بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: سیدحسین سیدی


موارد یافت شده: 84

1 - خوانشی هگلی از تنِ پسین عایشه در شعر عبدالوهاب بیاتی (چکیده)
2 - Modern Journal of Language Teaching Methods (MJLTM) ISSN: 2251-6204 (چکیده)
3 - بررسی تطبیقی مؤلّفه های معنایی «سرزمین مادری» در شعر صلاح عبدالصّبور، عبدالوهّاب البیاتی و نیما یوشیج (چکیده)
4 - معانی نمادین پرنده و گنجشک در نمایشنامه «گنجشک گوژپشت» محمد ماغوط (چکیده)
5 - الموسیقى الداخلیة ودلالاتها فی تشبیهات خطب نهج البلاغة (چکیده)
6 - نشانه شناسی در شعر فلسطین با تکیه بر نظریه پیرس (چکیده)
7 - بررسی مفهوم غلوّ و غالی گری در نظریات ولایی حافظ رجب برسی (چکیده)
8 - زیبایی شناسی تناسب معنایی در سوره آل عمران (چکیده)
9 - بررسی معناشناختی «جعل امامت» (با تکیه بر اصل اصالت تعبیرهای قرآنی) (چکیده)
10 - خوانش تطبیقی مفهوم مدرنیسم ادونیس و یوسف الخال با رویکرد به مکتب ادبیات تطبیقی آمریکایی (چکیده)
11 - واکاوی زیبایی‌شناسی و معناشناسی سبک تکرار در اشعار نازک الملائکه ونیمایوشیج(مطالعه موردی چند قصیده) (چکیده)
12 - بررسی مفهوم سیاسی و اسطوره ای زمین در شعر فدوی طوقان (چکیده)
13 - بررسی ساختار وجهی خطبه جهاد نهج البلاغه براساس فرانقش بینافردی نظریه نقش گرا (چکیده)
14 - نگاهی تازه به «تضمین» و تطوّر تاریخی آن در آثار بلاغی عربی و فارسی (چکیده)
15 - ردپای عشق در اشعار عبدالوهاب البیاتی و صلاح عبدالصبور (چکیده)
16 - واکاوی مفهوم مدرنیسم در اندیشه احمد عبدالمعطی حجازی (چکیده)
17 - سبک شناسی آوایی دعای عرفه (چکیده)
18 - مفهوم شناسی حزن در ادبیات پایداری در آیینه ی اشعار نصرالله مردانی و احمد مطر (چکیده)
19 - روایات نجیب محفوظ فی ضوء النقد الاجتماعی مع عنایه خاصه بروایه اولاد حارتنا (چکیده)
20 - اللون و معانیه الرمزیة فی آثار محمد الماغوط (چکیده)
21 - بررسی انتقادی مسئله انحطاط ادبی در دوره صفویه و عثمانی (چکیده)
22 - بررسی زبانشناختی سوره نصر بر اساس نظریه نقش گرای نظام مند هلیدی (چکیده)
23 - چیستی زبان قرآن (چکیده)
24 - commitment image in george shakur epic (چکیده)
25 - بررسی قانون زیف در سوره های احزاب و غافر قرآن (چکیده)
26 - تحلیل زیبایی شناختی تصویرهای هنری و موسیقایی صحیفه سجادیه (چکیده)
27 - الربِّ فی القرآن دراسة دلالیة (چکیده)
28 - تحلیل معناشناختی توصیفی واژه‌ی بِرّ در قرآن (چکیده)
29 - معنا شناسی ایثار در قرآن کریم (چکیده)
30 - بلاغت حذف در قران (چکیده)
31 - التحلیل الموسیقی لایات القران (چکیده)
32 - نقد منابع نحو عربی (چکیده)
33 - نسبت شرعتی ومعلمی (چکیده)
34 - اموزش زبان از دیدگاه زبان شناسی ومعناشناسی (چکیده)
35 - نقد روش شناختی نحو عربی (چکیده)
36 - THE QURAN IMPACT ON THE CONTEMPORARY POETRY OF IRAN (CASE STUDY:TAHEREH (چکیده)
37 - منهجیة النقد الأدبی عند الإمام علی بن أبی طالب (چکیده)
38 - سبع هشتم، حقیقتی اسرارآمیز تا تعبیری طنزآمیز (چکیده)
39 - اساس و مبانی تصویر هنری در قرآن (چکیده)
40 - درآمدی بر زیبایی شناسی تکرار حروف در نظماهنگ درونی آیات قرآن (چکیده)
41 - تحلیل گفتمان آیات مربوط به قیامت در دو جزء قرآن (چکیده)
42 - تحلیل رابطه باهم آیی واژگان در قرآن کریم(مطالعه موردی سوره بقره) (چکیده)
43 - تحلیل معناشناختی برخی از واژگان قرآن در فرآیند ترجمه (مطالعه موردی واژه‌های: نِحلة، اُهْجُرُوهُنَّ، ضَلال، صِبغَة، و مَشِید) (چکیده)
44 - دراسه الموسیقی الداخلیه فی الصحیفه السجادیه (چکیده)
45 - سبک شناسی خطاب های خداوند به پیامبر اکرم (ص) (چکیده)
46 - تحلیل زیبایی شناختی تصویرهای هنری در قرآن(مطالعه موردی سوره فصلت) (چکیده)
47 - لفظ و معنای قرآن در نهج البلاغه (چکیده)
48 - واژه به مثابه ابزار تحلیل گفتمان قرآن (چکیده)
49 - The Study of Onomatopoeia in the Muslims’ Holy Write: Qur’an (چکیده)
50 - A research on “rhythm & music” in the Qur’an (چکیده)
51 - جلوه های پایداری در سروده های فدوی طوقان (چکیده)
52 - درآمدی توصیفی-تحلیلی برچیستی و ماهیت ادبیات تطبیقی (چکیده)
53 - بررسی تطبیقی اعترافات روسو، غزالی و آگوستین (چکیده)
54 - رمانتیسم در آثار جبران خلیل جیران و سهراب سپهری (چکیده)
55 - تحلیل انتقادی تاریخ ادبیات نگاری (چکیده)
56 - بررسی تطبیقی مفهوم مرگ در اندیشه ابوالعلاء (چکیده)
57 - تجلی عاشورا و انقلاب حسینی در شعر شیعه (چکیده)
58 - الرممنتقیه فی اثار جبران وسبهری (چکیده)
59 - مؤلفه های تصویر هنری در قرآن (چکیده)
60 - تجلی عاشورا و انقلاب حسینی در شعر شیعه (چکیده)
61 - زبان قرآن (چکیده)
62 - بررسی گویش عربی جنوب خراسان (چکیده)
63 - مؤلفه های سلوک و عرفان در مکتب امامت (چکیده)
64 - نمادگرایی درشعر ادونیس (چکیده)
65 - معنا شناسی در زمانی (چکیده)
66 - نقد مبانی فصاحت (چکیده)
67 - الضوء و النور فی المعارف الدینیه (چکیده)
68 - از مسیح تا یسوع (بررسی و مقایسه آخرین وسوسه مسیح و یسوع ابن الانسان) (چکیده)
69 - تحليل موسيقايي آيات قرآن (چکیده)
70 - شابی و رمانتیسم (چکیده)
71 - نقدی بر تقسیم کلمه در زبان عربی (چکیده)
72 - مولوی و قرآن (تفسیر یا تأویل) (چکیده)
73 - شعر و قرآن کریم (چکیده)
74 - نگاهي به انواع جمله در زبان عربي (چکیده)
75 - نگاهي تازه به واژگان اضداد در زبان عربي (چکیده)
76 - نمادپردازي در شعر صلاح عبدالصبور (1931-1981م) (چکیده)
77 - نگاهي به سنت فرهنگ نويسي در زبان عربي (چکیده)
78 - نگاه قرآن به شعر (چکیده)
79 - توصيف و تجويز در نحو عربي (چکیده)
80 - ابعاد گفتمان مولا علي (ع)) در نهج البلاغه (چکیده)
81 - نقش بافت در فهم واژگاني قراني (چکیده)
82 - فراهنجاري در قران (چکیده)
83 - شيخ نجم الدين كبري (شيخ ولي تراش) (چکیده)
84 - زبان قران، الگويي از زبان دين (چکیده)