بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: جهانی شدن


موارد یافت شده: 49

1 - کسب مرجعیت علمی و فرهنگی پیش نیاز تمدن نوین اسلامی (چکیده)
2 - تحلیل نظری بر تاثیر و تاثر متقابل جهانی شدن با هویت دینی (چکیده)
3 - مجموعه دانشنامه جهانی شدن (چکیده)
4 - جهان محلی‌سازی: واژه‌ای جدید برای‌ حقیقتی تازه (چکیده)
5 - خوانشی از شهر چند فرهنگی متاثر از فرایند جهانی شدن شهرها (چکیده)
6 - تبیین دگرگونی فضاهای شهری در بستر اقتصادی عصر جهانی شدن توسعه فضاهای شهری گامی در جهت تقویت دیپلماسی شهری (چکیده)
7 - افزایش رقابت پذیری شهری با استفاده از گردشگری فرهنگی و محدوده های فرهنگی(مقایسه تطبیقی مشهد و استانبول) (چکیده)
8 - ابعاد فقر اطلاعاتی از منظر جهانی شدن در بستر رفتار اطلاعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه بیرجند (چکیده)
9 - رمزگشایی از فضامندی پدیده جهانی شدن با تاکید بر شاکله ی مفهومی تریالکتیک لوفور (چکیده)
10 - تربیت شهروند سیاسی در راستای عدالت سیاسی از منظر علامه طباطبایی (چکیده)
11 - نقش روانشناسی اجتماعی در حمایت از ارزش های اجتماعی در پروژه جهانی شدن (چکیده)
12 - جهانی شدن اقتصادی،امکان یا امتناع گزینه های دیگر(اسلام) (چکیده)
13 - قطب بندی های جدید فمینیستی درعصرجهانی شدن (چکیده)
14 - دغدغه جهانی شدن (چکیده)
15 - بررسی اثرات پویای جهانی شدن تجارت بر واردات صنایع ماشین آلات، تجهیزات، ابزار و محصولات فلزی در ایران (چکیده)
16 - تبیین شاخص های موثر در مدیریت مرزها (چکیده)
17 - نقد و بررسی تاثیر سرمایه داری بین المللی بر وضعیت اقتصادی زنان از نگاه نظریه فمنیسم مارکسیستی (چکیده)
18 - شناسایی عوامل مرتبط با جهانی شدن فرهنگ در بین دانشجویان دانشگاه آزاد تبریز (چکیده)
19 - دیپلماسی شهری ، بررسی نقش و جایگاه شهرها به عنوان بازیگرجدید عرصه روابط بین الملل (چکیده)
20 - اثر جهانی شدن بر رشد اقتصادی با روش خود توضیحی برداری (چکیده)
21 - بررسی اثر جهانی شدن بر شاخص کیفیت زندگی (چکیده)
22 - اثر جهانی شدن بر بازار کار (چکیده)
23 - تأثیر جهانی شدن بر ماهیت مرزها (چکیده)
24 - بررسی تاثیر گذاری جهانی شدن اقتصاد بر فقر با توجه به دو شاخص تورم و بیکاری (چکیده)
25 - بازاریابی شهری زمینه ساز رسیدن به نشان ویژه ی پایدار شهر به منظور رقابت در عرصه ی جهانی(مطالعه موردی: شهر مشهد) (چکیده)
26 - بررسی تأثیر الحاق به سازمان جهانی تجارت بر صادرات برق ایران (چکیده)
27 - جهانی شدن (چکیده)
28 - تحلیلی از معماری معاصر ایران در رویارویی با پدیده جهانی شدن (چکیده)
29 - بازار کار جهانی و تاثیر آن بر طراحی برنامه درسی (چکیده)
30 - جهانی شدن و بومی ماندن در برنامه درسی:رویکردهایی متعارض یا مکمل؟ (چکیده)
31 - بازار کار جهانی و تاثیر آن بر طراحی برنامه درسی (چکیده)
32 - زن مسلمان و جهانی شدن (چکیده)
33 - دموکراسی دیجیتالی، جهانی شدن و فرگشت حقوق بشر آسیب شناسی قانون اساسی ایران (چکیده)
34 - جهانی شدن و ایران (چکیده)
35 - جهانی شدن و نظام ژئوپلیتیک جهانی (چکیده)
36 - نقش شهرهای مرزی در فرایند جهانی شدن و توسعه منطقه ای (نمونه؛ شهرهای مرزی استان خراسان رضوی و شمالی) (چکیده)
37 - تاثیرات جهانی شدن بر اقتصاد ایران (چکیده)
38 - بررسی مفروضات هستی شناختی(زمان-مکان) در عصر جهانی شدن و دلالتهای آن برای برنامه های درسی (چکیده)
39 - برنامه درسی تفکر محورف محور اساسی تحول آموزش عالی در عصر جهانی شدن (چکیده)
40 - آثار جهانی شدن تجارت بر رشد اقتصادی در ایران (چکیده)
41 - جهانی شدن وکثرت گرایی فرهنگی (چکیده)
42 - کثرت گرایی فرهنگی در عصر جهانی شدن و تحول فرهنگ سیاسی نخبگان سیاسی در ایران (چکیده)
43 - جهانی شدن حقوق و جرایم اقتصادی (چکیده)
44 - جهانی شدن و اصلاحات : پندها و تجربه ها (چکیده)
45 - شاخصهای جهانی شدن اقتصاد و موقعیت ایران (چکیده)
46 - تبیین جایگاه مولفه های جهانی شدن ، صلح و حقوق بشر در کتاب های درسی دوره ابتدایی (چکیده)
47 - جهانی شدن، آموزش عالی و تحقیقات بنیادی (چکیده)
48 - بررسی اثر جهانی شدن بر کارآیی فنی صنایع تولیدکننده آبمیوه در ایران در طی دوره 82-1362 (چکیده)
49 - موانع ،مشکلات و راهکارهای جهانی شدن شهرها ی ایران (چکیده)