بازگشت به فرم جستجو »

موارد یافت شده: 81640

79351 - تاريخچه رسوبگذاري و چينه نگاري سكانسي سنگ آهك هاي كرتاسه زيرين در منطقه امان آباد واقع در جنوب مشهد (چکیده)
79352 - چگونگي طراحي و اجراي هزينه يابي بر مبناي فعاليت (چکیده)
79353 - تسهیلات بانک ها و سرمایه گذاری خصوصی در ایران (چکیده)
79354 - مدلي پيشنهادي براي تحليل پروتكلهاي بياني در مهارت خواندن و درك نوشتاري (چکیده)
79355 - توصيف و تجويز در نحو عربي (چکیده)
79356 - سماع در سروده هاي مولوي (چکیده)
79357 - جلوه گاه افتاب خاوري (چکیده)
79358 - بررسي موردي فرايند ساخت ايده كلي متن از ديدگاه نظريه تعاملي - جبراني استانوويچ (چکیده)
79359 - نقش گوشتها در كمك به از ميان بردن برخي ابهامات واژگاني متون كهن فارسي دري (چکیده)
79360 - تعيين تناوب زراعي بهينه سازي با استفاده از برنامه ريزي خطي (مطالعه موردي: مزرعه 110 هكتاري در شهرستا (چکیده)
79361 - وضعیت کتابخانه های دانشگاه فردوسی مشهد و الگویی مناسب برای نظام اطلاع رسانی (چکیده)
79362 - برنامه ريزي و مديريت توسعه خدمات در كتابخانه (چکیده)
79363 - دوره دكتراي كتابداري و اطلاع رساني: ملاحظاتي پيرامون شرايط ويژگيها و ملزومات نظري و كاربردهاي اين مق (چکیده)
79364 - اصول جستجوي اطلاعات از منابع الكترونيكي (چکیده)
79365 - موانع زير ساختي بهره گيري از فناوري اطلاعات در كتابخانه هاي دانشگاهي ايران (چکیده)
79366 - رويكرد اجتماعي - فرهنگي و تاريخي در مطالعه كتابشناختي و منابع مرجع (چکیده)
79367 - اطلاعات، كتابخانه و توسعه ملي (چکیده)
79368 - چالش هاي سازماندهي منابع دانش در اغاز قرن بيست و يكم با نگاهي بر دانش فهرستنويسي در ايران (چکیده)
79369 - بررسي فعاليت ضد توموري سولفوناميد هاي xsf و ssf با سنجش ديسك سيب زميني (چکیده)
79370 - the effects of on structural and electronic properties of BaTiO3 ceramic (چکیده)
79371 - اندازه گيري طيف انرژي نوترون هاي سريع در واكنش d+be (چکیده)
79372 - رسوب شناسي حوضه ابريز سد سنگرد سبزوار (چکیده)
79373 - نگرشی جدید بر سازند ابدراز در مناطق شرق حوضه کپه داغ (چکیده)
79374 - بررسی سن افیولیت ملانژ ناحیه سبزوار بر اساس اطلاعات فسیل شناسی و مقایسه ان با داده های رادیومتری (چکیده)
79375 - بررسي و مقايسه شاخصهاي عددي تنوع گونه اي در دو رويشگاه با مديريت چراي متفاوت (چکیده)
79376 - بررسی قارچهای دسته agaricales مشهد و حومه (چکیده)
79377 - مطالعه و پراکندگی گلسنگ های راسته lecanorales در مشهد و حومه (چکیده)
79378 - microcosm experiment: the relationship between salinity and light on the production of extracellular (چکیده)
79379 - numerical study of localized electronic states in disordered and doped conjugated polymers (چکیده)
79380 - on 2*2 matrices over c*-algebras (چکیده)
79381 - The higher Schur-multiplicator of certain classes of groups (چکیده)
79382 - derivations of nonassociative complete normed algebras (چکیده)
79383 - Derivations on Banach algebras (چکیده)
79384 - فقه و چالش میان تعلیل و تعبد (چکیده)
79385 - پژوهشی درباره طبسین (چکیده)
79386 - ارائه مدل نيمه تجربي مناسب براي تعيين ميزان مه و دود فتو شيميايي در شهر مشهد (چکیده)
79387 - بررسي پتانسيل تشكيل مه و دود فتو شيميايي ناشي از صنايع در شهر مشهد (چکیده)
79388 - heat convection on cylinder at high prandtl numbers (چکیده)
79389 - کاربرد زمین امار در ارزیابی شبکه های پایش کیفی اب زیر زمینی (چکیده)
79390 - evaluation of the methods for gradient establishment in salinity gradient solar ponds (چکیده)
79391 - ارزيابي روشهاي پيش بيني قيمت سهام و ارائه مدلي غير خطي بر اساس شبكه هاي عصبي (چکیده)
79392 - The effect of carbon on the restoration phenomena during hot deformation of carbon steels (چکیده)
79393 - a study about tick vectors of bovine theileriosis in an endemic region of iran (چکیده)
79394 - پژوهشی درباره سلیم بن قیس هلالی (چکیده)
79395 - بررسی سرواپی دمیولوژی لپتوسپیروز در سگهای گله اطراف مشهد (چکیده)
79396 - بررسی سرواپی دمیولوژیک الودگی لپتوسپیرائی در کارکنان و گله های گاو شیری دامپروریهای اطراف مشهد (چکیده)
79397 - حديث فرقه ناجيه (چکیده)
79398 - بررسی الودگی دستگاه تولید مثل گاوهای شیری به هموفیلوس سومنوس (چکیده)
79399 - بررسی بالینی و اسیب شناسی اثرات ماده شوینده انیونی بر ابشش ماهی حوض (چکیده)
79400 - شناسایی سارکوسیستیس کروزی در گوساله با ایجاد عفونت تجربی در میزبان نهایی و واسط (چکیده)