مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. علی مهرکیش , علی اکبر اکبری , ارزیابی پاسخ‌های دینامیکی در عیب‌یابی دسته‌موتورهای فعال چند محفظه‌ای با قابلیت خنک‌کاری, مکانیک سازه ها و شاره ها-Journal of Solid and Fluid Mechanics, دوره (9), شماره (3), سال (2019-9), صفحات (1-12)
 2. علی مهرکیش , علی اکبر اکبری , بررسی الزامات طراحی و تحلیل عملکرد دسته‌موتور درون نصب در شناورهای دریایی, دریا فنون, دوره (6), شماره (1), سال (2019-5), صفحات (53-66)
 3. جواد صافحیان , علی اکبر اکبری , سیدکمال حسینی ثانی , طراحی مسیر سیگنال ورودی به دستگاه بارگذاری هارمونیک توسط مولد الگوی مرکزی, مهندسی مکانیک مدرس, دوره (17), شماره (12), سال (2017-12), صفحات (423-434)
 4. جعفر ثنایی مقدم سبزوار , علیرضا اکبرزاده توتونچی , علی اکبر اکبری , محمدرضا اکبرزاده توتونچی , به کارگیری محاسبات نرم در مدلسازی و بهینه سازی پارامترهای موثر در کنترل هندسه جوش فرایند جوشکاری رباتیک, هوش مصنوعی و ابزار دقیق, دوره (7), شماره (41), سال (2014-2), صفحات (4-10)
 5. مسعود گوهری منش , علی اکبر اکبری , بهبود دینامیک خودرو به روش کنترل مقاوم توسعه داده شده, مکانیک سازه ها و شاره ها-Journal of Solid and Fluid Mechanics, دوره (6), شماره (4), سال (2017-3), صفحات (77-90)
 6. جواد صافحیان , علی اکبر اکبری , سیدکمال حسینی ثانی , ارائه‌ی روش کنترلی جدید برای دستگاه آزمون خستگی با عملگر سیم‌پیچ صدا, مهندسی مکانیک مدرس, دوره (17), شماره (7), سال (2017-10), صفحات (79-90)
 7. منصور بقائیان , علی اکبر اکبری , بهبود پایداری خودرو به کمک کنترلر مقاوم تطبیقی فازی و مدل جدید سیستم تعلیق هندسه متغیر, مهندسی مکانیک مدرس, دوره (16), شماره (9), سال (2016-11), صفحات (37-46)
 8. کاوه کمالی , علی اکبر اکبری , علیرضا اکبرزاده توتونچی , طراحی و پیاده سازی سخت افزاریِ پیش بینی کننده مسیر و کنترلر حالت لغزشی نمایی برای یک ربات اسکلت خارجی زانو, مهندسی مکانیک مدرس, دوره (16), شماره (6), سال (2016-9), صفحات (79-90)
 9. مسعود گوهری منش , علی اکبر اکبری , محمدباقر نقیبی سیستانی , تلفیق مبانی فازی و یادگیری تقویتی در کنترل سیستم‌های دینامیکی, علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک, دوره (27), شماره (1), سال (2016-1), صفحات (103-116)
 10. حمیدرضا فضلی شهری , علی اکبر اکبری , مطالعه اثر ریزساختار و اندازه دانه فولاد AISI1045 بر میزان سخت شدگی سطح طی فرآیند سنگ زنی عمیق با راندمان بالا, علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک, دوره (26), شماره (2), سال (2015-6), صفحات (89-105)
 11. امین ثقفی , انوشیروان فرشیدیان فر , علی اکبر اکبری , کنترل ارتعاشات در سیستم دینامیکی چرخدنده- یاتاقان, فنی مهندسی مدرس, دوره (14), شماره (6), سال (2014-9), صفحات (135-143)
 12. حمیدرضا فضلی شهری , علی اکبر اکبری , افزایش سختی سطح فولاد AISI1045 در فرآیند سنگ زنی HEDG با رویکرد بهینه سازی به دو روش تاگوچی و الگوریتم SA, علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک, دوره (24), شماره (1), سال (2013-1), صفحات (87-102)
 13. حمیدرضا فضلی شهری , علی اکبر اکبری , بررسی تأثیر ریزساختار و اندازه دانه فولاد AISI1045 بر زبری سطح در فرایند سنگ زنی, شریف, دوره (29), شماره (1), سال (2012-6), صفحات (31-40)
 14. علی اکبر اکبری , احسان دژپروردرخشان , بررسی تجربی اثر سختی و سرعت دورانی بر صافی سطح در فرآیند تراشکاری سخت با استفاده از ابزار برشی CBN, مهندسی مکانیک, دوره (60), شماره (17), سال (2008-11), صفحات (40-49)

انگلیسی

 1. Amin Valizadeh , Ali Akbar Akbari , Combined Feedback Feedforward Control of a 3-Link Musculoskeletal System Based on the Iterative Training Method, BioMed Research International, Volume (2021), Year (2021-11), Pages (1-8)
 2. Amin Valizadeh , Ali Akbar Akbari , The Optimal Adaptive-Based Neurofuzzy Control of the 3-DOF Musculoskeletal System of Human Arm in a 2D Plane, Applied Bionics and Biomechanics, Volume (2021), No (1), Year (2021-4), Pages (1-10)
 3. Kaveh Kamali , Ali Akbar Akbari , Christian Desrosiers , Alireza Akbarzadeh Tootoonchi , Martin J.-D. Otis , Johannes C. Ayena , Low-Rank and Sparse Recovery of Human Gait Data, Sensors, Volume (20), No (16), Year (2020-8), Pages (4525-4538)
 4. Elyas Abbasi Jannatabadi , Masoud Goharimanesh , Ali Jahan , Ali Akbar Akbari , A decision-making methodology for material selection using genetic algorithm, International Journal of Information and Decision Sciences, Volume (11), No (4), Year (2019-10), Pages (269-299)
 5. javad samavi , Masoud Goharimanesh , Ali Akbar Akbari , Enayatolah Dezyani , Optimisation of drilling parameters on St37 based on Taguchi method, Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering, Volume (40), No (8), Year (2018-7)
 6. Masoud Goharimanesh , Elyas Abbasi Jannatabadi , Hossein Moeinkhah , Mohammad Bagher Naghibi Sistani , Ali Akbar Akbari , An intelligent controller for ionic polymer metal composites using optimized fuzzy reinforcement learning, Journal of Intelligent and Fuzzy Systems, Volume (33), No (1), Year (2017-6), Pages (125-136)
 7. Hamid reza Fazli shahri , Ali Akbar Akbari , Surface hardness improvement in surface grinding process using combined Taguchi method and regression analysis, Journal of Advanced Mechanical Design, Systems and Manufacturing, Volume (12), No (2), Year (2018-5), Pages (1-14)
 8. Mansour Baghaeian , Ali Akbar Akbari , Adaptive interval type-2 fuzzy logic systems for vehicle handling enhancement by new nonlinear model of variable geometry suspension system, Journal of Vibroengineering, Volume (19), No (6), Year (2017-9), Pages (4498-4515)
 9. A. Zolfaghari , Masoud Goharimanesh , Ali Akbar Akbari , Optimum design of straight bevel gears pair using evolutionary algorithms, Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering, Volume (39), No (6), Year (2017-6), Pages (2121-2129)
 10. Kaveh Kamali , Ali Akbar Akbari , Alireza Akbarzadeh Tootoonchi , Trajectory generation and control of a knee exoskeleton based on dynamic movement primitives for sit-to-stand assistance, Advanced Robotics, Volume (30), No (13), Year (2016-4), Pages (846-860)
 11. Masoud Goharimanesh , Aminreza Riahi , Ali Akbar Akbari , A Comprehensive Comparison of Classical and Modern Controllers in the Steam Level of a Power Plant, International Journal of Control and Automation, Volume (9), No (7), Year (2016-7), Pages (397-408)
 12. Masoud Goharimanesh , Aminreza Riahi , Ali Lashkaripour , Ali Akbar Akbari , Tire Inflation Pressure Estimation Using Identification Techniques, International Journal of Software Engineering and its Applications, Volume (10), No (7), Year (2016-7), Pages (135-144)
 13. Masoud Goharimanesh , Ali Akbar Akbari , Improving Lateral Dynamics of Vehicle Using Direct Yaw Moment Controller Based on Quantitative Feedback Theory, Scientia Iranica, Volume (24), No (2), Year (2017-2), Pages (662-672)
 14. Masoud Goharimanesh , Ali Lashkaripour , Ali Akbar Akbari , A Comparison of Fuzzy Type s 1 and 2 in Diabetics Control, Based on Augmented Minimal Model, Journal of World's Electrical Engineering and Technology, Volume (4), No (2), Year (2015-12), Pages (70-75)
 15. Masoud Goharimanesh , Ali Akbar Akbari , Optimum parameters of nonlinear integrator using design of experiments based on Taguchi method, Journal of Computational Applied Mechanics, Volume (46), No (2), Year (2015-7), Pages (233-241)
 16. Mohammad Sheibani , Ali Akbar Akbari , Finite element modeling of a wind turbine blade, Journal of Vibroengineering, Volume (17), No (7), Year (2015-11), Pages (3774-3791)
 17. Masoud Goharimanesh , Ali Lashkaripour , Ali Akbar Akbari , Optimization of Biodiesel Production Using Multi-Objective Genetic Algorithm, Tamkang Journal of Science and Engineering, Volume (19), No (2), Year (2016-6), Pages (117-124)
 18. Somayeh Norouzi Ghazbi , Ali Akbar Akbari , MohammadReza Gharib , Quadrotor Full dynamic Modeling, Nonlinear Simulation and Control of Attitudes, Indian Journal of Scientific Research, Volume (1), No (2), Year (2014-1), Pages (759-769)
 19. Ali Akbar Akbari , Mahdi Talasaz , Prediction of Above-elbow Motions in Amputees, based on Electromyographic (EMG) Signals, Using Nonlinear Autoregressive Exogenous (NARX) Model, Iranian Journal of Medical Physics, Volume (11), No (2), Year (2014-8), Pages (233-241)
 20. الیاس عباسی جنت آبادی , Soheyl Akhlaghi Amiri , Masoud Goharimanesh , Ali Akbar Akbari , Vehicle Model Recognition Using Image Processing and Wavelet Analysis, International Journal on Smart Sensing and Intelligent Systems, Volume (8), No (4), Year (2015-12), Pages (2212-2230)
 21. Masoud Goharimanesh , Ali Akbar Akbari , Alireza Akbarzadeh Tootoonchi , More efficiency in fuel consumption using gearbox optimization based on Taguchi method, Journal of Industrial Engineering International, Volume (10), No (2), Year (2014-5), Pages (1-8)
 22. Masoud Goharimanesh , Ali Lashkaripour , Shadi Shariatnia , Ali Akbar Akbari , Diabetic Control Using Genetic Fuzzy-PI Controller, International Journal of Fuzzy Systems, Volume (16), No (2), Year (2014-6), Pages (133-139)
 23. Mansour Baghaeian , Ali Akbar Akbari , Enhancement of staability by adaptive fuzzy and active geometry suspention system, Automotive Science and Engineering, Volume (3), No (3), Year (2013-9), Pages (457-473)
 24. yadollah farzaneh , Alireza Akbarzadeh Tootoonchi , Ali Akbar Akbari , Online bio-inspired trajectory generation of seven-link biped robot based on T–S fuzzy system, Applied Soft Computing, Volume (14), Year (2014-1), Pages (167-180)
 25. Mohammad Sheibani , Ali Akbar Akbari , Investigation of damage detection in blade root joints of a 100 kW wind turbine using frequency tracking, Journal of Vibroengineering, Volume (15), No (1), Year (2013-3), Pages (364-373)
 26. Yadollah Farzaneh , Alireza Akbarzadeh Tootoonchi , Ali Akbar Akbari , New automated learning CPG for rhythmic patterns, Intelligent Service Robotics, Volume (5), No (3), Year (2012-7), Pages (169-177)
 27. Ali Akbar Akbari , کامبیز رهبر , محمدی تقی آباد , Induction Motor Identification Using Elman Neural Network, WSEAS Transactions on Systems, Year (2006-4)

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. مصطفی عبداله پور , علی اکبر اکبری , بررسی ریز ساختار فولاد کربن بالا در جوشکاری مقاومتی نقطه ای , دومین کنفرانس سراسری دستاوردهای نوین در مهندسی مواد، مکانیک و هوافضا 1395 , 2017-01-29
 2. مصطفی عبداله پور , علی اکبر اکبری , بهینه سازی پارامترهای جوشکاری مقاومتی نقطهای بر روی فولاد کربن بالا با استفاده ازروش تاگوچی , دومین کنفرانس سراسری دستاوردهای نوین در مهندسی مواد، مکانیک و هوافضا 1395 , 2017-01-29
 3. مسعود گوهری منش , دانیال فروهر , علی اکبر اکبری , دستاوردهای مهندسی در زیست شناسی کاربردی , اولین همایش جانورشناسی کاربردی , 2015-01-28
 4. مسعود گوهری منش , علی اکبر اکبری , مهندسی زیست جانوری، معرفی و ارتباط آن با علوم شناختی , اولین همایش جانورشناسی کاربردی , 2015-01-28
 5. مرتضی بلادر , مجید معاونیان , علی اکبر اکبری , حسین بیگی نصرآبادی , مدل سازی تغییر شکل گرم نانوکامپوزیت های آلومینیوم آلومینا - توسط شبکه عصبی مصنوعی , سومین کنفرانس بین المللی مواد مهندسی و متالورژی و هشتمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه ریخته ­گران ایران , 2014-11-18
 6. مرتضی بلادر , مجید معاونیان , علی اکبر اکبری , حسین بیگی نصرآبادی , متدولوژی تهیه نقشه های فرآیندی تغییر شکل گرم نانوکامپوزیت های آلومینیوم آلومینا , سومین کنفرانس بین المللی مواد مهندسی و متالورژی و هشتمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه ریخته ­گران ایران , 2014-11-18
 7. علی اکبر اکبری , امیر گودرزوندچگینی , بررسی و تحلیل روشهای غیر تماسی محاسبه صافی سطح , سیزدهمین کنفرانس سالانه (بین المللی) مهندسی مکانیک , 2005-05-15
 8. علی اکبر اکبری , امین ثقفی , ایمان ثقفی , سعید فرساد , ایزولاسیون فعال ارتعاشات توسط محرکهای اینرسی و با استفاده از الگوریتم PSO , نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک , 2011-05-10
 9. حمیدرضا فضلی شهری , علی اکبر اکبری , سیدمجتبی زبرجد , صنم عابدینی , بهبود خواص مکانیکی فولاد AISI1045 در سنگ زنی HEDG با استفاده از بهینه سازی متغیرهای فرآیند , چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران , 2010-11-15
 10. علی اکبر اکبری , حمیدرضا فضلی شهری , سعید امیرنژاد آروق , تحلیل دمایی و نیرویی سنگ زنی خزشی به روش المان محدود , یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران , 2010-10-19
 11. علی اکبر اکبری , جواد صافحیان , امیرعلی امیری مقدم , کنترل ربات چهارپا به وسیله شبکه های عصبی - فازی , یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران , 2010-10-19
 12. علی اکبر اکبری , جواد صافحیان , جلیل صافحیان , پیش بینی عملکرد خط پرسکاری سبک،چند گام جلوتر توسط روش های انفیس و کارت , دهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران , 2010-03-01
 13. علی اکبر اکبری , حمیدرضا فضلی شهری , علی صولتی , سعید امیرنژاد آروق , سنگ زنی کم تنش در فرایند سنگ زنی عمیق با راندمان بالا (HEDG) , دهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران , 2010-03-01
 14. علی اکبر اکبری , حمیدرضا فضلی شهری , سعید امیرنژاد آروق , علی صولتی , شبیه سازی حرارتی - نیرویی در سنگ زنی عمیق با راندمان بالا به روش المان محدود , دهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران , 2010-03-01
 15. علی اکبر اکبری , حسین بهروز , سید علیرضا سید موسوی , مکانیزم ابزارگیر جدید با قابلیت کنترل زاویه براده و اثر آن در کنترل ارتعاشات چتر , دهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران , 2010-03-01
 16. علی اکبر اکبری , حسین بهروز , سید علیرضا سید موسوی , مکانیزم ابزارگیر جدید با قابلیت کنترل زاویه براده , دومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید , 2009-10-28
 17. جواد گوهریان , محمدرضا قریب , علی اکبر اکبری , تحلیل عوامل مؤثر بر عملکرد انواع پمپهای مارپیچ دوار , اولین کنفرانس تجهیزات دوار در صنایع نفت و نیرو , 2008-10-18
 18. حسین بهروز , علی اکبر اکبری , بهزاد مهاجر , طراحی یک پمپ جدید با استفاده از مکانیزم لنگ , اولین کنفرانس تجهیزات دوار در صنایع نفت و نیرو , 2008-10-18
 19. علی اکبر اکبری , رضا نجات پور , علی اثمری سعداباد , محمود حسن پورگل ریز , سیستم خودکار تشخیص عیوب جوش به کمک تبدیلات CAD و روشهای پردازش تصویر , شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک , 2008-05-13
 20. جعفر ثنایی مقدم سبزوار , علی اکبر اکبری , علیرضا اکبرزاده توتونچی , مدل سازی، بهینه سازی و مقایسه مدل های برتر فرآیند جوشکاری رباتیک قوسی جهت پیش بینی کیفیت مطلوب جوش , شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک , 2008-05-13
 21. علی اکبر اکبری , عباس داشخانه , طراحی و ساخت یک ربات بالا رونده از پله با ایمنی بالا , شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک , 2008-05-13
 22. جعفر ثنایی مقدم سبزوار , علی اکبر اکبری , علیرضا اکبرزاده توتونچی , پیش بینی و کنترل فرایند جوشکاری رباتیک قوسی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی , سومین همایش علمی بسیج شرکت ملی گاز , 2008-03-01
 23. جعفر ثنایی مقدم سبزوار , علیرضا اکبرزاده توتونچی , علی اکبر اکبری , محمدرضا اکبرزاده توتونچی , به کارگیری محاسبات نرم در مدل سازی و بهینه سازی پارامترهای موثر در کنترل هندسه جوش فرآیند جوشکاری رباتیک , شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران ICEE2008 , 2008-05-13

انگلیسی

 1. Mohammad Sheibani , Ali Akbar Akbari , Structural modeling of a horizontal axis wind turbine , World Congress and Exhibition on Wind & Renewable Energy , 2016-07-28
 2. Ali Akbar Akbari , EHSAN DEZHPARVAR DERAKHSHAN , Experimental investigation on the effect of workpiece hardness and cutting speed on surface roughness in hard turning with CBN tools , World Congress on Engineering 2009 , 2009-07-01
 3. Masoud Goharimanesh , Ali Akbar Akbari , On using fuzzy reinforcement learning to control the cancer cells , 1st International Nastaran Cancer Symposium-2015 , 2015-10-01
 4. Masoud Goharimanesh , Ali Akbar Akbari , Vehicle Fuel Optimization Based on the Dynamic Parameters via Taguchi Method , کنفرانس سراسری مهندسی مکانیک ایران , 2014-02-27
 5. Ali Akbar Akbari , Masoud Goharimanesh , Yaw Moment Control Using Fuzzy Reinforcemnt Learning , 12th International Symposium on Advanced Vehicle Control (AVEC14) , 2014-09-22
 6. فرهاد محمدکاظمی , Hamid Reza Pourreza , Ali Akbar Akbari , کامبیز رهبر , احسان محمد کاظمی , on the performance of multiwavelets for handwritten numeral recognition , 14th Iranian Conference on Electric Engineering , 2013-09-29
 7. Ali Akbar Akbari , Iman Zohourkari , M.S. Gholami , optimum design of a ship engine-mount system by genetic algorithm , International Conference on Modeling and Simulation , 2007-08-27
 8. Ali Akbar Akbari , Amin Milani Fard , amir goodarzvand chegini , an effective image based surface roughness estimation approach using neural network , WORLD AUTOMATION CONGRESS (WAC) , 2006-07-24
 9. Ali Akbar Akbari , mostafa tazimi , pareto-optimal solutions for multi-objective optimization of turning operation using nondominated sorting genetic algorithm , Tehran International Congress on Manufacturing Engineering (TICME2005) , 2005-12-12
 10. Ali Akbar Akbari , Peyman Yazdanpanah Moghadam , Ehsan Yazdanpanah Moghadam , New Signal Processing Technique on Multiple Piezoelectric Sensor/Actuator for Structural Health Monitoring of Steel Structure Joints , یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران , 2010-10-19
 11. Ali Akbar Akbari , amir homayun samiee daluee , , Danial Fallah , A Novel Method For Robust Control Using Taguchi Method And Genetic Algorithm in QFT Controller , 10th biennial conference on engineering system designe and analysis ESDA2010 , 2010-07-12
 12. Vahid Aminzadeh , Behnam Moetakef Imani , Ali Akbar Akbari , Three Dimensional Reconstruction of Medical Spiral CT-Scanner Images, For Industrial Parts , International Conference on Applications and Design in Mechanical Engineering-ICADME , 2009-10-11
 13. Ali Akbar Akbari , Reza Nejatpour , Ali Asmari Sadabad , AUTOMATED WELD DEFECTS DETECTION USING IMAGE PROCESSING AND CAD METHODS , 2008 ASME International Mechanical Engineering Congress and Exposition , 2008-11-02
 14. Ali Akbar Akbari , , Design of a Reliable Stair Climbing Tracked Robot , International Conference On Mechanical And Manufacturing Engineering-ICME2008 , 2008-05-21
 15. Majid Moavenian , MohammadReza Gharib , Ali Akbar Akbari , amir homayun samiee daluee , Linearization and Robust Control of Scara Robot , Tehran International Congress on Manufacturing Engineering-TICME2007 , 2007-12-10