بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: تفسیر


موارد یافت شده: 51

1 - بررسی گونه‌شناسی تفسیر صفی (چکیده)
2 - کاربرد زنجیره مارکوف در تفسیر توالی های رسوبی، مطالعه موردی نهشته های کربناته سازند مبارک )البرز شرقی، شمال ایران) (چکیده)
3 - بازنگری تفسیری درمعنای ثم عبس وبسر (چکیده)
4 - بررسی آراء مفسران اهل سنت و نوسلفیه درباره مفهوم حکم در آیه\\\\\\\"ومن لم یحکم بما انزل الله\\\\\\\" (چکیده)
5 - نگاه کردن به نمودار های توابع درستنمایی (چکیده)
6 - ماکروفسیل‌های گیاهی، اثرفسیل‌ها، آنالیز رخساره‌ها و تفسیر محیط رسوبی سازند هجدک در برش چینه ‌شناسی ده‌شیخ، شمال کرمان (ایران مرکزی) (چکیده)
7 - نظریه تکامل در تفسیر المیزان (چکیده)
8 - نگاهی گذرا به اسلوب استثناء به إلاّ در قرآن (چکیده)
9 - عرفان و تصوف در منظومۀ فکری علامه مجلسی (چکیده)
10 - اعتبار سنجی دلایل ومعیارهای تعیین ترتیب نزول قران (چکیده)
11 - مقایسه پردازش شناختی دانشجویانِ با دانش عمیق و سطحی در حل مسائل تفسیر نمودار تابع ریاضی، یک مطالعه ERP (چکیده)
12 - مطالعات زمین شناسی، کانی سازی و تفسیر اطلاعات ژئوشیمی منطقه اکتشافی النگ، شرق فریمان (چکیده)
13 - کژتابی ساختِ زبانی در اصل نود و نهم قانون اساسی (چکیده)
14 - معرفی گاستروپودهای آب شیرین و تفسیر اقلیم دیرینه: مثالی از توفای آبگرم کلات، شرق حوضه کپهداغ (چکیده)
15 - عقل گرایی سید رضی در تفسیر (چکیده)
16 - تحلیل گفتمان موضوعی: تلفیقی از رویکرد گفتمانی-تاریخی و تفسیر موضوعی قرآن کریم (چکیده)
17 - حضور میکروارگانیسم های قشر ساز Bacinella irregularis-Lithocodium aggregatum در رسوبات کرتاسه پائینی غرب حوضه کپه داغ و نقش آن در تفسیر شرایط محیط دیرینه (چکیده)
18 - نگاهی به رویکرد هرمنوتیکی فضل الرحمان در تفسیر قرآن (چکیده)
19 - بررسی نقش شناخت سرزمین بابل در تفسیر آیه 102 بقره (چکیده)
20 - جایگاه آراء ابن عربی در تفسیر تسنیم از جوادی آملی (چکیده)
21 - جایگاه حدیث در تفاسیر عصری با تأکید بر تفسیر الفرقان (چکیده)
22 - سبع هشتم، حقیقتی اسرارآمیز تا تعبیری طنزآمیز (چکیده)
23 - تفسیر القران بالقران فی التفسیر الکبیر (چکیده)
24 - بررسی تطبیقی وجوه زمان در داستان های مشترک مثنوی مولوی و تفسیر (چکیده)
25 - بررسی تاثیر پیش‌فرض‌‌ها در فهم و راه‌‌های کنترل آن‌‌ها از منظر هرمنوتیک فلسفی و علوم اسلامی (چکیده)
26 - نقش یافته ژئوشیمیایی در تفسیر توالی پاراژنزی سازند مزدوران در برش چشمه خان، غرب کپه داغ (چکیده)
27 - سازگاری تفسیر آیات با دو رویکرد مجموعی و تفکیکی (چکیده)
28 - تفسیر موقعیت‌های اجتماعی مبهم در اضطراب اجتماعی: کاربرد تکلیف رایانه‌ای سنجش سوگیری تفسیر (چکیده)
29 - مقایسه تفسیر امام رضا با دیگر تفاسیر (چکیده)
30 - تفکّر انتقادی و اهمیّت کاربرد آن در نظام آموزشی زبان وادبیّات فارسی (چکیده)
31 - واکاوی دو دانش (اسباب نزول) و (مکی و مدنی) (چکیده)
32 - ارتباط و پیوستگی آیات قرآن در سیر تاریخی آن و نقدی بر برخی اصطلاحات معاصر (چکیده)
33 - رابطه تفسیر مضیق و اصل برائت جزایی در فقه و حقوق جزا (چکیده)
34 - تفسیر رخساره ها و تفسیر محیط رسوبی کربنات های ژوراسیک فوقانی در محدوده شرق البرز و کوه های بینالود- شمال شرق ایران (چکیده)
35 - جایگاه آرای تفسیری درترجمه قرآن (چکیده)
36 - روش شناسی مواجهه صدرالمتالهین با کلام شیعی (چکیده)
37 - تفسیر نتایج آنالیز فاکتوری داده های ژئوشیمیایی رسوبات رودخانه ای با کمک دادههای زمین شناسی، آلتراسیون و کانه زایی در منطقه کوه شاه، بیرجند، خراسان جنوبی (چکیده)
38 - کارکرد مکتب پساگرامشی در تشریح رفتار نرم افزاری بازیگر چیره طلب (چکیده)
39 - کاربرد کانی های سنگین در تفسیر منشاء رسوبات سیلیسی آواری در فلات قاره درِای عمان بخش چابهار (چکیده)
40 - اشکال، ساختار و کارکرد تمثیل درتفسیرعرفانی میبدی (چکیده)
41 - آنالیز میکروفاسیسها و تفسیر محیط رسوبی سازند آسماری در چاه شماره 13 میدان نفتی رامشیر (چکیده)
42 - رویکرد اجتماعی در تفسیر امام موسی صدر (چکیده)
43 - سلیمان (چکیده)
44 - روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن (چکیده)
45 - تاویل از نظر عرفانی (چکیده)
46 - کلینی و تفسیر روایی آیات ولایت (چکیده)
47 - عوامل و مراحل ترجمه (چکیده)
48 - الاشارات والتنبیهات وشرح امام فخررازی برآن (چکیده)
49 - ذیل سرچشمه ها (چکیده)
50 - تفسیر عیاشی و بازیابی اساتید روایات آن در شواهد التنزیل (چکیده)
51 - جستاری در احوال و آثار یعقوب چرخی و تفسیر او (چکیده)