بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Ahmad Latifian


موارد یافت شده: 56

1 - A comprehensive and systematic literature review on the employee attendance management systems based on cloud computing (چکیده)
2 - How does cloud computing help businesses to manage big data issues (چکیده)
3 - بررسی وضعیت مدیریت بازار فیروزه صادراتی استان خراسان و ارائه راهکارهای مناسب (چکیده)
4 - ررسی رابطه رضایت مندی شغلی و عملکرد معلمین در مداریس راهنمایی منطقه طرقبه (چکیده)
5 - عوامل مؤثر بر فساد اداری و راههای مبارزه آن (چکیده)
6 - THE EQUAL APPROACH TO ASSESS THE EFFECTIVENESS OF ELECTRONIC SERVICE QUALITY IN CENTRAL LIBRARY (CASE STUDY: FERDOWSI UNIVERSITY OF MASHHAD) (چکیده)
7 - Pathology of Cash and Non-Cash Payments Incentive System (Case Study: Mashhad Water and Waste Water Company) (چکیده)
8 - گردشگری غذا فرصتی برای توسعه گردشگری در ایران (چکیده)
9 - بررسی کارایی تکنیکی با فرض بازدهی متغیر نسبت به مقیاس درشرکت های تعاونی (چکیده)
10 - The Effect of Work Plateau on Intention to Remain: Mediating Role of Organizational Commitment (چکیده)
11 - عارضه یابی گردشگری در ایران (چکیده)
12 - عارضه یابی گردشگری در ایران (چکیده)
13 - Organizational Learning And Psychological Empowerment (چکیده)
14 - شناسایی، الویت بندی ومقایسه عوامل مؤثر بر انگیزش کارکنان شاغل درفرماندهی انتظامی -مورد مطالعه شهرستان مشهد و تایباد- (چکیده)
15 - الگو ی اسلامی- ایرانی پرداخت دستمزد عادلانه و رفع تبعیض در سازمان‌ها (چکیده)
16 - نقش بازاریابی الکترونیکی در کسب و کار خانگی (چکیده)
17 - چگونگی کاربرد هوش هیجانی در تعهد سازمانی کارکنان (چکیده)
18 - مقایسه دیدگاه‌های سنتی و نوین در ارزیابی عملکرد (چکیده)
19 - نقش پارادایم کوانتومی در تصمیم‌گیری در سازمان (چکیده)
20 - RANKING THE MARKETING MIX FACTORS INFLUENCING THE MARKET-MAKING FARMED FISH FROM THE PERSPECTIVE OF CONSUMERS IN BOJNOURD (چکیده)
21 - تأثیر راهبردهای مالی استراتژیک بر عملکرد صنعت آب وفاضلاب (مطالعه موردی: شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی (چکیده)
22 - عارضه‌یابی مدیریت کیفیت جامع در ایران (چکیده)
23 - Examining the Effect of Organizational Climate on Job Stress (Case Study: Faculty Members of Ferdowsi University of Mashhad) (چکیده)
24 - بازاریابی بازنشستگی یا بازاریابی ماندن سر کار (چکیده)
25 - ارائه مدلی مدون جهت استقرار سیستم مدیریت ارتباط با مشتری CRM))در فروشگاه ها ی بزرگ (چکیده)
26 - Identifying and prioritizing organizational factors affecting job stress and providing appropriate strategies (case study: faculty members of Ferdowsi University of Mashhad (چکیده)
27 - نقش فرهنگ در تحول سازمانی (چکیده)
28 - اهمیت استراتژی مستندسازی در بهبود عملکرد سازمان (چکیده)
29 - بررسی تأثیر مهاجرت بر توسعه نیافتگی روستایی (چکیده)
30 - اهمیت صنعت گردشگری دریایی در توسعه شهر گیلان (چکیده)
31 - بررسی مفاهیم و ارائه راهکارهایی کاربردی برای ارتقاء رفتار شهروندی سازمانی (چکیده)
32 - مروری بر ادبیات، مفاهیم و عوامل موثر بر تفکر استراتژیک (چکیده)
33 - Investigating the factors affecting the relationship marketing (Case Study: Insurance industry in Khorasan Razavi province) (چکیده)
34 - تحلیل شکاف کیفیت خدمات براساس مدل سروکوال اصلاح شده « موردمطالعه: سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت مشهد (چکیده)
35 - بررسی تاثیر مدیریت استراتژیک برند در رابطه مشتری گرایی و رقیب گرایی بر توسعه محصول جدید (چکیده)
36 - معرفی مدل استراتژی بازاریابی ورزشی برای سازمان های ورزشی جهت انتخاب استراتژی های تبلیغاتی بازاریابی (چکیده)
37 - تاثیر عملکرد نوآورانه در افزایش مزیت رقابتی زنجیره تامین (چکیده)
38 - تعیین اثر گذاری کیفیت عملکردی و تجربه اقتصادی در بروز ادراک و تمایل به خرید خدمات اینترنت پرسرعت (چکیده)
39 - رهیافتی نو درمدیریت کسب و کار صنعت بازیافت(در قالب دستورالعمل هایی جهت بهینه سازی قراردادهای سازمان بازیافت کشور با پیمانکاران خدمات بازیافتی) (چکیده)
40 - نوآوری الکترونیکی ؛ به عنوان یک نوآوری منحصر به فرد در عصر الکترونیک (چکیده)
41 - شناسایی استراتژیهایی جهت بهینه سازی عملکرد نظان آموزش عالی علوم پزشکی( از طریق پژوهشی در خصوص رضایت دانشجویان دندانپزشکی از عملکرد ) (چکیده)
42 - سنجش اثربخشی و کارآیی شرکت های تعاونی استان خراسان رضوی به روش تحلیل پوششی داده ها (چکیده)
43 - ترسیم مدل مفهومی بهره وری کارکنان با استفاده از رهیافت مدل سازی ساختاری تفسیری (مورد مطالعه:معاونت طرح و برنامه دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
44 - طراحی مدل مفهومی بهره وری کارکنان با استفاده از روش مدلسازی ساختاری تفسیری(کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد) (چکیده)
45 - بررسی وضعیت شرکت‌های تعاونی کشاورزی استان خراسان در سازماندهی نیروی انسانی پراکنده (چکیده)
46 - بررسی اثربخشی و رابطه ابعاد کیفیت خدمات کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
47 - آسیب شناسی جمعیت شناختی در سیاست گذاریهای مهاجرتی ایران (چکیده)
48 - بررسی تاثیر جنبه های مختلف فردی و شخصیتی و عملکرد مسئولین فروش بیمه - خراسان رضوی (چکیده)
49 - احصا و معرفی عوامل انگیزشی کارکنان شاغل در فرماندهی ناجا (چکیده)
50 - نقش منطق فازی در طراحی آمیخته بازاریابی (چکیده)
51 - نقش تعاونی ها در توسعه ورویکرد فقه اسلامی به آن (چکیده)
52 - نقش فن آوری اطلاعات در کار آفرینی و اشتغال زایی فارع التحصیلان دانشگاهی (چکیده)
53 - اثربخشی و کارایی شرکتهای تعاونی استان خراسان رضوی (چکیده)
54 - فرایند مدیریت دانش درنظام آموزشی غیر رسمی دانشگاه ها بر اساس نظریه نوناکا وتاکوچی (چکیده)
55 - بررسی وتحلیل ,وضعیت اثربخشی شرکتهای تبلیغاتی شهرمشهد وارائه راهکارهای مناسب (چکیده)
56 - بررسی عملکرد شرکت های تعاونی کشاورزی استان خراسان بزرگ (چکیده)