مرور مقالات بر اساس سال انتشار

2014   2013   قبل از 2013

موارد یافت شده: 3240

451 - تأثیر زمان برداشت گلبرگ در ارقام بهاره گلرنگ (.Carthamus tinctorius L) بر عملکرد گلبرگ و دانه (چکیده)
452 - پیوند وثیق میان ارزشیابی و تصمیم‌گیری در الگوی سیپ: استفاده‌ی عملی ناصواب از الگوی سیپ، پیامد فهم نظری نادقیق آن (چکیده)
453 - بررسی روشهای اصلاح ساختار سطح نانوذرات مغناطیسی اکسیدآهن به منظور کاربرد در دارو رسانی هدفمند (چکیده)
454 - بررسی عملکرد بانکداری الکترونیکی در بانک های ایران با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها وتحلیل مولفه های اصلی (چکیده)
455 - بررسی میزان آگاهی، شیوع و عوارض مصرف استروئیدهای آنابولیک در ورزشکاران مرد رشته پرورش اندام شهر مشهد (چکیده)
456 - نقش عوامل اقلیمی، پوشش گیاهی و ارتفاع بر توزیع جغرافیایی غنای گونه ای پرندگان شهرستان سرخس (چکیده)
457 - سرائر و انگیزه های تالیف آن (چکیده)
458 - بازپژوهی گستره موضوعی و حکمی کتب ضاله (چکیده)
459 - امکان های تکنولوژی اطلاعات در عرصه سیاست (چکیده)
460 - مقایسه الگو‌های رشد لجستیک، لجستیک هاروی و هاروی در پیش‌بینی مصرف برق بخش‌های اقتصادی در ایران (چکیده)
461 - بررسی تفاوت زبانِ نخستین نمایشنامه های ترجمه شده با نمایشنامه های ترجمه شده معاصر در ایران (چکیده)
462 - بهبود مدیریت مشارکتی در دانشگاه از طریق نظام پیشنهادها و عدالت محوری با در نظر گرفتن جایگاه مدیریت مشارکتی و عدالت در آموزه های اسلام (چکیده)
463 - Therapeutic effects of pomegranate (Punica granatum) pith and carpellary membrane extract on lead-induced toxicity in rats (چکیده)
464 - تأثیر رفتار سازمانی مثبت بر نگرش کارکنان نسبت به تغییر سازمانی (مورد مطالعه: استانداری خراسان رضوی) (چکیده)
465 - چارچوبی برای ارزیابی و توسعه قابلیت نوآوری از طریق رویکرد پویایی سیستم‌ (مورد مطالعه‌: شرکت متالوژی‌ پودر مشهد) (چکیده)
466 - بررسی رابطه متقابل نوآوری درک شده سازمانی با سایر مولفه های جو سازمانی در کارکنان ستاد شرکت برق منطقه ای خراسان (چکیده)
467 - نقش نظریه های ضمنی هوش در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه (چکیده)
468 - زیست چینه نگاری سازند کژدمی در برش تنگ ماغر، شمال غربی بهبهان بر مبنای روزنداران پلانکتونیک (چکیده)
469 - بررسی تأثیر pH، دوز جاذب و غلظت اولیه برجذب سطحی عنصر سرب از آب های آلوده توسط گوتیت و گل اخرای جزیره هرمز (چکیده)
470 - A taguchi approach for optimization of process parameters in waterjet cleaning process (چکیده)
471 - Regression modeling of welded joint quality in gas metal arc welding process using acoustic and electrical signals (چکیده)
472 - نقش شهرک های صنعتی در توسعه اجتماعی و فرهنگی سکونتگاه های روستایی مطالعه موردی : شهرک صنعتی گرگان 2 (چکیده)
473 - General templates for n-noded bar elements based on reduced representations and numerical dispersion reduction by optimized finite elements (چکیده)
474 - Parental body mass index is associated with adolescent overweight and obesity in Mashhad, Iran (چکیده)
475 - بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر ارزش شرکت های دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از داده های ترکیبی (چکیده)
476 - رابطه نگهداشت وجه نقد و ارزش شرکت در شرایط عدم تقرن اطلاعاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
477 - بررسی تأثیر نقاط فوق هم گرای تنش برای بهبود حل و برآورد خطا در تحلیل ایزوژئومتریک مسائل متقارن محوری (چکیده)
478 - Tsallis Maximum Entropy Lorenz Curves (چکیده)
479 - بررسی نظریه ارسطو و ابن سینا در باب نفس و نسبت آن با بدن (چکیده)
480 - بازشناسی مفهوم سوغات در گردشگری مذهبی (چکیده)
481 - تنوع زیستی درختان میوه در کشور با تاکید بر شهرستان‌های استان خراسان (چکیده)
482 - تبیین عوامل اثرگذار بر قاچاق کالا در طول مرزها راهبرد اولیه مدیریت مرزهای ایران (چکیده)
483 - تحلیل کیفی روند اعتماد اجتماعی نخبگان مهاجر افغانستانی مشهد (چکیده)
484 - ساخت و اعتباریابی مقیاس نفوذ آرمانی مدیران (چکیده)
485 - فضاهای بی دفاع در شهر و حس ترس ؛ پدیدارشناسی تجربه عبور از پل های زیرگذر در مشهد (چکیده)
486 - Non-linear analysis of DFIG based wind farm in stressed power systems (چکیده)
487 - Aflatoxin B1 interferes with the antigen-presenting capacity of porcine dendritic cells (چکیده)
488 - Depth dose evaluation for prostate cancer treatment using boron neutron capture therapy (چکیده)
489 - تأمّلی در نظریة تفکیک نزولی و تأخیر تشریعی سورة أعلی از رهگذر بررسی اخبار و آراء (چکیده)
490 - شبیه سازی عددی چند ساختار از عملگرهای پلاسما و ارزیابی عملکرد آنها بر روی ایرفویل های NACA 0012 و NACA 0015 (چکیده)
491 - بررسی تطبیقی خسرو و شیرین نظامی با شهسوار پلنگینه‏ پوش روستاولی (چکیده)
492 - تأثیر ویژگی های فراگیر، طراحی آموزشی و محیط کاری بر انتقال یادگیری در صنعت بانکداری (چکیده)
493 - مهارت آموزی ضرورت آموزش فنی و حرفه ای در محیط های یادگیری کل نگر (چکیده)
494 - بررسی فعالیت آنزیم‌های فسفاتاز اسیدی و قلیایی جدایه‌های مختلف قارچ‌های خاکزی در حضور ترکیبات آلی فسفره (اسید فیتیک و گلیسرو فسفات سدیم) (چکیده)
495 - Economic feasibility study of power generation from anaerobic digestion of organic wastes in Iran (Case study: a poultry farm) (چکیده)
496 - شناسایی گیاه کاهو و کلم در شرایط نوری مزرعه با استفاده از روش پیشنهادی آستانه گذاری پوسته ای (چکیده)
497 - صدور کثرت از وحدت از دیدگاه حکمت متعالیه (بر اساس وحدت تشکیکی و شخصی) (چکیده)
498 - نقش افکار عمومی در اعمال قواعد موافقت نامه ی اعمال اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی (چکیده)
499 - اعمال اصول کلی حقوقی در حل و فصل دعاوی اعضای سازمان تجارت جهانی (چکیده)
500 - پدیدارشناسی تکنیک های امام علی (ع) برای صلح (چکیده)

 • «
 •  
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •   · · ·
 •  
 • 9
 •  
 • 10
 •  
 • 11
 •   · · ·
 •  
 • 63
 •  
 • 64
 •  
 • 65
 •  
 • »