بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: خلیج فارس


موارد یافت شده: 37

1 - ساختار کمان قطر- گاوبندی در خلیجفارس مرکزی طی دوره کرتاسه فوقانی- ائوسن (چکیده)
2 - نقش لرد کرزن در جلوگیری از نفوذ روسیه در خلیج فارس (دوره قاجار) (چکیده)
3 - نام خلیج فارس در نقشه های قرون بیستم و نوزدهم کارتوگرافیست های بنام اروپایی از امپراتوری عثمانی (چکیده)
4 - ژئوتوریسم و گردشگری پایدار استان هرمزگان (چکیده)
5 - بیواستراتیگرافی و محیط رسوبی بخش عرب در حوضه خلیج فارس (چکیده)
6 - شناسایی و رده بندی و موارد مصرف خیارهای دریایی (چکیده)
7 - انعکاس نام خلیج فارس در سفرنامه های اروپائیان (چکیده)
8 - لیان (چکیده)
9 - مگان (چکیده)
10 - دیلمون (چکیده)
11 - بررسی تاثیر دیاژنز بر روی سازند سروک در میدان نفتی سیری اسفند واقع در خلیج فارس (چکیده)
12 - مقاومت دولت قاجار در مقابل منع برده فروشی (چکیده)
13 - بررسی تغییرات شوری رسوبات هولوسن خلیج فارس تا شرق تنگه هرمز با استفاده از گونه Braarudosphaera bigelowii (چکیده)
14 - تلفیق روشهای مختلف در تعیین گونه های سنگی پتروفیزیکی برای بخش بالایی سازند سورمه در یکی از میادین نفتی بخش مرکزی خلیج فارس (چکیده)
15 - شبکه حسگر بی سیم راهبردی جهت کنترل بهتر مرزهای دریایی ایران در خلیج فارس (چکیده)
16 - رقابت شرکت های هلندی و انگلیسی در خلیج فارس درسده 11ق/17 م (چکیده)
17 - تبیین و سطح بندی عوامل موثر بر اختلافات مرزی در حوزه خلیج فارس (چکیده)
18 - نقش طایفه شیعه بنی کعب در رویدادهای خلیج فارس (چکیده)
19 - حفاظت از لاک پشتهای دریایی به عنوان گونه های پرچم نما ی تنوع زیستی خلیج فارس (چکیده)
20 - سیاست های شاه عباس اول در خلیج فارس (چکیده)
21 - معرفی رخساره های لرزه ای رسوبات خلیج فارس، شمال جزیره قشم (چکیده)
22 - طبقه بندی الکتروفاسیس های سازند سروک بر اساس داده های پتروفیزیکی در یکی از میادین خلیج فارس (چکیده)
23 - خلیج فارس در جغرافیای حافظ ابرو (چکیده)
24 - ژنگان ژئوپلیتیک منطقه خلیج فارس سنجش همگرایی/ واگرایی درون منطقه ای با بهره گیری از تکنیک SWOT (چکیده)
25 - جداسازی و شناسایی باکتریهای ویبریوی بیولومینسانس حوضچه های پرورش میگو خلیج فارس با استفاده از روش های کلاسیک و مولکولی (چکیده)
26 - تبیین اثرات منابع انرژی خلیج فارس در اقتصاد منطقه‌ای (چکیده)
27 - تعیین گروههای سنگی پتروفیزیکی سازند سورمه با استفاده ازمفهوم واحدهای جریانی هیدرولیکی در یکی از میادین نفتی خلیج فارس (چکیده)
28 - نقش چینه نگاری سکانسی در کیفیت مخزنی سروک در یکی از میادین نفتی خلیج فارس (چکیده)
29 - آنالیز رخساره ها، محیط رسوبی و ارتباط آن با خواص پتروفیزیکی مخزن سروک در یکی از میادین نفتی خلیج فارس (چکیده)
30 - ارزیابی انواع تخلخل و فراینر دولومیتی شدن بر پتانسیل مخزنی سازند سروک در یکی از میادین نفتی شمال غرب خلیج فارس (چکیده)
31 - تأثیر فرآیندهای دیاژنزی بر کیفیت مخزنی سازند سروک در یکی از میادین خلیج فارس (چکیده)
32 - تجارت کرمان از سده ششم تا هشتم هجری با تأکید بر جایگاه جیرفت (چکیده)
33 - تاثیر ویژگی های راهبردی کناره های خلیج فارس در حضور پیروان دین ها و آیین های رانده شده: با تاکید بر قرمطیان بحرین (چکیده)
34 - سیرتکوین جنینی و جدول زمانبندی توتیای دریایی Echinometra mathaei ، گونه غالب خلیج فارس (چکیده)
35 - بررسی مقطع لرزه ای یکی از میادین هیدروکربوری واقع در حوضه خلیج فارس با استفاده از نشانگرهای مقیاس (چکیده)
36 - ورود انگلیس به خلیج فارس و نقش این کشور در تحولات منطقه تا سال 1857 میلادی (چکیده)
37 - بررسی میزان سمیت سلولی فلز سنگین سرب بر سیر تکوین جنینی و رشد لاروی اولیه توتیای دریایی (Echinometra mathaei) سواحل خلیج فارس (منطقه بندر بستانه ) (چکیده)