بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: اکرم حسینی


موارد یافت شده: 51

1 - THE APPLICATION OF PARTICLE SWARM OPTIMIZATION ALGORITHM TO PLAN REDESIGNS OF RESIDENTIAL COMPLEXES. A CASE STUDY IN THE HIGH-RISE APARTMENT COMPLEX IN MASHHAD, IRAN (چکیده)
2 - بررسی کارایی روش های بهینه سازی تکاملی در دستیابی به اهداف معماری و ساخت (چکیده)
3 - تحلیل برنامه دهی معماری دانشگاه های کشورهای اسلامی (چکیده)
4 - بررسی مولفه های تاثیر گذار در طراحی دانشکده های معماری با تاکید بر مدارس معماری کشورهای اسلامی (چکیده)
5 - نقش ساختمانهای انرژی کم در حفاظت از محیط زیست در معماری (چکیده)
6 - طراحی فرهنگسرا با تاکید بر مصرف بهینه و انرژی کم (چکیده)
7 - تبیین راهبردهای آموزش شناختی در محیط های یادگیری (چکیده)
8 - تأثیر الزامات پدافند غیر عامل در طراحی فضاهای درمانی (چکیده)
9 - معماری همساز با اقلیم در منطقه گرم و خشک ایران با تاکید بر شهر بم (چکیده)
10 - آسایش حرارتی و بهینه سازی مصرف انرژی در شهر بم (چکیده)
11 - مطلوب سازی نور طبیعی در محیط های مسکونی (چکیده)
12 - نقش عوامل محیطی و کالبدی در ارتقا امنیت فضای شهری غار سنگتراشان جهرم با رویکرد CPTED (چکیده)
13 - تاملی برقلمروهای فضایی مسکن تعامل گرا (چکیده)
14 - لزوم طراحی انعطاف پذیر در فضاهای آموزشی کودکان به منظور انطباق با برنامه های آموزشی (چکیده)
15 - بررسی لزوم انطباق فضای آموزشی با محتوای آموزشی (چکیده)
16 - فرایند طراحی معماری مبتنی بر حواس انسان در عصر دیجیتال (در تقابل با واسازی گرایی در معماری) (چکیده)
17 - جستاری بر تجلی نور با استفاده از عناصر و الگوی معماری ایرانی در مراکز درمانی (چکیده)
18 - نگاهی نو به حیاط، بازآفرینی حس تعلق خاطر به مکان در یک خانه ایرانی (چکیده)
19 - بررسی ویژگی های محیطی مؤثر در افزایش کیفیت بهره وری معلولین از مراکز توانبخشی (چکیده)
20 - بررسی نقش قدسی ایوان و تأثیر آرکی تایپی آن با استفاده از تبیین کهن الگو و ناخودآگاه جمعی و چگونگی بازتاب آن در معماری (چکیده)
21 - اصول طراحی تماس های اجتماعی با توجه به نقش فضای باز در افزایش تعاملات اجتماعی (چکیده)
22 - اصول طراحی تماس های اجتماعی با توجه به بافت مسکونی روستای تاریخی ازغد به عنوان گونه ای از خانه های جمعی (چکیده)
23 - ارائه‌ی دستورالعمل‌های طراحی، به منظور افزایش تعاملات اجتماعی در اقامتگاه‌های دانشجویی(بر پایه‌ی مطالعات روان‌شناسی اجتماعی در زمینه‌ی گروه‌های اجتماعی) (چکیده)
24 - تبیین و بازنگری عوامل کالبدی موثر بر تعلق پذیری در محیط های آموزشی (چکیده)
25 - Design of Recreational and tourist complex inspired by the pattern of Iranian gardens (چکیده)
26 - Reconsidering of the impacts of persian Garden as pattern on Recreation Ground in iran (چکیده)
27 - ارزیابی نقش نانو مواد تغییر فاز دهنده در سرمایش غیر فعال و کاهش مصرف انرژی در ساختمان (چکیده)
28 - بررسی و سنجش معیارهای طراحی فضاهای مکث شهری (نمونه موردی: میدان شهدای مشهد) (چکیده)
29 - بررسی رابطه سکونتگاه های غیر رسمی داخلی با امنیت شهری،نمونه موردی،محله آبکوه مشهد (چکیده)
30 - مطالعه ی گونه های گیاهی مناسب نمای سبز به‌ منظور کاهش تراز شدت صوت (چکیده)
31 - تدوین دستور زبان طراحی قلمروهای فضایی مسکن به منظور بهبود تعامل اعضای خانواده (چکیده)
32 - بررسی روند شکل‌گیری ساختار کالبدی- فضایی شهر هترا (چکیده)
33 - بررسی چگونگی کاربست الگوی باغ ایرانی به مثابه فضای عمومی شهری راهکاری جهت احیای باغ ایرانی با کاربرد تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP (چکیده)
34 - بررسی میزان پاسخ گویی پارک های شهری ایران به عنوان فضای عمومی شهری (چکیده)
35 - ضرورت طراحی منظر صوتی در فضاهای شهری از نظریه تا عمل (چکیده)
36 - بررسی چگونگی کاربست الگوی باغ ایرانی به مثابه فضای عمومی شهری؛ راهکاری جهت احیاء باغ ایرانی (چکیده)
37 - بررسی جایگاه و نقش اقامت ارزان در رونق بخشی به امر زیارت و گردشگری مذهبی در شهرمشهد (چکیده)
38 - گردشگری مذهبی وبررسی نحوه ی ارتقای کیفیت اقامتگاههای ارزان قیمت مشهد (چکیده)
39 - واکاوی آسیب ها و محدودیت های انعطاف پذیری در مسکن معاصر ایران (چکیده)
40 - بررسی کاهش و مدیریت آلودگی صوتی با کاربست فضای سبز شهری در کلانشهر مشهد (چکیده)
41 - تحلیل و بررسی پتانسیل صنعت ساختمان در کنترل و کاهش تغییرات اقلیمی و ارائه رهیافت هایی مبتنی بر معماری پایدار (چکیده)
42 - بررسی وتحلیل شاخص های بناهای پایدار (چکیده)
43 - ارزیابی فناوریهای نوین ساختمان از منظر معماری و انرژی (چکیده)
44 - بازشناسی ساختار یک باغ تاریخی از دوره زندیه در منطقه کویر مرکزی ایران، باغ صدریه تفت (چکیده)
45 - پیشنهاداتی برای بهبود آموزش معماری با بررسی تطبیقی دو سامانه سنتی و آکادمیک (چکیده)
46 - بررسی تطبیقی آموزش سنتی وآکادمیک معماری (چکیده)
47 - بازشناسی خانه طاق بلندها ومجموعه گنبد هشت دو اثر از دوره اتابکان یزد (چکیده)
48 - حمایت از مالکین ، بهره‌برداران آثار تاریخی، فرهنگی و املاک واقع در حریم آنها به منظور ارتقاء بافتهای تاریخی (چکیده)
49 - پژوهشی پیرامون بازشناسی معماری یزد در دوره اتابکان (چکیده)
50 - تحلیلی از معماری معاصر ایران در رویارویی با پدیده جهانی شدن (چکیده)
51 - تبیین وتدوین گرایشهای معماری معاصر ایران پس از انقلاب اسلامی (چکیده)