بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نام مجله: نامه فرهنگستان


موارد یافت شده: 53

1 - رد پای اسطوره یونانی در قصه‌های پریان ایرانی: بررسی تطبیقی و نقد اسطوره شناختی اسطوره پسیخه و اروس و قصه آه (چکیده)
2 - سره‌نویسی فارسی در دربار ایلخانان (شهنشاه‌نامۀ احمد تبریزی: یگانه اثر منظوم به فارسی سره) (چکیده)
3 - بررسی تطبیقی مفهوم جبرگرایی در آثار امیل زولا و محمود دولت آبادی (چکیده)
4 - وسعت مشرب: پاسخ فرهیختگان شاعر به سیاست های صفویه (چکیده)
5 - ارزیابی کمّی و کیفی وزن فرهنگی شش واژة مصوب فرهنگستان و متناظر بیگانة آنها در پرتو الگوی هَیجامَد (چکیده)
6 - رویکرد ژانری در مطالعات تاریخ ادبی (چکیده)
7 - مصرع برجسته، میدان نازک خیالی در سبک‌هندی (چکیده)
8 - بررسی تطبیقی داستان «مردگان» اثر جویس با فیلم اقتباسی پله آخر ساخته مصفا (چکیده)
9 - بررسی تطبیقی مضمون «جنگ» در دو رمان سفر به انتهای شب و زمستان۶۲ بر اساس نظریه فرانسوا یوست (چکیده)
10 - گفتمان های معاصر و سنت تاریخ ادبیات نویسی در ایران (چکیده)
11 - دستگرد و دسکره (چکیده)
12 - بازخوانی حمله نادرشاه به هند (چکیده)
13 - نقد ترجمه در ایران، روش ها و آسیب ها (چکیده)
14 - نقد کتاب ادبیات تطبیقی دکتر جمشید بهنام (چکیده)
15 - بررسی انتقادی مقالات ادبیات تطبیقی در ایران در دهه هشتاد (چکیده)
16 - بررسی انتقادی مقالات ادبیات تطبیقی در ایران در دهه هشتاد (چکیده)
17 - سبک واسوخت در شعر فارسی (پیشرو و سرآمد واسوخت محتشم است نه وحشی) (چکیده)
18 - نقش سفینه خوشگو در انشعاب شاعران طرز خیال هندی (چکیده)
19 - حافظ از دو نگاه: رمانتیسم گوته و تعالی‌گرایی امرسن (چکیده)
20 - غزل نوکلاسیک و لایه های ایدئولوژیک سبک در آن (چکیده)
21 - بررسی حکایات عرفانی از جهت صدق و کذب (چکیده)
22 - پنج واژه از نسخه های کهن کیمیای سعادت (چکیده)
23 - نازک خیالی اصفهانی و دور خیالی هندی (چکیده)
24 - ادبیات تطبیقی نو و اقتباس ادبی: نمایشنامه باغ وحش شیشه ای ویلیامز و فیلم اینجا بدون من توکلی (چکیده)
25 - واژه های نادر و ویژگی های دستوری یک متن فارسی یهودی (چکیده)
26 - بازنگری در معنای ملطّفه (چکیده)
27 - کاستی های روش شناسانه تاریخ ادبیات نگاری برای زبان فارسی (چکیده)
28 - اهمیت تفکر انتقادی در آموزش خواندن (چکیده)
29 - ویژگی های نگرش خیامی با رویکرد به شعر خیام و ابوالعلاء (چکیده)
30 - نظام مطابقه در گویش کاخکی (چکیده)
31 - سرچشمه نظریه های ترجمه (چکیده)
32 - تاریخ ادبی و بحران در استنباط معنای معاصر (چکیده)
33 - نگرشی اجمالی بر روند پشتیبانی از تحقیقات و تولید حبوبات در کشورهای توسعه یافته با تاکید بر ضرورت سرمایه گذاری پژوهشی حبوبات در کشور (چکیده)
34 - تاثیر زبان فارسی در زبان صرب و کروآتی (چکیده)
35 - طلیعه ی شعر زهد در زبان فارسی (چکیده)
36 - پیدایش حروف اضافه از نام اندامهای بدن (چکیده)
37 - نام اقوام در جفرافیای ایران (چکیده)
38 - زردشت و اسکینی ها (چکیده)
39 - جایگاه گویش هراتی در میان گویش های گروه زبان فارسی دری (چکیده)
40 - زندگی نامه و آثار واسیلی ایوانویچ آبایف (استاد زبان آسی) (چکیده)
41 - هماهنگی واکه ای در گویش سبزواری (چکیده)
42 - رئالیسم جادویی در تذکره الاولیاء (چکیده)
43 - تکیه جمله در جمله ساده فارسی (چکیده)
44 - شناسه فصل نه ضمير متصل فاعلي است و نه نهاد اجباري (چکیده)
45 - آيا پاسخ حضرت موسي (ع) كلام بلاغي است (كشف يكي از اسرار بلاغت قرآن مجيد) (چکیده)
46 - مطابقت فعل با نهاد، متمم، مضاف اليه (چکیده)
47 - فعل هاي يك شناسه (چکیده)
48 - فراهنجارهاي ضماير در زبان شعر (چکیده)
49 - نثر مسجع فارسي را بشناسيم (چکیده)
50 - تاثير اضافه برداشت در شور شدن آبخان دشت جنگل (تربت حيدريه) (چکیده)
51 - امنیت غذایی و تولید محصولات زراعی در کشور (چکیده)
52 - تنوع زیستی گیاهان زراعی (چکیده)
53 - ارزیابی کتابهای منتشر شده پس از انقلاب اسلامی در زمینه زراعت و اصلاح نباتات (چکیده)