بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: ارتعاشات


موارد یافت شده: 64

1 - کاربرد فیلتر تطبیقی حداقل میانگین مربعات نرمالشده برای کنترل ارتعاش لرزه (چکیده)
2 - بررسی ارتعاشات آزاد صفحه‌های FGM دارای بازشو و سخت‌کننده (چکیده)
3 - بررسی اثر اندازه بر خمش و ارتعاشات نانو صفحه مستطیلی مرتبه سه با استفاده از تئوری غیرکلاسیک تنش کوپل اصلاح شده و روش حل ناویر (چکیده)
4 - بررسی تجربی و عددی ارتعاشات ورق کامپوزیتی کمانش یافته تقویت شده با سیم آلیاژ حافظه‌دار تحت عملیات حرارتی (چکیده)
5 - تحلیل کمانش و ارتعاشات نانو صفحه میندلین گرافنی مستطیلی با استفاده از تئوری تنش کوپل اصلاح شده (چکیده)
6 - تحلیل اثر اندازه بر ارتعاشات نانوصفحه مستطیلی با استفاده از تئوری مرتبه سوم برشی بر مبنای نظریه تنش کوپل اصلاحشده (چکیده)
7 - تحلیل کمانش و ارتعاشات وابسته به اندازه در نانو ورق مستطیلی گرافنی بر اساس تئوری تغییر شکل برشی مرتبه سوم با به کارگیری تئوری تنش کوپل اصلاح شده تحت شرایط تکیه گاهی ساده (چکیده)
8 - مدل سازی ارتعاشات آزاد غیرخطی برج توربین باد (چکیده)
9 - مدل سازی دینامیکی ابزار داخل تراش با استفاده از تحلیل مودال تجربی و شبیه سازی کنترل فعال ارتعاشات (چکیده)
10 - آنالیز ارتعاشات نانو صفحه مستطیلی میندلین از جنس گرافن با استفاده از نظریه غیر کلاسیک تنش مزدوج اصلاح شده و روش حل ناویر (چکیده)
11 - بررسی تجربی سیستم جاذب دینامیکی ارتعاشات و استحصال گر انرژی (چکیده)
12 - مدلسازی دینامیکی ابزار داخل تراش با استفاده از آزمون مودال تجربی و شبیه سازی کنترل فعال ارتعاشات (چکیده)
13 - رویکرد کنترل فعال ضد اغتشاش برای کنترل ارتعاشات ابزار داخل تراش (چکیده)
14 - طراحی کنترلر فازی بهینه به‌منظور کنترل نیمه‌فعال ارتعاشات ساختمان چند طبقه با استفاده از یک مدل پارامتر گسترده و میراگرهای مگنتوریولوژیکال (چکیده)
15 - شبیه سازی و بررسی تاثیر ویسکوزیته سیال، طول و قطر سوراخ های پیستون در عملکرد کمک فنر (چکیده)
16 - کنترل ارتعاشات سکوهای دریایی شابلونی تحت اثر زلزله به وسیله میراگرهای غیر فعال (چکیده)
17 - شناسایی و کنترل ابزار داخلتراش میرا شده با استفاده از عملگر VCA (چکیده)
18 - کنترل ارتعاشات تیر ساندویچی با لایه ی مغناطیسی بر پایه ی منطق فازی (چکیده)
19 - مدل سازی برداشت انرژی الکتریکی با استفاده از مواد پیزوالکتریک تحت تحریک اتفاقی از پایه (چکیده)
20 - کنترل ارتعاشات ابزار بورینگ داخل تراش با استفاده از عملگر الکترومغناطیسی (چکیده)
21 - بررسی عملکرد میراگرهای ضربه ای به منظور به کارگیری در سیستم های کاهنده ی ارتعاشات سازه ها (چکیده)
22 - تأثیر ساختار شبکه بر رفتار کمانشی و ارتعاشی صفحه های مشبک کامپوزیتی (چکیده)
23 - ارزیابی پاسخ های دینامیکی در عیب یابی دسته موتورهای فعال چند محفظه¬ای با قابلیت خنک کاری (چکیده)
24 - بررسی ارتعاشات گذرای غیرخطی و نوسانات چرخه ی حد صفحات ساندویچی کامپوزیتی با لایه ی سیال الکترورئولوژیکال (چکیده)
25 - یک مدلسازی جدید و حل ارتعاشات ربات موازی PR-PRP (چکیده)
26 - حل یک معادله حرکت جدید برای تیر با حرکت طولی (چکیده)
27 - ارتعاشات در سیستم‌های چرخدنده‌ای (چکیده)
28 - بررسی عملکرد میراگرهای ضربه ای به کارگیری در سیستم های کاهنده ی ارتعاشات سازه ها (چکیده)
29 - کاربرد دمپرهای ضربه ای به منظور کاهش ارتعاشات ناخواسته ی سازه ها (چکیده)
30 - کنترل ارتعاشات در سیستم دینامیکی چرخدنده- یاتاقان (چکیده)
31 - بررسی اثرات جانبی ناشی از خنک کاری در دسته موتورهای نوین فعال چندمحفظه ای (چکیده)
32 - مطالعه ارتعاشات موتور و بررسی نقش دسته موتورها در بهبود عملکرد خودرو (چکیده)
33 - تحلیل ارتعاشات ترموالاستیک در سیستم های نانو الکترو مکانیک به شکل تیر بر اساس تئوری گرین- نقدی (چکیده)
34 - بررسی ارتعاشات آزاد صفحات مرکب متعامد به کمک تئوری تغییر شکل برشی مرتبه اول، حل لوی (چکیده)
35 - تحلیل ارتعاشات آزاد صفحات خمشی با استفاده از تئوری میندلین و روش ایزوژئومتریک (چکیده)
36 - معرفی و مدلسازی دسته موتور نوین چند محفظه ای با قابلیت خنک کاری (چکیده)
37 - کاربرد ها، مزایا و معایب جاذب های پویای ارتعاشات (چکیده)
38 - بهینه سازی فرکانس طبیعی اول ارتعاشات سازه صفحه‌ای به روش بهینه سازی تکاملی سازه‌ها (چکیده)
39 - برآورد پاسخ لرزه ای ساختگاه رسوبی توسط ریز ارتعاشات تک ایستگاهی (مطالعه موردی، ایرانشهر) (چکیده)
40 - ارتعاشات آزاد صفحات ارتوتروپیک با تکیه گاههای الاستیک (چکیده)
41 - تحلیل دینامیکی مسایل الاستیک صفحه ای با استفاده از روش ایزوژئومتریک (چکیده)
42 - شبیه سازی رفتار غیرخطی آلیاژحافظه دار در نرم افزاز اجزاء محدود و بررسی ارتعاشات تیر هوشمند (چکیده)
43 - تحلیل رابطه انرژی دورانی هسته های سنگین (چکیده)
44 - استحصال انرژی پاک و نامحدود به کمک پدیده مخرب ارتعاشات ناشی از گردابه (چکیده)
45 - بررسی دوشاخه‌شدگی و آشوب در سیستم ارتعاشات غیرخطی چرخدنده‌ای با استفاده از روش بالانس هارمونیک افزاینده (IHP (چکیده)
46 - بررسی ارتعاشات ناشی از جریان سیال در اطراف خطوط انتقال برق فشارقوی(گالوپینگ) (چکیده)
47 - عیب یابی ماشین آلات دوار به کمک پایش گرمایی(IR) و آنالیز ارتعاشات (چکیده)
48 - بررسی تأثیر دما بر دامنه ارتعاشات به کمک ترموگرافی و آنالیز ارتعاشات (چکیده)
49 - روش های کنترل انفعالی ارتعاشات القایی گردابه ها و کاربرد آن در سازه های دریایی (چکیده)
50 - کاهش دامنه ارتعاشات ابزار بورینگ با استفاده از جاذب ارتعاشات (چکیده)
51 - کنترل فعال ایزولاسیون سیستم‌ها و تجهیزات اندازگیری حساس با استفاده از الگوریتم Particle Swarm Optimization (چکیده)
52 - ارتعاشات صفحه چند لایه هوشمند با لایه پیزوالکتریک (چکیده)
53 - بررسی و تحلیل پدیده‌ آشوب در سیستم‌های غیرخطی چرخدنده‌ای (چکیده)
54 - بررسی و تحلیل پدیده‌ دوشاخه‌شدگی (bifurcation) و آشوب (chaos) در سیستم ارتعاشات غیرخطی چرخدنده‌ای، با استفاده از تقریب لقی توسط توابع هموار (چکیده)
55 - ارتعاشات آزاد یک تیر چند لایه کامپوزیتی با ترک بین لایهایی (چکیده)
56 - شبیه سازی ارتعاشات محوری عرضی و پیچشی مته (چکیده)
57 - مدل سازی و تحلیل ارتعاشات غیر خطی چرخ هواپیما (چکیده)
58 - مدلسازی و بهینه سازی ارتعاشات سیلندر ناشی از گردابه ها بوسیله شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک (چکیده)
59 - بررسی پدیده آشوب در ارتعاشات غیر خطی gear rattle در گیربکس دستی اتومبیل (چکیده)
60 - تحلیل تنشهای برون صفحه ای در صفحات کامپوزیتی با لایه گذاری متعامد تحت ارتعاشات آزاد (چکیده)
61 - کنترل فعال ارتعاشات تیرهای کامپوزیتی با استفاده از لایه های پیزوالکتریک (چکیده)
62 - بررسی پدیدهی gear rattle و راههای کاهش آن در سیستم انتقال قدرت خودرو به روش تحلیلی و عددی (چکیده)
63 - بررسي پارامترهاي موثر در ارتعاشات آزاد صفحه فلزي حاوي بريدگي تقويت شده با Patch (وصله) كامپوزيتي (چکیده)
64 - بررسي ارتعاشات آزاد صفحات ارتوتروپيك با تكيه گاههاي الاستيك (چکیده)