بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: بهار صدیقی


موارد یافت شده: 34

1 - دراسة الواقعیة النقدیة بین روایتی «بروکلین هایتس » لمیرال الطحاوی و«سرزمین نوچ» لکیوان أرزاقی (چکیده)
2 - مضامین فمینیستی در آثار میرال الطحاوی )مطالعه مورد پژوهانه سه رمان الخباء، الباذنجانة الزرقاء و بروکلین هایتس( (چکیده)
3 - رویکردی تطبیقی به عاشقانه‏ های حسب الشیخ جعفر و احمد شاملو (چکیده)
4 - بازیابی نشانه های جریان سیال ذهن در چکامه های ادونیس (چکیده)
5 - خوانشی هگلی از تنِ پسین عایشه در شعر عبدالوهاب بیاتی (چکیده)
6 - An essay on the image of dystopia in holy quran (چکیده)
7 - أیّوب(ع) فی شعر شاذل طاقة على ضوء الرّمزیة : دراسة قصیدتی \\\\\\ (چکیده)
8 - تحلیل معناشناختی بافت متنی خلود در قرآن کریم (چکیده)
9 - نشانه شناسی در شعر فلسطین با تکیه بر نظریه پیرس (چکیده)
10 - بازیابی اسطورة رستخیز گیاهی در چکامة «مرحی غیلان» بدر شاکر السیاf (چکیده)
11 - استقامت در دعوت پیامبران با تأکید بر خوانش نمود استقامت پیامبرانه در سوره یوسف (ع) (چکیده)
12 - واکاوی روانشناختی مفاهیم پری و عشق در سروده های خلیل حاوی (چکیده)
13 - Semiotics in Haroun Hashem Rashid lyrics relying on the theory of Pierce (چکیده)
14 - ملامح المدینة و المجتمع الانسانی عند عبدالوهاب البیاتی و أحمد شاملو (چکیده)
15 - بازخوانی الگو‏های واژه سازی یا تولید در زبان عربی (چکیده)
16 - رویکردی نوین به فرآیند واژه‏ گزینی در زبان عربی (چکیده)
17 - بررسی تطبیقی« ارجاع» به عنوان یکی از عوامل« انسجام متنی» در گزیده هایی از نهج البلاغه (چکیده)
18 - واکاوی تطبیقی خاستگاه پدیداری اسطوره‏ی جفت گیاهی در تمدن‏های فارسی و عربی (چکیده)
19 - مفهوم شناسی حزن در ادبیات پایداری در آیینه ی اشعار نصرالله مردانی و احمد مطر (چکیده)
20 - خوانش اسطوره‏ گرای تمنّای جاودانگی در سروده ‏های عبدالوهاب البیّاتی (چکیده)
21 - بررسی تطبیقی سبک دو شعر «رحله حول الکلمات» و«خفته» (چکیده)
22 - بررسی اسطوره در شعر مهدی اخوان ثالث و عبدالوهاب البیّاتی (چکیده)
23 - بازخوانی تطبیقی تصویر رنج در شعر معاصر ایران و عراق (چکیده)
24 - تجلی عناصر طبیعت در سروده های پایداری ایران و فلسطین (چکیده)
25 - بررسی موتیف های پایداری در سروده‏های بدر شاکر السیاب (چکیده)
26 - commitment image in george shakur epic (چکیده)
27 - بررسی نمادگرایی در دو سروده از احمد شاملو و امل دنقل (چکیده)
28 - بررسی تطبیقی رئالیسم اجتماعی در شعر نیمایوشیج و بدر شاکر سیاب (چکیده)
29 - تصویر پردازی در اشعار داستانی احمد مطر متأثر از شیوه ی روایی قرآن کریم و مقایسه آن با سید قطب (چکیده)
30 - بررسی کهن الگوی «آنیما» و«تولد دوباره» در ذهن و زبان خلیل حاوی (چکیده)
31 - بررسی نمود ،اگزیستانسیالیسم در شعر خلیل حاوی (چکیده)
32 - نشانه هایی از ویرانشهر در شعر خلیل حاوی (چکیده)
33 - صلاحیة القرآن لمقتضیات کلِّ زمان و مکان (چکیده)
34 - راهکارهای ترویج فرهنگ و ادب پارسی از طریق آموزش زبان فارسی به غیر ایرانیان (چکیده)