مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. علی اکبر مجدی , مهدی کرمانی , زهرا برادران کاشانی , فاطمه خدمتی بقمچ , ﺗﺠﺮﺑۀ زﯾﺴﺘۀ زﻧﺎن ازپﺪﯾﺪة ازدواج زودﻫﻨگﺎم:ﯾک ﺑﺮرﺳی کﯿﻔی, خانواده پژوهی, دوره (19), شماره (74), سال (2023-8), صفحات (197-215)
 2. فردین محمدی , محسن نوغانی دخت بهمنی , مهدی کرمانی , مرور انتقادی پژوهش‌های جامعه‌شناختی و مدیریتی مبتنی بر نظریه زمینه‌ای (1395-1397), علوم اجتماعی علامه طباطبایی, دوره (27), شماره (90), سال (2020-10), صفحات (61-104)
 3. فردین محمدی , کمال خالق پناه , محسن نوغانی دخت بهمنی , مهدی کرمانی , تکوین تکثر تمایز در میدان، عادت‌واره و سرمایه: صورتبندی نظریه توسعه از دیدگاه بوردیو, توسعه اجتماعی, دوره (13), شماره (4), سال (2019-8), صفحات (55-90)
 4. طاهره رحیم پور ازغدی , مهدی کرمانی , عرصه های فراغتتی و فرصت زایی برای نقش آفرینی اجتماعی زنان (مطالعه موردی عصر صفویه در ایران), مطالعات اسلامی زنان و خانواده, دوره (9), شماره (17), سال (2023-3), صفحات (255-280)
 5. حدا داوری , مهدی کرمانی , محسن نوغانی دخت بهمنی , نوستالژی محمل ایدئولوژی یا ابزار عرفی نگری؟ نشانه‌شناسی المان‌های شهری, مطالعات فرهنگی و ارتباطات, سال (2022-12)
 6. مهدی کرمانی , محسن نوغانی دخت بهمنی , زهرا برادران کاشانی , فرا تحلیل کیفی دو دهه تحقیقات حوزه توانمندسازی زنان روستایی و شهری در ایران, مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان, دوره (16), شماره (2), سال (2018-6), صفحات (33-54)
 7. مهدی کرمانی , احمدرضا اصغرپور ماسوله , فاطمه خلق ذکرآباد , ورزش، زیبایی و سلامت: تحلیل کیفی تجربه زنان از مراجعه به باشگاه ورزشی, پژوهش در ورزش تربیتی, دوره (8), شماره (18), سال (2020-5), صفحات (63-90)
 8. مهدی کرمانی , جواد حاتمی سیدآباد , مواجهه با خشونت در محیط خانه و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان (مطالعۀ موردی: دانش‌آموزان متوسطۀ دورۀ اول شهرستان چناران), علوم اجتماعی, دوره (16), شماره (1), سال (2020-2), صفحات (57-87)
 9. فردین محمدی , محسن نوغانی دخت بهمنی , مهدی کرمانی , کمال خالق پناه , سیر نزولی عادت‌واره نهادی معلمان (مطالعه موردی معلمان دوره متوسطه دوم شهر مشهد), جامعه شناسی نهادهای اجتماعی, دوره (6), شماره (13), سال (2019-8), صفحات (9-38)
 10. مرتضی دیاری , غلامرضا غفاری , مهدی کرمانی , زیست کارتن‌خوابی؛ از تلاش ناگزیر برای بقا تا بازسازمان‏ یابی اجتماعی, توسعه محلی (روستایی- شهری), دوره (12), شماره (1), سال (2020-8), صفحات (127-152)
 11. فردین محمدی , مهدی کرمانی , برساخت معنایی نهاد خانواده و ترکیب‌بندی آن در فضای رسانه‎ای؛ تحلیل فرهنگی-اجتماعی برنامه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان, جامعه شناسی نهادهای اجتماعی, دوره (6), شماره (14), سال (2020-2), صفحات (41-62)
 12. اسماعیل قربانی , مهدی کرمانی , حسین بهروان , حسین اکبری , روسپیگری در بستر توسعه ناتمام؛ ارائه یک تحلیل کیفی, جامعه شناسی هنر و ادبیات, دوره (29), شماره (1), سال (2022-5), صفحات (369-389)
 13. محبوبه برند , حامد بخشی , مهدی کرمانی , مسعود ایمانیان , رابطه مصرف فرهنگی و نگرش خرافی در بین دانشجویان شهر مشهد, مطالعات فرهنگ - ارتباطات, سال (2020-2)
 14. عفت برنا , حسین افراسیابی , احمد کلاته ساداتی , مهدی کرمانی , درک زنان از موانع و تسهیل کننده های موفقیت: یک مطالعه داده بنیاد, زن در توسعه و سیاست, سال (2022-6)
 15. مهدی کرمانی , محسن نوغانی دخت بهمنی , فاطمه آسمانی , زهرا برادران کاشانی , فوق برنامه‌ها و جهت گیری کارآفرینانه در فرهنگ سازمانی دانشگاه؛ مطالعه موردی دانشگاه فردوسی مشهد, آموزش عالی ایران, دوره (13), شماره (13), سال (2021-12), صفحات (102-120)
 16. مسعود فتاح زاده , مهدی کرمانی , علی یوسفی , احمدرضا اصغرپور ماسوله , تعلیق‌شدگان بی‌بازگشت؛ تحلیل امعه‌شناختی مقاومت پیوندهای اتماعی مهاران نسل اول در کشاکش میدان هویتی ایران-آلمان, علوم اجتماعی, سال (2022-6)
 17. مجتبی میرزائی , مهدی کرمانی , غلامرضا صدیق اورعی , احمدرضا اصغرپور ماسوله , رابطۀ الگوی تنظیم کنش های اقتصادی و تاب آوری در مواهه با بحران, جامعه شناسی کاربردی, سال (2022-1)
 18. طاهره لطفی خاچکی , حسین اکبری , مهدی کرمانی , حسین ایمانی جاجرمی , برساخت معناییِ طرد اجتماعی در میان افراد کم‌برخوردار شهر مشهد, مسایل اجتماعی ایران, دوره (12), شماره (2), سال (2022-3), صفحات (221-238)
 19. عطیه صادقی , احمدرضا اصغرپور ماسوله , مهدی کرمانی , بهرام صلواتی , سنخ‌شناسی و دلایل تعاملات اقتصادی مهاجران ایرانی در آلمان با ایران, جامعه شناسی نهادهای اجتماعی, دوره (8), شماره (18), سال (2022-3), صفحات (115-148)
 20. بتول محمودمولائی کرمانی , حسین میرزائی , مهدی کلاهی , مهدی کرمانی , فرهنگ‌های مختلف مصرف انرژی (مورد مطالعه خانوارهای مشهدی), جامعه­ شناسی فرهنگ و هنر, دوره (3), شماره (9), سال (2022-2), صفحات (21-40)
 21. محمد طالبی , غلامرضا حسنی درمیان , علی اکبر مجدی , مهدی کرمانی , تبیین امعه‌شناختی مصرف نمایشی پوشاک (مطالعه موردی: شهر بیرند- دی‌ماه 1399), علوم اجتماعی, سال (2021-10)
 22. طاهره لطفی خاچکی , حسین اکبری , مهدی کرمانی , حسین ایمانی جاجرمی , استراتژی های بقا در شرایط فقر در میان افراد کم برخوردار شهر مشهد, جامعه شناسی کاربردی, سال (2021-10)
 23. خدیجه بوزرجمهری , حسن گیاهی , علی اکبر عنابستانی , مهدی کرمانی , شناسایی و تحلیل اثرات رونق صنایع دستی بومی در توسعه سکونتگاه‌های روستایی مطالعه موردی: شهرستان‌های تربت جام- تایباد), راهبردهای توسعه روستایی, دوره (9), شماره (2), سال (2022-6), صفحات (145-162)
 24. مجتبی میرزائی , غلامرضا صدیق اورعی , مهدی کرمانی , احمدرضا اصغرپور ماسوله , راهبردهای انطباق با بحران های اقتصادی: فراترکیب کیفی مقالات علمی از سال 2005 تا 2020, جامعه شناسی اقتصادی و توسعه, دوره (10), شماره (1), سال (2021-3), صفحات (297-320)
 25. فردین محمدی , محسن نوغانی دخت بهمنی , مهدی کرمانی , کمال خالق پناه , تحلیل وضعیت، شرایط و پیامد‌های سرمایه مورد منازعه در آموزش و پرورش ایران, راهبرد فرهنگ , دوره (13), شماره (51), سال (2020-12), صفحات (81-114)
 26. مرتضی دیاری , مهدی کرمانی , مطالعۀ جامعه‌شناختی ناهنجاری‌های جنسی در پاتوق‌های کارتن‌خوابی شهرهای تهران و مشهد, مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران, دوره (9), شماره (1), سال (2020-3), صفحات (27-55)
 27. طاهره لطفی خاچکی , مهدی کرمانی , عاملیت زنانه در مواجهه با خشونت نمادین در طبقه متوسط, رفاه اجتماعی, دوره (20), شماره (76), سال (2020-6), صفحات (87-129)
 28. الهه بنائی , احمدرضا اصغرپور ماسوله , مهدی کرمانی , پدیدارشناسی سرمایۀ جنسی: بررسی کیفی در تجربۀ زیستۀ زنان جوان قشر متوسط در شهر مشهد, جامعه شناسی کاربردی, دوره (31), شماره (4), سال (2021-3), صفحات (73-92)
 29. مهدی کرمانی , زهرا برادران کاشانی , مجید فولادیان , نشانه‌شناسی اجتماعی مدرنیزاسیون ایرانی در رمان مدیر مدرسه, جامعه پژوهی فرهنگی, دوره (11), شماره (2), سال (2020-9), صفحات (147-170)
 30. احمدرضا اصغرپور ماسوله , فریبا فیروزی , مهدی کرمانی , ادراک زنان متأهل شهر مشهد از معانی اجتماعی اشتغال: کارکردها و پیامدها, جامعه شناسی نهادهای اجتماعی, دوره (7), شماره (15), سال (2020-9), صفحات (201-230)
 31. زهرا برادران کاشانی , مهدی کرمانی , مجید فولادیان , تحصیل منضبطانه و کنشگری منفعلانه: نشانه شناسی اجتماعی صف در تجربه‌تحصیلی دختران جوان, جامعه شناسی ایران, دوره (19), شماره (4), سال (2019-3), صفحات (83-112)
 32. بتول صیفوری طغرالجردی , غلامرضا حسنی درمیان , علی اکبر مجدی , مهدی کرمانی , واکاوی و تحلیل تعیین‌کننده‌های باروری؛فراتحلیلی از تحقیقات موجود, علوم اجتماعی, دوره (16), شماره (2), سال (2019-12), صفحات (1-29)
 33. پژمان ابراهیمی سیریزی , سیدعلیرضا افشانی , غلامرضا حسنی درمیان , مهدی کرمانی , مطالعه مقایسه ای تأثیر انزوای اجتماعی بر سلامت شهروندان مشهد, مطالعات فرهنگی - اجتماعی خراسان, دوره (13), شماره (3), سال (2019-6), صفحات (7-44)
 34. اسماعیل قربانی , مهدی کرمانی , حسین بهروان , حسین اکبری , روسپی‌گری: تحمیل اجتماعی یا انتخاب شخصی؛ ارائه یک تحلیل کیفی, پژوهشنامه مددکاری اجتماعی, دوره (3), شماره (12), سال (2017-12), صفحات (143-184)
 35. مسعود چاری صادق , احمدرضا اصغرپور ماسوله , غلامرضا صدیق اورعی , مهدی کرمانی , مهدی فیضی , سازندگان فن‌سالار و خلق ارزش: کشاکش منفعت‌جویی و اعتباریابی؛ مطالعه موردی عاملان اجتماعی بازار مسکن در مشهد, علوم اجتماعی علامه طباطبایی, دوره (25), شماره (83), سال (2019-3), صفحات (27-60)
 36. زهرا برادران کاشانی , مهدی کرمانی , مجید فولادیان , نشانه‎شناسی اجتماعی روپوش مدرسه در روایت‎های دختران جوان مشهدی, جامعه شناسی کاربردی, دوره (31), شماره (1), سال (2020-3), صفحات (91-108)
 37. زهرا برادران کاشانی , مهدی کرمانی , مجید فولادیان , بازنمایی تیپ‌های هویتی در پروفایل‌های تلگرامی، مبتنی بر رویکرد نشانه‌شناسی اجتماعی تصویر, مطالعات فرهنگی و ارتباطات, دوره (16), شماره (58), سال (2020-6), صفحات (165-192)
 38. مهدی کرمانی , احمدرضا اصغرپور ماسوله , فاطمه آسمانی , عملکرد زنان به عنوان عامل جبران کننده در اقتصاد خانوار، تحلیل کیفی روایت‎های زنان متأهل در شهر مشهد مبتنی بر نظریه‌ی زمینه‎ای, زن و جامعه - جامعه شناسی زنان, دوره (10), شماره (38), سال (2019-9), صفحات (63-86)
 39. مهدی کرمانی , احمدرضا اصغرپور ماسوله , سیدمحمدمهدی واعظ موسوی , گونه‎شناسی کیفی سبک‎های زیارتی جوانان در شهر مشهد, مطالعات اجتماعی گردشگری, دوره (7), شماره (13), سال (2019-9), صفحات (25-52)
 40. مسعود چاری صادق , احمدرضا اصغرپور ماسوله , غلامرضا صدیق اورعی , مهدی کرمانی , مهدی فیضی , کنشگران نهادی به مثابه متولیان منفعت بر؛ مطالعه کیفی تجربه زیسته عاملان بازار مسکن مشهد, جامعه شناسی نهادهای اجتماعی, دوره (5), شماره (12), سال (2019-3), صفحات (179-212)
 41. مسعود چاری صادق , احمدرضا اصغرپور ماسوله , غلامرضا صدیق اورعی , مهدی کرمانی , مهدی فیضی , سرمایه‌گذاران واسطه‌ای و سوداگری حرفه‌ای در بازار مسکن مشهد تحلیل جامعه‌شناختی پدیده‌ای اقتصادی, مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران, دوره (7), شماره (4), سال (2019-1), صفحات (701-729)
 42. اعظم عباچی , علی یوسفی , مهدی کرمانی , رویکرد دولت‌مدار به بازآفرینی شهری و اعیانی‌سازی وابسته: تحلیل عملکرد ذینفعان کلیدی در نوسازی بافت پیرامون حرم مطهر در مشهد, توسعه محلی (روستایی- شهری), دوره (11), شماره (1), سال (2018-9), صفحات (75-94)
 43. مهدی کرمانی , احمدرضا اصغرپور ماسوله , زهرا برادران کاشانی , همسرگزینی دختران جوان، کشاکش فردیت در برابر ارزش‎های سنتی, خانواده پژوهی, دوره (14), شماره (55), سال (2018-12), صفحات (303-326)
 44. علی یوسفی , اعظم عباچی , مهدی کرمانی , روایت اعیانی سازی شهر از منظر ذینفعان: پیکربندیهای تفسیری و اجتماعی فهمِ روایی, روایت شناسی, دوره (1), شماره (2), سال (2018-3), صفحات (185-203)
 45. غلامرضا حسنی درمیان , پزمان ابراهیمی , مهدی کرمانی , بررسی رابطه دینداری با سلامت عمومی (مطالعه موردی ساکنان شهر مشهد), علوم اجتماعی, دوره (14), شماره (2), سال (2018-1), صفحات (231-255)
 46. احمدرضا اصغرپور ماسوله , غلامرضا صدیق اورعی , مهدی کرمانی , تبیین کنشهای ناسازگارانة مردان در خانوادههای ایران, علوم اجتماعی, دوره (14), شماره (2), سال (2018-3), صفحات (1-30)
 47. احمدرضا اصغرپور ماسوله , مسعود چاری صادق , غلامرضا صدیق اورعی , مهدی کرمانی , مهدی فیضی , تحلیل کیفی واسطه‌گری در بازار مسکن شهر مشهد: رویکردی جامعه‌شناختی به پدیده‌ای اقتصادی, مطالعات جامعه شناختی شهری, دوره (8), شماره (26), سال (2018-6), صفحات (1-34)
 48. مهدی کرمانی , محمد مظلوم خراسانی , حسین بهروان , محسن نوغانی دخت بهمنی , رابطۀ سرمایۀ اجتماعی و توان‌مندی روانی در زنان سرپرست خانوار شاغل در مراکز کوثر شهرداری تهران, علوم اجتماعی, دوره (14), شماره (1), سال (2018-2), صفحات (1-32)
 49. فردین محمدی , محسن نوغانی دخت بهمنی , مهدی کرمانی , کمال خالق پناه , بررسی تناقض یا تطابق میان اهداف و قوانین نظام آموزش و پرورش در دوره آموزش متوسطه, تعلیم و تربیت, دوره (33), شماره (131), سال (2016-11), صفحات (111-130)
 50. احمدرضا اصغرپور ماسوله , مهدی کرمانی , زهرا برادران کاشانی , پدیدارشناسی همسرگزینی دختران جوان در شهر مشهد, زن در فرهنگ و هنر, دوره (9), شماره (1), سال (2017-6), صفحات (49-71)
 51. مهدی کرمانی , محمد مظلوم خراسانی , حسین بهروان , محسن نوغانی دخت بهمنی , توان‌مندسازی مبتنی بر کارآفرینی اجتماعی: ارائه یک نظریه زمینه‌ای - مطالعه موردی ستاد توان‌مندسازی زنان سرپرست خانوار شهرداری تهران, علوم اجتماعی, دوره (12), شماره (2), سال (2016-3), صفحات (107-136)
 52. مجید حیدری چروده , مهدی کرمانی , رابطه باورهای زیباشناختی با تصویر ذهنی از بدن و نحوه مدیریت ظاهر در جوانان: مورد مطالعه: جوانان 18 تا 30 ساله ی ساکن شهر مشهد, مطالعات اجتماعی ایران, دوره (4), شماره (12), سال (2012-1), صفحات (1-13)
 53. سید امیرمحمد علوی زاده , مهدی کرمانی , نقش آموزش در توسعه فعالیت های غیر زراعی؛ مورد مطالعه: مناطق روستایی شهرستان سمیرم, برنامه ریزی منطقه‌ای, دوره (1), شماره (4), سال (2012-2), صفحات (69-80)
 54. جعفر جوان , سید امیرمحمد علوی زاده , مهدی کرمانی , نقش متنوع سازی فعالیت‏های اقتصادی در توسعه پایدار روستایی؛ مطالعه موردی: شهرستان سمیرم, جغرافیا-انجمن جغرافیایی ایران, دوره (9), شماره (29), سال (2011-6), صفحات (17-43)
 55. محمد کرمانی , مهدی کرمانی , سید علی اکبر احمدی , بررسی رابطه سطح آگاهی و نوع نگرش کارکنان به خصوصی سازی- مطالعه موردی: پتروشیمی خراسان, مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت, دوره (5), شماره (17), سال (2013-10), صفحات (133-160)
 56. سید بتول حسن زاده ازغدی , معصومه سیمبر , مهدی کرمانی , خشونت خانگی علیه زنان : مروری بر نظریه ها، میزان شیوع و عوامل موثر بر آن, دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی, دوره (21), شماره (73), سال (2011-7), صفحات (44-52)
 57. مهدی کرمانی , محمد مظلوم خراسانی , حسین بهروان , محسن نوغانی دخت بهمنی , عوامل مؤثر بر توانمندی زنان سرپرست خانوار (مورد مطالعه: زنان شاغل در مراکز کوثر شهرداری تهران در سال 1391), جامعه شناسی ایران, دوره (14), شماره (3), سال (2013-12), صفحات (116-148)
 58. مهدی کرمانی , حسین بهروان , مصطفی ازکیا , بررسی تغییرات اقتصادی و اجتماعی در شیوه زندگی روستاییان به واسطه استقرار صنعت در مناطق روستایی؛ مورد مطالعه: مجتمع صنعتی و معدنی مس قلعه زری, علوم اجتماعی, دوره (5), شماره (2), سال (2009-3), صفحات (189-224)
 59. محسن نوغانی دخت بهمنی , احمدرضا اصغرپور ماسوله , شیما صفا , مهدی کرمانی , کیفیت زندگی شهروندان و رابطه آن با سرمایه اجتماعی در شهر مشهد, علوم اجتماعی, دوره (5), شماره (1), سال (2008-9), صفحات (111-140)

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. الهام خادمی , مرضیه آباد , محمدجواد مهدوی , مهدی کرمانی , واکاوی هویت نوجوان در رمان فاتن بر اساس نظریه اریک اریکسون , همایش بین المللی پژوهشهای میان رشته ای در پرتو زبان عربی , 2023-04-25
 2. عطیه اسدی باغبان , محسن نوغانی دخت بهمنی , مهدی کرمانی , بررسی ارتباط میان انزوای اجتماعی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر شهرستان شیروان , اولین کنفرانس ملی مطالعات کاربردی در فرایندهای تعلیم و تربیت , 2021-09-16
 3. وحیده احمدی نسب , احمدرضا اصغرپور ماسوله , مهدی کرمانی , زنا سرپرست خانوار، آسیب ها و مشکلات (مطالعه موردی یک موسسه خیریه در شهر مشهد) , دهمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روان شناسی و مطالعات اجتماعی فرهنگی , 2022-10-22
 4. فاطمه کبیری , مهدی کرمانی , حسین دهقان , رفتارهای پرخطر، سرمایه فرهنگی؛ بررسی رابطه ابعاد سرمایه فرهنگی بر تمایل به رفتارهای پرخطر در بین دانش آموزان , دومین کنگره ملی روان شناسی و آسیب های روانی اجتماعی , 2018-03-07
 5. غلامرضا حسنی درمیان , پزمان ابرهیمی , مهدی کرمانی , بررسی رابطه رضایت از زندگی وسلامت شهروندان شهر مشهد , اولین کنفرانس ملی اندیشه های نوین وخلاق در حسابداری ،مطالعات حقوقی واجتماعی , 2018-06-14
 6. پژمان ابراهیمی , غلامرضا حسنی درمیان , مهدی کرمانی , حمایت اجتماعی و سلامت )مورد مطالعه: شهروندان 30سال و بالاتر شهر مشهد( , اولین کنفرانس ملی اندیشه های نوین وخلاق در حسابداری ،مطالعات حقوقی واجتماعی , 2018-06-14