بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: محمدرضا توکلی زاده


موارد یافت شده: 71

1 - ارزیابی زیست‌ محیطی، اقتصادی، فنی و اجرایی انواع سیستم‌های رایج دیوارچینی در ایران، با استفاده از روش تحلیل سلسه مراتبی (چکیده)
2 - ارزیابی طول موثر پیوستگی روش کاشت الیاف در نصب خارجی به روش سرعت‌سنجی تصویری ذرات (چکیده)
3 - Development of applicable design models for concrete columns confined with aramid fiber reinforced polymer using Multi-Expression Programming (چکیده)
4 - Proposition of new applicable strength models for concrete columns confined with fiber reinforced polymers (چکیده)
5 - Macromodel-based simulation of membrane action in reinforced concrete structural members (چکیده)
6 - An experimental investigation on effect of elevated temperatures on bond strength between externally bonded CFRP and concrete (چکیده)
7 - بررسی عملکرد چسب پایه سیمانی در اتصال بلوک های سبک پیش ساخته AAC (چکیده)
8 - Strengthening of circular RC column-foundation connections with GFRP/SMA bars and CFRP wraps (چکیده)
9 - مقاوم‌سازی اتصال ستون‌های بتن مسلح دایره ای به پی به کمک میلگردهای GFRP و ورق های CFRP (چکیده)
10 - Using statistical analysis and laboratory testing to evaluate the effect of magnetized water on the stability of foaming agents and foam concrete (چکیده)
11 - Investigating chemical, physical and mechanical properties of eco-cement produced using dry sewage sludge and traditional raw materials (چکیده)
12 - بررسی رفتار مکانیکی بلوک های پیش ساخته سبک (چکیده)
13 - بررسی دوام جداول پرسی خشک در معرض چرخه‌های ذوب و یخبندان (چکیده)
14 - مروری بر راهکارهای موثر در جلوگیری از پوسته شدن جداول بتنی پیش ساخته (چکیده)
15 - تقویت پیچشی تیرهای بتن مسلح مستطیلی با FRP به روشهای شیارزنی و مهار متقابل (چکیده)
16 - Study on the Behavior of RC Beams Strengthened with CFRP Laminates under pure Torsion Using Finite Element Analysis and fib Bulletin 14 Method (چکیده)
17 - Effect of magnetized water on foam stability and compressive strength of foam concrete (چکیده)
18 - Application of statistical analysis to evaluate the corrosion resistance of steel rebars embedded in concrete with marble and granite waste dust (چکیده)
19 - بررسی عملکرد چسب بلوک در اتصال نمونه‌های منشوری بتنی سبک ACC (چکیده)
20 - کاربرد پردازش تصویر در اندازه گیری جابه جایی، کرنش و عرض ترک اعضای بتنی در آزمایشگاه سازه (چکیده)
21 - Mechanical and durability behaviour of concrete with granite waste dust as partial cement replacement under adverse exposure conditions (چکیده)
22 - بررسی آزمایشگاهی اثر دما بر مقاومت پیوستگی ورق‏ های FRP و بتن (چکیده)
23 - Improving corrosion resistance of steel rebars in concrete with marble and granite waste dust as partial cement replacement (چکیده)
24 - A mixed finite element formulation for Timoshenko fiber models based on the local stress field (چکیده)
25 - ارزیابی ویژگی های پوزولانی خاکستر لجن فاضلاب شهری بر اساس استاندارد ASTM C618 (چکیده)
26 - بررسی اثر دورپیچ های GFRP به صورت نوارهای مجزا در رفتار ستون های بتن آرمه (چکیده)
27 - استفاده از پسماند غباری کورههای قوس الکتریکی صنایع فولاد آلیاژی در بتن و بررسی تاثیر آن بر خواص مکانیکی مخلوط بتن (چکیده)
28 - بررسی رفتار لرزه ای قاب های بتنی مسلح شده با میلگردهای FRP (چکیده)
29 - Proposed Slenderness Limit for FRP Circular Concrete Column (چکیده)
30 - A New Strength Model for FRP Confined Circular Concrete Columns (چکیده)
31 - مزایای زیست‌محیطی کاربرد پساب خروجی تصفیه‌خانه‌های فاضلاب شهری در تولید بتن غیرمسلح (مطالعه موردی؛ کاربرد پساب تصفیه‌خانه فاضلاب شهری اولنگ مشهد) (چکیده)
32 - تاثیر خاکستر لجن فاضلاب شهری به عنوان جایگزین سیمان بر خواص فیزیکی، مکانیکی و پایایی بتن (چکیده)
33 - سناریوهای ارزیابی کیفی منابع آب اختلاط بتن (چکیده)
34 - اثر خاکستر لجن فاضلاب به عنوان ماده پوزولانی بر خواص مکانیکی بتن (چکیده)
35 - بررسی تاثیر ابعاد و فاصله شیارها در روش NSM بر رفتار خمشی تیرهای تقویت شده با میله های FRP (چکیده)
36 - بررسی خیز تیرهای بتن آرمه تقویت شده با ورق های FRP (چکیده)
37 - بررسی اجزای محدود رفتار خمشی تیرهای بتن ارمه تقویت شده با مصالح FRP به روش NSM (چکیده)
38 - Predicting the Deflection of RC Beams Strengthened with FRP Laminates (چکیده)
39 - بررسی روش های مختلف تقویت برش اصطکاکی نمونه های بتن مسلح- کد B (چکیده)
40 - تاثیر محصورشدگی با FRP بر منحنی اندرکنش نیروی محوری-لنگر خمشی ستونهای بتن مسلح-کد B (چکیده)
41 - سنجش و مقایس هی توانایی های روش های حل دستگاه معاد له های خطی در زبا نها و محیط های مختلف برنامه نویسی (چکیده)
42 - تحلیل قابلیت اطمینان رابطه های موجود برای تعیین مقاومت فشاری ستون های بتنی محصور شده با FRP (چکیده)
43 - بررسی اثرچیدمان ورق هایCFRP در مقاوم سازی دیوارهای بتنی دربرابر بار انفجار (چکیده)
44 - بررسی تاثیر چیدمان های مختلف ورق های FRP در مقاوم سازی لوله های مدفون بتنی (چکیده)
45 - بهسازی خمشی اعضای بتنی با پلیمرهای مسلح با الیاف FRP بر اساس آیین نامه ACI440.2R-08 (چکیده)
46 - بهسازی لوله های مدفون بتنی با ورق های FRP (چکیده)
47 - Environmental Effects on Mechanical Properties of Wet Lay-Up Fiber-Reinforced Polymer (چکیده)
48 - بررسی تأثیر کربنات کلسیم ته‌نشین شده بر ویژگی‌های بتن و ملات ماسه و سیمان (چکیده)
49 - تاثیر میکروسیلیس بر مقاومت فشاری و روند رشد آن در ملات‌های سیمانی (چکیده)
50 - مقاوم سازی دیوارهای بتنی یکطرفه با ورق های FRP در برابر بار انفجاری عمود بر دیوار (چکیده)
51 - بررسی رفتار خمشی نمونه های استوانه ای با استفاده از روش اجزای محدود (چکیده)
52 - کاربرد مواد مرکب در بهسازی سازه‌های بتنی (چکیده)
53 - مبانی بهسازی لرزه‌ای و کاربرد مواد مرکب در مهندسی عمران (چکیده)
54 - مروری بر آیین نامه ی تقویت عضوهای بتنی با ورق هایACI 440.2R-08 :FRP (چکیده)
55 - Repair of Damaged Steel-Concrete Composite Girders Using Carbon Fiber-Reinforced Polymer Sheets (چکیده)
56 - Galvanic Corrossion of Carbon And Steel in Aggressive Environments (چکیده)
57 - ترکیب ملات گوگردی برای کلاهک‌گذاری استوانه‌های بتنی (چکیده)
58 - بررسی تاثیر عملآوری تحت حرارت و فشار بر روی مقاومت فشاری بتن (چکیده)
59 - تعیین مدول گسیختگی بتن ساخته شده با سنگدانه‌های شکسته با استفاده از نمونه‌های استوانه‌ای (چکیده)
60 - Fatigue Strength of Steel Girders Strengthened with Carbon Fiber Reinforced Polymer Patch (چکیده)
61 - Strengthening of Steel-Concrete Composite Girders Using Carbon Fiber Reinforced Polymers Sheets (چکیده)
62 - مقاوم سازی دیوار فولادی در برابر بار انفجاری عمود بر دیوار با استفاده از سخت کننده (چکیده)
63 - نقش پرلیت در ضربه پذیری بتن های سبک (چکیده)
64 - بررسی تاثیر شکل و اندازه بزرگترین سنگدانه بر مقاومت فشاری نمونه های بتنی (چکیده)
65 - بررسی تاثیر مصالح و شکل سازه بر روی عملکرد سازه در برابر انفجار (چکیده)
66 - تحلیل عددی رفتار خمشی تیرهای بتن مسلح تقویت شده با مواد کامپوزیتی با استفاده از روش اجرا محدود (چکیده)
67 - بررسی تاپیر نسبت آهک به سیمان در ملات های ماسه-سیمان-آهک (چکیده)
68 - بررسی زمان گیرش ، حد متعارف ، مقاومت فشاری و برخی دیگر از خواص ملات گچ (چکیده)
69 - تاثیر میکروسیلیس بر گیرش و مقاومت فشاری ملات های سیمانی (چکیده)
70 - بررسی مقاومت فشاری و برخی دیگر از ویژگی های ملات شفته آهکی (چکیده)
71 - بررسی تاثیر شکل و اندازه بر مقاومت نمونه های بتنی (چکیده)