بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: علی محمدی


موارد یافت شده: 58

1 - طراحی و ساخت غشا نانوفیبری به روش الکترواسپینینگ و بررسی تجربی و تحلیلی رفتار دارورسانی غشاء ساخته شده (چکیده)
2 - مطالعه جغرافیای زیستی Daphnia O. F. Müller, 1785 (آبشش پایان: آنوموپودا) در شمال ایران (چکیده)
3 - نقش پوشش گیاهی در تولید رواناب و رسوب اراضی لسی گرگان (چکیده)
4 - بررسی نقش مناطق حائل گیاهی در کاهش میزان فرسایش و تولید رسوب با استفاده از مدل WEPP، مطالعه موردی: یک دامنه زراعی در استان گلستان (چکیده)
5 - شکوفایی معلمان شهر تهران و متغیرهای جمعیت‌شناختی اثرگذار بر آن (چکیده)
6 - Controlling Air Pollution in a City: A Perspective from SOAR-PESTLE Analysis (چکیده)
7 - Emergence of signs of neural cells after exposure of bone marrow-derived mesenchymal stem cells to fetal brain extract (چکیده)
8 - Adsorption and visible-light photocatalytic degradation of tetracycline hydrochloride from aqueous solutions using 3D hierarchical mesoporous BiOI: Synthesis and characterization, process optimization, adsorption and degradation modeling (چکیده)
9 - Phylogeny of Iranian species of the genus Daphnia O. F. Müller, 1785 (Crustacea: Branchiopoda: Anomopoda) based on morphological characters (چکیده)
10 - اثربخشی آموزش حل مسئله ریاضی با روش بازی بر انگیزش درونی حل مسئله در دانش‌آموزان مبتلا به اختلال یادگیری ریاضی (چکیده)
11 - جواز بهتان بر بدعت گذار از منظر فقهی و اخلاقی (چکیده)
12 - بازخوانی دیدگاه امام خمینی ره در باب حکم فقهی غیبت مخالفان (چکیده)
13 - Experimental investigation of the effects of using nano/phase change materials (NPCM) as coolant of electronic chipsets, under free and forced convection (چکیده)
14 - نصاب حدسرقت دربوته نقد (چکیده)
15 - اثر آموزش حل مسئله ریاضی با روش بازی بر توجه، حل مسئله و خودکارآمدی دانش‌آموزان مبتلا به اختلال یادگیری ریاضی (چکیده)
16 - بررسی ترکیبات اسانس و اثر ضدباکتریایی عصاره های آبی و متانولی گل میمونی اسکروفولاریا خراسانیکا بر برخی از پاتوژنهای مهم غذایی در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
17 - Synthesis of novel 3‑ substituted‑ 5H‑ benzo [5,6][1, 4] thiazino [3,2‑e][1,2,4] triazines and their 15‑ lipoxygenase inhibitory activity (چکیده)
18 - بررسی توانایی باکتری های فلاوباکتریوم به عنوان کود زیستی برای افزایش عملکرد گندم (چکیده)
19 - First report of the brine shrimp Artemia (Branchiopoda: Anostraca) from Bazangan Lake, Iran (چکیده)
20 - بررسی احکام فقهی در زمینه تربیت جنسی (چکیده)
21 - بررسی اثر ضدباکتریایی روغن کرچک روی برخی از بیماریزاهای غذایی با تکیه بر ارزیابی مقایسه ای ترکیبات (چکیده)
22 - تولیدنقاط درمسیرمنحنی نربز بوسیله میانیاب میلنه-سیمپسون و پیاده سازی برروی میز کنترل عددی دومحوره (چکیده)
23 - تفاوت یا تساوی دیه ی انگشتان (چکیده)
24 - الگوها و معیارهای تربیتی تشکیل و استمرار خانواده متعالی در فرهنگ رضوی (چکیده)
25 - Synthesis of 2,4,5-triaryl-1H-imidazoles using a potent, green and reusable nano catalyst (FHS/SiO2) (چکیده)
26 - تحلیل و نقد ادله جواز غیبت مخالفان مذهبی (چکیده)
27 - مقایسه اثر ضدمیکروبی عصاره آبی و هومولون رازک بر استافیلوکوکوس اورئوس، لیستریامونوسیتوژنز، سالمونلا انتریکاو انتروباکتروآئروژنز (چکیده)
28 - تأملی در مدلول روایت موسوم به «مباهته» (چکیده)
29 - مبانی ممنوعیت استمتاع از زوجه نابالغ در فقه امامیه (چکیده)
30 - مدلسازی انرژی مصرفی تولید عسل در استان خراسان جنوبی (چکیده)
31 - Deep eutectic solvent for multi-component reactions:a highly efficient and reusable acidic catalystfor synthesis of 2,4,5-triaryl-1H-imidazoles (چکیده)
32 - واکاوی و ادلّه و مستندات اصل «عدم عطف قوانین کیفری به ما سبق» در نظام حقوقی اسلام (چکیده)
33 - دیه انگشتان- نقدی بر نظریه های تفضیل انگشتان در استحقاق دیه (چکیده)
34 - تحلیل فقهی حقوق کارگر در جامعه ی اسلامی با رویکردی بر آراء امام خمینی (چکیده)
35 - بررسی و مقایسه ویژگی های ضد باکتریایی عصاره های آبی دانه دو واریته کرچک روی پاتوژن های شاخص غذایی (چکیده)
36 - Diversity of Daphnia in Caspian and Urmia Lake Basins (Northern Iran): a molecular approach (چکیده)
37 - تاملی در مستندات فقهی ماده 468 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (چکیده)
38 - بررسی اثر ضد باکتریایی عصاره درمنه کوهی (Artemisia aucheri) درمنه دشتی (Artemisia sieberi) و زوفا (Hyssopus officinalis L) بر برخی از باکتریهای بیماریزا با منشاء غذایی (چکیده)
39 - واکاوی شرط مماثلت در سلامت در قصاص عضو (چکیده)
40 - واکاوی فتوای استثنای مادر از مجازات حد سرقت (چکیده)
41 - تهیه نقشه حساسیت‎پذیری زمین‌لغزش دامنه های شمالی بینالود بر پایه الگوریتم بهینه‎سازی توافقی ویکور (چکیده)
42 - بررسی امکان انتقال ژن به گیاهان خانواده چتریان با استفاده از روش غوطه‌وری گل (چکیده)
43 - تأثیر صمغ عربی بر رفتار خشک شدن پاستیل شیر سویا (چکیده)
44 - بررسی امکان استفاده از شیرین کننده های طبیعی (کنسانتره انگور سفیدو قرمز) در فرمولاسیون پاستیل شیر سویا (چکیده)
45 - بررسی سطوح مختلف آگار و CMC بر ویژگی های بافتی پاستیل گوجه فرنگی (چکیده)
46 - بررسی پارامترهای رنگی پاستیل بر پایه گوجه فرنگی (چکیده)
47 - بررسی اثر صمغ دانه بالنگو شیرازی و پروتئین آب پنیر بر پایداری امولسیون روغن در آب (چکیده)
48 - Investigation of water balance in water recovery of closed steam injection gas turbine cycles (چکیده)
49 - بررسی میزان تشکیل دوده در اثر تغییر در زاویه شروع پاشش سوخت در موتور دیزل (چکیده)
50 - the role of impurities on the the properties of the electron transport in the metal/Diamantane/metal sysytem : a Green’s function approach (چکیده)
51 - شناسایی سمت و سوی تحقیقات کاتالیزگری در سال 2008 به روش داده کاوی مقالات از پایگاه داده ISI (چکیده)
52 - A simple and cost effective method for recovering gold from the jewelers’ electroplating waste water workshops using nano-wires structure of manganese oxide as an adsorbent (چکیده)
53 - A new approach for the removal of toxic pollutants and gold recovery from Industrial waste water (چکیده)
54 - Novel Late Transition Metal Catalysts Based on Iron: Synthesis, Structures and Ethylene Polymerization (چکیده)
55 - تعیین عوامل موثر بر لغزش های حوزه برمهان و اولویت بندی آنها با استفاده از روش اثر نسبی (چکیده)
56 - Land slide hazard zonation usinf the relative effect method (چکیده)
57 - Landslide hazard zonation using relative effect method: A case study in Bormahan basin, northeast Iran (چکیده)
58 - بهینه سازی فرآیند فسفاته کاری با استفاده از تکنیک طراحی آزمایشها (DOE ) (چکیده)