مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. علی فتحی زاده , مهدی سهرابی , علیرضا صابری کاخکی , تثیر تصویرسازی کانون توجه درونی و بیرونی نزدیک و دور بر زمان پاسخ کاراته کاهای ماهر, رفتار حرکتی, سال (2023-1)
 2. سهیلا گوهررخی , علیرضا صابری کاخکی , مهدی سهرابی , مهدی جباری نوقابی , نقش روش آموزش بر یادگیری مهارت شوت بسکتبال: بررسی نقطة چالش بهینه, پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی, دوره (39), شماره (21), سال (2024-5), صفحات (1-15)
 3. میترا آریایی منش , علیرضا صابری کاخکی , سکینه سلطانی کوهبنانی , حمید رضا طاهری تربتی , حرکتی مشکلات ترسیمی و نوشتاری در کودکان پیش دبستانی: تدوین سیاهه حرکتی-شناختی, مطالعات آموزش علوم ورزشی, دوره (1), شماره (2), سال (2023-12), صفحات (42-48)
 4. منوچهر قلخانی , حمید رضا طاهری تربتی , علیرضا صابری کاخکی , تاثیر تمرینات با الگوهای مختلف حرکات چشم بر نوسان قامت سالمندان, طب توانبخشی, دوره (1), سال (2021-5), صفحات (1-14)
 5. حمیده جهانبخش , مهدی سهرابی , علیرضا صابری کاخکی , دکتر عزت خداشناس , تاثیر یک دوره برنامه تمرینی منتخب تحت شرایط تکلیف دوگانه و منفرد بر انعطاف پذیری شناختی کودکان با اختلال هماهنگی رشدی, روانشناسی افراد استثنایی, دوره (9), شماره (34), سال (2019-8), صفحات (31-49)
 6. سیده حوریه موسوی فیض ابادی , علیرضا صابری کاخکی , داود فاضلی , مقایسه تاثیر دو روش تغییرپذیری بر یادگیری مهارت ضربه گلف: تداخل زمینه ای و یادگیری افتراقی, رفتار حرکتی, دوره (13), شماره (44), سال (2021-6), صفحات (69-92)
 7. سعید نظری کاکوندی , علیرضا صابری کاخکی , حمید رضا طاهری تربتی , حسن رهبانفرد , اثر آرایش‌های منتخب تمرین بر اکتساب و یادگیری زمانبندی نسبی یک تکلیف حرکتی: با تکید بر رویکرد یادگیری آشکار و پنهان, رفتار حرکتی, دوره (13), شماره (45), سال (2021-9), صفحات (61-90)
 8. علی فتحی زاده , مهدی سهرابی , علیرضا صابری کاخکی , تثیر تصویرسازی استراتژی بازی و تصویرسازی مهارت حرکتی بر عملکرد ورزشی جوانان در کاراته, رشد و یادگیری حرکتی- ورزشی, دوره (14), شماره (2), سال (2022-9), صفحات (147-159)
 9. مریم کیهانی , حمید رضا طاهری تربتی , علیرضا صابری کاخکی , مجید قشونی , تاثیرارائه تغییر پذیر دستورالعمل های تمرینات نوروفیدبک بر زمان واکنش سالمندان, رشد و یادگیری حرکتی- ورزشی, دوره (14), شماره (1), سال (2022-5), صفحات (111-123)
 10. مهدی نبوی نیک , حمید رضا طاهری تربتی , علیرضا صابری کاخکی , حمیدرضا کبروی , حمایت از نظریه برنامه حرکتی تعمیم یافته در سطح رفتاری براساس آنالیز رگرسیون فردی: یافته هایی برخلاف اصول مهارت های ویژه, پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی, دوره (16), شماره (32), سال (2021-1), صفحات (1-10)
 11. محمدحسین زمانی , حمید رضا طاهری تربتی , علیرضا صابری کاخکی , مجید قشونی , تاثیر دو نوع خطای بینایی ابینگهاوس بر یادگیری یک مهارت حرکتی در کودکان دارای اختلال طیف اوتیسم, رشد و یادگیری حرکتی- ورزشی, سال (2021-10)
 12. مهدی حیدری , علیرضا صابری کاخکی , حمید رضا طاهری تربتی , تاثیر تمرین با انسداد بینایی بر ارای مهارت فورهند بازیکنان غیرماهر تنیس روی میز, رفتار حرکتی, سال (2021-8)
 13. محمدحسین قهرمانی , مهدی سهرابی , علیرضا صابری کاخکی , محمدعلی بشارت , تأثیر سطوح مختلف تکانش‌گری بر یادگیری مهارت های ورزشی در محیط های باز و بسته, رشد و یادگیری حرکتی- ورزشی, سال (2018-7)
 14. حسن کردی , مهدی سهرابی , علیرضا صابری کاخکی , سیدرضا عطارزاده حسینی , تاثیر مداخله تمرینی مدرسه محور بر رشد مهارت های درشت کودکان دچار اختلال هماهنگی رشدی؛ بر اساس رویکرد تکلیف مدار, رفتار حرکتی, سال (2018-8)
 15. حمیده جهانبخش , مهدی سهرابی , علیرضا صابری کاخکی , عزت خداشناس , تاثیر یک دوره برنامه تمرین تعادلی تحت شرایط تکلیف دوگانه بر حافظه کاری کودکان با اختلال هماهنگی رشدی, رشد و یادگیری حرکتی- ورزشی, دوره (12), شماره (3), سال (2020-11), صفحات (329-347)
 16. مریم نظری , مهدی سهرابی , علیرضا صابری کاخکی , سید معصومه سید حسینی , تأثیر نوروفیدبک بر توجه اشتراکی و فعالیت الکتریکی مغز کودکان پسر دارای اختلال اوتیسم کارکرد بالا, علوم پیراپزشکی و توانبخشی, دوره (10), شماره (3), سال (2021-11), صفحات (74-86)
 17. مرضیه میرحسینی , علیرضا صابری کاخکی , سیده منیژه عربی , نرگس جلالی , تأثیر تمرینات تعادلی بر توجه پایدار پسران 7 تا 10 ساله با اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی شهر کرمان, روانشناسی ورزش, دوره (6), شماره (2), سال (2021-12), صفحات (103-115)
 18. رفعت الحجاج , مهدی سهرابی , علیرضا صابری کاخکی , سیدرضا عطارزاده حسینی , روایی و پایایی آزمون رشد حرکتی درشت- 3 در کودکان 5 تا 9 سال کشور عراق و مقایسه رشد مهارت‌های حرکتی درشت کودکان ایرانی و عراقی, رشد و یادگیری حرکتی- ورزشی, دوره (13), شماره (2), سال (2021-9), صفحات (219-238)
 19. حمیده ایرانمنش , علیرضا صابری کاخکی , حمید رضا طاهری تربتی , چارلز اچ شی , مسعود فضیلت پور , نقش خواب در تحکیم حافظه حرکتی کودکان در یک تکلیف توالی‌دارحرکتی, روانشناسی شناختی, دوره (8), شماره (2), سال (2020-11), صفحات (16-29)
 20. حمید رضا طاهری تربتی , الهه تیموری , علیرضا صابری کاخکی , تاثیر تحریک فراجمجمه ای مغز همراه با تمرینات تعادلی برکنترل پاسچر ایستا و پویا بیماران مبتلا به ام اس, دانشکده پزشکی مشهد, دوره (63), شماره (4), سال (2020-11), صفحات (1-10)
 21. حمید رضا طاهری تربتی , الهه تیموری , علیرضا صابری کاخکی , تاثیر تحریک فراجمجمه‎ای مخچه بر خطر سقوط و سرعت راه رفتن بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس, دانشکده پزشکی مشهد, دوره (63), شماره (1), سال (2020-4), صفحات (2121-2129)
 22. وحیده ولایتی حقیقی , علیرضا صابری کاخکی , مهدی سهرابی , صادق جعفرزاده , فاطمه علیرضائی نقندر , تأثیر تمرینات تعادلی مبتنی بر تحریک سیستم وستیبولار بر ثبات قامتی و عملکرد مهارت‌های اجتماعی کودکان طیف اوتیسم, روانشناسی ورزش, دوره (1), شماره (1), سال (2019-12), صفحات (1-15)
 23. سعید نظری کاکوندی , علیرضا صابری کاخکی , حمید رضا طاهری تربتی , حسن رهبانفرد , اثر تمرینات کم خطا - پرخطا و تصادفی بر یادگیری زمان بندی نسبی یک تکلیف حرکتی منتخب : با تأکید بر رویکرد یادگیری آشکار و پنهان, رشد و یادگیری حرکتی- ورزشی, دوره (11), شماره (3), سال (2019-12), صفحات (321-342)
 24. سیده منیژه عربی , علیرضا صابری کاخکی , مهدی سهرابی , سکینه سلطانی کوهبنانی , مهدی جباری نوقابی , تأثیر تمرین بینایی-حرکتی بر فراوانی رفتارهای کلیشهای کودکان اوتیسم: مطالعه کنترل شده با آزمون پیگیری, روانشناسی ورزش, دوره (4), شماره (2), سال (2020-3), صفحات (19-33)
 25. حسن کردی , مهدی سهرابی , علیرضا صابری کاخکی , سیدرضا عطارزاده حسینی , مقایسة تمرین تکلیف‌مدار با فعالیت‌های معمول در کلاس تربیت‌بدنی بر رشد مهارت‌های درشت کودکان دچار اختلال هماهنگی رشدی, رفتار حرکتی, دوره (10), شماره (33), سال (2018-11), صفحات (17-34)
 26. علیرضا صابری کاخکی , حمید رضا طاهری تربتی , سعیده صلصالی , میثم بیک , تأثیر آرایش تمرین آشکار و ضمنی (پنهان) بر یادگیری مهارت حرکتی در کودکان مبتلا به فلج مغزی همی پلاژی اسپاستیک, تازه های علوم شناختی, دوره (20), شماره (3), سال (2018-12), صفحات (67-88)
 27. حمیده عبدل زاده دشت خاکی , حمید رضا طاهری تربتی , علیرضا صابری کاخکی , تأثیر زاویه های متفاوت نمایش الگوی ویدئویی بر اکتساب و یادداری یک تکلیف بدیع, پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی, دوره (14), شماره (28), سال (2019-2), صفحات (195-206)
 28. سهیلا گوهررخی , علیرضا صابری کاخکی , مهدی سهرابی , مهدی جباری نوقابی , مقایسه روش های تدریس دستوری و دوسویه بر عملکرد و یادگیری شوت ثابت بسکتبال با تکیه بر مدل جنتایل, فناوری آموزش, سال (2018-11)
 29. سعید نظری کاکوندی , علیرضا صابری کاخکی , حمید رضا طاهری تربتی , حسن رهبانفرد , نقش ظرفیت حافظه کاری بر یادگیری زمانبندی نسبی یک تکلیف حرکتی: باتاکید بر رویکرد یادگیری ضمنی و آشکار, روانشناسی شناختی, دوره (6), شماره (2), سال (2018-9), صفحات (11-20)
 30. سعید نظری کاکوندی , علیرضا صابری کاخکی , حسن رهبانفرد , کبری جوادیان , محمد مرادی نورآبادی , تأثیر آرایش تمرین پنهان و آشکار بر عملکرد و یادگیری تکلیف هماهنگی دودستی سالمندان, سالمند شناسی, دوره (2), شماره (4), سال (2018-6), صفحات (71-86)
 31. مصطفی تیموری خروی , علیرضا صابری کاخکی , محمد دارینی , سارا سرحدی , سیده زینب رستگار , نظریه های کنترل حرکتی: ارائة یک مدل ساختاری یکپارچه بر اساس مفاهیم مشترک, علوم اعصاب شفای خاتم, دوره (6), شماره (3), سال (2018-6), صفحات (79-90)
 32. حسن کردی , مهدی سهرابی , علیرضا صابری کاخکی , سیدرضا عطارزاده حسینی , امین غلامی , اثر تواتر بازخورد بر یادگیری حرکتی کودکان دچار اختلال هماهنگی رشدی, مطالعات ناتوانی, دوره (7), سال (2018-2), صفحات (1-7)
 33. مصطفی تیموری خروی , علیرضا صابری کاخکی , حمید رضا طاهری تربتی , علی غنائی چمن آباد , محمد دارینی , استفاده از تحریک جریان مستقیم جهت بررسی نقش هر یک از نیمکره های مغز در یادگیری و کنترل حرکت دسترسی, علوم اعصاب شفای خاتم, دوره (5), شماره (4), سال (2017-11), صفحات (66-75)
 34. حسین علیمحمدی , مهدی سهرابی , علیرضا صابری کاخکی , روش تدریس معلمان تربیت بدنی به مثابه ی پیش بین انگیزه ی پیشرفت دانش آموزان, مطالعات آموزش و یادگیری, دوره (9), شماره (1), سال (2017-9), صفحات (129-141)
 35. محسن افروزه , مهدی سهرابی , علیرضا صابری کاخکی , سبحان سبحانی , تأثیر تعدیل تجهیزات ورزشی بر اکتساب و یادداری مهارت حرکتی در کودکان 9 تا 10 ساله با تأکید بر ظرفیت حافظة کاری, رشد و یادگیری حرکتی- ورزشی, دوره (9), شماره (2), سال (2017-9), صفحات (199-218)
 36. مهشید زارع زاده , امید انصاری , علیرضا صابری کاخکی , اثر دستورالعمل های کانون توجه بیرونی بر یادگیری تکلیف پیگردی تحت شرایط تکلیف ثانویه شنیداری, رفتار حرکتی, دوره (8), شماره (26), سال (2017-2), صفحات (73-90)
 37. ابوالفضل شایان نوش آبادی , علیرضا صابری کاخکی , مهدی سهرابی , محمدعلی دولتی , تاثیر پلی مورفیسم val66met فاکتور نوروتروفیکی مشتق شده از مغز بر اکتساب و تحکیم سازی حافظه حرکتی, علوم اعصاب شفای خاتم, دوره (4), شماره (4), سال (2016-12), صفحات (10-18)
 38. رقیه کیانی , علیرضا صابری کاخکی , رامین امیرساسان , اثربخشی تمرین هوازی در اختلال بی خوابی میانسالان زن با و بدون کنترل کیفیت زندگی, پژوهشهای نوین روانشناختی, دوره (11), شماره (41), سال (2016-6), صفحات (133-149)
 39. محمدحسین قهرمانی , مهدی سهرابی , علیرضا صابری کاخکی , محمد علی بشارت , تکانش‌ گری حرکتی و یادگیری مهارت‌ های پایه بسکتبال, رشد و یادگیری حرکتی- ورزشی, دوره (8), شماره (3), سال (2016-11), صفحات (479-499)
 40. محمدرضا قاسمیان مقدم , حمید رضا طاهری تربتی , علیرضا صابری کاخکی , مجید قشونی , مقایسه تاثیر روش های نوروفیدبک کاهش آلفا و افزایش تتا بر یادگیری تکلیف تعقیبی, مطالعات روان شناسی ورزشی, دوره (6), شماره (19), سال (2017-6), صفحات (69-84)
 41. محمدرضا قاسمیان مقدم , حمید رضا طاهری تربتی , علیرضا صابری کاخکی , مجید قشونی , بررسی تغییرات امواج مغزی در طول اکتساب مهارت حرکتی, مطالعات روان شناسی ورزشی, دوره (5), شماره (18), سال (2016-4), صفحات (113-128)
 42. الهه آزادیان , حمید رضا طاهری تربتی , علیرضا صابری کاخکی , نادر فرهپور , تأثیر تکلیف دوگانه بر متغیرهای فضایی ـ زمانی راه رفتن سالمندان دارای ضعف تعادلی, سالمند - Iranian Journal of Ageing, دوره (11), شماره (1), سال (2016-4), صفحات (100-109)
 43. ابوالفضل شایان نوش آبادی , علیرضا صابری کاخکی , مهدی سهرابی , محمدعلی دولتی , تاثیر پلی مورفیسم val66met ژن عامل رشد عصبی مشتق شده از مغز بر یادگیری مهارت حرکتی پیچیده, دانشکده پزشکی اصفهان - Journal of Isfahan Medical School, دوره (34), شماره (382), سال (2016-7), صفحات (506-514)
 44. ابوالفضل شایان نوش آبادی , علیرضا صابری کاخکی , مهدی سهرابی , محمدعلی دولتی , تاثیر چند ریختی val66met ژن عامل رشد عصبی مشتق شده از مغز بر اکتساب و تحکیم سازی حافظه حرکتی، در فرایند یادگیری مهارت حرکتی پرتابی, علوم اعصاب شفای خاتم, دوره (4), شماره (4), سال (2016-12), صفحات (10-18)
 45. سوگند پوراقبالی , حمید رضا طاهری تربتی , علیرضا صابری کاخکی , داود فاضلی کسرینه , مقایسه دو روش مختلف تمرینی برای کمک به انعطاف پذیری حرکتی در مهارت پرتاب آزاد بسکتبال, رفتار حرکتی, دوره (8), شماره (25), سال (2016-12), صفحات (17-28)
 46. اعظم انفرادی دوغ آبادی , حمید رضا طاهری تربتی , علیرضا صابری کاخکی , کریم نیکخواه , بررسی اثر یک دوره تمرینات تعادلی و ترکیبی شناختی بر نوسانات قامتی زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس, رفتار حرکتی, شماره (23), سال (2016-5), صفحات (143-156)
 47. علی سلاجقه , علیرضا صابری کاخکی , مهشید زارع زاده , اثر نوع کانون توجه به صورت خودگفتاری بر اکتساب و یادداری مهارت پاس سینه ی بسکتبال, رفتار حرکتی, دوره (6), شماره (16), سال (2014-10), صفحات (107-120)
 48. حمیده ایرانمنش , علیرضا صابری کاخکی , مهشید زارع زاده , رابطه بین اعتماد به نفس ورزشی و انگیزش در ورزشکاران تنیس روی میز بر پایه نظریه خودمختاری, مطالعات روان شناسی ورزشی, دوره (3), شماره (8), سال (2014-4), صفحات (59-76)
 49. حمیده ایرانمنش , حسام ایرانمنش , علیرضا صابری کاخکی , رضا ایرانمنش , رابطة بین ادراک جو انگیزشی هم تیمی ها، استرس و میزان تمرین هفتگی با تحلیل رفتگی ورزشکاران جوان نخبه, رشد و یادگیری حرکتی- ورزشی, دوره (6), شماره (1), سال (2014-4), صفحات (57-74)
 50. حسین بهروزی , مهشید زارع زاده , علیرضا صابری کاخکی , رابطه هوش معنوی و پرخاشگری بازیکنان فوتبال پسر رده سنی نوجوانان, مطالعات روان شناسی ورزشی, دوره (2), شماره (6), سال (2014-3), صفحات (84-91)
 51. مهدی عجمی نژاد , علیرضا صابری کاخکی , محمد جواد ثابت جهرمی , اثرات یک وهله فعالیت هوازی با شدت های مختلف بر شاخص های عملکردی کبد و هموگلوبین خون در مردان سالم غیر ورزشکار, افق دانش, دوره (19), شماره (4), سال (2014-1), صفحات (184-191)
 52. علیرضا صابری کاخکی , تاثیر فعالیت بدنی بر کارایی هنگام کار مضاعف و حواس پرتی, پژوهش در علوم ورزشی, دوره (1), شماره (2), سال (2000-7), صفحات (113-131)
 53. رضا روح الهی , دکتر احمد فرخی , علیرضا صابری کاخکی , اثر تداخل زمینه ای برای یادگیری برنامه حرکتی تعمیم یافته و پارامتر زمان در دانشجویان دختر و پسر, المپیک, دوره (4), شماره (13), سال (2006-3), صفحات (7-20)
 54. علیرضا صابری کاخکی , حسین صمدی , علیرضا فارسی , کوروش قهرمان تبریزی , حمید صداقت , مقایسه اثرات نوع تمرین بر عملکرد و یادگیری برنامه حرکتی تعمیم یافته و پارامتر زمان, رشد و یادگیری حرکتی- ورزشی, دوره (4), شماره (2), سال (2010-6), صفحات (91-114)
 55. محسن محمدنیااحمدی , محمد خاکساری حداد , علیرضا صابری کاخکی , مهربانی میترا , نادر شاهرخی , اثر تمرین استقامتی بر نیمرخ لیپیدی و استقامت قلبی - عروقی در موش های صحرایی نر سالم پس از مصرف عصاره زیره کوهی, علوم زیستی ورزشی, دوره (2), شماره (2), سال (2009-12), صفحات (55-71)
 56. ناصر زنگی آبادی , المیرا شرکاء , علیرضا صابری کاخکی , اثر دستورالعمل های کانون توجه بر یادگیری تکلیفی تعادلی در بیماری پارکینسون, Hormozgan Medical Journal, دوره (4), شماره (4), سال (2013-11), صفحات (325-332)
 57. علیرضا صابری کاخکی , حمید رجبی , محسن محمدنیا احمدی , بررسی اعتبار و پایایی آزمون بی هوازی بر مبنای تکرار چابکی(RAAT) و (RAST) در برآورد توان بی هوازی دانشجویان فعال, علوم حرکتی و ورزش, دوره (14), شماره (14), سال (2010-3), صفحات (51-59)

انگلیسی

 1. Seyede Houriye Mousavi Feyzabadi , Alireza Saberi Kakhki , داوود فاضلی , لودویک وگل , فابین هورست , ولفگانگ شولهرن , Effects of contextual interference and differential learning on performance and mental representations in a golf putting task, European Journal of Sport Science, Volume (24), No (3), Year (2024-2), Pages (289-301)
 2. hesam iranmanesh , Alireza Saberi Kakhki , Hamid Reza Taheri , ابوالفضل شایان نوش آبادی , The role of speed-based strategy instruction on learning and transfer of motor sequences in a complex task, Biomedical Human Kinetics, Volume (15), No (1), Year (2023-1), Pages (89-98)
 3. Hamideh Iranmanesh , Alireza Saberi Kakhki , Hamid Reza Taheri , Charles H. Shea , Motor memory consolidation in children: The role of awareness and sleep on offline general and sequence-specific learning, Biomedical Human Kinetics, Volume (14), No (1), Year (2022-1), Pages (83-94)
 4. Ahmad Dehnavi , Alireza Saberi Kakhki , Hamid Reza Taheri , Mohammadreza Shahabi Kaseb , Effects of Rhythmic and Simple Auditory Stimulations on Learning the Timing of Sequential Motor Task in Children With DCD, Journal of Exercise Science and Medicine (طب ورزشی- حرکت), Volume (12), No (1), Year (2020-1), Pages (157-166)
 5. ali kheyrandish , Alireza Saberi Kakhki , Hamid Reza Taheri , Analysis of the No Return Point Hypothesis: The Effect of Audio and Visual Stimuli in the Fast Movements Inhibition, Annals of Applied Sport Science, Volume (9), No (1), Year (2021-4)
 6. narges vali noghondar , Alireza Saberi Kakhki , Mehdi Sohrabi , Fatemeh Alirezaei Noghondar , Variability and coordination patterns of walking with different speeds in active and non-active children with Down syndrome: A cross-sectional case-control study, International Journal of Developmental Disabilities, Volume (68), No (5), Year (2021-3), Pages (723-731)
 7. teimour darzabi , Hamid Reza Taheri , Alireza Saberi Kakhki , The Variation of Acquisition, Consolidation Memory and Coordination Pattern of Elbow Joint in Short Service Badminton before and after Aerobic Training, Annals of Applied Sport Science, Volume (6), No (1), Year (2018-4), Pages (37-46)
 8. Fatemeh Valeh , Alireza Saberi Kakhki , Fatemeh Alirezaei Noghondar , The comparison of Linear and Nonlinear pedagogy on the learning of table tennis forehand stroke, International Journal of Physical Education, Sports and Health, Volume (7), No (6), Year (2020-10), Pages (106-111)
 9. Meysam Beik , Hamid Reza Taheri , Alireza Saberi Kakhki , مجید قشونی , Algorithm-Based Practice Schedule and Task Similarity Enhance Motor Learning in Older Adults, Journal of Motor Behavior, Volume (53), No (4), Year (2020-7), Pages (458-470)
 10. Hamid Reza Taheri , Meysam Beik , Alireza Saberi Kakhki , مجید قشونی , Neural Mechanisms of the Contextual Interference Effect and Parameter Similarity on Motor Learning in Older Adults: An EEG Study, Frontiers in Aging Neuroscience, Volume (12), No (173), Year (2020-6), Pages (1-14)
 11. hamide jahanbakhsh , Mehdi Sohrabi , Alireza Saberi Kakhki , عزت خداشناس , The effect of task-specific balance training program in dual-task and single-task conditions on balance performance in children with developmental coordination disorder, Acta Gymnica, Volume (50), No (1), Year (2020-6), Pages (28-37)
 12. amir haghkhah , Mehdi Sohrabi , Alireza Saberi Kakhki , امین کردی یوسفی نژاد , Effect of physical and mental and combined exercises with the different sensory inputs on the dynamic balance of stroke patients, Journal of Advanced Pharmacy Education and Research, Volume (9), No (4), Year (2019-9), Pages (115-120)
 13. جعفر عسکری , Alireza Saberi Kakhki , Hamid Reza Taheri , سید مجتبی یاسینی , افسانه حسن بیگی , The effect of aerobic exercise on various symptoms of depression: the mediating role of quality of life, Sport Sciences for Health, Volume (16), No (2), Year (2019-11), Pages (273-280)
 14. manizheh arabi , Alireza Saberi Kakhki , Mehdi Sohrabi , Sakineh Soltani Kouhbanani , Mehdi Jabbari Nooghabi , <p>Is visuomotor training an effective intervention for children with autism spectrum disorders?</p>, Neuropsychiatric Disease and Treatment, Volume (Volume 15), Year (2019-11), Pages (3089-3102)
 15. amin ghamari , Mehdi Sohrabi , Alireza Saberi Kakhki , Effects of Physical and Observational Practice on Intermanual Transfer, Advances in Cognitive Psychology, Volume (15), No (1), Year (2019-3), Pages (21-29)
 16. Toktam Emami , Mehdi Sohrabi , Alireza Saberi Kakhki , Ali Mashhadi , Mehdi Jabbari Nooghabi , Effects of a Motor Intervention Program on Motor Skills and Executive Functions in Children With Learning Disabilities, Perceptual and Motor Skills, Volume (126), No (3), Year (2019-3), Pages (477-498)
 17. amin ghamari , Mehdi Sohrabi , Alireza Saberi Kakhki , The effect of how to perform movement sequences on absolute and relative timing transfer, Psicologica, Volume (40), No (1), Year (2019-2), Pages (1-25)
 18. saeed daghigheh rezaie , Alireza Saberi Kakhki , Mehdi Sohrabi , Mohammadreza Shahabi Kaseb , The Effect of Explicit and Implicit Instructions and Sleep on Consolidation of the Accuracy of Elements of a Fine Motor Skill, Biosciences Biotechnology Research Asia, Volume (15), No (3), Year (2018-9), Pages (635-642)
 19. H. Alimohammadi , Mehdi Sohrabi , Alireza Saberi Kakhki , The Relationship between motivation to teach and teaching method of Physical educators, Journal of Advanced Pharmacy Education and Research, Volume (7), No (4), Year (2017-10), Pages (515-523)
 20. Farzaneh Bagheri asl , Alireza Saberi Kakhki , Hamid Reza Taheri , The Effect of Bio/Neurofeedback Training on Performance, Audio and Visual Attention in Elite Shooters, International Journal of Applied Exercise Physiology, Volume (6), No (3), Year (2017-10), Pages (85-90)
 21. Mohsen Afrouzeh , Mehdi Sohrabi , Alireza Saberi Kakhki , S. Sobhani , The effectiveness of acquisition and retentionof free throw skill by beginner basketball players through different methods: implicit learning of equipment modification (ILQM) and explicit learning (EL), Archives of Budo Science of Martial Arts and Extreme Sports, Volume (13), No (1), Year (2017-12), Pages (71-81)
 22. محمدرضا قاسیان , Hamid Reza Taheri , Alireza Saberi Kakhki , مهدی قشونی , Which neurofeedback session is better for motor skill acquisition; before or after training, Sage Open, Volume (1), No (1), Year (2018-4), Pages (1-8)
 23. Mahdi Nabavi Nik , Hamid Reza Taheri , Alireza Saberi Kakhki , H. Kobravi , Special motor program in the experienced dart players: support from kinematic data, Physical Education of Students, Volume (21), No (6), Year (2017-12), Pages (287-293)
 24. teimour darzabi , Hamid Reza Taheri , Alireza Saberi Kakhki , The Effects of Moderate-Intensity Aerobic Activity Before and After Training on Acquisition and Consolidation Memory in Short Service Badminton, Biosciences Biotechnology Research Asia, Volume (14), No (2), Year (2017-6), Pages (785-792)
 25. Mostafa Teymuri , Alireza Saberi Kakhki , Hamid Reza Taheri , Ali Ghanaei CHamanabad , M. DARAINY , The effect of brain hemispheres stimulation and how to specialize in programming a motor task: a transcranial direct current stimulation study, Journal of Neurological Sciences, Volume (34), No (3), Year (2017-10), Pages (252-264)
 26. Mohammadreza Ghasemian moghadam , Hamid Reza Taheri , Alireza Saberi Kakhki , M. Ghoshuni , Electroencephalography Pattern Variations During Motor Skill Acquisition, Perceptual and Motor Skills, Volume (124), No (6), Year (2017-8), Pages (1069-1084)
 27. Jafar Askari , Alireza Saberi Kakhki , Hamid Reza Taheri , Seyyed Mojtaba Yassini , The Effect of Aerobic Exercise on Different Symptoms of Depression: An Investigation of Psychological Mechanisms of Stress and Coping, Open Journal of Medical Psychology, Volume (6), No (2), Year (2017-4), Pages (86-102)
 28. Jafar Askari , Alireza Saberi Kakhki , Hamid Reza Taheri , Seyyed Mojtaba Yassini , The Effect of Aerobic Indoor Exercise Compared with Green Exercise on Different Symptoms of Depression: An Investigation of Psychological Mediators of Stress and Coping, Open Journal of Medical Psychology, Volume (6), No (6), Year (2017-7), Pages (197-212)
 29. Mostafa Teymuri , Alireza Saberi Kakhki , Hamid Reza Taheri , Ali Ghanaei CHamanabad , Mohammad Darainy , Researching Hemispheric Specialization in the Control of Final Position Accuracy Using the Transcranial Direct Current Stimulation, Global Journal of Health Science, Volume (9), No (7), Year (2017-4), Pages (138-149)
 30. Davood Fazeli , Hamid Reza Taheri , Alireza Saberi Kakhki , Random versus blocked practice to enhance mental representation in golf putting task, Perceptual and Motor Skills, Volume (124), No (3), Year (2017-6), Pages (674-688)
 31. Hamideh Abdolzadeh , Hamid Reza Taheri , Alireza Saberi Kakhki , Effect of Video Modeling Demonstration from Different View on Coordination Changes of an Unfamiliar Task: An Important Point to Teach, Biosciences Biotechnology Research Asia, Volume (13), No (3), Year (2016-9), Pages (1623-1632)
 32. Mohammadreza Ghasemian moghadam , Hamid Reza Taheri , Alireza Saberi Kakhki , Majid Ghoshuni , The Effect of Alpha Neurofeedback Training on Motor Skill Acquisition, Biosciences Biotechnology Research Asia, Volume (13), No (3), Year (2016-9), Pages (1651-1656)
 33. hassan kordi , Mehdi Sohrabi , Alireza Saberi Kakhki , Seyyed Reza Attarzadeh Hosseini , The effect of strength training based on process approach intervention on balance of children with developmental coordination disorder, Archivos Argentinos de Pediatria, Volume (114), No (6), Year (2016-10), Pages (526-533)
 34. MOHAMAD HOSEIN GHAHRAMANI , Mehdi Sohrabi , Alireza Saberi Kakhki , Mohamad Ali Besharat , The Effects of Physical Activity on Impulse Control, Attention, Decision-making and Motor Functions in Students with High and Low Impulsivity, Biosciences Biotechnology Research Asia, Volume (13), No (3), Year (2016-9), Pages (1689-1696)
 35. abolfazl shayan nooshabadi , Alireza Saberi Kakhki , Mehdi Sohrabi , Mohamad Ali Dowlati , Do Environmental Factors (Practice and Feedback) Moderate the Effect of the Val66met BDNF Polymorphism on Motor Learning?, Biosciences Biotechnology Research Asia, Volume (13), No (2), Year (2016-6), Pages (1037-1044)
 36. elaheh azadian , Hamid Reza Taheri , Alireza Saberi Kakhki , نادر فرهپور , The effect of dual task and executive training on pattern of gait in older adults with balance impairment: A Randomized controlled trial, Archives of Gerontology and Geriatrics, Volume (62), No (1), Year (2015-1), Pages (83-89)
 37. Hamid Reza Taheri , Farzaneh Bagheri asl , Mehdi Sohrabi , Alireza Saberi Kakhki , Effect of Balance Training on Balance and Confidence in Older Adults, International Journal of Sport Studies, Volume (4), No (6), Year (2014-1), Pages (681-685)
 38. Homa Pouradeli , Alireza Saberi Kakhki , Mahshid Zarezade , The effect of attentional focus type on performing of a motor task on elderlies, International Journal of Sport Studies, Volume (3), No (9), Year (2013-11), Pages (992-998)

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. علیرضا صابری کاخکی , مقدمه ای بر شناخت حرکتی(تعامل فعالیت بدنی و کارکردهای شناختی ) , اولین همایش اوراسیایی علوم ورزشی , 2018-10-10
 2. محبوبه محبی تبار , حمید رضا طاهری تربتی , علیرضا صابری کاخکی , مقایسه انواع دستورالعمل های کانون توجه(درونی و بیرونی) بر عملکرد و یادگیری یک تکلیف زاویه ای , دومین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و علوم ورزشی , 2016-09-14
 3. ماندانا رهنما عراقی , حمید رضا طاهری تربتی , علیرضا صابری کاخکی , تاثیر دستورالعمل کانون توجه بیرونی بر تعادل پویا و ایستای کودکان بینا، کم بینا و نابینا , دومین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و علوم ورزشی , 2016-09-14
 4. علیرضا صابری کاخکی , تعلیم و تربیت غیرخطی در تربیت بدنی , اولین همایش ملی کاربرد علوم ورزشی در سلامت , 2016-12-27
 5. حمیده ایرانمنش , علیرضا صابری کاخکی , حسام ایرانمنش , مقایسه انگیزش ورزشی در ورزشکاران راکتی زن و مرد: بر پایه نظریه خود مختاری , دومین همایش ملی یافته های نوین در علوم ورزشی , 2016-12-15
 6. سلمان سلطانی نژاد , علیرضا صابری کاخکی , مسعود رحیم پور , امیر رضا آشور ماهانی , سعیده سلطانی نژاد , مقایسه مهارت های روان-تنی فوتبالیست های نوجوان، جوان و امید , دومین کنگره بین المللی علم و فوتبال , 2013-11-06
 7. سلمان سلطانی نژاد , علیرضا صابری کاخکی , محمد حسن عرب نژاد , مجید اسماعیل زاده , مهدی پیروز , ارتباط بین هوش هیجانی و اضطراب در بین فوتبالیست های نخبه ناشنوا , دومین کنگره بین المللی علم و فوتبال , 2013-11-06
 8. المیرا شرکاء , علیرضا صابری کاخکی , علی حجتی , مقایسه میزان لذت بردن از فعالیت بدنی بین افراد ظاهرگرا و تندرست گرا , همایش ملی تفریحات ورزشی , 2011-11-23
 9. علیرضا صابری کاخکی , دکتر اسماعیل شریفیان , محسن استا , مقایسه استفاده از کارکردهای یادگیری مشاهده ای در ورزشکاران کاراته کا , اولین همایش ملی علم و کاراته , 2011-10-23
 10. علیرضا صابری کاخکی , مجید مرادی , کوروش قهرمان تبریزی , مهدی خلیل ارجمندی , حسین صمدی , اثر شدت تمرین بر اجرای تصمیماتی با پیچیدگی کم و زیاد در بازیکنان با تجربه تنیس روی میز , دومین همایش علمی تنیس روی میز , 2010-03-10
 11. صدیقه شکاری , علیرضا صابری کاخکی , حمید معرفتی , اثر یک جلسه فعالیت هوازی بر زمان عکس العمل و دقت پاسخ زنان جوان , دومین همایش ملی تخصصی رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی , 2011-05-11

انگلیسی

 1. manochehr ghalkhani , Hamid Reza Taheri , Alireza Saberi Kakhki , The effect of anti-saccade and prosaccade training on processing speed and spatial working memory in elderly: pilot study , 8th basic and clinical neuroscience congress , 2019-12-18
 2. manizheh arabi , Alireza Saberi Kakhki , Mehdi Sohrabi , Sakineh Soltani Kouhbanani , Mehdi Jabbari Nooghabi , Investigation the Effectiveness of Vision Behavior Therapy, motor training and visual training on Social Interaction of Children with Autism Spectrum Disorder , International Conference on Psychology, Educational Sciences and Behavioral Sciences on the Approach to Improving Social and Cultural Damage in the World , 2019-12-17
 3. Mohsen Afrouzeh , Mehdi Sohrabi , Hamid Reza Taheri , Alireza Saberi Kakhki , Ali Afroozeh , The Profit of Pettlep Imagery Training Pre-Sleep On Motor Performance , International Conference on Behavioral Sciences ( 3rd , 2014-02-28
 4. Mehdi Khalil Arjomandi , Alireza Saberi Kakhki , Mohsen Shafizadeh , Esmaeil Alimohammadi , Majid Moradi , Hosein Samadi , The effects of attention instructions on learning of soccer chip on novice children , 7th International Congress on Physical Education and Sport Sciences , 2010-03-10
 5. Esmaeil Alimohammadi , Alireza Saberi Kakhki , Mahdi Khalil Arjomandi , Maasoumeh Aghaei Afshar , The comparison of selected physical fitness program and activities based on the perceptual - motor abilities program on the motor proficiency\'s level of 7 years old students , 7th International Congress on Physical Education and Sport Sciences , 2010-03-10