بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Ahmad Reza Raji


موارد یافت شده: 103

1 - بررسی وضعیت آنتی اکسیدانی برگ زیتون و ارزیابی اثر مقادیر مختلف عصاره های آبی و الکلی بر عملکرد مرغ های تخمگذار تجاری در زمان اوج تولید (چکیده)
2 - Effects of oral exposure to titanium dioxide nanoparticles on liver small intestine and kidney in rat by LM and TEM (چکیده)
3 - Ameliorative effects of crocin against electromagnetic field-induced oxidative stress and liver and kidney injuries in mice (چکیده)
4 - Morphometric Measurements Of Hoof Indices Before And After Hoof Trimming (چکیده)
5 - اثر سطوح مختلف ضایعات توت سفید خشک و مولتی آنزیم بر عملکرد رشد، شاخص های بیوشیمیایی خون و ریخت شناسی روده جوجه گوشتی (چکیده)
6 - Effect of Titanium Dioxide Nanoparticles in the Rats’ Small Intestine by Electron-Microscopic (چکیده)
7 - Stereology study of rat testicular tissue following exposure to 2100 MHz frequency electromagnetic field (چکیده)
8 - بررسی سمیت غلظت های مختلف نانو ذره دی اکسید تیتانیوم بر بافت های ژژنوم ، کلیه، کبد به صورت خوراکی در رت مخ (چکیده)
9 - بررسی اثر سطوح مختلف پروتئین ولیزین قابل هضم در جیره آغازین بر عملکرد جوجه های گوشتی (چکیده)
10 - بررسی اثرات سطوح پروتئین و تروئونین قابل هضم در جیره غذایی آغازین بر ریخت شناسی روده کوچک جوجه های گوشتی (چکیده)
11 - بررسی اثرات سطوحپروتئین و تروئونین قابل هضم در جیره غذایی آغازین بر عملکرد جوجه های گوشتی (چکیده)
12 - بافت شناسی ژژونوم، برخی فراسنجه‌های خونی و سیستم ایمنی جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با عصاره برگ زیتون (Olea europaea L.) و روغن کنجد (Sesamum indicum L.) تحت تنش گرمایی (چکیده)
13 - Ameliorating Effects of Vitamin E on Morphological and Histological Alterations and Oxidative Stress Factors Assessment Against Titanium Dioxide Nanoparticle-Induced in Mice Testis (چکیده)
14 - Application of histological method for detection of unauthorized tissues in meat sausage (چکیده)
15 - آناتومی و فیزیولوژی مفصل در اسب (چکیده)
16 - The Combination of TGF-β3 and BMP-6 Synergistically Promotes the Chondrogenic Differentiation of Equine Bone Marrow-Derived Mesenchymal Stem Cells (چکیده)
17 - مطالعه هیستوموفومتری و استریولوژی بافت تیروئید پس از تاثیر در برابر نسل جدید تلفن همراه (2100 مگاهرتز) در موش صحرایی (چکیده)
18 - Histomorphometric and ultrasonographic evaluations of the abomasum in sheep (چکیده)
19 - بررسی حساسیت روش بافت شناسی در تشخیص مقادیر مختلف ارگان های حیوانی غیر مجاز افزوده شده در گوشت چرخ کرده با رنگ امیزی هماتوکسیلین و ائوزین و ماسون ترایکروم (چکیده)
20 - بررسی سطح سرمی تستوسترون پس از تأثیر در برابر امواج نسل جدید تلفن همراه (2100 مگا هرتز) در موش صحرایی (چکیده)
21 - Histomorphometric and ultrasonographic evaluations of the rumen in sheep (چکیده)
22 - Effect of Feed Additives on Intestinal Histomorphology of Broilers Fed Wheat‐Based Diet (چکیده)
23 - تاثیر نوعی پروبیوتیک بر کلومیزه شدن روده ای و تهاجم بافتی سالمونلا انتریتیدیس در جوجه های گوشتی (چکیده)
24 - مطالعه هیستومورفومتری بافت بیضه پس از تاثیر در برابر نسل های امواج تلفن همراه در موش صحرایی (چکیده)
25 - امکان تشخیص بافت های مجاز و غیر مجاز در محصولات کالباس با رنگ آمیزی عمومی و اختصاصی (چکیده)
26 - تاثیر مکمل روغن کنجد (Sesamum indicum L.) و یا آلفا-توکو فریلاستات خوراک بر عملکرد، ریخت شناسی روده و فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی (چکیده)
27 - اثر سطوح پروتئین و اسیدهای آمینه گوگرد دار جیره آغازین بر عملکرد و بافت شناسی ژژنوم جوجه های گوشتی (چکیده)
28 - Influence of Delayed Access to Feed on Gastro Intestinal Tract Development in Japanese quail (Coturnix japon)ica) (چکیده)
29 - مطالعه بافت شناسی همبرگر های تولید شده صنعتی از نظر وجود بافت های غیر مجاز با رنگ آمیزی های عمومی و اختصاصی (چکیده)
30 - پروبیوتیک ها میکروب هایی کوچک، درمانگرانی بزرگ در صنعت طیور (چکیده)
31 - مطالعه بافت شناسی کالباس های تولید شده صنعتی از نظر وجود بافت های غیر مجاز با رنگ آمیزی عمومی و اختصاصی (چکیده)
32 - Effect of Post Hatch Delayed Access to Feed on Performance, GIT Physical and Histological Development and Yolk Absorption in Young Broiler Chicks (چکیده)
33 - تأثیر افزودن عصاره برگ زیتون (Olea europaea L ) و آلفا-توکوفریل استات در جیره بر عملکرد و ریخت شناسی روده کوچک جوجه های گوشتی از سن 7 تا 28 روزگی (چکیده)
34 - Histopathological and Immunohistochemical Rat brain tissue after exposure to mobile phone radiation (چکیده)
35 - اثر زمان دسترسی به خوراک پس از هچ بر جذب زرده و وزن دستگاه گوارش جوجه های گوشتی (چکیده)
36 - اثر زمان دسترسی به خوراک پس از هچ بر عملکرد جوجه های گوشتی (چکیده)
37 - تاثیر TGF-β3 در افزایش توان تمایز به غضروف سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان اسب (چکیده)
38 - Effects of autologous keratinocyte cell spray with and without Chitosan on 3rd degree burn healing; Animal experiment (چکیده)
39 - Effect of sprayed cultured autologus keratinocyte suspension used alone and in combination with Fibrin glue to closure of 3rd degree burn in rat (چکیده)
40 - تعیین اثرات تفاله گوجه فرنگی و منابع روغنی گیاهی و حیوانی بر عملکرد، اجزاء لاشه و فرآسنجه های استخوانی جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی (چکیده)
41 - اثر زمان شروع به تغذیه پس از هچ بر رشد، وزن نسبی اندام های گوارشی و جذب زرده ی بلدرچین ژاپنی (چکیده)
42 - اثر زمان تغذیه ی اولیه بر عملکرد، طول و وزن نسبی اندام های گوارشی بلدرچین (چکیده)
43 - Exogenous melatonin improves growth performance, intestinal microbiota, and morphology in temporarily feed restricted broilers (چکیده)
44 - تعیین تاثیر تفاله گوجه فرنگی و منابع روغنی گیاهی و حیوانی بر عملکرد،اجزاء لاشهو فراسنجه های استخوانی جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی (چکیده)
45 - نقش شبکه آندوپلاسمی در آپاپتوزیس (چکیده)
46 - The effects of some plant extracts on performance and intestinal morphology of broilers exposed to heat stress (چکیده)
47 - Microbial changes in the ileal and caecal digesta of broilers fed lemon peel and orange peel extracts and cuecuma xanthorrhize essential oilT and subjected to chronic heat stress (چکیده)
48 - اثرات 1-25 دی هیدروکسی کوله کلسیفرول و عصاره الکلی ریشه گیاه دارویی بوزیدان بر معدنی شدن و استحکام استخوان جوجه های گوشتی (چکیده)
49 - تاثیر سه دمای مختلف اکستروژن دانه سویای پرچرب بر مقدار انرژی قابل متابولیسم ظاهری قابلیت هضم مواد مغذی و عملکرد تولید جوجه های گوشتی (چکیده)
50 - Effect of Antibiotic Alternatives on Ileal Microflora and Intestinal Histomorphology of Broiler Chickens Fed Wheat Based Diet (چکیده)
51 - تأثیر استروئید آنابولیک استانوزول همراه با هشت هفته تمرین مقاومتی بر تغییرات ساختاری بافت کبد در موش صحرایی نر (چکیده)
52 - The effects of dietary 1, 25-dihydroxycholecalciferol and hydroalcoholic extract ofWithania somniferaroot on bone mineralisation, strength and histological characteristics in broiler chickens (چکیده)
53 - مطالعه بافت شناسی و هیستوشیمی پیش معده و سنگدان در گنجشک خانگی(Passer domesticus) (چکیده)
54 - Effect of Thymol + Carvacrol by Next Enhance 150® on Intestinal Development of Broiler Chickens Fed CMC Containing Diet (چکیده)
55 - An ultrastructural investigation of the blood neutrophils in camel (Camelus dromedarius (چکیده)
56 - Effects of chicory root powder on growth performance and histomorphometry of jejunum in broiler chicks (چکیده)
57 - Nutritional value of wet extruded full-fat soybeanand its effects on broiler chicken performance (چکیده)
58 - اثر ضداکسیدان های آلی و منبع چربی بر سیستم ایمنی و ریخت شناسی روده جوجه‌های گوشتی تحت تنش گرمایی (چکیده)
59 - تعیین اثرات تفاله گوجه فرنگی و منابع روغن گیاهی و حیوانی بر غلظت لیپیدهای خون، فعالیت آنزیمی، و سیستم ضداکسیدانی جوجه‌های گوشتی تحت تنش گرمایی (چکیده)
60 - تاثیر سن بر توان تمایز به غضروف سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق شده از مغز استخوان اسب (چکیده)
61 - بررسی قابلیت تمایز سلول های بنیادی استحصال شده از بافت چربی اسب تحت تاثیر فاکتورهای رشد TGF-β3 و BMP-6 در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
62 - Hypolipidemic and antioxidative effects of Curcumin on blood parameters, humoral immunity, and jejunum histology in Hy-line hens (چکیده)
63 - Growth performance and gut health parameters of finishing broilers supplemented with plant extracts and exposed to daily increased temperature (چکیده)
64 - Effect of autologous keratinocyte cell spray with and without chitosan on 3rd degree burn healing in rat (چکیده)
65 - تأثیر رژیم غذایی پودر زردچوبه در کاهش تنش اکسیداتیو ناشی از تنش حرارتی درمدل جوجه (چکیده)
66 - اثر سطوح تریتیکاله و مکمل آنزیمی در جیره آغازین بر عملکرد، مورفولوژی دستگاه گوارش و متابولیت های خونی جوجه های گوشتی (چکیده)
67 - مطالعه میکروسکپ نوری و الکترونی هسته و سیتوپلاسم نوتروفیل های شتر (چکیده)
68 - بررسی Gross anatomyو پرتونگاری کشتBone Matrix Gelatinدر شکستگی های استخوان درشت نی خرگوش (چکیده)
69 - Morphological and histochemical investigation oh the camel (Camelous dromedarius) abomasal mucous membrane by light and scaning electron microscopy(SEM) (چکیده)
70 - ارزیابی بافت شناسی استفاده از ژلاتین ماتریکس استخوان در ترمیم نقص استخوان درشت نی در خرگوش (چکیده)
71 - HIstological study of the stomach(Proventriculus and gizzard) of the passer domesticus (چکیده)
72 - مطالعه موفومتری غدد لنفاوی پیش کتفی، پیش رانی و پس زانوئی در شتر یک کوهانه (Camelus dromedarius) (چکیده)
73 - Comparative study of anatomy and histology on the ovary and oviduct in camel(Camelus dromedarius) (چکیده)
74 - The effect of threonineon mucin2 gene expression,intestinal histology and performance of broiler chicken (چکیده)
75 - The effect of desiccated ox bile supplementation on performance, fat digestibility, gut morphology and blood chemistry of broiler chickens fed tallow diets (چکیده)
76 - Effect of extruded full fat soybean (EFFSB ) on small intestine morphology of broiler chickens (چکیده)
77 - The comparative morphology of Marshallagia marshalli and ostertagia occidentalis(Nematoda,Strongylida,Trichostrongylidea) by scnning electron microscopy (چکیده)
78 - The effect of vitamin A on mucin2 gene expression, histological and performance of broiler chicken (چکیده)
79 - مطالعه مقایسه ای ریخت شناسی مارشالاژیا مارشالی و اوسترتاژیا اکسیدنتالیس با استفاده از میکروسکوپ الکترونی رویشی (چکیده)
80 - The Effect of Triticale and Enzyme in Finisher Diet on Performance, Gut Morphology and Blood Chemistry of Broiler Chickens (چکیده)
81 - Histological and histochemical study on the alimentary canal in Walking catfish (Claris batrachus) and Piranha (Serrasalmus nattereri) (چکیده)
82 - Gross and histological study on the uterus of camels (Camelud dromedarius (چکیده)
83 - مطالعه آناتومی اعصاب شبکه بازویی در خرگوش (چکیده)
84 - The Effect of Threonine Levels on Performance of Broiler Chickens (چکیده)
85 - Distribution of External Taste Buds in Walking Catfish (Clarias batrachus) and Piranha(Serrasalmus nattereri) (چکیده)
86 - مطالعه مقایسه ای خصوصیات بافتی و هیستوشیمیایی مری در جوجه شتر مرغ (چکیده)
87 - مطالعه آناتومی غدد لنفاوی خارج لاشه ای در شتر یک کوهانه (چکیده)
88 - کالبد شناسی سم و انگشتان در شتر یک کوهانه (چکیده)
89 - مطالعه بافت شناسی لایه مخاطی شیردان در شتر با استفاده از میکروسکوپ نوری و الکترونیSEM (چکیده)
90 - Histologicall study of lung paranchyma of the one- humped camel(Camelous dromedarius (چکیده)
91 - Transmission electron microscpic study of the alveolar septum in adult camel (چکیده)
92 - Resistance of camel to infectious diseases and innate immunity: vital role of blood neutrophils (چکیده)
93 - مطالعه آناتومی و بافت شناسی رحم در شتر یک کوهانه (چکیده)
94 - مطالعه مقایسه ای ساختار بافتی و هیستوشیمی مری در چوچه شتر مرغ (چکیده)
95 - Magnetic resonance imaging of the normal bovine digit (چکیده)
96 - Normal Cross – Sectional Anatomy of the Bovine Digit: Comparison of Computed (چکیده)
97 - Light and Electron Microscopic Studies of the Trachea in the One‐Humped Camel (Camelus dromedarius) (چکیده)
98 - Arthroscopic Findings Following Experimental Cranial Cruciate Ligament Desmotomy in Dog (چکیده)
99 - مطالعه اثر پروتئین Bax بر لیزوزومهای کبدی و نقش آن در مرگ برنامه‌ریزی شده سلول با استفاده از میکروسک (چکیده)
100 - مطالعه آزمایشگاهی کشت سلولهای استئوبلاست بر روی فلز تیتانیوم و مشاهده روند ایجاد رشته‌های کلاژن بااس (چکیده)
101 - مطالعه تاثير كارگذاري BMG در عضلات اسكلتي خرگوش (چکیده)
102 - بافت شناسي مقايسه اي پوست ماهيان در گونه اي كپور قزل آلا- ماهيان خاوياري (ازون برون و قره برون) و كو (چکیده)
103 - study of comparative anatomy and histology of testis. epididymis and differences incamel (dromedary) (چکیده)