مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. صهیب محمدی نوسودی , محمدتقی ایمان پور , آسیب شناسی پیشینه پژوهش در مطالعات تاریخی (مطالعه موردی: پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته تاریخ), تاریخ نگری و تاریخ نگاری, دوره (32), شماره (29), سال (2023-9), صفحات (245-272)
 2. شهناز حجتی نجف آبادی , محمدتقی ایمان پور , بررسی تطبیقی دلالت‌های منابع عربی و فارسی دوره اسلامی بر مبانی قدرت و مشروعیت سیاسی عصر اشکانی و عصر ساسانی, تاریخ اسلام, دوره (23), شماره (92), سال (2023-6), صفحات (67-92)
 3. زهره خسروی , محمدتقی ایمان پور , فعالیت های اجتماعی و اقتصادی زنان فرودست در دوره هخامنشیان, تحقیقات تاریخ اجتماعی, دوره (12), شماره (1), سال (2022-9), صفحات (115-136)
 4. علی مسعودی سوران , ابوالقاسم قوام , محمدتقی ایمان پور , علی علیزاده , تحلیل انتقادی گفتمان دینی-سیاسی بخش تاریخی شاهنامه فردوسی, سبک‌شناسی نظم و نثر فارسی, دوره (16), شماره (83), سال (2023-4), صفحات (73-90)
 5. محمدتقی ایمان پور , علی نجف زاده , تغییرات مالکیت زمین در سواد )عراق( در دوره اولیه فتوحات مسلماوان, پژوهش نامه تاریخ اسلام, دوره (11), شماره (1), سال (2021-9), صفحات (5-26)
 6. احمد الحواط , محمدتقی ایمان پور , پدرام جم , نقش ‌نامۀ سری پروکوپیوس در شکست حملۀ شاهپور دوم به سوریه در سال 359م., پژوهش های تاریخی-دانشگاه اصفهان, دوره (14), شماره (3), سال (2022-9), صفحات (57-74)
 7. زهرا جهان , محمدتقی ایمان پور , سیاست عرب‌های مسلمان در استقبال از راهبرد مصالحه با اشراف ایرانی, تاریخ نامه ایران بعد از اسلام, دوره (13), شماره (31), سال (2022-7), صفحات (25-48)
 8. علی نجف زاده , محمدتقی ایمان پور , تغییرات مالکیت زمین در خراسان و ماوراءالنهر از ورود مسلمانان تا پایان امویان, پژوهشنامه خراسان بزرگ, دوره (12), شماره (47), سال (2022-8), صفحات (1-16)
 9. زهرا جهان , محمدتقی ایمان پور , جواد عباسی , حسین مفتخری , پایگاه اجتماعی رهبران قیام‌های ایرانیان در سده‌های نخست اسلامی, تحقیقات تاریخ اجتماعی, دوره (11), شماره (2), سال (2022-2), صفحات (27-55)
 10. احمد الحواط , محمدتقی ایمان پور , فرمانروایی ساسانیان بر سوریه در دوره‌ی خسروپرویز 628-604م), تاریخ اسلام و ایران, دوره (جدید), شماره (53), سال (2022-6), صفحات (31-54)
 11. مصطفی ابراهیمی , علی ناظمیان فرد , محمدتقی ایمان پور , نخل و خرمایِ فارس در سده های نخستین اسلامی از منظر جغرافیای تاریخی, پژوهش های تاریخی-دانشگاه اصفهان, دوره (13), شماره (3), سال (2021-12), صفحات (35-54)
 12. زهرا جهان , محمدتقی ایمان پور , جواد عباسی , حسین مفتخری , جایگاه عوامل غیردینی موثردر پیروزی عرب‌های مسلمان در فتح ایران, پژوهش های تاریخی ایران و اسلام, دوره (15), شماره (29), سال (2021-11), صفحات (140-161)
 13. محمدتقی ایمان پور , طهمورث مهرابی , موقعیت راهبردی و اقتصادی کیلیکیه در دوره‌ی هخامنشی, پژوهشنامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی, دوره (10), شماره (1), سال (2021-5), صفحات (24-46)
 14. محمدتقی ایمان پور , حسن رمضانپور , آسیب‌شناسی "بیان مسئله" در پژوهش‌های تاریخی مطالعه‌ی موردی: پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد رشته‌ی تاریخ, تاریخ نگری و تاریخ نگاری, سال (2021-8)
 15. رضا نقدی , محمدتقی ایمان پور , جواد عباسی , امیر سلمانی رحیمی , بررسی اقامتگاه امام رضا(ع) در نیشابور با تکیه بر گزارش‌های حاکم نیشابوری، شیخ صدوق و شواهد تاریخی و باستان‌شناسی, پژوهشنامه خراسان بزرگ, دوره (27), شماره (1398), سال (2020-1), صفحات (17-30)
 16. زهرا جهان , محمدتقی ایمان پور , جواد عباسی , حسین مفتخری , انگیزه‌های سیاسی ـ اجتماعی و نظامی ـ امنیتی اشراف ایرانی در مصالحه با اعراب مسلمان, تاریخ و فرهنگ, دوره (51), شماره (2), سال (2019-12), صفحات (53-69)
 17. زهرا جهان , محمدتقی ایمان پور , حسین مفتخری , جواد عباسی , تهاجم اعراب مسلمان به ایران:عملیات جهادی یا کشورگشایی, جستارهای تاریخی, دوره (10), شماره (2), سال (2020-1), صفحات (109-129)
 18. محمدتقی ایمان پور , طهمورث مهرابی , هیرکانیه (مازندران), دانشنامه تبرستان و مازندران, دوره (۲), سال (-), صفحات (47-62)
 19. محمدتقی ایمان پور , شامگاه اشکانیان و بامداد ساسانیان: دریچۀ آشنایی با تاریخ‌نگاری فرهمند, ایران نامگ - Iran Namag, دوره (۵), سال (-), صفحات (84-89)
 20. عبداله صفر زایی , محمدتقی ایمان پور , بازنمایی اندرزهای اردشیر ساسانی در قابوسنامه (بر اساس مراحل سه گانه حکمت عملی), جستارهای تاریخی, دوره (9), شماره (2), سال (2019-1), صفحات (123-145)
 21. سیدعلیرضا گلشنی , جواد عباسی , محمدتقی ایمان پور , ابوالقاسم فروزانی , بررسی زندگانی و آثار پزشکی حکیم نجیب الدین سمرقندی, طب سنتی اسلام و ایران, دوره (9), شماره (3), سال (2018-12), صفحات (25-32)
 22. علی اکبر نجفی رودمعجنی , جواد عباسی , محمدتقی ایمان پور , منابع مشروعیت نهاد وزارت در قرون میانة تاریخ ایران (قرون پنجم تا نهم هجری), مطالعات تاریخ اسلام, دوره (10), شماره (39), سال (2019-2), صفحات (101-126)
 23. سیدعلیرضا گلشنی , جواد عباسی , محمدتقی ایمان پور , ابوالقاسم فروزانی , انعکاس تاریخ پزشکی پیش از اسلام در ماوراءالنهر و خوارزم بر متون پزشکی تمدن ایرانی و اسلامی, Research on History of Medicine, دوره (7), شماره (2), سال (2018-5), صفحات (67-78)
 24. محمدتقی ایمان پور , زهرا کائید , نقش سرزمین های شرقی ایلام؛ اَرجان و ایذه، در انتقال فرهنگ ایلام نو به پارس, جستارهای تاریخی, دوره (8), شماره (2), سال (2017-12), صفحات (1-25)
 25. عبداله صفرزائی , محمدتقی ایمان پور , علی ناظمیان فرد , تأثیر اندرزهای شاهان ساسانی بر آرای تربیتی عنصرالمعالی در قابوسنامه, پژوهش های تاریخی ایران و اسلام, دوره (22), سال (2018-9), صفحات (89-108)
 26. محمدتقی ایمان پور , علی یحیایی , زهرا جهان , بازیابی فرهنگ ایران باستان در دوره آل بویه: مشروعیت سیاسی حکومت, پژوهش های تاریخی ایران و اسلام, دوره (10), شماره (19), سال (2017-2), صفحات (32-50)
 27. محمدتقی ایمان پور , محمدرضا ناظری , آسیب شناسی «عنوان گزینی» در پژوهشهای دانشگاهی : مطالعه موردی پایان نامه های رشته ی تاریخ, تاریخ نگری و تاریخ نگاری, دوره (26), شماره (17), سال (2016-9), صفحات (5-32)
 28. علی باغدار دلگشا , محمدتقی ایمان پور , پردازش شخصیت مزدک و انوشیروان در نگارش های میرزا فتحعلی آخوندزاده و میرزا آقاخان کرمانی, تاریخ نامه ایران بعد از اسلام, دوره (6), شماره (12), سال (2016-12), صفحات (37-62)
 29. محمدتقی ایمان پور , محمود جعفری دهقی , لیان, دانشنامه خلیج فارس, دوره (2), شماره (2), سال (2016-1), صفحات (1085-1086)
 30. محمدتقی ایمان پور , مگان, دانشنامه خلیج فارس, دوره (2), شماره (2), سال (2016-1), صفحات (1163-1164)
 31. محمدتقی ایمان پور , دیلمون, دانشنامه خلیج فارس, دوره (2), شماره (2), سال (2016-1), صفحات (567-570)
 32. محمدتقی ایمان پور , طهمورث مهرابی , نقش دیلمیان در فروپاشی دولت ساسانی, پژوهشنامه تاریخ های محلی ایران, دوره (4), شماره (1), سال (2016-1), صفحات (16-26)
 33. محمدتقی ایمان پور , زهرا کائید , جایگاه فرهنگی و علمی شهر گندی‌شاپور در زمان ساسانیان, پژوهش های تاریخی ایران و اسلام, دوره (2), شماره (16), سال (2015-9), صفحات (39-54)
 34. محمدتقی ایمان پور , سیروس نصراله زاده , کیومرث علیزاده , شوش در دوران هخامنشی: بررسی جایگاه و اهمیت شوش در دوره هخامنشی در مقایسه با تخت جمشید, پژوهش های تاریخی-دانشگاه اصفهان, دوره (7), شماره (2), سال (2015-9), صفحات (1-12)
 35. مریم مرادی , محمدتقی ایمان پور , منصب دبیری در دوره ساسانیان, تاریخ اسلام و ایران, دوره (25), شماره (115), سال (2015-6), صفحات (193-218)
 36. زهرا کائید , محمدتقی ایمان پور , وضعیت سیاسی ایلام بعد از سقوط تا برآمدن هخامنشیان (550-646 پ.م), تاریخ اسلام و ایران, دوره (25), شماره (116), سال (2015-9), صفحات (143-178)
 37. محمدتقی ایمان پور , کیومرث علی زاده , شورش ایلامی ها علیه داریوش اول؛ بررسی ماهیت شورشهای ایلام در دورة داریوش اول با تأکید بر کتیبة بیستون, دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران, دوره (6), شماره (1), سال (2013-9), صفحات (1-12)
 38. محمدتقی ایمان پور , طهمورث مهرابی , محدوده جغرافیایی و جایگاه سیاسی هیرکانیه در دوره هخامنشیان, پژوهشنامه تاریخ های محلی ایران, دوره (2), شماره (2), سال (2014-7), صفحات (115-128)
 39. محمدتقی ایمان پور , نجم الدین گیلانی , بررسی تطبیقی سورنای تاریخ با رستم حماسه, مطالعات ایرانی, دوره (12), شماره (24), سال (2013-12), صفحات (44-64)
 40. محمدتقی ایمان پور , علی یحیایی , زهرا جهان , بازتاب هنر ساسانیان در هنر عهد آل بویه: هنر معماری و فلزکاری, تاریخ نامه ایران بعد از اسلام, دوره (2), شماره (5), سال (2012-10), صفحات (21-53)
 41. محمد کریم یوسف جمالی , محمدتقی ایمان پور , علی اکبر شهابادی , نقش و جایگاه ساتراپی ها در شاهنشاهی هخامنشی, تاریخ اسلام و ایران, دوره (23), شماره (108), سال (2013-9), صفحات (89-110)
 42. محمدتقی ایمان پور , رضا کوهساری , بررسی تاثیر جنگهای ایران وبیزانس بر تغییر مسیرجاده های تجاری درعهدساسانی, پژوهشنامه تاریخ, دوره (7), شماره (25), سال (2011-12), صفحات (33-49)
 43. محمدتقی ایمان پور , پرویز حسین طلایی , مصطفی جرفی , ساسانیان و سیاست زردشتی کردن ارمنستان, تحقیقات تاریخ اجتماعی, دوره (3), شماره (6), سال (2013-12), صفحات (99-120)
 44. محمدتقی ایمان پور , امیر علی نیا , پایان فرمانروایی کاسی ها و علل فروپاشی آن, مطالعات تاریخ فرهنگی, دوره (4), شماره (15), سال (2013-6), صفحات (1-18)
 45. محمدتقی ایمان پور , روزبه زرین کوب , شهناز حجتی نجف آبادی , نقش حکومت های محلی ایرانی نژاد شرق آسیای صغیر در شکل گیری اندیشه بازیابی امپراطوری هخامنشی نزد اشکانیان, مطالعات تاریخ فرهنگی, دوره (3), شماره (11), سال (2012-6), صفحات (1-12)
 46. محمدتقی ایمان پور , سیروس نصراله زاده , کیومرث علی زاده , کوروش عیلامی-انشانی یا کوروش پارسی؟ نگاهی دوباره به بحث‌های پیرامون هویت عیلامی- انشانی کوروش دوم, جستارهای تاریخی, دوره (4), شماره (1), سال (2013-9), صفحات (27-43)
 47. محمدتقی ایمان پور , روزبه زرین کوب , شهناز حجتی نجف آبادی , اندیشه بازیابی امپراطوری هخامنشی در میان ساسانیان و نقش اشکانیان در این انتقال, تاریخ اسلام و ایران, دوره (107), شماره (17), سال (2013-6), صفحات (25-47)
 48. محمدتقی ایمان پور , علی یحیایی , زهرا جهان , گسترش آداب و آیین های درباری ایران باستان در عهد آل بویه, مطالعات تاریخ و تمدن ملل اسلامی, دوره (1), شماره (1), سال (2012-9), صفحات (37-57)
 49. محمدتقی ایمان پور , کیومرث علی زاده , پارسیها و عیلامیها: بررسی جایگاه فرهنگ و تمدن عیلام در حکومت هخامنشی, تاریخ اسلام و ایران, دوره (97), شماره (12), سال (2012-3), صفحات (51-76)
 50. محمدتقی ایمان پور , کیومرث علی زاده , ورود پارسها به انشان: بررسی رابطه پارسی ها و ایلامی ها پیش از ظهور شاهنشاهی هخامنشیان, دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران, دوره (4), شماره (5), سال (2012-9), صفحات (21-38)
 51. محمدتقی ایمان پور , راضیه قصاب زاده راینی , بررسی رابطه مادها و پارس ها پیش از ظهور امپراتوری هخامنشیان, پژوهش های تاریخی-دانشگاه اصفهان, دوره (4), شماره (12), سال (2011-10), صفحات (73-86)
 52. محمدتقی ایمان پور , گلاره امیری , جایگاه دینی آذربایجان در دوره ساسانی, تاریخ اسلام و ایران, دوره (21), شماره (10), سال (2011-8), صفحات (41-62)
 53. محمدتقی ایمان پور , علی اکبر شهابادی , بررسی تحلیلی محدوده های جغرافیایی و اداری ساتراپی های هخامنشی در کتیبه بیستون, مطالعات تاریخ فرهنگی, دوره (2), شماره (5), سال (2010-10), صفحات (37-63)
 54. محمدتقی ایمان پور , زهیر صیامیان , ساناز رحیم بیگی , حکمت سیاسی ایران‌شهری در تاریخ‌ نگاری اسلامی، نمونه موردی: آثار مسعودی, مطالعات تاریخ اسلام, دوره (3), شماره (10), سال (2011-11), صفحات (11-36)
 55. محمدتقی ایمان پور , ایران باستان در تاریخنگاری اندیشمندان غربی, کتاب ماه تاریخ و جغرافیا, دوره (2), شماره (127), سال (2010-6), صفحات (12-18)
 56. محمدتقی ایمان پور , مهدی پارسی , بررسی تدابیر و فنون نظامی آل بویه, تاریخ ایران و اسلام-دانشگاه لرستان, دوره (3), شماره (5), سال (2009-9), صفحات (9-37)
 57. محمدتقی ایمان پور , فاطمه فرخی , چگونگی برخورد اعراب با زنان ایرانی در طی فتوحات(13-132هـ0ق), نامه ایران باستان-مطالعات ایرانی, دوره (10), شماره (1), سال (2010-10), صفحات (65-75)
 58. محمدتقی ایمان پور , زهیر صیامیان گرجی , ساناز رحیم بیگی , سرکوب گر بدعت و نماد عدالت: انوشیروان در تاریخنگاری اسلامی, مطالعات تاریخ اسلام, دوره (2), شماره (6), سال (2010-10), صفحات (7-29)
 59. محمدتقی ایمان پور , نجم الدین گیلانی , نقش شورش بهرام چوبین در تضعیف و فروپاشی دولت ساسانی, تاریخ اسلام و ایران, دوره (89), شماره (8), سال (2011-1), صفحات (1-28)
 60. محمدتقی ایمان پور , نجم الدین گیلانی , نقش خاندان های کهن در فراز و فرود سلسله های ایرانی در دوره ایران باستان, پژوهش های تاریخی-دانشگاه اصفهان, دوره (2), شماره (3), سال (2010-9), صفحات (41-56)
 61. محمدتقی ایمان پور , صیامیان گرجی , بررسی پیشینه یک اثر معماری در حرم رضوی: کتیبه های سنجری, مطالعات تاریخ اسلام, دوره (2), شماره (4), سال (2010-4), صفحات (15-37)
 62. محمدتقی ایمان پور , نقش روحانیون زرتشتی در تقویت حکومت ساسانی و دیانت زرتشتی, تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی, دوره (6), شماره (2), سال (1990-7), صفحات (211-234)
 63. محمدتقی ایمان پور , رویایی مانی با زرتشتیگری در دوره ساسانی, تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی, دوره (24), شماره (2), سال (1991-7), صفحات (397-414)
 64. محمدتقی ایمان پور , مبانی نفوذ و مقام روحانیون زرتشتی در دوره ساسانی, تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی, دوره (25), شماره (1), سال (1992-7), صفحات (273-284)
 65. محمدتقی ایمان پور , بررسی جایگاه سیاسی ساتراپ های هخامنشی در دورi داریوش بزرگ با تکیه بر کتیبه ها, تاریخ ایران, دوره (61), شماره (5), سال (2009-7), صفحات (23-54)
 66. محمدتقی ایمان پور , تخت رستم ومقبره کمبوجیه؛ آیا بنای ناتمام تخت‌رستم در پارس می‌تواند مقبره کمبوجیه دوم باشد؟!, دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران, دوره (60), شماره (2), سال (2010-1), صفحات (1-19)
 67. محمدتقی ایمان پور , مکان جغرافیایی پارسوا، پارسواش و پارسوماش, مطالعات تاریخی, دوره (2), شماره (1), سال (2004-12), صفحات (29-50)
 68. محمدتقی ایمان پور , ریشه شناسی و وجه تسمیه (پاسارگاد) اولین ‌پایتخت ‌پارسیان, تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی, سال (2007-6)
 69. محمدتقی ایمان پور , بررسی جایگاه زبان آرامی در دوره هخامنشی, تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی, دوره (41), شماره (2), سال (2008-9), صفحات (17-28)
 70. محمدتقی ایمان پور , مکان جغرافیایی پارسه داریوش, مطالعات تاریخی, دوره (3), شماره (5), سال (2004-12), صفحات (1-14)
 71. محمدتقی ایمان پور , تپه ملیان و توسعه شهر نشینی در سر زمین انشان/پارسه, مطالعات تاریخی, سال (2001-4)

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. محمدتقی ایمان پور , نقش مستشرقین در شناسایی و معرفی تاریخ پادشاهی هخامنشیان در سده های اخیر , همایش میراث باستانشناختی و بازخوانی هویت ملی ایرانی: از نگاه غربی،از نگاه ایرانی , 2022-12-10
 2. محمدتقی ایمان پور , لیلا ساجع , غلامحسین نوعی , همسانی های تفکر زروانی و شاهنامه فردوسی نسبت به زن , همایش شاهنامه فردوسی و مطالعات هنری , 2014-05-13
 3. محمدتقی ایمان پور , آسیب شناسی مطالعات و شاخص های معیار در آموزش تاریخ باستان , چهارمین گنگره تاریخ دانان ایران , 2017-11-22
 4. محمدتقی ایمان پور , زهرا کایید , جایگاه فرهنگی و علمی شهد جندی شاپور , کنگره حکمت و خرد جندی شاپور:شکوفایی پزشکی ایرانی-اسلامی , 2016-05-17
 5. محمدتقی ایمان پور , قلمرو جغرافیایی سرزمین مادها به استناد اسناد آشوری , نخستین همایش منطقه ای شهرستان هرسین از نگاه فرهنگ و اقتصاد , 2015-05-11
 6. طهمورث مهرابی , محمدتقی ایمان پور , وجه تسمیه و محدوده جغرافیایی هیرکانیه در ایران باستان , نخستین همایش جغرافیای تاریخی , 2015-03-04
 7. لیلا ساجع , محمدتقی ایمان پور , همسانی های تفکر زروانی و شاهنامه فردوسی نسبت به زن , شاهنامه فردوسی و مطالعات هنری , 2014-05-13
 8. محمدتقی ایمان پور , سیدفرهاد سیداحمدی زاویه , برسی جایگاه و همیت مکان گزینی پایتخت در دوره هخامنشی , همایش تمرکز زدیی و سازمان دهی پایتخت , 2015-02-23
 9. محمدتقی ایمان پور , طهمورث مهرابی , توسعه شهرسازی در هیرکانیه در دوره اشکانیان , اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار , 2014-02-27
 10. محمدتقی ایمان پور , نجم الدین گیلانی , سوگ سیاوش و شباهت آن به آیین سوگ های محلی در لرستان و کردستان , شاهنامه و پژوهشهای آئینی , 2013-05-14
 11. محمدتقی ایمان پور , زهیر صیامیان گرجی , کار بست روش و بینش تاریخ شفاهی در بازکاوی تاسیس نهادهای جدید در مشهد: تاریخ شفاهی دانشکده ادبیات مشهد , پنچمین همایش تاریخ شفاهی ایران , 2009-03-05
 12. محمدتقی ایمان پور , تبار ساسانیان در شاهنامه فردوسی , همایش آغاز هزاره دوم فردوسی , 2011-05-16
 13. محمدتقی ایمان پور , هادی اکبرزاده , بررسی واژه هایی از گویش تاتی شمال خراسان در آثار مولانا , اولین همایش آموزش زبان فارسی و زبان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد , 2010-02-22

انگلیسی

 1. Mohamad Taghi Imanpour , Can Iran play in , International Conference on the Silk Road Economic Belt , 2014-11-27
 2. Mohamad Taghi Imanpour , The Boundaries of Parsa during the Achaemenid Period , 7th European Conference of Iranian Studies ECIS , 2011-09-07
 3. Mohamad Taghi Imanpour , The Construction of Apadana of Persepolis and Susa: Which one was built first , The First National Congress of Iranian Studies , 2002-06-17
 4. Mohamad Taghi Imanpour , A Comparison between The Assyrian and Persian Fauna as they appear in their Reliefs , The Fifth of International of Assyriology and Archaeology of Near East, South Africa , 2004-02-08
 5. Mohamad Taghi Imanpour , A new look at location of Parsua, Parsua(w)as and Parsumash , British Association for Near Eastern Archaeology (BANEA) , 2003-01-09
 6. Mohamad Taghi Imanpour , Tall-i Malyan and the development of Urbaism in Anshan/Parsa , Enviroment of Comlexity, BANEA Annual Meeting , Edinburgh , 2006-01-05
 7. Mohamad Taghi Imanpour , The Communication Roads in Parsa during Achaemenid Period , 6th European Conference of of Iranian Studies held in Vienna , 2007-09-18
 8. Mohamad Taghi Imanpour , The Growth of Historical Nationalism and new trend in Historigraphy of Iranian in early 20th century: The Case of Pirniya s Ancient History , Iran & Historiography in Comparative Perspective International Conference , 2009-09-10
 9. Mohamad Taghi Imanpour , The Function of Persepolis: Was Norooz celeberate at Persepolis during the Achamenid Period? , The 5th Conference of the Societas Ironologica Europea , 2003-10-06
 10. Mohamad Taghi Imanpour , The Function of Perspolis:Was Norooz celebrated at Perspolis during the Achaemenid period? , پنجمین کنفرانس اروپایی مطالعات ایرانی , 2006-10-06
 11. Mohamad Taghi Imanpour , راههای ارتباطی پارسه در دوره هخامنشی , ششمین کنفرانس اروپایی مطالعات ایرانی , 2007-09-18