مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. زهرا سادات حسینی , محمدصابر فلاح نژاد , محمدعلی پیرایش , حسن حسینی نسب , رویکرد یکپارچه برای انتخاب تأمین‌کننده‌ی پایدار بر اساس روش استدلال شواهدی و روش بهترین و بدترین, مهندسی صنایع و مدیریت, دوره (36-1), شماره (1), سال (2020-9), صفحات (51-62)
 2. محسن محمدلو , ناصر مطهری فریمانی , مهدی فیضی , محمدعلی پیرایش , توسعه یک مدل پویای شبیه سازی برای تخصیص دارایی-بدهی در بانک, مدیریت منابع در نیروی انتظامی, دوره (1398), شماره (3), سال (2019-12), صفحات (85-116)
 3. محبوبه زارع زاده , زهرا ناجی عظیمی , علی مروتی شریف آبادی , محمدعلی پیرایش , طراحی مدل تخصیص فرآورده های خونی در شرایط عدم قطعیت (مورد مطالعه: سازمان انتقال خون یزد), پژوهش های نوین در تصمیم گیری, دوره (4), شماره (2), سال (2019-8), صفحات (71-96)
 4. مینا هروی شرق , محمدعلی پیرایش , مدل مقدار سفارش اقتصادی برای کالای فاسدشدنی با در نظر گرفتن هزینه‌ی کاهش مدت تحویل به صورت تابعی از اندازه سفارش, شریف, دوره (34.1), شماره (2), سال (2019-3), صفحات (133-141)
 5. مهدی جهانگرد , محمدعلی پیرایش , ابوالفضل محمدزاده مقدم , پیش بینی زمان سفر در شبکه با استفاده از سری زمانی (مطالعه ی موردی: ناحیه1مشهد), جاده, دوره (24), شماره (89), سال (2017-10), صفحات (209-218)
 6. رؤیا داودی , فرزاد دهقانیان , محمدعلی پیرایش , تخصیص بهینه خودروهای خدمات اضطراری با در نظرگرفتن تقاضای گروهی, مهندسی حمل و نقل, دوره (7), شماره (1), سال (2015-12), صفحات (31-44)
 7. امیر حاجی میرزاجان , محمدعلی پیرایش , فرزاد دهقانیان , ارائه یک مدل برنامه ریزی زنجیره تأمین برای محصولات زراعی فساد‌پذیر, مدیریت تولید و عملیات, دوره (6), شماره (1), سال (2015-6), صفحات (35-60)
 8. محمدعلی پیرایش , رضا جوانشیر , ارائه سیاست های تامین موجودی و تعیین وسیله حمل بهینه و اندازه بهینه سفارش در شرایط بحرانی, مدیریت تولید و عملیات, دوره (4), شماره (2), سال (2014-3), صفحات (55-72)
 9. حمیدرضا بهنود , محمدعلی پیرایش , اسماعیل آیتی , ایجاد سیستم پشتیبانی از تصمیم فازی در مدیریت و برنامه ریزی اقدامات ایمن سازی راه, مهندسی حمل و نقل, دوره (5), شماره (2), سال (2014-3), صفحات (183-200)
 10. حمیدرضا بهنود , اسماعیل آیتی , محمدعلی پیرایش , تحلیل عملکرد، الگوگذاری و تعیین اهداف ایمنی راه با استفاده از تحلیل پوششی داده ها, مهندسی حمل و نقل, دوره (4), شماره (4), سال (2013-9), صفحات (303-313)
 11. علی اصغر صادقی , اسماعیل آیتی , محمدعلی پیرایش , شناسایی و اولویت بندی قطعات حادثه خیز راه با رویکرد قطعه بندی مسیر و تحلیل پوششی داده ها, مهندسی حمل و نقل, دوره (3), شماره (1), سال (2011-12), صفحات (55-68)
 12. محمدعلی پیرایش , محمد دانشور کاخکی , اندازه گیری میزان تاثیر فرایندها و پروژه های یک شرکت بر شاخص رضایت مشتری, پژوهش و توسعه فناوری-دانش و فناوری, دوره (2), شماره (3), سال (2011-3), صفحات (145-170)

انگلیسی

 1. Akram Esmaeili Aval , Farzad Dehghanian , Mohammadali Pirayesh , The comparison of pricing methods in the carbon auction market via multi-agent Q-learning, RAIRO - Operations Research, Volume (55), No (3), Year (2021-5), Pages (1767-1785)
 2. Mahla Babagolzadeh , Mohammadali Pirayesh , Anup Shrestha , Optimal delivery and replenishment policies for perishable products considering lost sale cost: an efficient hybrid algorithm, International Journal of Industrial and Systems Engineering, Volume (37), No (3), Year (2021-1), Pages (306-333)
 3. mehdi deiranlou , Farzad Dehghanian , Mohammadali Pirayesh , The effect of purchasing strategy on the economic production quantity model subject to random machine breakdown, International Journal of Procurement Management, Volume (14), No (3), Year (2021-3), Pages (277-307)
 4. Mahdi Jahangard , Mohammadali Pirayesh , Abolfazl Mohamadzadeh Moghaddam , Finding the nearest facility for travel and waiting time in a transport network, International Journal of Transportation Engineering, Volume (7), No (4), Year (2020-4), Pages (374-389)
 5. Fariba Soleimani , Mohammadali Pirayesh , Farzad Dehghanian , An Integrated Production-Inventory Model for a Dual-Channel Supply Chain, International Journal of Supply and Operations Management, Volume (7), No (2), Year (2020-5), Pages (139-147)
 6. Mahboubeh Zarezadeh , Zahra Naji Azimi , علی مروتی , Mohammadali Pirayesh , A new model and a Monte Carlo based Particle Swarm Optimization algorithm for the stochastic blood assignment problem, RAIRO - Operations Research, Volume (54), No (4), Year (2020-7), Pages (1013-1025)
 7. mehdi deiranlou , Farzad Dehghanian , Mohammadali Pirayesh , The simultaneous effect of holding safety stock and purchasing policies on the economic production quantity model subject to random machine breakdown, International Journal of Engineering, Volume (32), No (11), Year (2019-11), Pages (1643-1655)
 8. Roya Davoudi , Farzad Dehghanian , Mohammadali Pirayesh , Emergency service vehicle location problem with batch arrival of demands, International Journal of Engineering, Volume (31), No (8), Year (2018-8), Pages (1240-1249)
 9. H.R. Behnood , Esmaeel Ayati , Tom Brijs , Mohammadali Pirayesh , , A fuzzy decision-support system in road safety planning, Proceedings of the ICE - Transport, Volume (170), No (5), Year (2017-10), Pages (305-317)
 10. Adele Behzad , Mohammadali Pirayesh , Mohammad Ranjbar , Routing and Production Scheduling for a Mobile Factory, International Journal of Industrial Engineering and Production Research, Volume (28), No (3), Year (2017-9), Pages (299-308)
 11. Mohammadali Pirayesh , SAEED POORMOAIED , GPSO-LS algorithm for a multi-item EPQ model with production capacity restriction, Applied Mathematical Modelling, Volume (39), No (17), Year (2015-9), Pages (5011-5032)
 12. Hamid Reza Behnood , Esmaeel Ayati , Hermans , Mohammadali Pirayesh , Road safety performance evaluation and policy making by data envelopment analysis: A case study of provincial data in Iran, Scientia Iranica, Volume (21), No (5), Year (2014-10), Pages (1515-1528)
 13. SAEED POORMOAIED , Mohammadali Pirayesh , Minimizing Total Weighted Tardiness, Earliness, and Transportation Costs in Fuzzy Job Shop Scheduling and Location Problem, Journal of Industrial and Systems Engineering, Volume (6), No (2), Year (2012-6), Pages (89-107)
 14. Mohammadali Pirayesh , shahrzad mohsenian heravi , Mohsen Kahani , Simulation and Optimization of Affective Causes on Quality of Electronic Services, Journal of Mathematics and Computer Sciences, Volume (7), No (1), Year (2013-1), Pages (23-32)
 15. ali asghar sadeghi , Esmaeel Ayati , Mohammadali Pirayesh , Identification and Prioritization of Hazardous Road Location by Segmentation and Data Envelopment Analysis Approach, Promet-Traffic and Transportation, Volume (25), No (2), Year (2013-6), Pages (127-138)
 16. Esmaeel Ayati , Mohammadali Pirayesh , ali asghar sadeghi , Abolfazl Mohamadzadeh Moghaddam , Introducing roadside hazard severity indicator based on evidential reasoning approach, Safety Science, Volume (50), No (7), Year (2012-8), Pages (1618-1626)
 17. Mohammadali Pirayesh , Mohammad Modarres Yazdi , MODELING (r, Q) POLICY IN A TWO-LEVEL SUPPLY CHAIN SYSTEM WITH FUZZY DEMAND, International Journal of Uncertainty, Fuzziness and Knowledge-Based Systems, Volume (18), No (6), Year (2010-12), Pages (819-841)
 18. Mohammadali Pirayesh , An algorithm for the determination of the Economic Order Quantity in a Two-Level Supply Chain with Transportation Costs: comparison of decentralized with centralized decision, Journal of System Science and System Engineering, Volume (17), No (3), Year (2008-9), Pages (353-366)
 19. Rasoul Haji , Mohammadali Pirayesh , Armand Baboli , Introducing a new ordering policy in a two-echelon inventory system with Poisson demand, International Journal of Production Economics, No (117), Year (2009-1), Pages (212-218)
 20. Mohammadali Pirayesh , A Search Algorithm for Determination of Economic Order Quantity in a Two--Level Supply Chain System with Transportation Cost, Journal of Applied Sciences, Volume (8), No (1), Year (2008-1), Pages (163-167)

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. مهسا مرادی بیناباج , حمیدرضا کوشا , محمدعلی پیرایش , پیش‌بینی تقاضا با در نظر گرفتن کالای رقیب: نمونه موردی , پنجمین کنفرانس بینالمللی مهندسی صنایع و سیستمها , 2019-09-04
 2. محدثه بهلولی باغان , محمدعلی پیرایش , مجید سالاری , تعیین معیارهای مکان یابی فروشگاه های پوشاک , پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستمها , 2019-09-04
 3. بهناز سرمست , محمدعلی پیرایش , طراحی زنجیره تأمین شیرخام مورد نیاز کارخانه‌های لبنی با رویکرد توسعه پایدار , پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستمها , 2019-09-04
 4. بهناز سرمست , محمدعلی پیرایش , مدل کنترل موجودی برای کالاهای فساد‌پذیر با در نظر گرفتن کاهش موقت قیمت (حراج) , چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستمها , 2018-09-12
 5. سیدمجتبی محصل , فرزاد دهقانیان , محمدعلی پیرایش , نت فرصت‌طلبانه و ماشین مستعد خرابی در مدل تولید اقتصادی با در نظرگیری هزینه انتشار کربن , چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستمها , 2018-09-12
 6. سمیرا سلطان زاده مزرجی , فرزاد دهقانیان , محمدعلی پیرایش , تعیین بهینه دمای قفسه و چیدمان محصولات درون قفسه در حمل و نقل محصولات غذایی , چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع , 2018-02-07
 7. آرش اشجعی , محمدعلی پیرایش , فرزاد دهقانیان , کنترل موجودی شبکه خرده‌فروشان با در نظر گرفتن عدم‌قطعیت تامین , دهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران , 2017-05-03
 8. عادله بهزاد , محمدعلی پیرایش , طراحی شبکه زنجیره تأمین کارخانه‌های متحرک , دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستمها , 2016-09-14
 9. مینا هروی شرق , محمدعلی پیرایش , مدل مقدار سفارش اقتصادی برای کالای فاسدشدنی با در نظر گرفتن مدت تحویل متغیر , دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع , 2016-01-25
 10. مهدی جهانگرد , محمدعلی پیرایش , مسیریابی بانک بهینه با استفاده از ترکیب تئوری صف و الگوریتم A , هشتمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات , 2015-05-21
 11. مهدی اکملی کشتان , محمدعلی پیرایش , مدل کنترل موجودی دوسطحی برای کالای فسادپذیر با در نظر گرفتن هزینه حمل و نقل , کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع وسیستمها , 2015-09-16
 12. محمدعلی پیرایش , شهرزاد محسنیان هروی , تحلیل عملکرد وب سرور با استفاده از مفاهیم نظریه صف و اصول شبیه سازی , یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع , 2015-01-07
 13. مهلا باباگل زاده , محمدعلی پیرایش , مجید سالاری , بررسی مسئله مسیریابی – موجودی کالای فاسد شدنی در یک زنجیره تامین دو سطحی با در نظر گرفتن زمان رسیدن وسیلهی نقلیه , یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع , 2015-01-07
 14. محمدعلی پیرایش , حمیده رضوی , ارزیابی درونی نظام یافته در یک گروه آموزشی دانشگاهی , اولین کنفرانس ملی ارزیابی کیفیت در نظامهای دانشگاهی , 2014-05-07
 15. مهلا باباگل زاده , محمدعلی پیرایش , مجید سالاری , ارایه یک مدل موجودی مسیریابی برای کالای فاسدشدنی , چهل و پنجمین کنفرانس ریاضی ایران , 2014-08-26
 16. سیدمحمد حجازی , محمدعلی پیرایش , قیمت گذاری پارکینگ های عمومی با استفاده از مفاهیم تئوری صف , هفتمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات , 2014-05-14
 17. محمدعلی پیرایش , حمیده رضوی , ارزیابی درونی نظام یافته در یک گروه آموزشی , اولین کنفرانس ملی ارزیابی کیفیت در نظامهای دانشگاهی , 2014-05-07
 18. رؤیا داودی , فرزاد دهقانیان , محمدعلی پیرایش , مکانیابی خودروهای خدمات اضطراری با هدف بیشینه سازی پوشش مورد انتظار , دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع , 2014-01-27
 19. محمدعلی پیرایش , ابوالفضل محمدزاده مقدم , علی اصغر صادقی , اولویت بندی تعمیر و نگهداری تابلوهای ترافیکی راه ها با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی , پنجمین کنگره ملی عمران , 2010-05-04
 20. محمدعلی پیرایش , ابوالفضل محمدزاده مقدم , علی اصغر صادقی , بهینه سازی بهره برداری روشنایی راه های دوخطه دو طرفه , پنجمین کنگره ملی عمران , 2010-05-04
 21. محمدعلی پیرایش , داود پیرایش نقاب , وحیده مجیدی فرد , ارائه ی الگوریتمی برای تعیین حالت مطلوب سفارش دهی چند محصولی با زمان های تحویل مختلف در یک زنجیره ی تأمین دو سطحی , نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع , 2013-01-20
 22. امیر حاجی میرزاجان , محمدعلی پیرایش , فرید فعال , طراحی یک مدل زنجیره تامین پویا برای محصولات کشاورزی با توجه به کیفیت محصول , نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع , 2013-01-20
 23. امیر حاجی میرزاجان , محمدعلی پیرایش , محمد صادقی یزدان آباد , ارائه یک مدل زنجیره تامین پویا برای محصولات کشاورزی     , پنجمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی لجستیک و زنجیره تامین , 2012-12-16
 24. محمدعلی پیرایش , محسن کاهانی , شهرزاد محسنیان هروی , شبیه سازی و بهینه سازی عوامل موثر بر کیفیت خدمات الکترونیکی , International Conference on Nonlinear Modeling & Optimization , 2012-08-28
 25. محمدعلی پیرایش , شهرزاد محسنیان هروی , تحلیل خدمات مبتنی بر اینترنت با استفاده از مفاهیم تئوری صف و شبیه سازی , the 5th Int. Conference of the Iranian Society of Operations Research , 2012-05-16
 26. محسن دست پاک , محمدعلی پیرایش , علی رضا کوچکی , محاسبه هزینه فرصت تاخیر در بهره برداری از پروژههای انتقال و فوق توزیع (خطوطها و پستها) , بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق , 2011-10-31
 27. محمدعلی پیرایش , سعید پورمؤیّد , مدل تولید همراه با خرید: تعیین مقدار بهینه تولید و خرید برای کالایی که نرخ تولید آن کمتر از تقاضاست , هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع , 2010-10-06
 28. محمدعلی پیرایش , ابوالفضل محمدزاده مقدم , علی اصغر صادقی , اولویت بندی تعمیر و نگهداری تابلوهای ترافیکی راه ها با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی , پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2010-05-04
 29. محمدعلی پیرایش , ابوالفضل محمدزاده مقدم , علی اصغر صادقی , بهینه سازی بهره برداری روشنایی راه های دوخطه دو طرفه , پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2010-05-04
 30. محمدعلی پیرایش , رضا جوانشیر , تعیین سیاست موجودی و وسیله حمل و نقل در شرایط بحرانی , سومین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات , 2010-05-05

انگلیسی

 1. Fateme Reyhani , Mohammadali Pirayesh , Inventory model with dynamic demand under the permissible delay in payments , دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستمها , 2016-09-14
 2. mahdi erfanian eydi tousi , Mohammadali Pirayesh , Integration Aggregate Production Planning and Maintenance Using Mixed Integer Linear Programming , The IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management , 2016-12-04
 3. SAEED POORMOAIED , Mohammad Hassan Abolbashari , Mohammadali Pirayesh , Economic order and production quantities in an integrated vendor-buyer supply chain , یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع , 2015-01-07
 4. Mohammadali Pirayesh , Mahsa Yavari , Determination of Economic Production Quantity with Regard to Machine Failure , International Conference on Advances in Mechanical, Production and Industrial Engineering , 2014-11-08
 5. Mohammadali Pirayesh , Mahsa Yavari , Determination of Economic Production Quantity with Regard to Machine Failure , International Conference on Advances in Mechanical, Production and Industrial Engineering , 2014-11-08
 6. Mohammadali Pirayesh , SAEED POORMOAIED , LOCATIION AND JOB SHOP SCHEDULING PROBLEM IN FUZZY ENVIRENMENT , the 5th Int. Conference of the Iranian Society of Operations Research , 2012-05-16
 7. Mohammadali Pirayesh , SAEED POORMOAIED , Optimum Quantities of Make and Buy in Multi-Item Manufacturing Firms with Restriction in Production Capacity , IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management , 2011-12-06
 8. Hamid Reza Behnood , Mohammadali Pirayesh , Application of a Fuzzy Decision Making System in Determining Road Safety Strategies , 4th International Conference of Fuzzy Information & Engineering , 2010-10-14
 9. R. Haji , Mohammadali Pirayesh , A. Haji , One-for-one Period Policy and a Series of Suppliers , 39th International Conference on Computers and Industrial Engineering , 2009-07-06
 10. Mohammadali Pirayesh , A New replenishment Policy in a Two-echelon Inventory System with Stochastic Demand , International Conference Service Systems and Service Management , 2006-10-25
 11. Mohammadali Pirayesh , Economic Order Quantity in a Centralized Two-Level Supply Chain with Transportation Cost , International Conference Service Systems and Service Management , 2006-10-25
 12. Mohammadali Pirayesh , A NEW APPROACH TO INVENTORY CONTROL IN A TWO-LEVEL SUPPLY CHAIN SYSTEM WITH POISSON DEMAND , 37th International Conference on , 2007-10-20
 13. Mohammadali Pirayesh , DETERMINING ECONOMIC ORDER QUANTITY IN A TWO-LEVEL SUPPLY CHAIN WITH TRANSPORTATION COST , 37th International Conference on , 2007-10-20