بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Reza Bayat


موارد یافت شده: 61

1 - سنتز و مشخصهیابی کربن فعال از ضایعات MDF به منظور حذف آلاینده های رنگی کاتیونی و آنیونی (چکیده)
2 - بررسی تاثیر پیش تیمار پلاسمای سرد بر سینتیک خشک کردن برگ بو (چکیده)
3 - اثر شاخص شکل بر تلفات تخم مرغ (چکیده)
4 - بررسی اثر ژل آلوئه ورا بر روی ماندگاری میوه ها (چکیده)
5 - Modelling the removal efficiency of hydrogen sulfide from biogas in a biofilter using multiple linear regression and support vector machines (چکیده)
6 - مطالعه تربی و مدلسازی ریاضی حذف سولفید هیدروژن از بیوگاز با استفاده از بیوفیلتر (چکیده)
7 - بررسی حذف سولفید هیدروژن از جریان بیوگاز با استفاده از بیوفیلتر پرشده با بستر کمپوست (چکیده)
8 - بررسی اثر پیش تیمار پلاسمای سد دی الکتریک در سینتیک خشک کردن برگ بو (nobilis Laurus) (چکیده)
9 - Adulteration detection of Sudan Red and metanil yellow in turmeric powder by NIR spectroscopy and chemometrics: The role of preprocessing methods in analysis (چکیده)
10 - مدلسازی بازده حذف سولفید هیدروژن از جریان بیوگاز با استفاده از ماشین بردار پشتیبان (چکیده)
11 - مروری بر بسته بندی آنتی میکروبیال مواد غذایی و کاربرد آن در محصولات لبنی (چکیده)
12 - An evaluation of IR spectroscopy for authentication of adulterated turmeric powder using pattern recognition (چکیده)
13 - Modulation of ruminal pH, milk fat secretion, and biohydrogenation intermediates by alkalizing agents in dairy cows fed starch-rich diets (چکیده)
14 - Determination of texture properties of banana fruit cells with an atomic force microscope: A case study on elastic modulus and stiffness (چکیده)
15 - مروری بر آزمون های غیر مخرب نوین بر روی تخم مرغ (چکیده)
16 - مروری بر آزمون های مخرب در جهت بهینه سازی تولید تخم مرغ و بسته بندی آن (چکیده)
17 - Acoustic applications in detection and management of quality assessment of apple fruit (Variety Gala) (چکیده)
18 - بررسی نقش مربیگری (کوچینگ) در کسب و کارها (چکیده)
19 - A review of some of agricultural machinery management methods (چکیده)
20 - Experimental study on classical and metaheuristics algorithms for optimal nano-chitosan concentration selection in surface coating and food packaging (چکیده)
21 - Modeling oxygen and organic matter concentration in the intensive rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) rearing system (چکیده)
22 - بررسی روش های پوست کنی میوه های آجیلی وعوامل موثر بر آن (چکیده)
23 - Evaluating the Rearing condition of Rainbow Trout (Oncorhynchus Mykiss) Using Fuzzy Inference System (چکیده)
24 - مدیریت انتخاب اندازه ماشین های کشاورزی با استفاده از یک مدل غیرخطی بهینه سازی شده (چکیده)
25 - Farm biogas plants, a sustainable waste to energy and bio-fertilizer opportunity for Iran (چکیده)
26 - Effect of the angle of oblique stagnation-point flow impinging axisymmetrically on a vertical circular cylinder with mixed convection heat transfer (چکیده)
27 - پیش بینی پارامترهای کلیدی کیفیت آب درسیستم متراکم پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان((Oncorhynchus mykiss به کمک شبکه های عصبی مصنوعی (چکیده)
28 - شاخص فوری کیفیت آب در پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان((Oncorhynchus mykiss (چکیده)
29 - ارزیابی اثرات زیست محیطی تولید ماهی قزل آلا در استان آذربایجان شرقی (چکیده)
30 - شاخص فوری کیفیت آب در پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) (چکیده)
31 - پیش بینی پارامترهای کلیدی کیفیت آب درسیستم متراکم پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) به کمک شبکه های عصبی مصنوعی (چکیده)
32 - تشخیص عارضه ی دانه سفیدی انار، با استفاده از روش غیرمخرب صوتی در دوره ی انبارمانی (چکیده)
33 - بررسی مصرف انرژی در واحدهای پرورش ماهی در استان آذربایجان شرقی (چکیده)
34 - Numerical Solution of N-S Equations in the case of Unsteady Axisymmetric Stagnation-point Flow on a Vertical Circular Cylinder with Mixed Convection Heat Transfer (چکیده)
35 - بررسی کیفیت آب از طریق مدل های پیش بینی اکسیژن محلول در سیستم های آبزی پروری (چکیده)
36 - بررسی مدل هایی برای پیش بینی کیفیت آب در آبزی پروری (چکیده)
37 - Some Physical and Mechanical Properties of Bergamot (Citrusaurantium) (چکیده)
38 - Unsteady Impulsive Oblique Stagnation-Point Flow Impinging Axisymmetrically on a Vertical Circular Cylinder with Mixed Convection Heat Transfer (چکیده)
39 - Numerical solution of three-dimensional N-S equations and energy in the case of unsteady stagnation-point flow on a rotating vertical cylinder (چکیده)
40 - بررسی تاثیرنوع گاو آهن و سرعت شخم زنی و عمق کار بر مدل توزیع خاک بر روی زمین (چکیده)
41 - مقایسه و ارزیابی تشکل های خدمات مکانیزه کشاورزی موفق و ناموفق و ارائه الگوی مناسب خدمات ماشینی در استان خراسان رضوی (چکیده)
42 - ارزیابی انبارمانی سیب گلاب با روش های صوتی و نفوذسنجی (چکیده)
43 - Evaluation and comparison firmness of “Golab Apple” with two methods of acoustic and penetration during cold storage (چکیده)
44 - ارزیابی انبارمانی سیب گلاب با دو روش آکوستیکی و نفوذسنجی (چکیده)
45 - بررسی عملکرد یک خشک کن خورشیدی مجهز به سامانه گردش هوای بسته و محفظه جاذب رطوبت (چکیده)
46 - ارزیابی اثر پوشش خوراکی بر پایه ی متیل سلولز بر ماندگاری و رسیدگی سیب گلاب (چکیده)
47 - طراحی، ساخت و ارزیابی دستگاه آزمایش سایش خراشان (چکیده)
48 - بررسی اثر خوردگی بر روی میزان سایش تیغه‌های خاک‌ورز (چکیده)
49 - Performance Evaluation of a Centrifugal Peeling System for Pistachio Nuts2 (چکیده)
50 - Systematic Design of a Pistachio Hulling Machine (چکیده)
51 - Design and Manufacture of a Pistachio Peeling Machine (چکیده)
52 - تأثیر تفاله گوجه فرنگی بر عملکرد گاوهای شیرده هلشتاین (چکیده)
53 - طراحی ساخت وارزیابی ماشین پوست کن پسته (چکیده)
54 - تخمین و مقایسه کارآیی کشنده های دو چرخ محرک (چکیده)
55 - بررسی شرکت‏های خدمات مکانیزه کشاورزی در استان ‏های خراسان (چکیده)
56 - عوامل موثر بر کارایی شرکت های خدمات مکانیزه کشاورزی در استان خراسان (چکیده)
57 - Effect of Native Agricultural Mechanized Services Companies on National Mechanization Development (چکیده)
58 - شرکتهای ارائه خدمات مکانیزه کشاورزی بازوی توانمند مکانیزاسیون کشاورزی قابلیتها وکاستیها مطالعه در استان خراسان (چکیده)
59 - طراحی ، ساخت و ارزیابی عملکرد دستگاه خودتراز روی تراکتور (چکیده)
60 - تحقیق، رفع تکلیف یا رفع نیاز (چکیده)
61 - الکترونیک هیدرولیک ظرافتها وتواناییها ونقش آنها در اتوماسیون کشاورزی (چکیده)