بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: حسین اکبری


موارد یافت شده: 51

1 - تحلیل فازی تنوعات تجربی توسعه اقتصادی بر اساس جایگاه نخبگان استان‌ها در ساختار سیاسی معاصر ایران (چکیده)
2 - اثربخشی توحید درمانی بر بهبود کنش‌های اجرایی و کاهش پرخاشگری زندانیان مبتلا به اختلال شخصیت (چکیده)
3 - تحلیل فازی بسترهای اجتماعی توسعه اقتصادی در بخش کشاورزی ایران (چکیده)
4 - Conditions of experienced stigma in people living with HIV in Iran: a qualitative comparative analysis (چکیده)
5 - Towards a new methodological approach to social historiography of translation (چکیده)
6 - داده‌های مفقوده و روش‌های مواجهه با آن در مطالعات افکارسنجی پانل (چکیده)
7 - میزان شیوع و الگوهای خشونت علیه کودکان و تعیین کننده های اقتصادی- اجتماعی آن در میان خانواده‌های شهر مشهد (چکیده)
8 - نقش اختلالات شخصیت در تبیین نارسایی کنش های اجرایی مجرمان (چکیده)
9 - بررسی مکانیسمهای تأثیر ساختار نابرابر توزیع درامد بر توسعه صنعتی: یک مطالعه طولی- ملی (2014-1990) (چکیده)
10 - روسپی‌گری: تحمیل اجتماعی یا انتخاب شخصی؛ ارائه یک تحلیل کیفی (چکیده)
11 - بررسی طولی-ملی(2014-1990) نقش سرمایه اجتماعی در توسعه صنعتی (چکیده)
12 - Social determinants of the epidemic of communicable diseases in Arbaeen mass gathering with emphasis on Iranian pilgrims (چکیده)
13 - An Operational Definition of Affects in Urban Space in the Light of a Methodological Approach (چکیده)
14 - رابطۀ عملکرد نهادی و خروج نخبگان از کشورهای درحال‌توسعه و کمترتوسعه‌یافته (تحلیل نهادی تطبیقی 100 کشور مبدأ) (چکیده)
15 - جستجوی اطلاعات شغلی در یک شبکه همکاری علمی؛ یک نمونه از تحلیل پویایی های شبکه اجتماعی (چکیده)
16 - فقر شهری و توزیع آسیب‌ها و جرایم اجتماعی (چکیده)
17 - نقش فناوری های جدید در گردآوری و تحلیل داده های پزشکی (چکیده)
18 - فراتحلیل پژوهش‌های سبک زندگی با تأکید بر میزان اثرپذیری از شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان (بازه زمانی 1396 ـ 1380) (چکیده)
19 - فردگرایی در بازی‌های تلفن‌همراه؛ یک تحلیل نشانه‌شناختی (چکیده)
20 - احساس ناامنی زنان در فضاهای شهری در شهر مشهد (چکیده)
21 - مروری انتقادی بر تحقیقات جامعه‌شناسی بازار در ایران: در جستجوی حک شدگی (چکیده)
22 - رابطه مصرف رسانه‌های داخلی و خارجی با هویت ملی جوانان (چکیده)
23 - نظام ترجیحات شغلی دانشجویان (چکیده)
24 - Dynamism in patterns of social problems in Iran, 1996-2016 (چکیده)
25 - نقش قومیت در رفتار انتخاباتی اجتماعات چندقومیتی (مورد مطالعه: شهرستان بجنورد) (چکیده)
26 - شکل‌‌گیری اجتماع ملی (ملت) و دیالکتیکِ عاملیت و ساختار؛ به‌سوی یک نظریه جامعه شناختی در باب تغییرات اجتماعی کلان (چکیده)
27 - مطالعه تاریخی فرایند شکل گیری ملت در ایران با تاکید بر نقش دولت (چکیده)
28 - سنجش تساهل سیاسی و عوامل مؤثر بر آن: نمونه‌پژوهی، دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
29 - بررسی عوامل موثر بر آگاهی از حقوق اساسی؛ نمونه پژوهی، دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
30 - کاربرد مدل های شبکه محور در پژوهش های اجتماعی (چکیده)
31 - بررسی تأثیر خانواده و دوستان در خشونت دانش آموزان (چکیده)
32 - شبکه های اجتماعی و کاریابی ( مرور انتقادی نظریه های کاریابی شبکه محور) (چکیده)
33 - تحلیل جامعه شناختی پدیده خیانت زنان متاهل (چکیده)
34 - تحلیل جامعه شناختی رفتار ناهنجار ترافیکی عابرین پیاده (چکیده)
35 - عوامل اجتماعی موثر بررفتار ناهنجار ترافیکی عابرین پیاده (چکیده)
36 - آسیب‌های اجتماعی مددجویان بهزیستی شهرستان مشهد (چکیده)
37 - سنجش رابطة سرمایة اجتماعی با تساهل مذهبی (نمونه‌پژوهی: دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد) (چکیده)
38 - رسانه و مصرف‌گرایی (چکیده)
39 - The role of cooperatives and the application of the principles of cooperation in the reproduction of social capital (چکیده)
40 - تکنولوژی رسانه ای، صنعت تبلیغات و سبک زندگی مصرف گرایانه (چکیده)
41 - بررسی وضعیت و ابعاد سازندة هویت ملی (چکیده)
42 - مطالعة تطبیقی الگوهای زمانی تشکیل اجتماع ملی (ملت) و عوامل مؤثر بر آن در کشورهای در حال توسعه، مبتنی بر منطق فازی (چکیده)
43 - سنتز و بررسی ساختار نانوذرات هسته پوسته FePt/Cu2O (چکیده)
44 - بررسی گرایش به مصرف کالاهای خارجی و عوامل مؤثر بر آن با تاکید بر رسانه (چکیده)
45 - سنتز نانو ذرات FePt با استفاده از روش Seed mediated و بررسی خواص مغناطیسی آنها (چکیده)
46 - نقش زنان در توسعه پایدار محیط زیست (چکیده)
47 - فراتحلیل پژوهش‌های انجام‌شده در حوزه رضایت از سفر (چکیده)
48 - ارائه یک الگوی تعامدی در تشخیص و اولویت‌بندی ‌‌آسیب‌ها و مسائل اجتماعی ایران (چکیده)
49 - بررسی بازشوهای اطراف المان‌های مرزی در رفتار دیوارهای برشی فولادی (چکیده)
50 - تاملی جامعه‌شناختی درتشخیص و تعیین اولویت مسائل اجتماعی ایران (چکیده)
51 - بررسی ترکیب معادلات انتقال رسوب و روش های محاسبه سرعت سقوط ذرات در مدل سازی تغییر فرم بستر روخانه (چکیده)