بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: ساختمان


موارد یافت شده: 43

1 - ارائه روش مکان-زمان مبنا برای تنظیم کمیت تراکم ساختمانهای شهری بر اساس شرایط ساختمانهای بلندمرتبه در GIS (چکیده)
2 - بررسی استعداد خطرپذیری مکانی ساختمانهای بلندمرتبه شهر مشهد در مقابل زلزله به کمک مدل سازی سه بعدی در GIS (چکیده)
3 - ارزیابی مکانی ساختمان های بلندمرتبه شهر مشهد به کمک مدل سازی سه بعدی چند مقیاسه در GIS (چکیده)
4 - رفتارسنجی (اندازه‌‌‌گیری تغییر شکل و جابجایی) ساختمانهای بلندمرتبه با استفاده از فتوگرامتری برد کوتاه (چکیده)
5 - تحلیل فضایی مؤلفه‌های جمعیتی سکونتگاه‌های روستایی در شهرستان ارومیه (چکیده)
6 - بررسی چگونه پیدایش و تغییر اعداد در زبان فارسی از دیدگاه زبان‌شناسی (چکیده)
7 - اولویت ریسک های اصلی و مؤثر در ساختمان سازی سبز (چکیده)
8 - کیفیت محیط داخلی و بهبود بهره وری کارکنان در ساختمان های سبز (چکیده)
9 - الگوریتم بهینه سازی فنی- اقتصادی سیستم تولید همزمان سرمایش، گرمایش و برق با موتور احتراق داخلی در یک ساختمان خانگی نمونه (چکیده)
10 - تأثیر شوری و پتاسیم آب آبیاری بر ویژگی های ساختمانی خاک (چکیده)
11 - بررسی مولفه پایداری اقتصادی در طراحی معماری ساختمان های بلند مرتبه اداری در کشورهای درحال توسعه (مطالعه موردی: چهار ساختمان اداری بلند مرتبه در حوزه خاورمیانه) (چکیده)
12 - بررسی سایبان در طراحی ساختمان های بلند اداری با هدف رسیدن به حالت مصرف بهینه انرژی در راستای اقتصاد پایدار (مطالعه موردی: شهر مشهد) (چکیده)
13 - کاربرد سیستم سازه ای متکی بر لایه هوا در ساختمان های بلند (چکیده)
14 - طراحی کنترلر فازی بهینه به‌منظور کنترل نیمه‌فعال ارتعاشات ساختمان چند طبقه با استفاده از یک مدل پارامتر گسترده و میراگرهای مگنتوریولوژیکال (چکیده)
15 - تأثیر عملیات مدیریتی بر شاخص پایداری کل خاک (WSSI) (چکیده)
16 - مروری بر شاخص¬های ارزیابی پایداری ساختمان و کیفیت خاک (چکیده)
17 - بررسی استفاده ازسیستم کنترل هوشمند درساختمان برای بهینه سازی مصرف انرژی (چکیده)
18 - راهکارهای پاسخگویی به نیازهای روانی کاربران ساختمان های مسکونی بلند مرتبه (چکیده)
19 - تاثیر نوع پوشش گیاهی بر ویژگیهای فیزیکی خاک و کربن آلی (چکیده)
20 - بررسی اثرات جهت و درجه شیب بر کیفیت خاک در جنوب شرق مشهد (چکیده)
21 - بررسی تغییر مکان دیوارهای بتنی مقاوم سازی شده با FRPدر مقابل بار انفجار (چکیده)
22 - کاربرد سیستم های خبره درتعیین اسکلت ساختمان های بلند مرتبه (چکیده)
23 - بررسی اثر جهت و موقعیت شیب بر برخی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک منطقه طرق (چکیده)
24 - ارزیابی اثرات بافت خاک بر رشد و عملکرد زعفران (Crocus sativus L (چکیده)
25 - اصول پذافنذ غیرعامل در معماری و شهرسازی (چکیده)
26 - بکارگیری آلیاش اَی حافظ دار شکلی در مقایم سازی ساختماو اُی بتىی مسلح (چکیده)
27 - ارزیابی میزان انطباق ساختمان و تجهیزات کتابخانه های وابسته به آستان قدس رضوی با شاخص‌های ده-گانه فاکنر براون از دیدگاه مدیران کتابخانه ها (چکیده)
28 - نوع ساختمان منطقه ای گارنت در اسکارن های دره کاکوتی شمال غرب مشهد (چکیده)
29 - تحلیل اکولوژیکی پارک های شهری (مطالعه موردی: مشهد) (چکیده)
30 - بررسی و مقایسه ی سطح عملکرد ساختمان 8 طبقه فولادی با مهار بندی xبه دو صورت ایزوله شده با جدا ساز لرزه ای و بدون جدا ساز لرزه ای (چکیده)
31 - بررسی ساختمان های با مصرف انرژی صفر (چکیده)
32 - اثرات انفجار بر ساختمان های بتنی مقاوم در برابر زلزله (چکیده)
33 - آلودگی محیط های مسکونی و اداری در فضاهای شهری و راه های پالایش آن (چکیده)
34 - میراکننده های سیالی و کاربرد آن ها در کاهش ارتعاشات ناشی از زلزله در سازه ها (چکیده)
35 - بررسی شکل پذیری و رفتار لرزه ای ساختمانهای بتن مسلح با اعضاء محصور شده با FRP (چکیده)
36 - طبقه بندی و بررسی رفتار لرزه ای ساختمانهای بنائی غیر مسلح و مزایای مقاوم سازی آنها با کمک الیاف پلیمری مسلح شده (چکیده)
37 - نگرشی بر عملکرد ساختمان های بنایی غیر مسلح در برابر زلزله و بررسی اثرات FRP بر بهبود عملکرد لرزه ای (چکیده)
38 - تاثیر ضوابط مربوط به سیستم دوگانه در استاندارد 2800 بر سطح عملکرد ساختمان های بتنی (چکیده)
39 - میراکننده جرمی تنظیم شده و کاربرد آن در کاهش ارتعاشات سازه ها (چکیده)
40 - جایگاه ساختمانهای هوشمند در شهر الکترونیک (چکیده)
41 - تحلیل نحوی - معنایی ساختمان بند ساده در زبان فارسی بر پایه دستور نقش گرای نظام مند هلیدی (چکیده)
42 - بررسی ضریب رفتارساختمانهای بتنی مسلح در تحلیل لرزه ای (چکیده)
43 - بررسی ساختمان آبشش در کپور ماهیان (چکیده)