بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Amir Moqaddam Mottaqi


موارد یافت شده: 67

1 - الخطاب السیاسی، لآیة الل العظمى السید محمد صادق الصدر فی الأفعال الکلامیة (چکیده)
2 - ارزیابی انتقادی کتاب علم الاجتماع الأدبی(...منهج «سوسیولوجی» فی القراءة و النقد) (جامعه شناسی ادبی، روشی «جامعه‌شناسی» در خواندن و نقد) (چکیده)
3 - بلاغت زبان عربی و نقش روان درمانی آن بر اساس روش بازسازی شناختی و منع متقابل مورد پژوهانه : سوره حمد (چکیده)
4 - استعاره‌های هستی‌شناختی حوزۀ قیامت در جزء سی قرآن کریم (چکیده)
5 - استعارههای مفهومی حوزه قیامت در سوره فجر (چکیده)
6 - خوانش تصویر معنای حسی و انتزاعی مفهوم قیامت در سوره عبس (چکیده)
7 - استعاره های مفهومی نام های قیامت در جزء سی قرآن کریم (چکیده)
8 - تسامح و تساهل در ترجمه قرآن کریم (مطالعه موردی: ترجمه فعل‌ها و شبه فعل‌های ثلاثی مزید) (چکیده)
9 - واکاوی جنبه‌هایی از شخصیّت اخلاقی دعبل برپایه اشعارش (شجاعت، بدزبانی) (چکیده)
10 - استعاره‌های مفهومی حوزۀ قیامت در سوره نازعات (چکیده)
11 - دور النکرة بلاغیا فی غیر طرفی الإسناد رسائل نهج البلاغة أنموذجا (چکیده)
12 - الوهیت و قداست شهریاری در شعر دورۀ جاهلی (چکیده)
13 - حیاء و عفاف در فرهنگ عصر جاهلی (چکیده)
14 - إطلالة علی الاتجاه العرفانی لجبران وحافظ الشیرازی من خلال تجربتهما الأدبیّة( دراسة مقارنة ) (چکیده)
15 - الصعوبات و التحدیات التی تواجه تعلیم اللغة العربیة و آدابها فی جامعات إیران و طرق علاجها (چکیده)
16 - بررسی و تحلیل مؤلفه های معنایی فقر و نداری از دیدگاه امام علی ع (چکیده)
17 - بررسی و تحلیل خودبینی و فروتنی از دیدگاه امام علی ع (چکیده)
18 - تنوع تخصصات اللغة العربیة فی ایران اللسانیات الحاسوبیة نموذجا (چکیده)
19 - بررسی ابعاد معنایی رشوه در آیات و روایات و نقش آن در رکود اقتصادی (چکیده)
20 - نقش رایانه در تعامل میان کتاب درسی عربی ،مدرس و دانشجو (چکیده)
21 - نقش قرائت و خواندن آگاهانهء متون در آموزش و یادگیری زبان عربی (چکیده)
22 - بلاغت نماز و نقش روان درمانی آن (چکیده)
23 - عناصر زیبایی معنا و مضمون در شعر نیما یوشیج و آدونیس (چکیده)
24 - نظریه نظم از دیدگاه عبدالقاهر جرجانی (چکیده)
25 - نقش قناعت در تحکیم خانواده و راه های نهادینه کردن آن درجامعه (چکیده)
26 - سیمای امام علی -ع-در شعر شیعی عربی (چکیده)
27 - شیوه ها و تکنیک های روان درمانی از دیدگاه قرآن، (چکیده)
28 - تجلی قرآن در دیوان عبدالغنی النابلسی (چکیده)
29 - تناسب و هماهنگی در فواصل آیات قرآنی (چکیده)
30 - ابوتمام در خراسان (چکیده)
31 - بررسی آرا و اندیشه های خیام و ابوالعلاء معری (چکیده)
32 - نگاهی گذرا به اسلوب استثناء به إلاّ در قرآن (چکیده)
33 - واکاوی معنا و اسلوب در نیایش عرفه امام حسین -ع - (چکیده)
34 - بواعث ظهور الشّعرالحرّ فـی العراق (چکیده)
35 - عناصر الإیقاع فی قصیدة (چکیده)
36 - دراسات العصبیات المذهبیة و الطائفیة فی شعر بشارة الخوری (چکیده)
37 - مفهوم زندگی در شعر ابوالقاسم شابی (چکیده)
38 - سیمای کودک و نوجوان انقلابی در شعر نزار قبانی (چکیده)
39 - بررسی خطبه فاطمیه بر پایه زیبایی شناسی (چکیده)
40 - قفزات جدیدة لمفهوم البحر فی الشعر العربی المعاصر (چکیده)
41 - زیبایی شناسی اسلوب و معنا در سبک نویسندگی ملا صدرا (چکیده)
42 - ظاهرة الغاب فی الشعر العربی الرومانسی (چکیده)
43 - بازتاب عفت در شعر عنترة بن شدّاد (چکیده)
44 - الشهاده و الشهید فی الشعر العرب المعاصر (چکیده)
45 - دراسة الفن المسرحی فی الأدب العربی القدیم والحدیث (چکیده)
46 - بررسی قصیده رائیه سعدی در سوگ بغداد بر پایه نقد کاربردی (چکیده)
47 - سبک زندگی اسلامی و الگوهای توانمند سازی اقتصاد خانواده، در فرهنگ رضوی (چکیده)
48 - اسطوره در دیوان شاملو بدر شاکر سیاب (چکیده)
49 - بررسی تطبیقی دیدگاه های ناتورالیستی مصطفی در داستان «الهاویه» از لطفی منفلوطی و «آسوموار» اثر امیل زولا (چکیده)
50 - نماز، روح پرورِ انسان ساز (چکیده)
51 - نقد داستان کودک "برادر کوچکتر (چکیده)
52 - الصورة الإستعاریة فی نهج البلاغة (چکیده)
53 - بررسی تطبیقی سیمای معشوق در ادبیات عربی و کردی بر اساس مکتب آمریکایی مطالعه موردپژوهانه: صعالیک و سید یعقوب ماهیدشتی و طاهربگ جاف (چکیده)
54 - بررسی تطبیقی شعر مدیح نبوی ملا عبدالکریم مدرس و عبدالحمید خطیب (چکیده)
55 - قصائذ الأدیبة الجسائریة أحلام هستغایمی؛ دراسة أسلىبیة لغىیة وفکریة (چکیده)
56 - بازتاب مضامین نی نامه مولانا در شعر معاصر عرب (با تکیه بر دیوان شش شاعر نام آور) (چکیده)
57 - الاغتراب فی شعر ابن نحاس (چکیده)
58 - بازتاب هنری لفظ و معنا در خطبه های قاصعه و اشباح (چکیده)
59 - الانزیاح والتضخیم فی سورة آل عمران (چکیده)
60 - المدیح النبوی فی شعر عبد الرحیم البرعی (چکیده)
61 - الامام حسین رمز التضحیة و الشهادة فی شعر المقامة المعاصر (چکیده)
62 - مناقب ومراثی أهل البیت (علیهم السلام) فی شعر الشعراء المتشیعین دراسة موردیة: معروف عبدالمجید (چکیده)
63 - انعکاس المواضیع الأخلاقیة- التعلیمیة فی أشعار أبی الأسود الدؤلی (چکیده)
64 - The narration method of “Story speech” in the novel “Mawsim al-Hijra ila al-Shamal” (Seasons of Migration to the North) by Tayeb Salih (چکیده)
65 - بررسی مجله علمی- پژوهشی لسان مبین؛ مطالعه علم سنجی (چکیده)
66 - الزیتون رمز المقاومة فی الشعر الفلسطینی المعاصر (چکیده)
67 - الملامح الأساسیة للغزل الصوفی و جمالیاته الفنیة فی ترجمان الأشواق لابن عربی (چکیده)