بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Morteza Razmara


موارد یافت شده: 76

1 - The feasibility of automated gemstones identification using optical properties and Artificial Intelligence (AI) (چکیده)
2 - امکان سنجی شناسایی اتوماتیک (خودکار) گوهرسنگ ها با استفاده از خواص اپتیکی گوهرسنگ ها و هوش مصنوعی (AI) (چکیده)
3 - کانی های صنعتی و روش های اکتشاف آنها (چکیده)
4 - معرفی فلوریت های رنگین معدن کوه سفید سرخس به عنوان گوهر سنگ صنعتی (چکیده)
5 - Gem Andradite Garnet Deposits (Demantoid Variety) of Kerman: Geology, Mineralogy (چکیده)
6 - روش نوین ارتقاء کیفیت فیروزه نیشابور با کمک متدهای کریستالوشیمی و نانویی (چکیده)
7 - تفکیک انواع فیروزه نیشابور بر اساس رنگ و بررسی تغییر روند عناصر به روش ICP-MS (چکیده)
8 - مطالعه پتروگرافی، کانی زایی و دگرسانی در سنگ میزبان فیروزه، معدن فیروزه نیشابور، شمال شرق ایران (چکیده)
9 - بررسی آلودگی جیوه در آب های سطحی محدوده معدن طلای زرشوران- تکاب (چکیده)
10 - ارزیابی آلودگی فلز سنگین جیوه در رسوبات معدن طلای زرشوران-تکاب (چکیده)
11 - تأثیر قلیایی¬بودن بالای گل قرمز حاصل از فرآوری بوکسیت بر محیط زیست (چکیده)
12 - امکان سنجی استحصال تیتانیوم از گل قرمز جاجرم با روش اسیدشویی و جدایش ثقلی (چکیده)
13 - آنالیز مدال سنگ به روش نقطه شماری بر روی تصاویر روبشی مقاطع نازک (چکیده)
14 - ارزیابی ظرفیت جذب مونتموریلونیت پیلارد شده با Al-Fe جهت حذف آفلاتوکسین B1 (AFB1) (چکیده)
15 - افزایش میزان جذب رس ها توسط فرآیند پیلارینگ (چکیده)
16 - Petrogenesis and Metallogenesis of Malek Siah Kuh Adakite-Like Rocks and Associated Hydrothermal Mineralization (Sistan Area, Iran) (چکیده)
17 - بررسی اثرات زیست محیطی حفاری در چاه شماره 60 میدان نفتی کوپال بر منابع آب و خاک منطقه (چکیده)
18 - Automatic mineral identification using color tracking (چکیده)
19 - Mineralogical and chemical mass changes in granitoids, monzonite and dioritic rocks from the Pasa Kuh ore deposit (چکیده)
20 - تأثیر قلیاییت گل قرمز حاصل از فرآوری بوکسیت جاجرم بر محیط زیست (چکیده)
21 - شناسایی ظرفیت جذب رس های ستونی آلومینیوم- آهن دار (Al-Fe Pillared clay) در حذف آفلاتوکسین (چکیده)
22 - حذف آرسنیک از محلولهای آبی با بهره گیری از نانوذرات کانی گوتیت (چکیده)
23 - ارزیابی آلایندگی جیوه (Hg)، ارسنیک (As) وکادمیوم (Cd) در رسوبات حوضه آبریز سفیدرود (چکیده)
24 - بررسی آلایندگی جیوه و فرایندهای کنترل کننده تحرک و جابجایی آن در حوضه سفیدرود (چکیده)
25 - بررسی عوامل مؤثر بر توزیع و تحرک جیوه در منابع آبی و رسوبات رودخانه سفیدرود (چکیده)
26 - آنالیز مقطع نازک سنگ و کاربرد آن در مهندسی سنگ (مطالعه موردی: گرانیتوئید کوهسنگی مشهد) (چکیده)
27 - آنالیز مدال سنگ به روش نقطه شماری بر روی تصاویر روبشی مقاطع نازک (چکیده)
28 - Assessment of aflatoxin B1 adsorption efficacy of natural and processed bentonites: In vitro and in vivo assays (چکیده)
29 - برآورد آنالیز شیمیایی وطبقه بندی توده گرانیتوئیدی کوهسنگی مشهد بر اساس آنالیز مدال (چکیده)
30 - برآورد خصوصیات مکانیکی گرانیتوئید کوهسنگی مشهد بر مبنای محاسبه ضریب بافت (چکیده)
31 - بررسی آلایندگی جیوه و فرایندهای کنترل کننده تحرک و جابجایی آن در حوضه سفیدرود (چکیده)
32 - بررسی آلودگی آرسنیک و جیوه و نقش فعالیت‌های کشاورزی بر غلظت¬های آنها در حوضه سفیدرود (چکیده)
33 - بررسی پتانسیل مشارکت لیتولوژی حوضه آبریز سد منجیل و عناصر ژئوژنیک بر کیفیت آب رودخانه سفیدرود (استان گیلان) (چکیده)
34 - فرآیندهای لیتولوژیکی و هیدروژئوشیمیایی کنترل کننده منشاء و انتقال ارسنیک به رودخانه سفید رود استان گیلان (چکیده)
35 - بررسی میزان پراکندگی و نقش متغیرهای ژئوشیمیایی در انحلال و تحرک آرسنیک در منابع آب دشت سفیدرود (چکیده)
36 - مطالعه و بررسی ترکیب شیمیایی، کانی شناختی، ریخت شناختی و تعیین غلظت آئروسل های پخشیده در تونل های حفاری معدن زیرزمینی اورانیم ساغند (چکیده)
37 - Hydrogeochemical investigations and groundwater quality assessment of Torbat-Zaveh plain, Khorasan Razavi, Iran (چکیده)
38 - Automated mineral identification algorithm using optical properties of crystals (چکیده)
39 - بررسی پتانسیل مشارکت لیتولوژی حوضه آبریز سد منجیل و عناصر ژئوژنیک بر کیفیت آب رودخانه سفیدرود (استان گیلان) (چکیده)
40 - فرآیندهای لیتولوژیکی و هیدروژئوشیمیایی کنترل کننده منشاء و انتقال ارسنیک به رودخانه سفید رود استان گیلان (چکیده)
41 - حذف کادمیم از محلول های آبی با استفاده از رس پیلارد (PILC) سنتز شده توسط گل قرمز تعدیل شده (MRM) و بنتونیت سدیم دار (چکیده)
42 - حذف ارسنات از محلول های آبی با استفاده از کمپلکس گل قرمز تعدیل شده و رس پیلارد شده (چکیده)
43 - Hydrological and geochemical processes controlling the origin and transport of Arsenic in the Pangi area (NW Torbat Hydarieh, Iran) (چکیده)
44 - Evaluation of the heavy metal contaminations in water resources in ophiolitic complex of Pangi area-Kadkan, NW Torbat Hydarieh, Iran) (چکیده)
45 - Hydrogeochemical factors governing the origin and transport of Cr from ophiolitic complex to water resources in the Pangi area (Kadkan, NW Torbat Hydarieh, Iran) (چکیده)
46 - امکان سنجی حذف آفلاتوکسین(Aflatoxin) توسط رسهای تعدیل شده (چکیده)
47 - بررسی شاخص های آلودگی منابع آب، در منطقه افیولیتی کته تلخ ( شمال غرب تربت حیدریه، خراسان رضوی) (چکیده)
48 - فرآیند های هیدرولوژیکی و ژئوشیمیایی سنگ منشأ کنترل کننده ارسنیک در منطقه کته تلخ (حوضه رود شور) (چکیده)
49 - بررسی هیدروژئوشیمی و پتانسیل آلایندگی کروم (Cr) در منابع آب منطقه افیولیتی کته تلخ (شمال غرب تربت حیدریه، خراسان رضوی) (چکیده)
50 - تاثیرات زیست محیطی کروم (Cr) موجود در افیولیت ها و معادن کرومیتی گرماب – آبدارو (شمال شرق تربت حیدریه) بر منابع آب و خاک منطقه (چکیده)
51 - تاثیرات هیدرو ژئو شیمیایی منطقه افیولیتی شمال شرق تربت حیدریه بر کیفیت آب های زیرزمینی منطقه گرماب-آبدارو (چکیده)
52 - بررسی ویژگی های ژئوشیمیایی،پترولوژیکی وجایگاه تکتونیکی مجموعه ولکانیکی شمال شرق بیرجند (چکیده)
53 - مطالعات ژئوشیمیایی و پتروژنز سنگهای مافیک و حدواسط افیولیت ملانژهای منطقه سورند (جنوب شرق قائن، خراسان جنوبی) (چکیده)
54 - مطالعات ژئوشیمیایی و پتروژنز کوارتزدیوریت و گرانودیوریت های منطقه معین آباد (جنوب شرق قاین) (چکیده)
55 - Adsorption mechanisms of cadmium onto Pillared Clays and chalcogenides (چکیده)
56 - تشخیص تاثیرات زیست محیطی آلایندگی ریزگردهای حاوی اورانیوم معدن ساغند به کمک مطالعات الکترون میکروسکوپی (SEM) (چکیده)
57 - مطالعات لیتوژئوشیمیایی جهت دستیابی به آنومالی مس و طلادرمحدوده برناباد بردسکن، استان خراسان رضوی (چکیده)
58 - بررسی کانه زایی مس و آلتراسیون های موجود در محدوده برناباد بردسکن، استان خراسان رضوی (چکیده)
59 - بررسی کریستالوشیمی کانی تیتانومگنتیت کانسار پلاسری نوع VTM در منطقه عطائیه کاشمر (چکیده)
60 - استفاده از روشهای نانوکانی شناسی (nanomineralogy) در مطالعات چگونگی جذب آرسنیک توسط رسهای پیلارد و اکسیدها-هیدروکسیدهای آهن (چکیده)
61 - مکانیسم چگونگی جذب کادمیوم در رسهای پیلارد و چالکوژنیدها (chalcogenides) (چکیده)
62 - ژئوشیمی و خاستگاه تکتونوماگمایی توده های نفوذی در محدوده برناباد بردسکن، استان خراسان رضوی (چکیده)
63 - The Geochemical, Mineralogical and Characterization of Mineralization Zones In Quartz Diorite, Quartz Monzodiorite and Granite associations (Suite) of Tarik Dareh (Torbat-E Jam) area By Multispectral Data (R s) and artificial Ne ural Networks (ann) Methods (چکیده)
64 - Synthesis, characterization, stability and structure of solid solutions between α-miargyrite(AgSbS2) – smithite (AgAsS2) and β- miargyrite - smithite (چکیده)
65 - Characterization of temperature-induced phase transitions in AgSbS2 phases by HTXRD, DSC, EXAFS and TEM (چکیده)
66 - Petrology, geochemistry and Ti-Fe – vanadium oxide mineralization in the NW of Rivash area (چکیده)
67 - Petrology and geochemistry of nickeliferous peridotites in the charbast area (NW of Fariman (چکیده)
68 - پتروژنز و ژئوشیمی گرانیتوئید منطقه تاریک دره تربت جام و کانه سازی طلای مرتبط با آن (چکیده)
69 - بررسی های پتروژنتیک و ژئوشیمیایی کانسار تیتانومگنتیت پلاسری شمال غرب ریوش (چکیده)
70 - کانی شناسی، برهمکنش پترولوژیک، ژئوشیمی و نقش بافرهای FMQ (فایالیت-مکنتیت-کوارتز)و HM(هماتیت- مگنتیت) در کانی سازی سنگهای پلوتنیک و ولکانیک منطقه آق قلعه و خرق، جنوب غرب قوچان (چکیده)
71 - Bi-sulfosalt mineral series and their paragenetic associations in specularite-rich Cu-Ag-Au deposit (چکیده)
72 - كاربردهاي SRSزمين شناسي سينكروترون (چکیده)
73 - معرفي فاز جديد گاماميار ژيرايت در سولفيدهاي نقره (چکیده)
74 - مطالعه ساختار بلورين تعدادي از سولفوسالت هاي نقره و محلول هاي جامد بين انها با استفاده از xanes - ex (چکیده)
75 - مطالعه فازهاي تحولي (phase transitions) و محدوده پايداري در كانيهاي داراي ساختمان گالن با استفاده از (چکیده)
76 - معرفي فاز دياگرام جديد در سولفوسالتهاي نقره با استفاده از مطالعات اسپكتروسكوپي‌ (xas) و ميكروسكوپ ال (چکیده)