بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: تهدید


موارد یافت شده: 32

1 - تحلیل آسیب پذیری عناصر زیرساخت آب شهری در مقابل تهدیدات تروریستی (چکیده)
2 - ارائه ساختاری جدید و کارآمد در ارزیابی تهدید اهداف دریایی (چکیده)
3 - بهینهسازی و حل مسأله تخصیص و زمانبندی سنسور-سلاح/تهدید بصورت یکپارچه (چکیده)
4 - تحلیل تغییر اقلیم و پیامدهای آن؛ مطالعه موردی: افزایش سطح آب دریا (چکیده)
5 - تحلیل چالش های امنیتی حاشیه نشینی در کلانشهرها با تاکید بر شهر مشهد (چکیده)
6 - تحلیل تهدیدات تروریستی و امنیت زیرساخت های حیاتی شهر (چکیده)
7 - جایگاه پدافند غیر عامل در امنیت زیرساخت های شهری با تاکید بر زیرساخت آب (چکیده)
8 - تحلیل آثار و پیامدهای اجتماعی امنیتی خشکسالی - با تاکید بر استان های شرقی (چکیده)
9 - تحلیل ملاحظات پدافند غیرعامل در زیرساخت‌های شهری با تأکید بر زیرساخت آب (چکیده)
10 - بررسی چالش ها و تهدیدهای پسماندهای ویژه مشهد با استفاده از مدلSWOT (چکیده)
11 - بررسی و تحلیل تهدیدات بیو تروریستی با تاکید بر ایران (چکیده)
12 - تحلیل ملاحظات پدافند غیرعامل در زیرساخت‌های شهری با تأکید برکلانشهر رشت (چکیده)
13 - تحلیل ملاحظات دفاعی - امنیتی در مراکز حیاتی، حساس و مهم شهر نیشابور (با تأکید بر تهدیدهای نظامی – تروریستی) (چکیده)
14 - طراحی مدلی جهت طبقه‌بندی اهداف و تعیین سناریوهای درگیری در مدیریت نبرد (چکیده)
15 - تحلیل ملاحظات دفاعی- امنیتی در زیرساخت های شهری تهران و ضرورت تدوین پیوست امنیتی (چکیده)
16 - بررسی امنیت و حملات در لایه پیوند داده شبکه های حسگر بیسیم (چکیده)
17 - بررسی و شناخت تهدیدات مرزی ایران (نمونه موردی: مرز مشترک با جمهوری آذربایجان) (چکیده)
18 - چالش های فراروی دانشگاهها برای جذب و آموزش دانشجویان خارجی و ارائه چارچوبی برای بهینه سازی فرایند (چکیده)
19 - بررسی و تحلیل جایگاه جنگ نرم در پدافند غیر عامل با تاکید بر تهدیدات اجتماعی و فرهنگی (چکیده)
20 - مدیریت اخلاق در حسابرسی (چکیده)
21 - تحلیل عناصر تهدید اقتصادی-کارکردی و شکلی- کالبدی در نظام تقسیمات کشوری ایران (چکیده)
22 - مدیریت مهندسی پدافند غیرعامل در شریان حیاتی کشور(رودخانه ها) (چکیده)
23 - تحلیل عناصر تهدید سیاسی-امنیتی در نظام تقسیمات کشوری ایران (چکیده)
24 - بررسی قوتها، ضعفها، فرصتها، تهدیدهای منطقه نمونه گردشگری ابدال آباد با تکنیک SWOT (تبیین راهبردهای توسعه منطقه نمونه گردشگری ابدال آباد) (چکیده)
25 - تحلیل ملاحظات نظامی- امنیتی در آمایش و مکان گزینی مراکز و استقرار گاههای نظامی با تاکید بر استان خراسان رضوی (چکیده)
26 - تحلیلی بر راهبردهای گردشگری شهر طرقبه با مدل سوات(SWOT ) (چکیده)
27 - تحلیل ملاحظات دفاعی ـ امنیتی در آمایش کلان شهر مشهد ـ با تأکید بر تهدیدات تروریستی (چکیده)
28 - جایگاه نوروز در سیاست خارجی ج.ا. ایران (چکیده)
29 - ناهمانندی برداشت های ذهنی از مفهوم تهدید به منزله عامل واگراییِ کشورهای خلیج فارس (چکیده)
30 - رسیدگی و اعتبار دهی معاملات الکترونیکی (چکیده)
31 - کمپوست: خلق فرصت از تهدید (چکیده)
32 - ژئومورفوتوریسم سواحل جنوبی دریای خزر، چالش‌ها و عوامل تهدیدکننده (چکیده)