مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. فاطمه میرسعیدی , حمیدرضا کوشا , محمد قدوسی , ارزیابی الگوریتم‌های داده‌کاوی بر روی داده‌های آموزشی با استفاده از روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره, تصمیم‌گیری و تحقیق در عملیات, دوره (6), شماره (1), سال (2021-5), صفحات (41-55)
 2. محمد قدوسی , فاطمه میرسعیدی , حمیدرضا کوشا , پیش‌بینی و تحلیل عملکرد دانشجویان به کمک تکنیک‌های داده‌کاوی به منظور بهبود عملکرد تحصیلی, فناوری آموزش, دوره (14), شماره (4), سال (2019-6)
 3. حمیدرضا کوشا , سهی تبری , طراحی نظام ارزیابی مدیریت ارتباط با مشترى (مطالعه موردی: شرکت گاز استان خراسان شمالی), مدیریت زنجیره تأمین, دوره (20), شماره (61), سال (2018-10), صفحات (17-28)
 4. حمیدرضا کوشا , ثناء دنگ کوب , امیرعباس برزنونی , کاربرد فنون داده‌کاوی برای پیش‌بینی وضعیت سلامت روان دانشجویان با هدف بهبود وضعیت آموزش, فناوری آموزش, دوره (13), شماره (2), سال (2019-1), صفحات (157-171)
 5. سمیرا رضائی نوائی , حمیدرضا کوشا , به‌کارگیری و ارزیابی تکنیک‌های داده‌کاوی جهت پیش‌بینی رویگردانی مشتری در صنعت بیمه, بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید, دوره (27), شماره (4), سال (2017-1), صفحات (635-653)
 6. سیدامیرحسین طیبی ابوالحسنی , حمیدرضا کوشا , ارزیابی عملکرد با به‌کارگیری ترکیب مدل تحلیل پوششی داده‌ها و TOPSIS (مورد مطالعه: گروه مشاوران جوان شهرداری مشهد), مدیریت فرهنگ سازمانی, دوره (14), شماره (3), سال (2016-12), صفحات (909-936)
 7. علی حائریان اردکانی , حمیدرضا کوشا , فاطمه میرسعیدی , به کارگیری و مقایسه روش‌های وزن‌دهی ساده، تحلیل سلسله مراتبی فازی و ماشین بردار پشتیبان در شناسایی عوامل داخلی و خارجی در تحلیل سوات, پژوهش های مدیریت راهبردی, دوره (22), شماره (60), سال (2016-6), صفحات (37-62)
 8. حمیدرضا کوشا , امیر البدوی , به کارگیری ریاضیات تصمیم در تخصیص بودجه های بازاریابی متکی بر زنجیره های مارکوف, بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید, دوره (25), شماره (1), سال (2014-6), صفحات (109-122)
 9. میلاد حکیم‌زاده , حمیدرضا کوشا , علی احسانی , عوامل بحرانی موفقیت و شکست پروژه های استقرار سیستم مدیریت کیفیت (ISO 9000) در بخش خدمات, کنترل کیفیت, دوره (7), شماره (46), سال (2011-7), صفحات (12-21)
 10. حمیدرضا کوشا , فریدون کیانفر , به کارگیری الگوی حذف فراگیر فعالیت های بدون ارزش افزوده در شرکت جهان افروز بر پایه مدیریت ناب, شریف, دوره (1), شماره (26), سال (2010-8), صفحات (11-25)

انگلیسی

 1. Hamidreza Koosha , Zahra Ghorbani , Roshanak Nikfetrat , A Clustering-Classification Recommender System based on Firefly Algorithm, Journal of Artificial Intelligence and Data Mining, Volume (10), No (1), Year (2022-1), Pages (103-116)
 2. Sara Tavassoli , Hamidreza Koosha , Hybrid ensemble learning approaches to customer churn prediction, Kybernetes, Volume (51), No (3), Year (2021-5), Pages (1062-1088)
 3. Zahra Qorbani , Hamidreza Koosha , Mohsen Bagheri , An integrated model for customer equity estimation based on brand equity, International Journal of Market Research, Volume (63), No (5), Year (2020-9), Pages (635-664)
 4. Hamidreza Koosha , Amir Albadvi , Allocation of marketing budgets to maximize customer equity, Operational Research, Volume (20), No (2), Year (2020-6), Pages (561-583)
 5. Ali Gholinejad Devin , Katayun Abedzade Ghuchani , Reza Sadeghi , Hamidreza Koosha , Dynamic Facility Location with Stochastic Demand, Journal of System Management, Volume (3), No (3), Year (2015-8), Pages (77-90)
 6. , Hamidreza Koosha , A robust goal programming model for the capital budgeting problem, Journal of the Operational Research Society, Volume (69), No (7), Year (2018-4), Pages (1105-1113)
 7. sepideh etemadi , Hamidreza Koosha , Majid Salari , A goal programming capital budgeting model under uncertainty in Construction industry, Scientia Iranica, Year (2018-4), Pages (841-851)
 8. S. Safarzadeh , Hamidreza Koosha , Solving an extended multi-row facility layout problem with fuzzy clearances using GA, Applied Soft Computing, Volume (61), No (1), Year (2017-9), Pages (819-831)
 9. Hamidreza Koosha , Amir Albadvi , Customer lifetime valuation using real options analysis, Journal of Marketing Analytics, Volume (3), No (3), Year (2015-10), Pages (122-134)
 10. Hamidreza Koosha , Amir Albadvi , Allocation of marketing budgets to customer acquisition and retention spending based on decision calculus, Journal of Modelling in Management, Volume (10), No (2), Year (2015-7), Pages (179-197)
 11. Reza Samizadeh , Hamidreza Koosha , Soudabeh Namdar Zangeneh , Sahar Vatankhah , A New Model for the Calculation of Customer Life-time Value in Iranian Telecommunication Companies, International Journal of Management, Accounting and Economics, Volume (2), No (5), Year (2015-5), Pages (394-403)
 12. Neda Abdolvand , Amir Albadvi , Hamidreza Koosha , Customer Lifetime Value: Literature Scoping Map, and an Agenda for Future Research, چشم انداز مدیریت صنعتی, Volume (1), No (3), Year (2014-1), Pages (41-59)
 13. Amir Albadvi , Hamidreza Koosha , A robust optimization approach to allocation of marketing budgets, Management Decision, Volume (49), No (4), Year (2011-1), Pages (601-621)

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. المیرا شهناز , حمیدرضا کوشا , سروش صفرزاده , اولویت‌بندی منابع انرژی‌های تجدیدپذیر به کمک الگوریتم‌های توسعه یافته تصمیم‌گیری چندمعیاره (روش‌های PAPRIKA و PAMSSEM) , نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستمها , 2023-09-12
 2. نعیمه نیازی , حمیدرضا کوشا , ملیکا رضائی چایجان , نازنین فزونی , نیوشا صهبائی , مقایسه و ارزیابی روشهای طبقه‌بندی در پیشبینی اختلال اضطراب , هجدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع , 2021-11-17
 3. محمداحسان مومنی هروی , حمیدرضا کوشا , طراحی و ساخت سامانه اندازه گیری سرعت تغذیه نخ در ماشین آلات گردباف , دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران , 2021-06-09
 4. مصطفی خطیبی , حمیدرضا کوشا , بررسی و پیشبینی عملکرد تحصیلی دانشجویان کارشناسی با استفاده از انواع تکنیک‌های مختلف شبکه عصبی داده کاوی با انتخاب ویژگی مبتنی بر الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات , اولین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری , 2020-07-16
 5. حمیدرضا کوشا , علی حریری , پیش‌بینی ارزش دوره‌ی عمر مشتریان با استفاده از توزیع هندسی بتا , ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها , 2020-09-09
 6. زهرا داستانی , کتایون اشکفتی , حمیدرضا کوشا , بررسی عملکرد نیروهای عملیاتی سازمان آتش‌نشانی مشهد مبتنی بر تکنیک‌های داده‌کاوی , شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع , 2020-01-22
 7. سیدمصطفی خطیبی , حمیدرضا کوشا , پیش‌بینی اتمام به موقع تحصیل دانشجویان کارشناسی با استفاده از داده‌کاوی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک , اولین کنفرانس بین‌المللی اصول فناورانه در مدیریت و مهندسی صنایع , 2019-12-18
 8. عطیه لطفی , حمیدرضا کوشا , پیش‌بینی زمان خرابی ماشین‌آلات با استفاده از یادگیری عمیق , پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها , 2019-09-04
 9. مهسا مرادی بیناباج , حمیدرضا کوشا , محمدعلی پیرایش , پیش‌بینی تقاضا با در نظر گرفتن کالای رقیب: نمونه موردی , پنجمین کنفرانس بینالمللی مهندسی صنایع و سیستمها , 2019-09-04
 10. مهتاب عمادزاده , حمیدرضا کوشا , طراحی یک سیستم توصیه گر مبتنی بر رفتار گذشته مشتری و مشتریان مشابه در عمده فروشی , پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها , 2019-09-04
 11. هدا پیروی , حمیدرضا کوشا , احصاء و تدوین فرایندها و بسترسازی ایجاد سامانه جامع آرامستان‌های شهر مشهد , چهارمین کنفرانس ملی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد با تاکید بر بازاریابی منطقه‌ای و جهانی , 2019-05-02
 12. حمیدرضا کوشا , سهی تبری , طراحی نظام ارزیابی مدیریت ارتباط با مشترى (مطالعه موردی شرکت گاز استان خراسان شمالی) , پانزدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع , 2019-01-23
 13. سعید رحیمی , حمیدرضا کوشا , چیدمان محصولات با استفاده از قوانین انجمنی (مطالعه موردی: فروشگاه دانشگاه فردوسی مشهد) , چهارمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع و سیستم‌ها , 2018-09-12
 14. شیما ممیشی خانلق , حمیدرضا کوشا , پیش‌بینی ارزش دوره عمر مشتری با استفاده از مفهوم رویگردانی جزئی , چهارمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع و سیستم‌ها , 2018-09-12
 15. مریم گودرزی , حمیدرضا کوشا , پیش‌بینی ارزش دوره عمر مشتریان به کمک فرایند مارکوف , چهارمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع و سیستم‌ها , 2018-09-12
 16. سعید سپهری , حمیدرضا کوشا , پیش‌بینی رویگردانی مشتریان با استفاده از کرنل‌های ترکیب شده در تکنیک ماشین بردار پشتیبان , سومین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع و سیستم‌ها , 2017-09-13
 17. شهربانو رضایی , حمیدرضا کوشا , محسن باقری , خوشه‌بندی مشتریان بانک با استفاده از الگوریتم ژنتیک چندهدفه بهبودیافته برمبنای معیارهای آنتروپی و مجذور مربعات خطا , دهمین کنفرانس بین‌المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات , 2017-05-03
 18. مهسا طبری فرد , حمیدرضا کوشا , محسن باقری , رویکردی مبتنی بر نظریه دورنما و تاپسیس برای انتخاب تامین‌کننده , دهمین کنفرانس بین‌المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات , 2017-05-03
 19. سعید سپهری , حمیدرضا کوشا , به کارگیری کرنلهای چندگانه در ماشین بردار پشتیبان به منظور پیش بینی رویگردانی مشتریان , سیزدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع , 2017-02-22
 20. زهرا قربانی , حمیدرضا کوشا , محسن باقری , ارائه مدل اثرگذاری ارزش ویژه برند بر ارزش ویژه مشتری , سیزدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع , 2017-02-22
 21. مونا گرمگیر , حمیدرضا کوشا , آرزو امیری , ارزش‌گذاری امتیاز فروش پروژه های دارویی با استفاده از روش اختیارحقیقی , سیزدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع , 2017-02-22
 22. حمیدرضا کوشا , فیروزه مولودی , بررسی تکنیکهای متفاوت متکی بر دسته بندی به منظور بررسی رویگردانی مشتریان در سطوح متفاوت , سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد , 2016-11-10
 23. فیروزه مولودی , حمیدرضا کوشا , پیش‌ینی رویگردانی مشتریان با در نظر گرفتن سطوح متفاوت وفاداری , دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم‌‌ها , 2016-09-14
 24. روشنک نیک‌فطرت , حمیدرضا کوشا , روشی برای خوشه‌بندی تکاملی با استفاده از الگوریتم کرم شب‌تاب , دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم‌‌ها , 2016-09-14
 25. زینب کارگر مقدم , حمیدرضا کوشا , برنامه‌ریزی پستهای فوق توزیع خراسان به منظور تخصیص بهینه بودجه با استفاده ازبرنامه‌ریزی ریاضی , دوازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع , 2016-01-25
 26. حمیدرضا کوشا , محبوبه میرمصعبی , بررسی میزان تاثیر اثربخشی تبلیغات بر ارزش نشان تجاری , دوازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع , 2016-01-25
 27. آرزو امیری , حمیدرضا کوشا , احمد میربهروزیان , تحلیل اقتصادی برونسپاری به کمک رویکرد اختیارات حقیقی: نمونه موردی، شرکت آب و فاضلاب مشهد , دوازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع , 2016-01-25
 28. مهرناز نخعی , حمیدرضا کوشا , مدلی جهت انتخاب روش‌های پیشبرد بهینه نگهداری و توسعه رابطه با مشتریان , دوازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع , 2016-01-25
 29. ندا خوشرو , حمیدرضا کوشا , به‌کارگیری ماشین بردار پشتیبان حداقل مربعات وز‌ن‌دار در ارزیابی ریسک اعتباری مشتریان , دوازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع , 2016-01-25
 30. فاطمه میرسعیدی , حمیدرضا کوشا , کاربرد نظریه بازی‌ها در برگزاری مناقصه در شرایط رقابت , کنفرانس بین‌المللی یافته‌های نوین پژوهشی در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک , 2015-09-17
 31. ندا خوشرو , حمیدرضا کوشا , مدلی برای برآورد اعتبار متقاضیان وام‌های بانکی با استفاده از ماشین بردار پشتیبان , کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستمها , 2015-09-16
 32. فاطمه قاسمی بجد , حمیدرضا کوشا , مدل استوار آرمانی برای حل مسأله بودجه‌بندی سرمایه , کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع , 2015-06-16
 33. فاطمه قاسمی بجد , حمیدرضا کوشا , استفاده از برنامه‌ریزی آرمانی و بهینه‌سازی استوار برای سهم‌بندی سرمایه‌ای , کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستمها , 2015-09-16
 34. مهرناز نخعی , حمیدرضا کوشا , مدلی فازی جهت اولویت بندی و امتیازدهی مشتریان بر اساس داده‌های رفتاری , کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستمها , 2015-09-16
 35. بهناز توحیدی , علی حائریان اردکانی , حمیدرضا کوشا , طراحی سیستم خبره جهت پیشبینی رفتار مشتری برمبنای بخشبندی مشتریان (مطالعه موردی : شرکت صنایع چوب و فلز تولیکا) , کنفرانس بین‌المللی ابزارها و تکنیک‌های مدیریت , 2015-02-24
 36. سروش صفرزاده , حمیدرضا کوشا , ارائه یک روش ابتکاری برای حل مسأله طراحی چیدمان تسهیلات چند ردیفه با در نظر گرفتن هزینه فرصت , هشتمین کنفرانس انجمن ایرانی تحقیق در عملیات , 2015-05-21
 37. یاسین تدّین راد , حمیدرضا کوشا , انتخاب سبد بهینه‌ی پروژه‌ها در شرایط عدم اطمینان با استفاده از برنامه‌ریزی تصادفی چند مرحله‌ای با قابلیت جایگزینی پروژه‌ها در طول اُفق زمانی , یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع , 2015-01-07
 38. سمیرا رضائی نوائی , حمیدرضا کوشا , پیش‌بینی رویگردانی مشتری در صنعت بیمه با استفاده از تکنیک بردار پشتیبان , یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع , 2015-01-07
 39. سپیده اعتمادی , حمیدرضا کوشا , مدل چند هدفه بودجه بندی سرمایه بابکارگیری برنامه ریزی آرمانی و فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی , هفتمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات , 2014-05-14
 40. حمیدرضا کوشا , نیما فاضلی , یاسر محسنی , مدلی ترکیبی برای بودجه بندی سرمایه‌ای بر اساس فرایند تحلیل شبکه‌ای (ANP) و برنامه‌ریزی آرمانی , هفتمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات , 2014-05-14
 41. محمد اصغری , سلمان جامه ابریشمی , حمیدرضا کوشا , توسعه پایدار از طریق بازیافت با تمرکز بر بهینه سازی شبکه , هفتمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات , 2014-05-14
 42. علی قلی نژاد دوین , حمیدرضا کوشا , سعید فیاض , ارائه مدل مکانیابی تصادفی تسهیلات با استفاده از روش برنامه ریزی تصادفی , دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستمها , 2014-02-25
 43. حمیدرضا کوشا , مینا زحمتکش , بخش بندی بازار با مدل جدید RFMP و اولویت بندی بخش ها با روش AHP , دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستمها , 2014-02-25
 44. حمیدرضا کوشا , مینا زحمتکش , بخش بندی بازار و اولویت بندی بخشها مبتنی بر تصمیم گیری چند معیاره , دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع , 2014-01-27
 45. میلاد حکیم زاده , حمیدرضا کوشا , شناسایی عوامل بحرانی موفقیت و شکست پروژه های استقرار سیستم مدیریت کیفیت در خدمات , http://tqmconf90.gbpm.ir/index04.htm , 2011-07-20
 46. حمیدرضا کوشا , نسیم فتاحی , دنیا فارسی , بخش‌بندی بازار به کمک مفهوم ارزش زمان عمر مشتری , ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع , 2009-02-18
 47. حمیدرضا کوشا , امیر البدوی , به کارگیری بهینه سازی استوار برای تخصیص بودجه های ارتباط با مشتریان , دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران , 2009-05-20
 48. حمیدرضا کوشا , امیر البدوی , کاربرد ریاضیات تصمیم گیری در مدیریت ارتباط با مشتری , سومین کنفرانس بین المللی لجستیک و زنجیره تامین , 2009-11-16
 49. حمیدرضا کوشا , امیر البدوی , رویکردی پویا برای تخصیص بودجه‌های ارتباط با مشتریان , هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع , 2010-10-06
 50. منا محمدنیا , اشکان زرکوب‌منش , حمیدرضا کوشا , اولویت‌بندی مشتریان با استفاده از ارزش دوره عمر مشتری و واریانس , هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت , 2010-12-18

انگلیسی

 1. ابوالفضل آقابیگی , Hamidreza Koosha , Robust Optimization for Maximizing Customer Equity under Uncertainty: The Impact of Discounts , نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستمها , 2023-09-12
 2. مهدی دیرانلو , Hamidreza Koosha , Health Systems Analytics: A Literature Review and Research Framework , ICHITA - IT Forum Joint Conference (2022) , 2022-11-03
 3. zahra Dastani , Hamidreza Koosha , Abolfazl Mohamadzadeh Moghaddam , An Optimization Model to Dynamic Partial Ridesharing Problem , 17th Iranian International Industrial Engineering Conference , 2021-02-03
 4. زهرا قربانی , Hamidreza Koosha , محسن باقری , The impact of brand equity on customer equity , 15th Iran International Industrial Engineering Conference , 2019-01-23
 5. Sara Tavassoli , Hamidreza Koosha , Ebrahim Rezaee Nik , A Bagging Approach to Customer Churn Prediction , 2nd International Conference on Industrial and Systems Engineering (ICISE) , 2016-09-14
 6. Samira Zeigham Jahani , Hamidreza Koosha , Application of robust optimization in capacitated maximal covering location problem , 2nd International Conference on Industrial and Systems Engineering (ICISE) , 2016-09-14
 7. Mahnaz Sharafkhani , Hamidreza Koosha , Churn Prediction in Telecommunication Industry: A Data Mining Approach , 12th International Conference on Industrial Engineering , 2016-01-25
 8. Hamidreza Koosha , َAmir Albadvi , An Application of Discriminant Analysis for Measuring Customer Lifetime Value , ENBIS’ annual conference, ENBIS9 , 2009-09-21
 9. Hamidreza Koosha , Samira Samizadeh , An integrated approach to budget allocation in partnership construction projects based on multiple criteria decision making , international 26th EURO/INFORMS conference , 2013-07-01
 10. Hamidreza Koosha , A. Albadvi , F. Hassanzadeh , A Robust Optimization approach to Customer Equity Maximization , OR 2008, the annual International Conference of the German Operations Research Society , 2008-09-03
 11. Hamidreza Koosha , A. Albadvi , A Robust Optimization Approach to Customer Equity Management , Global Marketing Conference , 2010-09-09