بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: مجید فولادیان


موارد یافت شده: 13

1 - مطالعۀ وضعیت احساس منزلت اجتماعی سالمندان (مقایسۀ افراد مقیم مراکز سالمندان شهر مشهد با افراد غیرمقیم) (چکیده)
2 - بررسی رابطه توسعه تکنولوژیک با ابعاد توسعه اجتماعی (مطالعه تطبیقی استان های کشور) (چکیده)
3 - بررسی و تحلیل شبکه مشکلات افراد دارای اختلال هویت جنسی (چکیده)
4 - پدیدارشناسی اقدام به خودکشی در میان افراد بی خانمان شهرهای مشهد و تهران، (چکیده)
5 - استراتژی های رفاهی افراد فاقد سند هویتی ساکن در سکونتگاه های غیر رسمی شهر مشهد (چکیده)
6 - تنبلی اجتماعی، مانع پیشرفت جامعه ایرانی، گنگره ملی پیشگامان پیشرفت (چکیده)
7 - سیاستگذاری اجتماعی و احساس انزوای اجتماعی در جامعه ایران، چهارمین همایش ملی پژوهش اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران (چکیده)
8 - آسیب شناسی سیاست های آموزش عالی در نسبت با بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی، چهارمین همایش ملی پژوهش اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران (چکیده)
9 - روند تغییرات گذران اوقات فراغت در میان دانشجویان غیربومی ‌دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
10 - تحلیل جامعه شناختی خودمداری ایرانیان به عنوان مانع پیشرفت (چکیده)
11 - راهبردهای سیاس تگذاری چند سطحی برای کاهش پدیده کودکان کار در جامعه (چکیده)
12 - روایت‌پژوهی کودک کار شدن در شهر مشهد (چکیده)
13 - مقایسه سلطه فرّه‌مندانه و سلطه کاریزماتیک با اتکا به آراء وبر: ایضاح یک خلط مفهومی (چکیده)