بازگشت به فرم جستجو »

موارد یافت شده: 71763

71151 - بررسی پارامترهای راندمان حرارتی و دمای عملکرد در توربینهای گازی GE-F5 در نتیجه تزریق بخار در سیستمVODOLEY (چکیده)
71152 - EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF STEAM INJECTION IN GE-F5 GAS TURBINE NOX REDUCTION APPLYING VODOLEY SYSTEM (بررسی آزمایشگاهی تاثیر تزریق بخار در کاهش اکسیدهای ازت در توربینهای گازی GE-F5 (چکیده)
71153 - Wavelet Linear Density Estimation for Negatively Dependent Random Variables (چکیده)
71154 - ارزیابی میزان چرخش جریان درون محفظه سیلندر یک موتور دیزل بوسیله دستگاه Swwirl Meter (چکیده)
71155 - Distilled Water as an Irrigation Fluid in Percutaneous Nephrolithotomy (چکیده)
71156 - Wavelet Based Estimation of the Derivatives of a Density for m-Dependent Random Variables (چکیده)
71157 - Wavelet based estimation of the derivativesof a density with associated variables (چکیده)
71158 - Estimation of the Survival Function for Negatively Dependent Random Variables (چکیده)
71159 - On the Minimax Optimality of Block Thresholded Wavelets Estimators for p-Mixing Process (چکیده)
71160 - An ant colony algorithm for the pos/neg weighted p-median problem (چکیده)
71161 - Analgesia effects of detomidine HCl when administered into the distal interphalangeal joint in horses with experimental solar pain (چکیده)
71162 - Effects of topical allicin on second-intention wound healing in dogs-histological aspects (چکیده)
71163 - The Bainitic Phase Transformation in Aluminium Containing Ductile Irons After Short Time of Austempering (چکیده)
71164 - Evidential inference based on record data and inter-record times (چکیده)
71165 - Statistical Evidence Methodology for Model Acceptance based on Record Values (چکیده)
71166 - Comparison of record data and random observations based on statistical evidence (چکیده)
71167 - برخی از معیارهای پشتیبانی از فرضیه های آماری (چکیده)
71168 - Energy and Momentum Approaches for Analysis of Gradually-varied Flow through Compound Channels (چکیده)
71169 - Variability of hydraulic parameters in coarse porous media (چکیده)
71170 - تحلیل جریان از بدنه سدهای سنگریزه ای به روش اجزا محدود در قالب شبکه ثابت (چکیده)
71171 - کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در روندیابی متمرکز سیلاب (چکیده)
71172 - ON THE PERFORMANCE OF DIFFERENT EMPIRICAL LOSS EQUATIONS FOR FLOW THROUGH COARSE POROUS MEDIA (چکیده)
71173 - Equations for discharge calculation in compound channels having homogeneous roughness (چکیده)
71174 - Calibration of Hydraulic Parameters for Flow through Rockfill Structures (چکیده)
71175 - ضربکر شور از یک جفت از p-گروههای متناهی (چکیده)
71176 - Influence of Data Structure on Estimates of Maternal Parameters (تاثیر ساختار ژنتیکی جمعیت برروی برآورد پارامترهای مربوط به صفات تحت تاثیر اثرات مادری) (چکیده)
71177 - Some properties on the Schur multiplier of a pair of groups (چکیده)
71178 - Ultra Isologism of Groups (چکیده)
71179 - Antimicrobial susceptibility testing ofMannheimia haemolytica and Pasteurella multocida isolated from calves with dairy calf pneumonia (چکیده)
71180 - جداسازی وشناسایی پاستورلاهای دستگاه تنفس فوقانی گوساله های سالم ومبتلا به بیماری تنفسی (چکیده)
71181 - The analysis and feasibility of using heat pipe cooling in drilling applications (چکیده)
71182 - The structure of Bell groups (چکیده)
71183 - The commutator subgroup and Schur multiplier of a pair of finite p-groups (چکیده)
71184 - طراحی خفه کنها در سیستم های ورودی و خروجی موتورهای احتراق داخلی (چکیده)
71185 - N-Junction Modeling in Perforate Silencer of Internal Combustion Engine (چکیده)
71186 - Effects of conjugated linoleic acid on in vitro prostaglandin production by bovine fetal endometrial cells (تاثیر CLA بر تولید پروستاگلندینها در شرایط آزمایشگاهی) (چکیده)
71187 - Effect of clinical mastitis on production and days from first breeding to conception in Holstein cows using survival analysis test (تاثیر ورم پستان بر تولید و DFBC در گاوهای هلشتاین) (چکیده)
71188 - بررسی تاثیر جیره های حاوی اسیدهای چرب روغن نخل بر ویژگیهای تولید شیر و دینامیک فولیکولی گاوهای تازه زای هلشتاین (چکیده)
71189 - مدلسازی خفه کنها در سیستم خروجی موتورهای احتراق داخلی (چکیده)
71190 - مطالعه جریان اطراف روتور ساونیوس به کمک حل عددی و آزمایش در تونل باد (چکیده)
71191 - An improved design method for estimating the annual auxiliary energy requirement for solar heating building (چکیده)
71192 - Effect of welding parameters on the microstructure and mechanical properties of fraction stir welds of 70%Cu-30%Zn alloy (اثر یارامترهای جوشکاری روی ساختار میکروسکیی و خواص مکانیکی الیاژ Cu-Zn جوشکاری اصطکاکی شده) (چکیده)
71193 - Melting temperature, transformation and metastable phase diagram of rapidly solidified Ag-Cu alloys (چکیده)
71194 - مطالعه رفتار و سینیتیک ییر سختی الیاژ Al-356A (چکیده)
71195 - تکامل روش اشبی در انتخاب مواد مهندسی به کمک تحلیل های المان محدود (چکیده)
71196 - تاثیر دمای ییر سختی بر روی خواص الیاژ Al-7075 مورد استفاده در دستگاه جوش یلاستیک (چکیده)
71197 - اندازه گیری تغییرات دسترسی در منطقه کلانشهری سیدنی (2001-1991) (چکیده)
71198 - Higher Education and Globalization: Rethinking in universalism vs. particularism (چکیده)
71199 - Math Modeling in Educational Research: An Approach to Methodological Fallacies (چکیده)
71200 - Approximate double centralizers (چکیده)