بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: سیدحسین حسینی


موارد یافت شده: 53

1 - درآمدی بر رویکرد جرم شناختی در حوزه بازی های رایانه ای (چکیده)
2 - ارزیابی هزینه های سیستم قضایی در صدور حکم اعدام در جرائم مواد مخدر (با نگاه موردی به بند 6 ماده 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر) (چکیده)
3 - New High Gain DC-DC Boost Converter with Continuous Input and Output Currents (چکیده)
4 - بررسی ارتقاء امنیت اجتماعی در پرتو نظریه اقتصاد جرم (چکیده)
5 - بررسی اثر باقی‏مانده مصرف چند علف‏کش‏‏ سولفونیل اوره گندم (Triticum aestivum L.) در کشت حفاظتی پنبه (Gossypium hirsutum L.) (چکیده)
6 - درآمدی بر حمایت کیفری از حقوق آب (چکیده)
7 - گونه شناسی مجرمان خیانت در امانت (چکیده)
8 - مبانى مسؤولیت مأمور در اجراى فرامین غیر قانونى و رویکردهاى قانون گذار (چکیده)
9 - بررسی ضمانت اجراهای جرایم علیه منابع اب (چکیده)
10 - ارزیابی تأثیر باقی‏مانده چند علف‏ کش از خانواده سولفونیل اوره بر کشت حفاظتی پنبه (Gossypium hirsutum L.) (چکیده)
11 - مطالعه کارایی علف‌کش های سولفونیل اوره بر کنترل علف های هرز گندم (Triticum aestivum L.) در سرخس (چکیده)
12 - چینه نگاری سکانسی رسوبات مخلوط کرتاسه بالایی منطقه بجستان (چکیده)
13 - سازندهای هفت تومان و فرخی در منطقه خور: تحلیل رخساره ها و محیط رسوبی (چکیده)
14 - راهبرد های عامل و مانع تفسیر های قضایی کثرت گرا ( رویکرد تطبیقی ) (چکیده)
15 - چالش های حمایت کیفری از قنوات( مطالعه موردی قنات قصبه گناباد) (چکیده)
16 - قابلیت استناد به هنجارهای فرهنگی در مرحله تعیین کیفر؛ مطالعه تطبیقی در نظام قضایی ایران، آلمان و امریکا (چکیده)
17 - بررسی بازخورد های متفاوت تقنینی در حوزه جرایم اطفال و نوجوانان (چکیده)
18 - بیواستراتیگرافی، محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی نهشته های آواری کربناته کرتاسه زیرین، شرق ایران مرکزی، دیهوک (چکیده)
19 - Biostratigraphy, depositional environment and sequence stratigraphy of Late Cretaceous clastic-evaporite-carbonate deposits, east of Central Iran, Bajestan (چکیده)
20 - اﺻﻮل ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ در ﭘﺮﺗﻮ آرای ﻣﺮاﺟﻊ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ (چکیده)
21 - نقش جنسیت مونث در ارتکاب و پیشگیری از جرایم جنسی (چکیده)
22 - پیشگیری از جرم پول شویی در نظام پولی و بانکی (چکیده)
23 - چینه زیستی نهشته های کرتاسه شرق ایران مرکزی برمبنای فرامینیفرهای بنتیک، منطقه بشرویه (چکیده)
24 - آسیب شناسی علل ارتکاب جرم فرار از خدمت سربازی در یک یگان نظامی (چکیده)
25 - کیفیت حمایت از کاهش آسیب های اجتماعی بی حجابی در قلمرو قوانین کیفری (چکیده)
26 - حقوق بیماران و قوانین موضوعه (چکیده)
27 - بررسی بازخوردهای متفاوت تقنینی در حوزه جرائم اطفال و نوجوانان (چکیده)
28 - اخلاق حرفه ای وکالت و حقوق شهروندان (چکیده)
29 - نگاهی به مهاجرت های غیرقانونی در نظام حقوقی فرانسه (چکیده)
30 - جایگاه قضا زدایی در فقه اسلامی (چکیده)
31 - نحوه انعکاس آورده های بزه دیده شناسی درمجازات قصاص (رویکرد فقهی- حقوقی) (چکیده)
32 - مسئولیت کیفری متصدیان امور پزشکی (چکیده)
33 - جنبه های عوام گرای سیاست کیفری ایران در قبال فساد اقتصادی (چکیده)
34 - بررسی تطبیقی پیشگیری وضعی از جرم ارتشا در حقوق ایران و کنوانسیون مریدا (چکیده)
35 - Manslaughter and Battery (چکیده)
36 - سنگ چینه نگاری و زیست چینه نگاری نهشته های کرتاسه پسین منطقه بجستان (چکیده)
37 - لیتواستراتیگرافی و بیواستراتیگرافی نهشته های کرتاسه پیشین منطقه دیهوک برمبنای اربیتولین، شرق ایران مرکزی (چکیده)
38 - آنالیز رخساره ها، محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی نهشته های کرتاسه پیشین واقع در شرق ایران مرکزی (چکیده)
39 - در آمدی بر تضمین های قانونی حمایتی از صاحبان صنایع (چکیده)
40 - علل اطاله دادرسی و راهکارهای رفع آن (چکیده)
41 - تغییران سطح آب دریا و بیوژئوگرافی سازند ایلام بر مبنای فرامینیفرهای پلانکتونیک در تاقدیس کوه سلطان (زاگرس) (چکیده)
42 - Comparing the Effectiveness of LEAP and CBT on Reducing Temptation to Use Drugs Among Substance Abusers (چکیده)
43 - پیشگیری از سوئ استفاده از موقوفات در پرتو تضمینات قانونی (چکیده)
44 - ضرورت تشکیل پلیس اقتصادی و الزامات ان (چکیده)
45 - تفسیر محیط رسوبی، چینه نگاری سکانسی و منشأ نهشته های نئوژن شرق کپه داغ و شرق ایران مرکزی (چکیده)
46 - نهادهای نظارتی حاکم بر قرارداد های مالی دولتی و چالش های آن (چکیده)
47 - در آمدی بر مدیریت پیشگیری از جرایم اقتصادی (چکیده)
48 - رویکرد پیشگیرانه چند نهادی علیه مفاسد مالی (چکیده)
49 - تفسیر محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی نهشته های نئوژن شرق کپه داغ (چکیده)
50 - جهانی شدن حقوق و جرایم اقتصادی (چکیده)
51 - مسئولیت کیفری متصدیان پزشکی (چکیده)
52 - اثرات تنش خشکی روی برخی خصوصیات مورفولوژیک تعدادی از ژنوتیپهای نخود Cicer arietinum L. در شرایط گلخا (چکیده)
53 - نگرشي تطببيقي بر نحوه انعكاس جرم رشوه در سيستم هاي حقوقي فرانسه، ايتاليا، سويس و چين (چکیده)