مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. ایرج اعتصام , حامد کامل نیا , احمد خوشنویس , مهسا رضازاده , تبیین رابطه معنی دار بین الگوهای آرایش دهنده و ساختار دهنده در میل ها و آرامگاه های برجی خراسان, پژوهش های معماری اسلامی, دوره (8), شماره (1), سال (2020-6), صفحات (119-139)
 2. زهرا اسکندری تربقان , رضوان حسین قلی زاده , حامد کامل نیا , ارائة چارچوب مفهومی برای طراحی فضای فیزیکی مدرسه‌های ابتدایی بر مبنای نظریة یادگیری مشارکتی ویگوتسکی, نوآوری های آموزشی, دوره (18), شماره (72), سال (2020-1), صفحات (27-52)
 3. فائزه خسروی , محمود رضا ثقفی , حامد کامل نیا , بررسی شاخصه های موثر در طراحی مدارس اجتماعی روستایی با استفاده از روشهای مشارکتی (مطالعه موردی: روستای زیرکن, مسکن و محیط روستا, دوره (37), شماره (164), سال (2019-2), صفحات (125-140)
 4. سارا صادقی , احمد اخلاصی , حامد کامل نیا , بررسی نقش زیبایی شناسی معماری در خانه های ایرانی, پژوهش های معماری اسلامی, دوره (6), شماره (21), سال (2019-2), صفحات (1-14)
 5. حامد کامل نیا , معماری سبز: فرم، فضا و انرژی, عصر برق, دوره (3), شماره (3), سال (2016-3), صفحات (11-17)
 6. نگار ساری , هادی کوشیار , سعید واقعی , حامد کامل نیا , بررسی کیفیت زندگی در خانه های سالمندان, دانشگاه علوم پزشکی مازندران - Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, دوره (23), شماره (1), سال (2014-3), صفحات (243-252)
 7. رضا نقدبیشی , شهیندخت برق جلوه , سید غلامرضا اسلامی , حامد کامل نیا , الگوی آموزش معماری بر اساس نظریه‌ قابلیت‌های محیطی گیبسون, هویت شهر, دوره (10), شماره (26), سال (2016-9), صفحات (75-84)
 8. حامد کامل نیا , رویکرد-معماری جمعی-در طراحی مجموعه های مسکونی, نقش جهان - Naqshejahan, دوره (3), شماره (2), سال (2013-4), صفحات (63-73)
 9. حامد کامل نیا , سید غلامرضا اسلامی , پیروز حناچی , تحلیل و ارزیابی معماری جمعی بر مبنای شاخصه های احساس جمعی, هویت شهر, دوره (5), شماره (7), سال (2010-10), صفحات (131-140)
 10. حامد کامل نیا , نگرشی نو بر معماری محیط های یادگیری, معماری و فرهنگ, دوره (12), شماره (41), سال (2010-12), صفحات (6-14)
 11. حمید رضا شایان , حامد کامل نیا , حجت وثاق , مرمت بافت های فرسوده-فرصت ها و چالش ها, آبادی, دوره (20), شماره (67), سال (2010-9), صفحات (18-24)
 12. حامد کامل نیا , علیرضا تغابنی , مفهوم گرایی در معماری, نامه معماری و شهرسازی, دوره (2), شماره (2), سال (2009-8), صفحات (93-110)
 13. حامد کامل نیا , سعید حقیر , الگوهای طراحی فضای سبز در "شهر دوستار کودک", باغ نظر, دوره (6), شماره (12), سال (2009-11), صفحات (77-88)
 14. سید غلامرضا اسلامی , پیروز حناچی , حامد کامل نیا , رویکرد طراحی جمعی در معماری, معماری و شهرسازی, دوره (39), شماره (39), سال (2009-10), صفحات (47-60)
 15. حامد کامل نیا , هویت زدایی از معماری, آبادی, سال (2005-9)
 16. حامد کامل نیا , داراب دیبا , حمید شایان , بررسی رویکردهای معماری معاصر ایران, معماری و شهرسازی, سال (2006-5)
 17. حامد کامل نیا , حمید شایان , برنامه دهی معماری در طراحی سیستماتیک, آبادی, سال (2006-12)
 18. حامد کامل نیا , روانشناسی محیط و معماری منظر, آبادی, سال (2006-9)
 19. حامد کامل نیا , طراحی با کلیدواژه ها, معماری و فرهنگ, سال (2006-9)
 20. حامد کامل نیا , رنگ و بیان اسطوره ای آن در معماری, آبادی, سال (2007-5)
 21. حامد کامل نیا , حمید شایان , منطقه گرایی و چالشهای معماری معاصر, معماری و شهرسازی, دوره (91), سال (2008-9)
 22. حامد کامل نیا , مدارس در جهان رو به تحول, معمار, سال (2008-6), صفحات (156-158)

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. ندا میرزایی , حامد کامل نیا , بررسی رابطه بین محیط مصنوع و پیامدهای سلامت , 3rd International Conference on Health, Treatment and Health Promotion , 2020-06-05
 2. ایدا امامیان , جعفر طاهری , حامد کامل نیا , کاربست فضاهای کار گروهی در محیط های یادگیری دانشگاهی , دومین همایش ملی معماری فضاهای دانشگاهی , 2019-10-15
 3. ایدا امامیان , جعفر طاهری , حامد کامل نیا , بررسی شاخص های مؤثر در طراحی دانشکده های مهندسی , ششمین همایش بین‌المللی آموزش مهندسی ایران , 2019-11-19
 4. فاطمه فیضی , حامد کامل نیا , (بررسی انواع ایده و کانسپت در فرایند طراحی معماری از منظر نظریه پردازان , چهـارمین همایش ملی معم ـــاری و شـــهر پایدار , 2019-02-27
 5. سارا صادقی , احمد اخلاصی , حامد کامل نیا , جستاری بر زیبایی شناسی ساختار در سبک های معماری ایرانی , عمران معماری و مدیریت توسعه شهری , 2019-07-18
 6. مهدیه میرزایی , حامد کامل نیا , اکرم حسینی , تحلیل برنامه دهی معماری دانشگاه های کشورهای اسلامی , مهندسی عمران- معماری و بازآفرینی شهری , 2019-09-13
 7. مهدیه میرزایی , حامد کامل نیا , اکرم حسینی , بررسی مولفه های تاثیر گذار در طراحی دانشکده های معماری با تاکید بر مدارس معماری کشورهای اسلامی , مهندسی عمران- معماری و بازآفرینی شهری , 2019-09-13
 8. مینا مویدی , حامد کامل نیا , بررسی تاثیر محیط فیزیکی بر رضایتمندی کارکنان در محیط های کار - نمونه موردی دانشگاه فردوسی مشهد , سومین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی , 2018-03-08
 9. مینا مویدی , حامد کامل نیا , بررسی تاثیر طراحی محیط های کاری بر کاهش استرس شغلی کارمندان , سومین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی , 2018-03-08
 10. حانیه غلامی , حامد کامل نیا , روشهای مختلف استفاده از نمای دو پوسته برای کاهش مصرف انرژی در ساختمان های اداری - ایران , معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام , 2018-11-14
 11. حانیه غلامی , حامد کامل نیا , investigatin building design solution and morphology on energy consumption in office buildings , science and engineering , 2018-05-12
 12. ریحانه شهابی , حامد کامل نیا , کامران غفارزادگان , typology review of open and semi opne spaces as a link between nature and health in healthcare environments , science and engineering , 2018-03-12
 13. احمد اخلاصی , حامد کامل نیا , سارا صادقی , واکاوی اصول زیبایی شاسی معماری , مهندسی عمران- معماری و مدیریت شهری , 2017-01-26
 14. مریم طوسی , محمود فیض آبادی , حامد کامل نیا , تاثیرات متقابل معماری و سینما در دوران معاصر -بررسی تطبیقی سبکهای معماری معاصر و سینما- , چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری , 2016-12-27
 15. مریم طوسی , محمود فیض آبادی , حامد کامل نیا , تاثیرات متقابل معماری و سینما در دوران معاصر (بررسی تطبیقی سبکهای معماری معاصر و سینما) , 4th. International Congress on Civil Engineering , Architecture and Urban Development , 2016-12-27
 16. مریم طوسی , محمود فیض آبادی , حامد کامل نیا , بررسی رویکرد منطقه گرایی در معماری کشورهای درحال توسعه , کنگره بین اللملی افق های جدید در معماری و شهرسازی , 2017-01-04
 17. مریم شیررفیع اردکانی , حامد کامل نیا , بررسی عوامل محیطی تاثیر گذار بر سلامت کودکان در طراحی بیمارستان کودک , کنگره بین اللملی افق های جدید در معماری و شهرسازی , 2017-01-04
 18. فرناز قبدیان , حامد کامل نیا , تعاملات بینافرهنگی و پایداری معماری چند فرهنگی در طراحی خوابگاه های کشورهای اسلامی , کنگره بین اللملی افق های جدید در معماری و شهرسازی , 2017-01-04
 19. فرناز قبدیان , حامد کامل نیا , نیاز سنجی کالبدی فضایی دانشجویان غیر ایرانی در خوابگاه های دانشگاهی , کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری , 2016-12-27
 20. مریم ملازاده , محمود فیض آبادی , حامد کامل نیا , تعیین الگوی بهینه بافت در طراحی مجتمع مسکونی در اقلیم گرم و مرطوب نمونه موردی: عسلویه، استان بوشهر , دومین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی با رویکرد توسعه و فناوری , 2016-02-17
 21. حامد کامل نیا , فرزانه فریدونی , الهه نشاطی , مقایسه و تحلیل شاخصه های برنامه ریزی کالبدی در طرح های جامع پردیس های دانشگاهی , اولین همایش معماری فضاهای دانشگاهی , 2016-05-11
 22. حامد کامل نیا , بررسی جایگاه ارتباط شهر و دانشگاه , اولین همایش معماری فضاهای دانشگاهی , 2016-05-11
 23. محمدهادی یاسمنی فریمانی , هاشم شریعتمدار , حامد کامل نیا , راهکارهای پاسخگویی به نیازهای روانی کاربران ساختمان های مسکونی بلند مرتبه , دومین کنفرانس بناهای بلند , 2015-12-21
 24. حامد کامل نیا , رویکردهای نوین در معماری فضاهای دانشگاهی , اولین همایش معماری فضاهای دانشگاهی , 2016-05-11
 25. محدثه کافیان صفری , جعفر طاهری , حامد کامل نیا , الگوهای نوین محیطهای یادگیری دانشگاهی براساس برنامه STEM , اولین همایش ملی معماری فضاهای دانشگاهی , 2016-05-11
 26. حامد کامل نیا , بررسی مولفه های پایداری در معماری دانشگاه های درحال توسعه , کنگره بین المللی افق های نوین معماری و شهرسازی , 2016-02-20
 27. حامد کامل نیا , بررسی نقش کارفرما در فرآیند شکل گیری پروژه در معماری معاصر ایران , کنگره بین المللی افق های نوین معماری و شهرسازی , 2016-02-20
 28. فروغ میزا علیپور , حامد کامل نیا , بررسی مولفه سیاسی در شکل گیری معماری ایران و ترکیه , کنگره بین المللی افق های نوین معماری و شهرسازی , 2016-02-20
 29. حامد کامل نیا , فرزانه فریدونی , ندا میرزایی , تاثیر معماری پایدار بر کاهش سندورم ساختمان بیمار , کنگرع بین المللی افق های نوین معماری و شهرسازی , 2016-02-20
 30. حامد کامل نیا , الگو واره های نوین در معماری معاصر کشورهای اسلامی , ششمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری , 2014-11-12
 31. حامد کامل نیا , سمیه جهانپناه , فرزانه فریدونی , تحلیل و بررسی شاخص های طراحی معماری و شهرسازی پایدار )نمونه موردی:انستیتو تکنولوژی شهرمصدر( , اولین کنگره بین المللی افقهای جدید در معماری و شهرسازی , 2015-01-07
 32. فرزانه فریدونی , الهه نشاطی , حامد کامل نیا , فاکتورهای طراحی مؤثر در چشمانداز آینده دانشگاههای کشورهای اسلامی , اولین کنگره بین المللی افقهای جدید در معماری و شهرسازی , 2015-01-07
 33. مهدیه عباس زاده وحید , شکوفه شایسته صدفیان , حامد کامل نیا , بررسی جایگاه فرایند طراحی معماری پارامتریک در رویکردهای خطی و غیرخطی , افق های نوین , 2015-01-07
 34. دکتر سید غلامرضا اسلامی , حامد کامل نیا , ندا میزایی , بررسی نقش آموزشی موزه های تعاملی در شناخت آثار تاریخی خراسان , اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی (با رویکرد هویت اسلامی) , 2015-01-07
 35. حامد کامل نیا , موزه های مجازی و حفاظت از میراث تاریخی , توریسم و گردشگری سبز , 2014-05-18
 36. حامد کامل نیا , کاربرد معماری هوشمند در ساختمان سبز , ساختمان سبز , 2014-05-14
 37. حامد کامل نیا , معماری سبز در شهرهای جدید , ساختمان سبز , 2014-05-14
 38. حامد کامل نیا , ناصر محسنی , طرح توسعه حرم مطهر حضرت رضا(ع) و مساله خاطره جمعی , اماکن مقدس , 2007-08-15
 39. حامد کامل نیا , روانشناسی محیط و الگوهای فضای آموزشی , همایش سراسری نوسازی و مدارس , 2006-05-04
 40. حامد کامل نیا , حمید شایان , حجت وثاق , تبیین مدل تحلیل تطبیقی تجارب مرمت شهری در ایران و جهان , بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری , 2008-12-10
 41. حامد کامل نیا , کاربرد روانشناسی محیط در طراحی محیطهای کودکان , معماری و کودک , 2008-12-25
 42. حامد کامل نیا , مشارکت معنادار در معماری , مشارکت شهروندان زیربنای توسعه پایدار , 2009-02-01
 43. حامد کامل نیا , جواد مهدوینژاد , چند صدایی در معماری , هم اندیشی چند صدایی در هنر ایرانی , 2009-03-02