بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: Training


موارد یافت شده: 117

1 - Effects of green tea extract supplementation and endurance training on irisin, pro-inflammatory cytokines, and adiponectin concentrations in overweight middle-aged men (چکیده)
2 - The Impact of Different Modes of Exercise Training on Bone Mineral Density in Older Postmenopausal Women: A Systematic Review and Meta-analysis Research (چکیده)
3 - The effects of massage and aqua training on Interleukin-6 levels of multiple sclerosis patients (چکیده)
4 - Influence of stanozolol administration together with resistance training on thyroid and some steroid hormones in male rats (چکیده)
5 - The effects of interval aerobic training on mesenchymal biomarker gene expression, the rate of tumor volume, and cachexia in mice with breast cancer (چکیده)
6 - Effects of stanozolol injection in endurance-trained rats on some circulating biochemical, hormonal and oxidative status indices (چکیده)
7 - Positive Effects of Post-ischemic Forced Treadmill Training on Sensorimotor and Learning Outcomes Following Transient Global Cerebral Ischemia (چکیده)
8 - Effects of Strengthening and Plyometric Training P (چکیده)
9 - Effects of upper-body, lower-body, or combined resistance training on the ratio of follistatin and myostatin in middle-aged men (چکیده)
10 - Synergism effects of ursolic acid supplementation on the levels of irisin, C-reactive protein, IL-6, and TNF-α during high-intensity resistance training in low activity men (چکیده)
11 - The Effect of Eight Weeks Selected Combined Training (Aerobic-Resistance) on Vascular Adhesion Molecules and Lipid Profile in Inactive Elderly Men (چکیده)
12 - The Eff ect of resistance training and growth hormone injection on circulating IGF-1 and IGFBP-3 levels in a rat model (چکیده)
13 - The Effect of Eight Weeks Resistance Training With and Without Vascular Occlusion on Physical Fitness Indexes, Growth Hormone, and Insulin-like Growth Factor in Male Judokas (چکیده)
14 - The effects of aerobic training before and after the induction of Alzheimer’s disease on ABCA1 and APOE mRNA expression and the level of soluble Aβ1-42 in the hippocampus of male Wistar rats (چکیده)
15 - Credibility of the Pattern of Educational Qualification of Faculty Members (چکیده)
16 - the effect of eight weeks of aerobic training in water and on land of Total antioxidant capacity in elderly women (چکیده)
17 - The effect of eight weeks of aerobic training and training in water on DNA oxidative damage in elderly women (چکیده)
18 - effect of Resistance Training with Blood Flow Restriction onfollistatin to myostatin Ratio, Body Composition and Anaerobic Power of Trained-Volleyball Players (چکیده)
19 - The Effect of Psychological Skills Training (Goal Setting, Positive Selftalk and Imagery) on Self-Confidence of Adolescent Volleyball Players (چکیده)
20 - Comparing the Effect of Aerobic Exercise with Different Intensities on FNDC5 Protein Level of Muscle Tissue in Obese Wistar Rats (چکیده)
21 - Cognitive and language intervention in primary language impairment: Studying the effectiveness of working memory training and direct language intervention on expansion of grammar and working memory capacities (چکیده)
22 - The effect of FIFA 11+ injury prevention program on dynamic balance and knee Isometric Strength of Female players in soccer super league (چکیده)
23 - Comparison of blood creatinine level in elderly men untrained and competitive trained in response to resistance training and melatonin supplements (چکیده)
24 - The Effect of Six Weeks of High-Intensity Interval Training With Zinc Supplementation on Some Humoral Immunity Markers in Female Futsal Players (چکیده)
25 - Are Heart Muscle Irisin Levels and FNDC5 Gene Expression Regulated by Endurance and Resistance Exercises? (چکیده)
26 - تاثیر تمرین تمرین هوازی با شدت بالا در شرایط ایزوانرژیک و مصرف آرژنین بر PYY3-36 و شاخص های آنتروپومتریک پسران چاق (چکیده)
27 - The effect of two intensities resistance training on muscle growth regulatory myokines in sedentary young women (چکیده)
28 - The effect of eight weeks high-intensity interval aerobic training on chemerin and visfatin in overweight men (چکیده)
29 - The Effect of Paternal-Fetal Attachment Training on Marital Satisfaction during Pregnancy (چکیده)
30 - Development a new model based on artificial neural network to estimate torque of a conventional CI engine (چکیده)
31 - Effects of resistance training and testosterone enanthate injections in low and high doses on hematological parameters in male Wistar rats (چکیده)
32 - Executive Functions Training: Facilitating and Improving the psychological Processes of Children and Adolescents in the context of neuroscience (چکیده)
33 - Effect of somatosensory and neurofeedback training on balance in older healthy adults: a preliminary investigation (چکیده)
34 - The effect of eight weeks high intensity interval training(HIIT) on E-selectin andP-selectin in young obse female (چکیده)
35 - Electroencephalography Pattern Variations During Motor Skill Acquisition (چکیده)
36 - The Effectiveness of a Parent-Training Program for Promoting Cognitive Performance in Preschool Children (چکیده)
37 - The effect of eight weeks of aerobic and interval training on serum TNF-alpha,IL-6 and hsCRP levels in female basketball players (چکیده)
38 - The effect of four weeks airobic training homocystein ,C-reaction protein and lipid biomarkers in active and inactive men (چکیده)
39 - The Effectiveness of Problem - Solving Skills Training In The Light of Meichenbaum’s Cognitive - Behavioral Method:The Case of Male Students’ Adjustment to Boarding and Ordinary Schools (چکیده)
40 - Effect of six weeks of high intensity interval training and zinc ‎supplement on serum creatine kinase and uric acid levels in ‎futsal players (چکیده)
41 - The effect of combination exercise training on cardiovascular risk factors (adiponektin,interlukin-6 and hemocystein) in sedentary aged men (چکیده)
42 - Comparing the Effects of Plyometric Training with and without Vessel Occlusion on Electromyographic Parameters (چکیده)
43 - The effect of strength training based on process approach intervention on balance of children with developmental coordination disorder (چکیده)
44 - Echocardiographic Evaluation of the Effects of High-Intensity Interval Training on Cardiac Morphology and Function (چکیده)
45 - Mitochondrial Adaptations in Aged Skeletal Muscle: Effect of Exercise Training (چکیده)
46 - تاثیر هشت هفته تمرین هوازی و مکمل چای سبز بر برخی ریسک فاکتورهای قلبی عروقی زنان چاق غیرفعال (چکیده)
47 - The comparison of effects of two selected functional and Therabandtrainings on the dynamic balance and strength of lower limb among elderly men (چکیده)
48 - Blood biochemical and oxidant/antioxidant alterations following stanozolol treatment along with resistance training in rats (چکیده)
49 - Effects of Attention Control Training on Drug Abusers' Attentional Bias and Treatment Outcome. (چکیده)
50 - Acute and chronic responses of metabolic myokine to different intensities of exercise in sedentary young women (چکیده)
51 - Effect of Fordyce Happiness Training on the Emotion Regulation Difficulties in the Adolescents under Support of Social Welfare (چکیده)
52 - Serum chemerin and insulin sensitivity alterations due to exercise training below and above lactate thresholds in streptozocin-induced diabetic rats (چکیده)
53 - Typology of effective congnition in Ethics Based on Religious training (چکیده)
54 - Fast and de-noise support vector machine training method based on fuzzy clustering method for large real world datasets (چکیده)
55 - Oxidative stress parameters in Turkmen horse during training and competition (چکیده)
56 - The Effect of Dual Task and Executive Training on Pattern of Gait in Older Adults with Balance Impairment: A Randomized Controlled Trial (چکیده)
57 - Differential Effects and Temporal Course of Attentional and Motivational Training on Excessive Drinking (چکیده)
58 - Effect of unilateral training on the quadriceps muscle strength in men after anterior cruciate ligament reconstruction (چکیده)
59 - Effect of Eight Weeks Central Stability Exercise, Powerful, Knee Power, Power of Muscles, Pain, Osteoarthritis Woman Performance (چکیده)
60 - The effect of Eight Weeks Aerobic Exercise on thyroid hormones in female Rats with Polycystic Ovary Syndrome (چکیده)
61 - The effects of resistance training and testosterone enanthate injections on thyroid function (چکیده)
62 - Barkley's Parent Training Program, Working Memory Training and their Combination for Children with ADHD: Attention Deficit Hyperactivity Disorder (چکیده)
63 - Effect of Balance Training on Balance and Confidence in Older Adults (چکیده)
64 - The Effects of Two Different Resistive Loading Patterns on STRENGTH, HYPERTROPHY, ANAEROBIC POWER AND ENDURANCE IN YOUNG WRESTLERS (چکیده)
65 - Effects of concurrent exercise protocols on strength, aerobic power, flexibility and body composition (چکیده)
66 - Swimming injuries and their risk factors among. Iranian elite freestyle and butterfly swimmers (چکیده)
67 - The Effects of Aerobic Exercise Training on Psychosocial Aspects of Men with Type 2 Diabetes Mellitus (چکیده)
68 - The Comparison of Three Rehabilitation Protocol on Pain and Performance in Women Patients with Non-Specific Chronic Low Back Painc (چکیده)
69 - SUBSTANCE-RELATED ATTENTIONAL BIAS AND HOW TO CURB IT: IMPLICATIONS OF AN ATTENTION CONTROL TRAINING PROGRAM (چکیده)
70 - The Effectiveness of Barkley’s Parent Training Program on Clinical Symptoms of Children with ADHD (چکیده)
71 - Impact of Information and Communication Technology (ICT) on Library Staff Training: A Comparative Study (چکیده)
72 - Effectiveness of Behavioral Inhibition Training in Prison Inmates with Attention Deficit/ Hyperactivity Disorder (چکیده)
73 - تاثیر تمرین هوازی منظم بر بیان ژن رزیستین لنفوسیت در زنان جوان فعال Effect of Regular Aerobic Training On Resistin Gene Expression In Active Young Females (چکیده)
74 - Regular Aerobic Exercise Decreases Serum Resistin levels In Active Young Females (چکیده)
75 - The effect of eight weeks of aerobic training on hsCRP and resistin levels in menopause women (چکیده)
76 - The efficacy of computerized working memory training on reducing comorbid psychiatric symptoms among prison inmates with Attention Deficit/Hyperactivity Disorder (چکیده)
77 - The Place of Translation Technologies in Iranian Translator Training Programs (چکیده)
78 - تاثیر تمرین هوازی منظم بر مقادیر رزیستین و آدیپونکتین پلاسمایی زنان جوان فعال (چکیده)
79 - Comparison of single circuit-resistance and aerobic exercise impact on gene expression of obestatin in lymphocytes among trained young females (چکیده)
80 - The Effect of Eight Weeks Swimming Training on Hepatic Enzymes and Hematological Values in Young Female (چکیده)
81 - Effectiveness of an Eight Weeks Aerobic Exercise in Improvement of Body Composition and Modulation of hsCRP, Fibrinogen and Resistin in Middle Aged Men (چکیده)
82 - An Information Theory Criteria Based Blind Method for Enumerating Active Users in DS-CDMA System (چکیده)
83 - Comparison the effect of six weeks aerobic training and diet on Body Composition, Lipid Profile and Metabolic Syndrome Indexes in obese women (چکیده)
84 - Insight from EMT for Translator Training in Iran (چکیده)
85 - The Effectiveness of Barkley’s Parent Training Program on Clinical Symptoms of Children with ADHD (چکیده)
86 - Study of Advantages and Disadvantages of Protecting and Training of Riversides by Vegetation Against Geomorphologic changes (چکیده)
87 - Identification of Current Art Education Approaches in Iran’s Middle School Period Art Education (چکیده)
88 - Effect of 8 Weeks Aerobic Training on Serum Resistin levels and Fat percent in Trained Young Females (چکیده)
89 - The Effect of 6 Weeks of Endurance Training on the Expression of Hepatic ABCA1 in Male Wistar Rats (چکیده)
90 - تاثیر یک جلسه تمرین مقاومتی و هوازی بر بیان ژن ABCA1 لنفوسیت دختران تمرین کرده (چکیده)
91 - A Comparison of Data Mining Techniques for Going Concern Prediction (چکیده)
92 - Opening up a New Pathway to the Future of ELT: Construction and Validation of a Scale for the Measuremen of L2 Teachers’ Life -Responsive Language Teaching Perceptionst of L2 Teachers’ (چکیده)
93 - The Effects of Parent Education and Skill Training Program on Stress of Mothers ofAutistic Children (چکیده)
94 - The effect of a short time training program on physical fitness in female students (چکیده)
95 - The prevalence of behavior problems, encouragements, punishments and obedience in domestic dogs in Iran (چکیده)
96 - Comparison of land and aquatic based plyometric training on swimming block start (چکیده)
97 - An extension to fuzzy support vector data description-FSVDD (چکیده)
98 - Effect of eight weeks of Wrestling and Circuit Fitness Training on APO Lipoprotein A-I AND LYMPHOCYTE ABCA1 GENE EXPRESSION IN WELL-TRAINED WRESTLERS (چکیده)
99 - EFFECT OF A 6-WEEK WRESTLING AND WRESTLING –TECHNIQUE BASED CIRCUIT EXERCISE ON PLASMA LIPOPROTEIN PROFILES AND HORMONE LEVELS IN WELL-TRAINED WRESTLERS (چکیده)
100 - آیا آموزش فراگیر دانش آموزان دارای نیازهای ویژه(استثنایی) می تواند نقطه عطف تحول در نظام آموزش ویژه ایران باشد؟ (چکیده)
101 - تحلیل شغل «عضویت در شورای شهر» و تشخیص نیازهای آموزشی نمونه: شورای اسلامی شهر مشهد (چکیده)
102 - تاثیر هشت هفته تمرین هوازی بر مقادیر ادیپوکاین‌های پلاسمایی مردان میان‌سال (چکیده)
103 - اثر هشت هفته تمرین های دایره ای بر بیان ژن AGRP لنفوسیت کشتی گیران تمرین کرده (چکیده)
104 - The Effect of Eight Weeks of Wrestling and Wrestling Technique Based Circuit Trainingon Lymphocyte ABCA1 Gene Expression and Plasma Apolipoprotein A-I (چکیده)
105 - The Effect of AerobicTraining on hsCRP ,Triglyceride and Body Composition in Middle Aged Men with Overweight (چکیده)
106 - 8week Aerobic Exercise Effects on Plasma Concentrations of Ghrelin and GH Young Women (چکیده)
107 - The Effect of Eight Weeks Aerobic Training on Plasma Fibrinogen in Overweight Men (چکیده)
108 - To Teach or not to teach: on the didactic aspect of accent training in EFL classroom (چکیده)
109 - Hybrid of Chaos Optimization and Baum-Welch Algorithms for HMM Training in Continuous Speech Recognition (چکیده)
110 - The Effect of Weeks anaerobic and aerobic exercise training on plasma lipid and lipoprotein profile in female College student (چکیده)
111 - The Effect of 4 Weeks anaerobic and aerobic exercise training on selected Hematological parameters in female College students (چکیده)
112 - The effects of aerobic training and diet on blood pressure and Renin-Aldestron of obese women with hypertension (چکیده)
113 - Acute circuit-resistance exercise increases expression of lymphocyte agouti-related protein in young women (چکیده)
114 - Barriers to teaming: An Iranian case study for virtual training in universities (چکیده)
115 - Culture and the processes of virtual teaming for training (چکیده)
116 - Reversing the Sequence: Reducing Alcohol Consumption by Overcoming Alcohol Attentional Bias (چکیده)
117 - Alcohol Attention-Control Training Program (چکیده)