بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: mahdi kermani


موارد یافت شده: 33

1 - تحصیل منضبطانه و کنشگری منفعلانه: نشانه شناسی اجتماعی صف در تجربه‌تحصیلی دختران جوان (چکیده)
2 - واکاوی و تحلیل تعیین‌کننده‌های باروری؛فراتحلیلی از تحقیقات موجود (چکیده)
3 - مطالعه مقایسه ای تأثیر انزوای اجتماعی بر سلامت شهروندان مشهد (چکیده)
4 - روسپی‌گری: تحمیل اجتماعی یا انتخاب شخصی؛ ارائه یک تحلیل کیفی (چکیده)
5 - سازندگان فن‌سالار و خلق ارزش: کشاکش منفعت‌جویی و اعتباریابی؛ مطالعه موردی عاملان اجتماعی بازار مسکن در مشهد (چکیده)
6 - نشانه‎شناسی اجتماعی روپوش مدرسه در روایت‎های دختران جوان مشهدی (چکیده)
7 - عملکرد زنان به عنوان عامل جبران کننده در اقتصاد خانوار، تحلیل کیفی روایت‎های زنان متأهل در شهر مشهد مبتنی بر نظریه‌ی زمینه‎ای (چکیده)
8 - گونه‎شناسی کیفی سبک‎های زیارتی جوانان در شهر مشهد (چکیده)
9 - کنشگران نهادی به مثابه متولیان منفعت بر؛ مطالعه کیفی تجربه زیسته عاملان بازار مسکن مشهد (چکیده)
10 - سرمایه‌گذاران واسطه‌ای و سوداگری حرفه‌ای در بازار مسکن مشهد تحلیل جامعه‌شناختی پدیده‌ای اقتصادی (چکیده)
11 - field of education as an irreductible functional affairs: analysis of the field of education position in the field of power in Iran (چکیده)
12 - رویکرد دولت‌مدار به بازآفرینی شهری و اعیانی‌سازی وابسته: تحلیل عملکرد ذینفعان کلیدی در نوسازی بافت پیرامون حرم مطهر در مشهد (چکیده)
13 - همسرگزینی دختران جوان، کشاکش فردیت در برابر ارزش‎های سنتی (چکیده)
14 - بررسی رابطه رضایت از زندگی وسلامت شهروندان شهر مشهد (چکیده)
15 - حمایت اجتماعی و سلامت )مورد مطالعه: شهروندان 30سال و بالاتر شهر مشهد( (چکیده)
16 - روایت اعیانی سازی شهر از منظر ذینفعان: پیکربندیهای تفسیری و اجتماعی فهمِ روایی (چکیده)
17 - بررسی رابطه دینداری با سلامت عمومی (مطالعه موردی ساکنان شهر مشهد) (چکیده)
18 - تبیین کنشهای ناسازگارانة مردان در خانوادههای ایران (چکیده)
19 - تحلیل کیفی واسطه‌گری در بازار مسکن شهر مشهد: رویکردی جامعه‌شناختی به پدیده‌ای اقتصادی (چکیده)
20 - رابطۀ سرمایۀ اجتماعی و توان‌مندی روانی در زنان سرپرست خانوار شاغل در مراکز کوثر شهرداری تهران (چکیده)
21 - بررسی تناقض یا تطابق میان اهداف و قوانین نظام آموزش و پرورش در دوره آموزش متوسطه (چکیده)
22 - Explaining married women'' decision for being employed: a qualitative study (چکیده)
23 - پدیدارشناسی همسرگزینی دختران جوان در شهر مشهد (چکیده)
24 - توان‌مندسازی مبتنی بر کارآفرینی اجتماعی: ارائه یک نظریه زمینه‌ای - مطالعه موردی ستاد توان‌مندسازی زنان سرپرست خانوار شهرداری تهران (چکیده)
25 - رابطه باورهای زیباشناختی با تصویر ذهنی از بدن و نحوه مدیریت ظاهر در جوانان: مورد مطالعه: جوانان 18 تا 30 ساله ی ساکن شهر مشهد (چکیده)
26 - نقش آموزش در توسعه فعالیت های غیر زراعی؛ مورد مطالعه: مناطق روستایی شهرستان سمیرم (چکیده)
27 - نقش متنوع سازی فعالیت‏های اقتصادی در توسعه پایدار روستایی؛ مطالعه موردی: شهرستان سمیرم (چکیده)
28 - بررسی رابطه سطح آگاهی و نوع نگرش کارکنان به خصوصی سازی- مطالعه موردی: پتروشیمی خراسان (چکیده)
29 - خشونت خانگی علیه زنان : مروری بر نظریه ها، میزان شیوع و عوامل موثر بر آن (چکیده)
30 - عوامل مؤثر بر توانمندی زنان سرپرست خانوار (مورد مطالعه: زنان شاغل در مراکز کوثر شهرداری تهران در سال 1391) (چکیده)
31 - Quality of life and social capital in Mashhad city in Iran (چکیده)
32 - بررسی تغییرات اقتصادی و اجتماعی در شیوه زندگی روستاییان به واسطه استقرار صنعت در مناطق روستایی؛ مورد مطالعه: مجتمع صنعتی و معدنی مس قلعه زری (چکیده)
33 - کیفیت زندگی شهروندان و رابطه آن با سرمایه اجتماعی در شهر مشهد (چکیده)