بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: خلیج فارس


موارد یافت شده: 40

1 - بررسی پیش‌بینی پذیری بارش بهاره بر اساس نوسانات دمای سطح آب دریای مدیترانه و خلیج فارس (مطالعه موردی: حوضه کرخه) (چکیده)
2 - روابط کشورهای عرب منطقه خلیج فارس و ایران از منظر منطقه گرایی ویسندگان (چکیده)
3 - ویژگیهای مورفومتریک و مریستیک ماهی خنو زرد باله (Plectorhinchus gaterinus) در خلیج مکران و خلیج فارس (چکیده)
4 - ساختار کمان قطر- گاوبندی در خلیجفارس مرکزی طی دوره کرتاسه فوقانی- ائوسن (چکیده)
5 - نقش لرد کرزن در جلوگیری از نفوذ روسیه در خلیج فارس (دوره قاجار) (چکیده)
6 - نام خلیج فارس در نقشه های قرون بیستم و نوزدهم کارتوگرافیست های بنام اروپایی از امپراتوری عثمانی (چکیده)
7 - ژئوتوریسم و گردشگری پایدار استان هرمزگان (چکیده)
8 - بیواستراتیگرافی و محیط رسوبی بخش عرب در حوضه خلیج فارس (چکیده)
9 - شناسایی و رده بندی و موارد مصرف خیارهای دریایی (چکیده)
10 - انعکاس نام خلیج فارس در سفرنامه های اروپائیان (چکیده)
11 - لیان (چکیده)
12 - مگان (چکیده)
13 - دیلمون (چکیده)
14 - بررسی تاثیر دیاژنز بر روی سازند سروک در میدان نفتی سیری اسفند واقع در خلیج فارس (چکیده)
15 - مقاومت دولت قاجار در مقابل منع برده فروشی (چکیده)
16 - بررسی تغییرات شوری رسوبات هولوسن خلیج فارس تا شرق تنگه هرمز با استفاده از گونه Braarudosphaera bigelowii (چکیده)
17 - تلفیق روشهای مختلف در تعیین گونه های سنگی پتروفیزیکی برای بخش بالایی سازند سورمه در یکی از میادین نفتی بخش مرکزی خلیج فارس (چکیده)
18 - شبکه حسگر بی سیم راهبردی جهت کنترل بهتر مرزهای دریایی ایران در خلیج فارس (چکیده)
19 - رقابت شرکت های هلندی و انگلیسی در خلیج فارس درسده 11ق/17 م (چکیده)
20 - تبیین و سطح بندی عوامل موثر بر اختلافات مرزی در حوزه خلیج فارس (چکیده)
21 - نقش طایفه شیعه بنی کعب در رویدادهای خلیج فارس (چکیده)
22 - حفاظت از لاک پشتهای دریایی به عنوان گونه های پرچم نما ی تنوع زیستی خلیج فارس (چکیده)
23 - سیاست های شاه عباس اول در خلیج فارس (چکیده)
24 - معرفی رخساره های لرزه ای رسوبات خلیج فارس، شمال جزیره قشم (چکیده)
25 - طبقه بندی الکتروفاسیس های سازند سروک بر اساس داده های پتروفیزیکی در یکی از میادین خلیج فارس (چکیده)
26 - خلیج فارس در جغرافیای حافظ ابرو (چکیده)
27 - ژنگان ژئوپلیتیک منطقه خلیج فارس سنجش همگرایی/ واگرایی درون منطقه ای با بهره گیری از تکنیک SWOT (چکیده)
28 - جداسازی و شناسایی باکتریهای ویبریوی بیولومینسانس حوضچه های پرورش میگو خلیج فارس با استفاده از روش های کلاسیک و مولکولی (چکیده)
29 - تبیین اثرات منابع انرژی خلیج فارس در اقتصاد منطقه‌ای (چکیده)
30 - تعیین گروههای سنگی پتروفیزیکی سازند سورمه با استفاده ازمفهوم واحدهای جریانی هیدرولیکی در یکی از میادین نفتی خلیج فارس (چکیده)
31 - نقش چینه نگاری سکانسی در کیفیت مخزنی سروک در یکی از میادین نفتی خلیج فارس (چکیده)
32 - آنالیز رخساره ها، محیط رسوبی و ارتباط آن با خواص پتروفیزیکی مخزن سروک در یکی از میادین نفتی خلیج فارس (چکیده)
33 - ارزیابی انواع تخلخل و فراینر دولومیتی شدن بر پتانسیل مخزنی سازند سروک در یکی از میادین نفتی شمال غرب خلیج فارس (چکیده)
34 - تأثیر فرآیندهای دیاژنزی بر کیفیت مخزنی سازند سروک در یکی از میادین خلیج فارس (چکیده)
35 - تجارت کرمان از سده ششم تا هشتم هجری با تأکید بر جایگاه جیرفت (چکیده)
36 - تاثیر ویژگی های راهبردی کناره های خلیج فارس در حضور پیروان دین ها و آیین های رانده شده: با تاکید بر قرمطیان بحرین (چکیده)
37 - سیرتکوین جنینی و جدول زمانبندی توتیای دریایی Echinometra mathaei ، گونه غالب خلیج فارس (چکیده)
38 - بررسی مقطع لرزه ای یکی از میادین هیدروکربوری واقع در حوضه خلیج فارس با استفاده از نشانگرهای مقیاس (چکیده)
39 - ورود انگلیس به خلیج فارس و نقش این کشور در تحولات منطقه تا سال 1857 میلادی (چکیده)
40 - بررسی میزان سمیت سلولی فلز سنگین سرب بر سیر تکوین جنینی و رشد لاروی اولیه توتیای دریایی (Echinometra mathaei) سواحل خلیج فارس (منطقه بندر بستانه ) (چکیده)