مقالات ارائه شده در مجلات

انگلیسی

 1. mohsen zarei , Mohammad Reza Bayati , Mohammadali Ebrahimi-Nik , Abbas Rohani , Bijan Hejazi , Modelling the removal efficiency of hydrogen sulfide from biogas in a biofilter using multiple linear regression and support vector machines, Journal of Cleaner Production, Volume (404), Year (2023-6)
 2. Rasool Khodabakhshian kargar , Mohammad Reza Bayati , Bagher Emadi , Adulteration detection of Sudan Red and metanil yellow in turmeric powder by NIR spectroscopy and chemometrics: The role of preprocessing methods in analysis, Vibrational Spectroscopy, Volume (120), Year (2022-5), Pages (103372-103372)
 3. Rasool Khodabakhshian kargar , Mohammad Reza Bayati , Bagher Emadi , An evaluation of IR spectroscopy for authentication of adulterated turmeric powder using pattern recognition, Food Chemistry, Volume (364), Year (2021-12)
 4. Rasool Khodabakhshian kargar , asal naeemi khorasanizadeh , Mohammad Reza Bayati , Determination of texture properties of banana fruit cells with an atomic force microscope: A case study on elastic modulus and stiffness, Journal of Texture Studies, Volume (52), No (3), Year (2021-3), Pages (389-399)
 5. Ali Akbar Dadvar , Javad Vahidi , Zoleikha Hajizadeh , Ali Maleki , Mohammad Reza Bayati , Experimental study on classical and metaheuristics algorithms for optimal nano-chitosan concentration selection in surface coating and food packaging, Food Chemistry, Volume (335), No (127681), Year (2021-1), Pages (127681-127681)
 6. firouzeh hosseini , Mohammad Reza Bayati , Omid Safari , Abbas Rohani , Modeling oxygen and organic matter concentration in the intensive rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) rearing system, Environmental Monitoring and Assessment, Volume (192), No (4), Year (2020-3)
 7. firouzeh hosseini , Mohammad Reza Bayati , Omid Safari , Abbas Rohani , Evaluating the Rearing condition of Rainbow Trout (Oncorhynchus Mykiss) Using Fuzzy Inference System, Aquacultural Engineering, Volume (89), Year (2020-5), Pages (102051-102058)
 8. zahra rohollahi , Mohammadali Ebrahimi-Nik , Seyed Hadi Ebrahimi , M. Hossein Abbaspour-Fard , ریحانه زینلی , Mohammad Reza Bayati , Farm biogas plants, a sustainable waste to energy and bio-fertilizer opportunity for Iran, Journal of Cleaner Production, Volume (253), Year (2020-4), Pages (119876-119882)
 9. A. A. Dadvar , Mohammad Reza Bayati , A. H. Afkari-Sayyah , M. Rasekh , Some Physical and Mechanical Properties of Bergamot (Citrusaurantium), Journal of Applied Environmental and Biological Sciences, Volume (7), No (11), Year (2017-11), Pages (157-164)
 10. Rasool Khodabakhshian kargar , Mohammad Reza Bayati , Mohsen Shakeri , Performance Evaluation of a Centrifugal Peeling System for Pistachio Nuts2, International Journal of Food Engineering, Volume (7), No (4), Year (2011-6), Pages (1-10)
 11. Rasool Khodabakhshian , Mohammad Reza Bayati , Mohsen Shakeri , Mehdi Khojastehpour , Systematic Design of a Pistachio Hulling Machine, Asian International Journal of Science and Technology, Volume (2), No (3), Year (2010-10), Pages (7-13)
 12. Rasool Khodabakhshian kargar , Mohammad Reza Bayati , Mohsen Shakeri , Mehdi Khojastehpour , Design and Manufacture of a Pistachio Peeling Machine, World Applied Sciences Journal, Volume (11), No (8), Year (2010-12), Pages (930-937)

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. سیدمصطفی نقیبی سیستانی , محمدرضا بیاتی , اثر شاخص شکل بر تلفات تخم مرغ , چهارمین همایش ملی دستاوردهای نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی , 2023-05-10
 2. رسول خدابخشیان کارگر , محمد صادقی مقدم , محمدرضا بیاتی , بررسی اثر ژل آلوئه ورا بر روی ماندگاری میوه ها , نهمین همایش ملی امنیت غذایی، ایده ها و پژوهش ها در مهندسی بازیافت و کاهش ضایعات کشاورزی , 2023-05-10
 3. محمدرضا بیاتی , محسن زارعی , محمدعلی ابراهیمی نیک , عباس روحانی , بیژن حجازی , حمیدرضا رضوانی فرد , بررسی حذف سولفید هیدروژن از جریان بیوگاز با استفاده از بیوفیلتر پرشده با بستر کمپوست , چهاردهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران , 2022-09-06
 4. اسماعیل مریدارصیدآباد , محمدرضا بیاتی , جلال برادران مطیع , مهدی خجسته پور , بررسی اثر پیش تیمار پلاسمای سد دی الکتریک در سینتیک خشک کردن برگ بو (nobilis Laurus) , چهاردهمین کنگره ملی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران , 2022-09-06
 5. محمدرضا بیاتی , محسن زارعی , محمدعلی ابراهیمی نیک , عباس روحانی , بیژن حجازی , مدلسازی بازده حذف سولفید هیدروژن از جریان بیوگاز با استفاده از ماشین بردار پشتیبان , نهمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران , 2022-02-08
 6. مهدی خجسته پور , محمدرضا بیاتی , سیدمصطفی نقیبی سیستانی , مروری بر آزمون های غیر مخرب نوین بر روی تخم مرغ , بیست و هفتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی , 2021-02-02
 7. مهدی خجسته پور , محمدرضا بیاتی , سیدمصطفی نقیبی سیستانی , مروری بر آزمون های مخرب در جهت بهینه سازی تولید تخم مرغ و بسته بندی آن , بیست و هفتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی , 2021-02-02
 8. محمدرضا بیاتی , مهدی خجسته پور , سیده پگاه امامی مقدم , سهیل وفائی , معصومه باصفت , سیده ریحانه سیدی , مصطفی عمارلو , بررسی نقش مربیگری (کوچینگ) در کسب و کارها , کنفرانس ملی بهبود و بازسازیِ سازمان و کسب و کار , 2020-09-16
 9. محمدرضا بیاتی , فاطمه امامی فرد , بررسی روش های پوست کنی میوه های آجیلی وعوامل موثر بر آن , دوازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران , 2020-02-05
 10. محمدرضا بیاتی , سیده پگاه امامی مقدم , مدیریت انتخاب اندازه ماشین های کشاورزی با استفاده از یک مدل غیرخطی بهینه سازی شده , چهارمین کنگره سالانه بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران , 2019-08-14
 11. فیروزه حسینی گله زن , محمدرضا بیاتی , امید صفری , عباس روحانی , پیش بینی پارامترهای کلیدی کیفیت آب درسیستم متراکم پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان((Oncorhynchus mykiss به کمک شبکه های عصبی مصنوعی , یازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران , 2018-09-03
 12. فیروزه حسینی گله زن , محمدرضا بیاتی , امید صفری , عباس روحانی , شاخص فوری کیفیت آب در پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان((Oncorhynchus mykiss , یازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران , 2018-09-03
 13. رضا نظری خونیقی , مهدی خجسته پور , محمدرضا بیاتی , ارزیابی اثرات زیست محیطی تولید ماهی قزل آلا در استان آذربایجان شرقی , سومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی عمران، معماری و طراحی شهری , 2018-09-05
 14. فیروزه حسینی گله زن , محمدرضا بیاتی , امید صفری , عباس روحانی , شاخص فوری کیفیت آب در پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) , یازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران , 2018-09-03
 15. فیروزه حسینی گله زن , محمدرضا بیاتی , امید صفری , عباس روحانی , پیش بینی پارامترهای کلیدی کیفیت آب درسیستم متراکم پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) به کمک شبکه های عصبی مصنوعی , یازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران , 2018-09-03
 16. محمدرضا بیاتی , مهدی خجسته پور , یحیی سلاح ورزی , باقر مخدومی , تشخیص عارضه ی دانه سفیدی انار، با استفاده از روش غیرمخرب صوتی در دوره ی انبارمانی , یازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران , 2018-09-03
 17. رضا نظری خونیقی , مهدی خجسته پور , محمدرضا بیاتی , بررسی مصرف انرژی در واحدهای پرورش ماهی در استان آذربایجان شرقی , یازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران , 2018-09-03
 18. فیروزه حسینی گله زن , محمدرضا بیاتی , امید صفری , عباس روحانی , بررسی کیفیت آب از طریق مدل های پیش بینی اکسیژن محلول در سیستم های آبزی پروری , دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران , 2018-05-09
 19. فیروزه حسینی گله زن , محمدرضا بیاتی , امید صفری , عباس روحانی , بررسی مدل هایی برای پیش بینی کیفیت آب در آبزی پروری , دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران , 2018-05-09
 20. افشین زینلی , سیدرحیم موسوی , مصطفی جعفریان , محمدرضا بیاتی , بررسی تاثیرنوع گاو آهن و سرعت شخم زنی و عمق کار بر مدل توزیع خاک بر روی زمین , هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون٬ , 2012-09-05
 21. سیدسعید سجادی , مهدی خجسته پور , حسن عاقل , محمدرضا بیاتی , مقایسه و ارزیابی تشکل های خدمات مکانیزه کشاورزی موفق و ناموفق و ارائه الگوی مناسب خدمات ماشینی در استان خراسان رضوی , دهمین کنگره ملی ماشین‌های کشاورزی (مکانیک بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران , 2016-08-30
 22. محمدرضا بیاتی , علی رجبی پور , حسین مبلی , افشین ایوانی , فوژان بدیعی , ارزیابی انبارمانی سیب گلاب با دو روش آکوستیکی و نفوذسنجی , هشتمین کنگره ی ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون , 2014-01-29
 23. محمدرضا بیاتی , فو‍ان بدیعی , افشین ایوانی , علی رجبی پور , حسین مبلی , ارزیابی اثر پوشش خوراکی بر پایه ی متیل سلولز بر ماندگاری و رسیدگی سیب گلاب , بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران , 2013-10-29
 24. سیدرحیم موسوی , عبدالعلی فرزاد , محمدرضا بیاتی , طراحی، ساخت و ارزیابی دستگاه آزمایش سایش خراشان , هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون , 2012-09-04
 25. سیدرحیم موسوی , عبدالعلی فرزاد , محمدرضا بیاتی , بررسی اثر خوردگی بر روی میزان سایش تیغه‌های خاک‌ورز , هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون , 2012-09-04
 26. مهدی خجسته پور , مهدی حاجیان , محمدرضا بیاتی , عبدالعلی فرزاد , تخمین و مقایسه کارآیی کشنده های دو چرخ محرک , هفدهمین کنفرانس سالانه (بین المللی) مهندسی مکانیک ISME2009 , 2009-05-19
 27. محمدرضا بیاتی , محمد قربانی , ناصر شاه نوشی فروشانی , بررسی شرکت‏های خدمات مکانیزه کشاورزی در استان ‏های خراسان , پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشین‏های کشاورزی و مکانیزاسیون , 2008-08-27
 28. محمدرضا بیاتی , محمد قربانی , ناصر شاهنوشی , شرکتهای ارائه خدمات مکانیزه کشاورزی بازوی توانمند مکانیزاسیون کشاورزی قابلیتها وکاستیها مطالعه در استان خراسان , اولین کنفرانس بین المللی راه های توسعه مکانیزاسیون کشاورزی , 2004-12-21
 29. محمدرضا بیاتی , تحقیق، رفع تکلیف یا رفع نیاز , کنفرانس سراسری مراکز تحقیق وتوسعه صنایع کشور , 1999-12-07
 30. محمدرضا بیاتی , الکترونیک هیدرولیک ظرافتها وتواناییها ونقش آنها در اتوماسیون کشاورزی , اولین سمینار نقش صنعت در توسعه کشاورزی(سمینار صنعت کشاورزی توسعه) , 1997-05-06

انگلیسی

 1. Mohammad Reza Bayati , علی رجبی پور , حسین مبلی , افشین ایوانی , فوژان بدیعی , seyedeh pegah emami moghadam , Masoumeh Basefat , seyyede reyhane seyyedi , soheil vafaei , Acoustic applications in detection and management of quality assessment of apple fruit (Variety Gala) , 13th International Conference on Engeeniring And Technology , 2019-12-27
 2. Mohammad Reza Bayati , seyedeh pegah emami moghadam , soheil vafaei , Masoumeh Basefat , seyyede reyhane seyyedi , A review of some of agricultural machinery management methods , اولین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری , 2020-07-16
 3. Mohammad Reza Bayati , Ali Rajabipour , Hossein Mobli , Afshin Eyvani , Fojan Badii , Evaluation and comparison firmness of “Golab Apple” with two methods of acoustic and penetration during cold storage , 2nd International Conference on Food Properties (ICFP 2016) , 2016-05-31
 4. Mohammad Reza Bayati , Mohammad Ghorbani , Naser Shahnoushi froshani , Effect of Native Agricultural Mechanized Services Companies on National Mechanization Development , دهمین کنگره بین اللمللی مکانیزاسیون و انرژی در کشاورزی , 2008-02-10
 5. Mohammad Reza Bayati , طراحی ، ساخت و ارزیابی عملکرد دستگاه خودتراز روی تراکتور , Automation Technology for Off-road Equipment , 2004-10-07