از صاحبان صنایع , همایش ملی صنعت؛ نظام حقوقی و پیشگری از جرم , 2012-05-24
 16. سیدعلی موسوی بایگی , سیدحسین حسینی , پیشگیری از سوئ استفاده از موقوفات در پرتو تضمینات قانونی , همایش ملی وقف , 2013-02-19
 17. اکرم قره باغی , سیدحسین حسینی , ضرورت تشکیل پلیس اقتصادی و الزامات ان , نقش مبارزه با جرایم اقتصادی در جهاد اقتصادی , 2013-01-07
 18. سیدحسین حسینی , در آمدی بر مدیریت پیشگیری از جرایم اقتصادی , پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه , 2010-03-03
 19. سیدحسین حسینی , رویکرد پیشگیرانه چند نهادی علیه مفاسد مالی , نخستین همایش ملی پیشگیری از وقوع جرم , 2009-10-10
 20. سیدحسین حسینی , جهانی شدن حقوق و جرایم اقتصادی , جهانی شدن حقوق و چالش های آن , 2007-03-06