بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Akram Hosseini


موارد یافت شده: 87

1 - مطالعه و تحلیل شرایط اقلیمی و الگوهای دست یابی به معماری همساز با اقلیم در شهر بشرویه. (چکیده)
2 - مطالعه و بررسی شکل گیری بافت تاریخی شهر بشرویه و الگوهای مسکونی آن. (چکیده)
3 - Evaluation of bioclimatic design strategies in Esfahak village using Mahoney method (چکیده)
4 - Researchers in Mashhad, Iran, are investigating how green roofs can enhance the quality of life in cities with arid climates (چکیده)
5 - تفکر پارامتریک در طراحی معماری و بررسی نرمافزارهای کاربردی در آن (چکیده)
6 - بررسی تیپولوژی پلان ساختمانهای مسکونی بلندمرتبه در منطقه 9شهرداری شهر مشهد (چکیده)
7 - Personalization of Private Outdoor Spaces: A Case Study of an Iranian Affordable Housing (چکیده)
8 - The effect of the Mongol invasion on the townscape of Iranian cities (چکیده)
9 - بازشناسی آموزش معماری در رویارویی با پدیده جهانی شدن (چکیده)
10 - Child-friendly kindergarten architecture: Perspectives of children in Iran (چکیده)
11 - Environmentally responsive design in the vernacular architecture of mountainous regions. The case of Kang village, Iran (چکیده)
12 - تحلیل پیکره‌بندی مسجد-مدرسه‌های ایران در دوره صفویه و قاجار (چکیده)
13 - The Rural Texture of Azghad Village: Historical Context of Collective Housing (چکیده)
14 - بازنمائی فضای معماری در سینمای اصغر فرهادی با رویکرد نشانه شناسی (نمونه موردی: فیلم «فروشنده») (چکیده)
15 - خوانش نظریه اتمسفر پیتر زومتور در تحلیل کیفیت فضایی مساجد آذربایجان‌شرقی (نمونه‌موردی: مساجد جامع تبریز، میانه، سراب، اهر، بناب و عجب‌شیر) (چکیده)
16 - Comparative analysis of the versatility of the Persian garden and park patterns as urban spaces in Iran (چکیده)
17 - راهکارهای پیشنهادی معماری کودک پسند در ادبیات نظری برای گروه های سنی مختلف کودکان (چکیده)
18 - مروری بر مبانی نظری شهر کودک پسند و ضرورت توجه به آن در برنامه ریزی و طراحی شهری (چکیده)
19 - کاربرد الگوریتم بهینه‌سازی ژنتیک در طراحی ساختمان مقایسه تطبیقی 5 پروژه طراحی‌شده بر پایه الگوریتم ژنتیک (چکیده)
20 - تبیین تجربه فضای مساجد جامع آذربایجان‌شرقی مبتنی بر نظریه اتمسفر فضا (چکیده)
21 - بهینه‌سازی‌ نظام فضایی در طراحی پلان معماری با استفاده از الگوریتم‌ بهینه‌سازی انبوه ذرات (چکیده)
22 - Analysis of the Dome-Chamber’s Openness in Persian Historical Mosques (چکیده)
23 - The role of new and sustainable energy buildings in architecture (چکیده)
24 - بررسی تاثیر متقابل محیط های یادگیری و آموزش شناختی (چکیده)
25 - Innovations in the Art of Architect Sinan (چکیده)
26 - بررسی ضرورت نوسازی درمجموعه های مسکونی دارای ارزش، نمونه موردی مجموعه مسکونی آپارتمان های مرتفع مشهد (چکیده)
27 - تبیین شاخصه‌های کالبدی و نظریه های موثر در ارتقای امنیت اجتماعی در مناطق حاشیه نشین شهری ایران (چکیده)
28 - بررسی و شناسایی شاخص های کالبدی مسکن در برنامه ریزی مسکن قشر کم درآمد (چکیده)
29 - بررسی نقش فضاهای باز در انعطاف پذیری مسکن سنتی درونگرای ایرانی (چکیده)
30 - بررسی تاثیر تکنولوژی بر دستیابی به روش های انعطاف پذیری در طراحی و ساخت مسکن (چکیده)
31 - تاثیر مشخصات جمعیتی و تجربه سکونتی مردم بر ترجیهات آن ها نسبت به انتخاب نماهای مسکونی (چکیده)
32 - آموزش تفکر انتقادی وتوانایی حل مسئله در معماری(بررسی در دانشجویان معماری دانشگاه فردوسی) (چکیده)
33 - راهکارهای ارتقاء سلامت روان در طراحی مجتمع های مسکونی (چکیده)
34 - بررسی و ارزیابی راه حل های انعطاف‌پذیری در دو دفتر کار معماری به منظور فهم تاثیر انعطاف پذیری در میزان تعامل کاربر و محیط (چکیده)
35 - طراحی دفاتر کار با قابلیت برخورداری از فضاهای انعطاف پذیر (چکیده)
36 - Predictors of Personalization in a Case of Iranian Affordable Housing: The Impacts of Housing Statuses, Dwelling’s Physical Characteristics, and Household Demographics (چکیده)
37 - THE APPLICATION OF PARTICLE SWARM OPTIMIZATION ALGORITHM TO PLAN REDESIGNS OF RESIDENTIAL COMPLEXES. A CASE STUDY IN THE HIGH-RISE APARTMENT COMPLEX IN MASHHAD, IRAN (چکیده)
38 - بررسی کارایی روش های بهینه سازی تکاملی در دستیابی به اهداف معماری و ساخت (چکیده)
39 - تحلیل برنامه دهی معماری دانشگاه های کشورهای اسلامی (چکیده)
40 - بررسی مولفه های تاثیر گذار در طراحی دانشکده های معماری با تاکید بر مدارس معماری کشورهای اسلامی (چکیده)
41 - نقش ساختمانهای انرژی کم در حفاظت از محیط زیست در معماری (چکیده)
42 - طراحی فرهنگسرا با تاکید بر مصرف بهینه و انرژی کم (چکیده)
43 - تبیین راهبردهای آموزش شناختی در محیط های یادگیری (چکیده)
44 - تأثیر الزامات پدافند غیر عامل در طراحی فضاهای درمانی (چکیده)
45 - معماری همساز با اقلیم در منطقه گرم و خشک ایران با تاکید بر شهر بم (چکیده)
46 - آسایش حرارتی و بهینه سازی مصرف انرژی در شهر بم (چکیده)
47 - مطلوب سازی نور طبیعی در محیط های مسکونی (چکیده)
48 - نقش عوامل محیطی و کالبدی در ارتقا امنیت فضای شهری غار سنگتراشان جهرم با رویکرد CPTED (چکیده)
49 - تاملی برقلمروهای فضایی مسکن تعامل گرا (چکیده)
50 - لزوم طراحی انعطاف پذیر در فضاهای آموزشی کودکان به منظور انطباق با برنامه های آموزشی (چکیده)
51 - بررسی لزوم انطباق فضای آموزشی با محتوای آموزشی (چکیده)
52 - فرایند طراحی معماری مبتنی بر حواس انسان در عصر دیجیتال (در تقابل با واسازی گرایی در معماری) (چکیده)
53 - جستاری بر تجلی نور با استفاده از عناصر و الگوی معماری ایرانی در مراکز درمانی (چکیده)
54 - نگاهی نو به حیاط، بازآفرینی حس تعلق خاطر به مکان در یک خانه ایرانی (چکیده)
55 - بررسی ویژگی های محیطی مؤثر در افزایش کیفیت بهره وری معلولین از مراکز توانبخشی (چکیده)
56 - بررسی نقش قدسی ایوان و تأثیر آرکی تایپی آن با استفاده از تبیین کهن الگو و ناخودآگاه جمعی و چگونگی بازتاب آن در معماری (چکیده)
57 - اصول طراحی تماس های اجتماعی با توجه به نقش فضای باز در افزایش تعاملات اجتماعی (چکیده)
58 - اصول طراحی تماس های اجتماعی با توجه به بافت مسکونی روستای تاریخی ازغد به عنوان گونه ای از خانه های جمعی (چکیده)
59 - ارائه‌ی دستورالعمل‌های طراحی، به منظور افزایش تعاملات اجتماعی در اقامتگاه‌های دانشجویی(بر پایه‌ی مطالعات روان‌شناسی اجتماعی در زمینه‌ی گروه‌های اجتماعی) (چکیده)
60 - تبیین و بازنگری عوامل کالبدی موثر بر تعلق پذیری در محیط های آموزشی (چکیده)
61 - Design of Recreational and tourist complex inspired by the pattern of Iranian gardens (چکیده)
62 - Reconsidering of the impacts of persian Garden as pattern on Recreation Ground in iran (چکیده)
63 - ارزیابی نقش نانو مواد تغییر فاز دهنده در سرمایش غیر فعال و کاهش مصرف انرژی در ساختمان (چکیده)
64 - بررسی و سنجش معیارهای طراحی فضاهای مکث شهری (نمونه موردی: میدان شهدای مشهد) (چکیده)
65 - بررسی رابطه سکونتگاه های غیر رسمی داخلی با امنیت شهری،نمونه موردی،محله آبکوه مشهد (چکیده)
66 - مطالعه ی گونه های گیاهی مناسب نمای سبز به‌ منظور کاهش تراز شدت صوت (چکیده)
67 - تدوین دستور زبان طراحی قلمروهای فضایی مسکن به منظور بهبود تعامل اعضای خانواده (چکیده)
68 - بررسی روند شکل‌گیری ساختار کالبدی- فضایی شهر هترا (چکیده)
69 - بررسی چگونگی کاربست الگوی باغ ایرانی به مثابه فضای عمومی شهری راهکاری جهت احیای باغ ایرانی با کاربرد تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP (چکیده)
70 - بررسی میزان پاسخ گویی پارک های شهری ایران به عنوان فضای عمومی شهری (چکیده)
71 - ضرورت طراحی منظر صوتی در فضاهای شهری از نظریه تا عمل (چکیده)
72 - بررسی چگونگی کاربست الگوی باغ ایرانی به مثابه فضای عمومی شهری؛ راهکاری جهت احیاء باغ ایرانی (چکیده)
73 - بررسی جایگاه و نقش اقامت ارزان در رونق بخشی به امر زیارت و گردشگری مذهبی در شهرمشهد (چکیده)
74 - گردشگری مذهبی وبررسی نحوه ی ارتقای کیفیت اقامتگاههای ارزان قیمت مشهد (چکیده)
75 - واکاوی آسیب ها و محدودیت های انعطاف پذیری در مسکن معاصر ایران (چکیده)
76 - بررسی کاهش و مدیریت آلودگی صوتی با کاربست فضای سبز شهری در کلانشهر مشهد (چکیده)
77 - تحلیل و بررسی پتانسیل صنعت ساختمان در کنترل و کاهش تغییرات اقلیمی و ارائه رهیافت هایی مبتنی بر معماری پایدار (چکیده)
78 - بررسی وتحلیل شاخص های بناهای پایدار (چکیده)
79 - ارزیابی فناوریهای نوین ساختمان از منظر معماری و انرژی (چکیده)
80 - بازشناسی ساختار یک باغ تاریخی از دوره زندیه در منطقه کویر مرکزی ایران، باغ صدریه تفت (چکیده)
81 - پیشنهاداتی برای بهبود آموزش معماری با بررسی تطبیقی دو سامانه سنتی و آکادمیک (چکیده)
82 - بررسی تطبیقی آموزش سنتی وآکادمیک معماری (چکیده)
83 - بازشناسی خانه طاق بلندها ومجموعه گنبد هشت دو اثر از دوره اتابکان یزد (چکیده)
84 - حمایت از مالکین ، بهره‌برداران آثار تاریخی، فرهنگی و املاک واقع در حریم آنها به منظور ارتقاء بافتهای تاریخی (چکیده)
85 - پژوهشی پیرامون بازشناسی معماری یزد در دوره اتابکان (چکیده)
86 - تحلیلی از معماری معاصر ایران در رویارویی با پدیده جهانی شدن (چکیده)
87 - تبیین وتدوین گرایشهای معماری معاصر ایران پس از انقلاب اسلامی (چکیده)