مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. رضا خواجه نائینی , محمدطاهر احمدی شادمهری , احمد صباحی , علی چشمی , بررسی رابطه بین باور خودکارآمدی و تشکیل یا تغییرات نهادی سازمان‌های اقتصادی ایران (با رویکرد تحلیل محتوای کیفی استقرائی), نظریه های کاربردی اقتصاد, دوره (8), شماره (1), سال (2021-5), صفحات (1-24)
 2. احسان زنگنه , غلامرضا زمانیان , محمد نبی شهیکی تاش , علی چشمی , تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی در سیکل‌های نکول اعتباری در بازار متشکل پولی کشور, پژوهش های پولی- بانکی, دوره (12), شماره (41), سال (2019-12), صفحات (443-484)
 3. قاسم ایزانلو , علی چشمی , مهدی خداپرست مشهدی , سید سعید ملک الساداتی , تحلیل هزینه‌های کنش جمعی عاملان سیاسی، اداری و اقتصادی برای تسهیل سرمایه‌گذاری, پژوهش ها و سیاست های اقتصادی, دوره (27), شماره (90), سال (2019-8), صفحات (165-194)
 4. رضا خواجه نائینی , محمدطاهر احمدی شادمهری , احمد صباحی , علی چشمی , شناسایی عوامل موثر بر باورهای افراد تاثیرگذار در شکل‌گیری نهادهای رسمی اقتصاد ایران با رویکرد اقتصاد شناختی, پژوهش های رشد و توسعه پایدار-پژوهش های اقتصادی, دوره (20), شماره (1), سال (2020-4), صفحات (1-21)
 5. قاسم ایزانلو , علی چشمی , رحیم پیلوار , مهدی خداپرست مشهدی , پیوند بین علم اقتصاد و حقوق با ارائه چارچوب کنش جمعی برای تحلیل ضمانت اجرای قوانین تسهیل محیط کسب‌وکار, مطالعات حقوق خصوصی - حقوق, دوره (49), شماره (4), سال (2019-8), صفحات (581-597)
 6. ابوالفضل پاسبانی , علی چشمی , میثم پیله فروش , تاثیر نهادهای سیاسی بر عملکرد صندوق‌های نفتی ایران، نروژ و عربستان, پژوهشنامه اقتصادی, دوره (17), شماره (67), سال (2018-1), صفحات (253-290)
 7. مسعود همایونی فر , علی چشمی , فاطمه یاقوتی جعفرآباد , بررسی تأثیر توسعه مالی بر نابرابری درآمد در کشورهای منتخب اسلامی, مطالعات اقتصاد اسلامی, دوره (9), شماره (1), سال (2016-12), صفحات (37-58)
 8. میثم پیله فروش , ابوالفضل پاسبانی , علی چشمی , تأثیر «قواعد مالی» بر عملکرد صندوق‌های نفتی: مقایسه صندوق‌های ایران و نروژ, مجلس و راهبرد, دوره (25), شماره (93), سال (2018-4), صفحات (237-280)
 9. علی چشمی , حبیب حبیبی نیکجو , اقتصاد سیاسی اصلاح نهادهای رسمی بانکداری در ایران پس از انقلاب, پژوهشنامه اقتصادی, دوره (17), شماره (64), سال (2017-5), صفحات (131-170)
 10. محمد کریمی , علی چشمی , مجتبی چشمی , بررسی تأثیر کیفیت مقررات‌گذاری بر توسعه صنعت بیمه, اقتصاد پولی، مالی, دوره (23), شماره (11), سال (2016-9), صفحات (167-191)
 11. نسرین رضایی مقدم , سیدمهدی مصطفوی ترقی , علی چشمی , تفکیک تورم هسته از اجزای موقتی درایران با فیلترکالمن, پژوهشنامه اقتصادی, دوره (16), شماره (1), سال (2016-6), صفحات (51-73)
 12. محمدرضا لطفعلی پور , علی چشمی , بهنام پاکرو , مقایسه الگو‌های رشد لجستیک، لجستیک هاروی و هاروی در پیش‌بینی مصرف برق بخش‌های اقتصادی در ایران, نظریه های کاربردی اقتصاد, دوره (1), شماره (3), سال (2014-12), صفحات (57-80)
 13. علی چشمی , محسن فاتحی زاده , بودجه شرکت‌های دولتی در سال 1392: رشد همزمان درآمد و هزینه, تازه های اقتصاد, دوره (1), شماره (139), سال (2013-4), صفحات (69-70)
 14. علی چشمی , به سوی حل یک عارضه بنیادین در اقتصاد ایران: راهکارهای تورم زدایی در جهت سرمایه گذاری، اشتغال و قدرت خرید, راهبرد, دوره (1), شماره (35), سال (2005-4), صفحات (203-230)
 15. حامد صاحب هنر , علی چشمی , محمدعلی فلاحی , بررسی اثر شوکهای پولی بر بخشهای مختلف اقتصاد ایران, پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی, دوره (3), شماره (11), سال (2013-7), صفحات (41-56)
 16. جعفر عبادی , علی چشمی , چارچوبی تلفیقی برای تحلیل تشکیل احزاب سیاسی به روش اقتصاد هزینه‎ی مبادله, تحقیقات اقتصادی-دانشگاه تهران, دوره (48), شماره (1), سال (2013-6), صفحات (101-120)
 17. محمد کریمی , علی چشمی , بررسی آثار روشهای خصوصی‌سازی بر صنعت بیمه ایران, مجلس و پژوهش, دوره (17), شماره (64), سال (2011-3), صفحات (7-39)
 18. هادی امیری , علی چشمی , تحلیل ادغام های عمودی در بنگاه های صادر کننده کشمش با اقتصاد هزینه مبادله, پژوهشنامه بازرگانی, دوره (62), شماره (1), سال (2012-6), صفحات (125-151)
 19. هادی امیری , علی چشمی , محاسبه هسته تورم در ایران, جستارهای اقتصادی, دوره (1), شماره (1), سال (2004-7), صفحات (127-158)
 20. محمدعلی فلاحی , علی چشمی , برآورد تابع سرمایه گذاری q توبین با تاکید بر نقش مالیات بر شرکت ها در ایران, پژوهش های اقتصادی ایران, دوره (19), شماره (6), سال (2004-7), صفحات (79-95)

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. علی چشمی , قله‌های فرماندهی برای توسعه اقتصادی ایران جدید , سومین همایش ملی دولت پژوهی: چه باید کرد؟ راهبردهایی برای فردای ایران , 2021-04-28
 2. علی چشمی , راهکارهای بهبود نماگر حل و فصل ورشکستگی در ایران , پنجمین همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار , 2018-02-28
 3. علی چشمی , فریبا عثمانی , بررسی آثار بار مالیات بر ارزش افزوده در ادوار تجاری اقتصاد ایران , همایش ملی مالیات بر ارزش افزوده:فرصت ها و چالش ها , 2018-01-03
 4. مهدی چشمی , مهدی خداپرست مشهدی , علی چشمی , بررسی تاثیر دوری و نزدیکی از مرکز استان در میزان توسعه یافتگی روستاهای شهرستانهای استان خراسان رضوی در سال1390 , دومین کنگره سراسری تحول و نوآوری در علوم انسانی , 2017-06-08
 5. مهدی چشمی , مهدی خداپرست مشهدی , علی چشمی , بررسی تاثیر قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی در توسعه روستایی استان خراسان رضوی در سال 1390 , همایش ملی بررسی راهکارهای مدیریت توسعه کارآفرینی روستایی در ایران , 2017-04-19
 6. علی چشمی , دولت ایران؛ ناکارآمدی در تمرکز و شکنندگی در تکثر , دومین همایش ملی دولت‌پژوهی؛ دولت جمهوری اسلامی ایران: بنیان، آسیب، چشم انداز , 2019-02-26
 7. مهدی مرتضوی , حبیب الله رعنایی , علی چشمی , حسین محمدی دوست , ارایه سناریوهای تمرکززدایی نظام مالی و اداری دولت در ایران , پانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت , 2018-12-10
 8. علی چشمی , بررسی مسائل و مشکلات کارفرمایان در تامین اجتماعی و ارائه اصلاحاتی برای بهبود محیط کسب و کار , سومین همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار , 2015-12-16
 9. علی چشمی , منا خاکزادان , تحلیلی بر زنجیره فرایندهای تعامل صنعت و دانشگاه بر مبنای تجربه دانشگاه فردوسی مشهد , چهارمین همایش تعامل صنعت و دانشگاه با رویکرد بهبود کسب و کار , 2016-12-07
 10. احمد صباحی , علی چشمی , ریحانه عباسی سرمزده , سیکل های تجاری قیمت نفت خام , اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت ،حسابداری ، علوم اجتماعی , 2016-02-15
 11. علی چشمی , مجید منفرد , ارزیابی ساختار بازار بر اساس شاخص های تمرکز درصىعت روزنامه در ایران , اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران , 2016-02-24
 12. علی چشمی , مهسا رضوی , بررسی نقش تامین اجتماعی در سهولت محیط کسب و کار: وضعیت جهانی و مسائل کارفرمایان ایرانی , دومین همایش ملی بهبود محیط کسب و کار , 2015-12-15
 13. علی چشمی , مصطفی کریم زاده , نیره توسلی عبدل آبادی , الهه شاه پرست , برسی طرح خرید خدمات آموزشی در آموزش و پروش , نخستین همایش ملی اقتصاد آموزش و پرورش با رویکرد اقتصاد مقاومتی , 2015-06-14
 14. علی چشمی , میثم پیله فروش , تبیین الگوی اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران , نخستین همایش ملی الگوی اسلامی -ایرانی پیشرفت , 2013-11-15
 15. علی چشمی , الهام استاد , بررسی حاکمیت شرکتی در صنعت بانکداری ایران پس از برنامههای خصوصیسازی , نخستین کنفرانس ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی , 2014-01-28
 16. علی چشمی , سید سعید ملک الساداتی , شاخص پیچیدگی اقتصادی و ارتباط آن با ساختار نهادی تولید مقایسه تطبیقی ایران، کره و ترکیه , اولین همایش توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار , 2013-12-18