بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: خواص فیزیکی


موارد یافت شده: 44

1 - بررسی تأثیر پساب شهری بر پارامترهای شیمیایی، فیزیکی و مکانیکی خاک -مطالعه موردی: منطقه مرکزی شهر مشهد- (چکیده)
2 - بررسی میزان برشته‌ کردن بر برخی ویژگی های فیزیکوشیمیایی، عملکردی، جریان‌پذیری، آنتی‌‌اکسیدانی و حسی آرد سویای برشته‌ شده (چکیده)
3 - اثرات میزان ماده جامد بدون چربی شیر بر برخی ویژگی های فیزیکی، شیمیایی و حسی ماست منجمد (چکیده)
4 - ساخت و بررسی خواص فیزیکی نانو پودرهای Li[Li0.250 Mn0.500 Co0.125 Ni0.125]O2 آلائیده با منیزیم به عنوان ماده اولیه باتری های لیتیوم یون به روش سل-ژل (چکیده)
5 - اثر دمای تکلیس روی خواص ساختاری و حرارتی نانو پودر Li[Li0.250 Mn0.500 Co0.125 Ni0.125]O2 به عنوان ماده اولیه کاتد باتری های لیتیوم یون (چکیده)
6 - تعیین خواص فیزیکی و آیرودینامیکی پس از برداشت تخمه آفتابگردان رقم آذرگل (چکیده)
7 - Use of the image processing technique to determine the physical properties and mechanical damage the date fruit zahedi (چکیده)
8 - بررسی خصوصیات فیزیکی و مکانیکی شیست هاَی جنوب شهر مشهد (چکیده)
9 - بررسی اثر مدت زمان نگهداری بر برخی پارامترهای کیفی (فیزیکی و مکانیکی) پرتقال رقم والنسیا (چکیده)
10 - بررسی زمین شناسی مهندسی سنگ های تزیینی آهکی (مطالعه موردی شهرستان مشهد) (چکیده)
11 - تعیین عوامل موثر در طراحی گریپر با استفاده از سامانه بینایی کامپیوتر و آزمون های مکانیکی (چکیده)
12 - ارزیابی خواص فیزیکی و شیمیایی سه گونه زرشک بومی ایران (چکیده)
13 - ارزیابی ویژگی های فیزیکی، شیمیایی و حسی پنیر تقلیدی حاوی کنسانتره ی پروتئینی آب پنیرو پنیر اصلاح شده ی آنزیمی لیقوان (چکیده)
14 - بررسی خواص فیزیکی پرتقال واریته سیاورز (چکیده)
15 - تهیه نانوذرات فریت منیزیم یه روش سل ژل و بررسی اثر PH بر روی خواص فیزیکی و مفناطیسی آنها (چکیده)
16 - ساخت نانوذرات ابررسانای گرم HoBa2Cu3O7-δ با روش سیترات ژل و بررسی خواص فیزیکی و مغناطیسی آنها (چکیده)
17 - سنتز نانوذرات کروی نیکل بھ روش کاھش شیمیایی و بررسی خواص فیزیکی آنھا (چکیده)
18 - مقایسه مدلهای تعیین جرم پرتقال بر اساس ویژگی های هندسی مورد نیاز در طراحی ماشین درجه بندی (چکیده)
19 - بررسی تاثیر جایگزینی مواد جامد کل بستنی با بادام بر ویژگی‌های فیزیکی و حسی آن. (چکیده)
20 - مشخصات فیزیکی شیمیایی روغن های زیتون تجاری ایرانی (چکیده)
21 - بررسی تاثیر اندازه و مدت زمان پس از برداشت نگهداری میوه در انبار بر برخی خواص فیزیکی پرتقال در راستای کاهش ضایعات محصول در مدت نگهداری (چکیده)
22 - تعیین خواص فیزیکی و آیرودینامیکی تخمه آفتابگردان رقم آذر گل (چکیده)
23 - اثر محتوای رطوبتی بر برخی خواص فیزیکی زرشک (چکیده)
24 - تعیین برخی خواص فیزیکی خرما زاهدی (چکیده)
25 - بررسی خواص فیزیکی خربزه قصری و خاتونی (چکیده)
26 - تعیین و مقایسه خواص فیزیکی دو رقم طالبی خراسان (چکیده)
27 - تاثیر رطوبت بر برخی از خواص فیزیکی بذر گلرنگ (چکیده)
28 - تعیین و مقایسه خواص فیزیکی دو رقم پرتقال منطقه شمال (چکیده)
29 - مدل سازی جرم میوه طالبی بر اساس مشخصه های هندسی آن (چکیده)
30 - تولید کامپوزیت پایه آلومینیوم با روش آسیابکاری مکانیکی و مطالعه خواص آن (چکیده)
31 - بررسی تاثیر افزودن نانولوله های کربنی چند دیواره بر خواص فیلم های پلی اتیلنی مورد استفاده در بسته بندی مواد غذایی (چکیده)
32 - مشخصات فیزیکوشیمیایی روغن ارقام رایج کانولا در ایران (چکیده)
33 - تاثیر آسیابکاری مکانیکی بر خواص فیزیکی و مکانیکی کامپوزیت Al/Ni3Al (چکیده)
34 - طراحی دستگاه جمع آوری کود دامی (چکیده)
35 - بررسی خواص فیزیکی برنج در فرآیند تبدیل شلتوک به برنج سفید (چکیده)
36 - بررسی خواص فیزیکی سه واریته متداول کدوی خوراکی (چکیده)
37 - طراحی دستگاه جمع آوری کود دامی (چکیده)
38 - مقایسه خواص فیزیکی و مکانیکی دو رقم هندوانه چارلستون گری و کریمسون سوئیت (چکیده)
39 - بررسی تاثیر رطوبت بر برخی خواص فیزیکی دانه انگور (چکیده)
40 - بررسی خواص فیزیکی دانه های بالنگو و شاهی (چکیده)
41 - بررسی تاثیر زمان آسیاکاری بر خواص فیزیکی آلیاژ NiTi (چکیده)
42 - تعیین نیروی برشی بذر یونجه یکساله (چکیده)
43 - طراحی دستگاه جمع آوری کود دامی (چکیده)
44 - بررسی برخی ترکیبات شیمیایی و خواص فیزیکی دانه هندوانه ، کدو، طالبی و خربزه بومی ایران و تعیین ویژگی های شیمیایی روغن حاصل از آنها (چکیده)