مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. کامران شریفی , امیر مقدم جعفری , داور شاهسونی , نقد و بررسی مقاله پایش همه جانبه رخداد مرگ و میر بالای پرندگان آبزی مهاجر تالاب میانکاله در سال 1398, تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک (دامپزشکی), دوره (34), شماره (1), سال (2021-3), صفحات (2-5)
 2. محمدجواد پیروزبخت , سعید خان زادی , داور شاهسونی , حسن باغیشنی , بررسی میزان اکسیداسیون لیپیدها و ‏پروتئین‌های گوشت ماهی قزل‌آلای ‏رنگین‌کمان (‏Oncorhynchus mykiss‏) طی ‏نگهداری در دمای چهار درجه سانتی‌گر, زیست شناسی جانوری تجربی, دوره (8), شماره (4), سال (2020-6), صفحات (67-74)
 3. الهام شعبانی , امیر سالاری , داور شاهسونی , حسن باغیشنی , استفاده از جیرۀ غذایی غنی‌شده با پودر تفالۀ لیمو برای پیشگیری از اکسیداسیون لیپیدی و پروتئینی ماهی کپور طی نگهداری در یخچال, پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی, دوره (8), شماره (2), سال (2019-6), صفحات (201-212)
 4. فاطمه پورعلی , زهرا موسوی , داور شاهسونی , محمد عزیز زاده , مقایسه تجربی اثرات اسید اسکوربیک و تیامین در جلوگیری از ضایعات بافتی ناشی از سرب در برخی بافتهای ماهی کپور - Cyprinus carpio -, آسیب شناسی درمانگاهی دامپزشکی, دوره (13), شماره (1), سال (2019-5), صفحات (27-40)
 5. مهرزاد مهرابیان فرد , حسن باغیشنی , داور شاهسونی , حسنی قلی پور کنعانی , تاثیر مکمل غذایی اسپیرولینا (Spirulia Platensis) بر آسیب اکسیداتیو بافتی ماهی کپور معمولی Cyprinus carpio Linnaeus, 1785 در مواجهه با سیانید, پژوهش های ماهی شناسی کاربردی, دوره (5), شماره (3), سال (2017-12), صفحات (103-114)
 6. منصوره محبی مقدم , حسن باغیشنی , داور شاهسونی , تأثیر مکمل‌غذایی بتاکاروتن بر برخی بیومار‌‌کر‌های وضعیت‌اکسیداتیو در بافت‏های ماهی‌کپورمعمولی (Cyprinus carpio), توسعه آبزی پروری, دوره (10), شماره (4), سال (2016-12), صفحات (103-110)
 7. حمیده قدرتی آزادی , داور شاهسونی , مجید فرهودی , مطالعه هیستوپاتولوژی و بیوشیمیایی اثر موسیر(Allium hirtiofolium) و فنی توئین سدیم بر التیام ضایعه جلدی در ماهی کپور (Cyprinus carpio ), تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک (دامپزشکی), دوره (27), شماره (4), سال (2015-3), صفحات (10-17)
 8. داور شاهسونی , مهرداد مهری , اتنا جامی الاحمدی , بررسی تاثیر تیامین (Vit B1) بر برخی از آنزیم های سرم خون ماهی کپورمعمولی (Cyprinus carpio) در معرض سرب, علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران, دوره (6), شماره (2), سال (2013-10), صفحات (37-44)
 9. داور شاهسونی , مهرداد مهری , محمد مازندرانی , تعیین مقادیر مرجع برخی از الکترولیت‌های سرم خون ماهی قره برون, دامپزشکی ایران, دوره (2), شماره (2), سال (2006-12), صفحات (112-114)
 10. مرضیه کبیریان , داور شاهسونی , حمیدرضا کازرانی , تعیین میزان فعالیت برخی از آنزیم های سرم خون مولدین ماهی سفید, دامپزشکی ایران, دوره (8), شماره (3), سال (2012-10), صفحات (67-72)
 11. شهره عالیان سماک خواه , داور شاهسونی , حسن باغیشنی , بررسی تغییرات آنزیم های بافتی دراثر مسمومیت با سیانید در ماهی کپور (Cyprinus carpio), دامپزشکی ایران, دوره (8), شماره (4), سال (2013-1), صفحات (44-51)
 12. مرجان مخلوق , داور شاهسونی , حمیدرضا کازرانی , وضعیت الکترولیت ها وغیر الکترولیت های سرم خون مولدین ماهی سفید, Journal of Veterinary Research - تحقیقات دامپزشکی, دوره (67), شماره (1), سال (2012-4), صفحات (53-58)
 13. زهره ناجی , ناصر مهدوی شهری , زهراملقب به فرشته قاسم زاده , داور شاهسونی , مرتضی بهنام رسولی , تاثیر علف کش آترازین برفرآیند اوئوژنز در گورخرماهی Daniorerio, سلول و بافت (Cell and Tissue Journal), دوره (2), شماره (2), سال (2011-9), صفحات (149-157)
 14. احسان زیادلو , داور شاهسونی , حمیدرضا کازرانی , محمدرضا اصلانی , بررسی تأثیر مصرف خوراکی آلیسین (allicin) بر برخی آنزیم های سرم خون ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) در مسمومیت تجربی با سرب., Journal of Veterinary Research - تحقیقات دامپزشکی, دوره (66), شماره (4), سال (2012-1), صفحات (325-330)
 15. امجد بلوچ , داور شاهسونی , محسن ملکی , بررسی بالینی و آسیب شناسی حمام دراز مدت سولفات روی بر التیام ضایعات جلدی در ماهی کپور cyprinus carpio, Journal of Veterinary Research - تحقیقات دامپزشکی, دوره (65), شماره (1), سال (2010-5), صفحات (31-36)
 16. داور شاهسونی , احمدرضا موثقی , شیلا امیدظهیر , تاثیر حفاظتی تیامین روی ضایعات ناشی از مسمومیت تجربی با سرب در ماهی حوض, Journal of Veterinary Research - تحقیقات دامپزشکی, دوره (1), شماره (3), سال (2010-1), صفحات (237-242)
 17. داور شاهسونی , تعیین برخی فاکتورهای خونی ماهی ازون برون در سواحل جنوب شرقی دریای خزر, Archivos de zootecnia, سال (1999-9)
 18. داور شاهسونی , گزارش سپتی سمی ناشی از آئروموناس هیدروفیلا در ماهیان آکواریومی اسکار, دامپزشکی ایران, سال (1999-12)
 19. داور شاهسونی , انحراف ستون فقرات ناشی از افزایش حرارت در ماهیان اسکار, پژوهش های کاربردی زراعی, سال (2002-9)
 20. احمدرضا موثقی , داور شاهسونی , بررسی بالینی و اسیب شناسی اثرات فنی توئین سدیم در بافت های ابشش، کبد و کلیه در ماهی حوض, پژوهش های کاربردی زراعی, شماره (74), سال (2008-3)
 21. داور شاهسونی , مهرداد مهری , تقوایی مقدم , تعیین مقادیر برخی از آنزیم‌های سرم خون فیل ماهی خاویاری, Journal of Veterinary Research - تحقیقات دامپزشکی, سال (2007-12)
 22. داور شاهسونی , مهرداد مهری , محمد مازندرانی , تعیین مقادیر برخی از غیرالکترولیت‌های سرم خون ماهی خاویاری قره برون, پژوهش های کاربردی زراعی, سال (2006-9)
 23. داور شاهسونی , مهرداد مهری , بررسی تأثیر آلکیل بنزین سولفانات خطی (LABS) بر برخی از پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون‌ماهی قرمز, علمی شیلات ایران, سال (2005-6)
 24. داور شاهسونی , احمدرضا موثقی , بررسی بالینی و آسیب‌شناسی بافتی اثر فنی‌توئین سدیم در ترمیم ضایعه جلدی ماهی حوض (Carassius auratus), علمی شیلات ایران, سال (2005-3)
 25. داور شاهسونی , مهرداد مهری , بررسی تأثیر ماده شوینده آنیونی (شامپو) برپارامترهای خونی ماهی حوض (Carassius auratus), پژوهش های کاربردی زراعی, سال (2004-3)
 26. داور شاهسونی , احمدرضا موثقی , بررسی بالینی و آسیب شناسی بافت آبشش در مسمومیت تجربی با نفت سفید د رماهی حوض, پژوهش های کاربردی زراعی, سال (2004-3)
 27. داور شاهسونی , احمدرضا موثقی , بررسی بالینی آسیب آشنایی کبدی - کلیوی ناشی از ماده شوینده آنیونی, پژوهش های کاربردی زراعی, سال (2003-3)
 28. داور شاهسونی , احمدرضا موثقی , بررسی بالینی و اسیب شناسی اثرات ماده شوینده انیونی بر ابشش ماهی حوض, Journal of Veterinary Research - تحقیقات دامپزشکی, سال (2003-3)
 29. داور شاهسونی , تعیین برخی شاخص هی خونی ماهیان خاویاری انگشت قد (قره برون و ازون برون) در استان گیلان, پژوهش های کاربردی زراعی, سال (2001-3)
 30. داور شاهسونی , مهرناز راد , گزارش سندرم سوراخ در سر ماهی سورم و ماهی اسکار, Journal of Veterinary Research - تحقیقات دامپزشکی, سال (2001-3)
 31. داور شاهسونی , بررسی مقایسه ای اثرات التیامی اکسید روی و فنی توئین سدیم در ضایعه جلدی ماهی قرمز, پژوهش های کاربردی زراعی, سال (2002-3)
 32. داور شاهسونی , هیپرپلازی ویروسی بافت پوششی کپور ماهیان پرورشی, Journal of Veterinary Research - تحقیقات دامپزشکی, سال (2001-3)
 33. داور شاهسونی , احمدرضا موثقی , گزارش یک مورد ماهی میکزوما در ماهی آنجل آب شیرین, پژوهش های کاربردی زراعی, سال (2002-3)
 34. داور شاهسونی , احمدرضا موثقی , بررسی مقایسه ای هیستوپاتولوژی اثرات التیامی ویتامین A و فنی توئین سدیم در ضایعه جلدی ماهی قرمز, Journal of Veterinary Research - تحقیقات دامپزشکی, سال (2002-3)
 35. داور شاهسونی , مهرداد مهری , سلما قربانی , تعیین مقادیر طبیعی برخی از آنزیم های سرم خون ماهی قره برون (Acipenserpersicus), Journal of Veterinary Research - تحقیقات دامپزشکی, دوره (61), شماره (4), سال (2006-3), صفحات (377-380)

انگلیسی

 1. Hosein jafarzadeh , Soodeh Alidadi , Davar Shahsavani , Protective effects of pomegranate peel extract on the gill liver and kidney in experimental cadmium poisoning in common carp (Cyprinus carpio), Iranian Journal of Veterinary Science and Technology, Volume (16), No (2), Year (2024-5), Pages (35-43)
 2. ali baghalian , Davar Shahsavani , Sahar Roshanak , Soodeh Alidadi , Marina Paolucci , Hamidreza Ahmadniaye Motlagh , Effects of Dietary Supplementation of Peppermint Extract on Growth Performance, Intestinal Microbiota, Liver and Intestine Histopathology of Cyprinus carpio, Annals of Animal Science, Volume (23), No (4), Year (2023-5), Pages (1191-1199)
 3. Davar Shahsavani , Hasan Baghishani , kimiya nourian , Impact of betaine and allicin against circulating oxidative and biochemical alterations induced by cadmium intoxication in common carp, Aquaculture Research, Volume (53), No (10), Year (2022-7), Pages (3637-3646)
 4. Davar Shahsavani , Hasan Baghishani , ُSara Safaeian Laein , Influence of dietary basil (Ocimum basilicum) supplementation on growth performance, oxidative status biomarkers, and plasma biochemistry in common carp, Comparative Clinical Pathology, Volume (30), No (6), Year (2021-12), Pages (973-980)
 5. Omid Safari , Mehrdad Sarkheil , Davar Shahsavani , Marina Paolucci , Effects of Single or Combined Administration of Dietary Synbiotic and Sodium Propionate on Humoral Immunity and Oxidative Defense, Digestive Enzymes and Growth Performances of African Cichlid (Labidochromis lividus) Challenged with Aeromonas hydrophila, Fishes, Volume (6), No (6), Year (2021-11), Pages (63-78)
 6. Hojat Arabi , Hosna Gholipour Kanani , Davar Shahsavani , Mohammad Harsij1 , Improving effect of Spirulina platensis on hematological parameters in Cyprinus carpio exposed to sublethal doses of cyanide, Comparative Clinical Pathology, Volume (25), No (2), Year (2016-3), Pages (335-342)
 7. ُSara Safaeian Laein , Amir Salari , Davar Shahsavani , Hasan Baghishani , Evaluation of Antibacterial and Antioxidant Activities of Essential Oil of Lime Citrus aurantifolia) Pomace Powder, Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering, Volume (40), No (3), Year (2021-6), Pages (832-840)
 8. kimiya nourian , Hasan Baghishani , Davar Shahsavani , The Effect of Vitamin C on Lead-induced Plasma BiochemicalAlterations in Fish, Cyprinus carpio, Iranian Journal of Toxicology, Volume (13), No (2), Year (2019-6), Pages (25-29)
 9. Morteza Mirshahpanah , Amir Salari , Davar Shahsavani , Hasan Baghishani , محسن نعمتی , Effect of Pediococcus acidilactici on intestinal microbiota and oxidative parameters of blood and muscle in common carp (Cyprinus carpio), Journal of Nutrition, Fasting and Health, Volume (7), No (1), Year (2019-3), Pages (37-43)
 10. ُSara Safaeian Laein , Amir Salari , Davar Shahsavani , Hasan Baghishani , Effect of lemon (Citrus lemon) pumace powder supplementation on growth performance, lipid peroxidation and protein oxidation biomarkers in some tissues of common carp (Cyprinus carpio), Iranian Journal of Veterinary Science and Technology, Volume (10), No (2), Year (2019-3), Pages (55-63)
 11. amin rashid nezhad , Davar Shahsavani , Hasan Baghishani , Investigation of the Protective Effect of β-carotene in the Prevention of Lipid and Protein Oxidation in Carp Meat during Different Storage Times, Journal of Aquatic Food Product Technology, Volume (27), No (8), Year (2018-8), Pages (870-875)
 12. seyedeh zahra mehdipour , محمد شکر زاده , Saeid Khanzadi , Davar Shahsavani , Effects of cooking methods on the concentrations of Lead, Chromium and Cadmium in Whitefish (Rutilus frissi kutum) from the Caspian Sea, Iran, Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering, Volume (37), No (1), Year (2018-2), Pages (141-147)
 13. Hamideh Ghodrati Azadi , Davar Shahsavani , Hasan Baghishani , Effects of dietary vitamin C supplementation on some oxidative status biomarkers in erythrocytes of common carp ( Cyprinus carpio ), International Journal of Aquatic Biology, Volume (5), No (5), Year (2017-12), Pages (342-347)
 14. Davar Shahsavani , Hasan Baghishani , kimiya nourian , Effect of thiamine and vitamin C on tissue lead accumulation following experimental lead-poisoning in Cyprinus carpio, Iranian Journal of Veterinary Science and Technology, Volume (9), No (1), Year (2017-8), Pages (39-44)
 15. reza ghanei motlagh , Hasan Baghishani , Davar Shahsavani , Hamideh Ghodrati Azadi , Effect of dietary supplementation of garlic and vitamin E on lipid and protein oxidation in common carp meat during different storage times, Iranian Journal of Veterinary Science and Technology, Volume (8), No (2), Year (2017-6), Pages (40-47)
 16. zohreh saadatfar , sherma tavighi , Davar Shahsavani , Study on the renal development (morphological and stereological) in H. huso (Beluga sturgeon) larvae, Comparative Clinical Pathology, Volume (26), No (3), Year (2017-2), Pages (673-678)
 17. hosna gholipour kanani , hojat arabi , Davar Shahsavani , mohammad harsij , effect of spirulina platensis on blood parameters and growth of cyprinus carpio exposed to sub - lethal cyanid, Online Journal of Veterinary Research, Volume (19), No (2), Year (2015-2), Pages (80-89)
 18. maryam asadian , Davar Shahsavani , Hamid Reza Kazerani , Growth promoting effects of a multi-strain probiotic on common carp (Cyprinus carpio) fingerlings, Iranian Journal of Veterinary Science and Technology, Volume (7), No (2), Year (2016-7), Pages (63-74)
 19. seyyed sina mir mazlomi , Davar Shahsavani , Hasan Baghishani , Studies on the protective effects of ascorbic acid and thiamine on lead-induced lipid and protein oxidation as well as enzymatic alterations in some tissues of Cyprinus carpio, Comparative Clinical Pathology, Volume (24), No (5), Year (2015-9), Pages (1231-1236)
 20. mehrzad mehrabian fard , Davar Shahsavani , Hasan Baghishani , Hosna Gholipour Kanani , Effects of Spirulina on tissue enzymes in carp (Cyprinus carpio) exposed to sublethal cyanide, Online Journal of Veterinary Research, Volume (19), No (2), Year (2015-2), Pages (108-115)
 21. Omid Safari , Davar Shahsavani , Marina Paolucci , Masomeh Mehraban Sang Atash , Single or combined effects of fructo- and mannan oligosaccharide supplements on the growth performance, nutrient digestibility, immune responses and stress resistance of juvenile narrow clawed crayfish, Astacus leptodactylus leptodactylus Eschscholtz, 1823, Aquaculture, Volume (432), No (1), Year (2014-8), Pages (192-203)
 22. Omid Safari , Davar Shahsavani , Marina Paolucci , Masomeh Mehraban Sang Atash , The effects of dietary nucleotide content on the growth performance, digestibility and immune responses of juvenile narrow clawed crayfish,Astacus leptodactylus leptodactylusEschscholtz, 1823, Aquaculture Research, Volume (46), No (11), Year (2015-10), Pages (2685-2697)
 23. Hamideh Ghodrati Azadi , Hasan Baghishani , Davar Shahsavani , Effects of dietary melatonin supplementation on some blood oxidative status biomarkers and biochemical parameters in common carp (Cyprinus carpio), Iranian Journal of Veterinary Science and Technology, Volume (5), No (1), Year (2014-11), Pages (9-18)
 24. Omid Safari , Davar Shahsavani , Marina Paolucci , Masomeh Mehraban Sang Atash , Screening of selected feedstuffs by sub-adult narrow clawed crayfish, Astacus leptodactylus leptodactylus Eschscholtz, 1823, Aquaculture, Volume (420-421), No (1), Year (2014-1), Pages (211-218)
 25. , Davar Shahsavani , Hasan Baghishani , Biochemical Alterations Induced by Sublethal Cyanide Exposure in Common Carp (Cyprinus carpio), Journal of Biological and Environmental Sciences, Volume (7), No (20), Year (2013-8), Pages (65-69)
 26. Hasan Baghishani , Davar Shahsavani , Effects of lead acetate exposure on metabolic enzyme activities in selected tissues of common carp (Cyprinus carpio), Comparative Clinical Pathology, Volume (22), No (5), Year (2013-9), Pages (903-907)
 27. nadia naeiji , Davar Shahsavani , Hasan Baghishani , Effect of dietary garlic supplementation on lipid peroxidation and protein oxidation biomarkers of tissues as well as some serum biochemical parameters in common carp Cyprinus carpio, Fisheries Science, Volume (79), No (4), Year (2013-7), Pages (699-705)
 28. Hosna GholipourKanani , Davar Shahsavani , Hasan Baghishani , Effect of exposure to sublethal levels of potassium cyanide on serum and tissue enzymes in roach fish (Rutilus rutilus), Online Journal of Veterinary Research, Volume (17), No (5), Year (2013-6), Pages (245-255)
 29. nadia naeiji , Hasan Baghishani , Davar Shahsavani , effect of vitamine E on tissue lipid peroxidetion, protein oxidation and serum biochemistry in Cyprinus carpio(carp), Online Journal of Veterinary Research, Volume (17), No (3), Year (2013-4), Pages (121-129)
 30. Davar Shahsavani , Hasan Baghishani , Mohammad Reza Aslani , Fatemeh Sadat Fatemi , The impact of allicin on lead-induced oxidative damage in selected organs of the common carp (Cyprinus carpio), Comparative Clinical Pathology, Volume (21), No (5), Year (2012-10), Pages (769-775)
 31. Davar Shahsavani , zohreh saadatfar , Structure of Lamellae and Chloride Cell in the Gill of <i>Alosa Caspio Caspio</i> (Clupeidae, Teleostei), American Journal of Applied Sciences, Volume (8), No (6), Year (2011-6), Pages (535-539)
 32. Davar Shahsavani , Mehrdad Mohri , - - , Hosna Gholipour-Kanani , Determination of normal blood biochemistry (electrolytes, Comparative Clinical Pathology, Volume (20), No (6), Year (2011-12), Pages (653-657)
 33. Hasan Baghishani , elias alishahi , Davar Shahsavani , Efficacy of Allicin in Decreasing Lead (Pb) Accumulation in selected tissue of lead - exposed common carp(, Biological Trace Element Research, Volume (142), No (3), Year (2011-10), Pages (572-580)
 34. Hamid Reza Kazerani , Davar Shahsavani , The effect of supplementation of feed with exogenous enzymes on the growth of carps (Cyprinus carpio)., Iranian Journal of Veterinary Research, Volume (12), No (2), Year (2011-6), Pages (127-132)
 35. Hasan Baghishani , Davar Shahsavani , Tissue distribution of the enzyme rhodanese in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss), kutum (Rutilus frisii kutum) and golden grey mullet (Liza aurata), Online Journal of Veterinary Research, Volume (15), No (1), Year (2011-2), Pages (14-21)
 36. zohreh saadatfar , Davar Shahsavani , F. S. Fatemi , study of epidermis development in sturgeon (Acipenser percicus) Larvae, Anatomia Histologia Embryologia, Volume (39), No (2), Year (2010-9), Pages (440-445)
 37. zohreh saadatfar , Davar Shahsavani , S. Khoshnegah , Development of Stomach in Sturgeon(Acipenser persicus), Journal of Applied Animal Research, Volume (37), No (2), Year (2010-9), Pages (153-156)
 38. Mehrnaz Rad , Davar Shahsavani , Isolation and characterization of Vibrio ( Listonella) anguillarum from catfish, Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, Volume (34), No (4), Year (2010-8), Pages (413-415)
 39. F. Rajabipour , Davar Shahsavani , Ali Moghimi , S. jamili , N. Mashaii , comparison of serum enzyme activity in great sturgeon,HUSO huso, cultured in brackish and fresh water rarth ponds in iran, Comparative Clinical Pathology, Volume (2), No (19), Year (2010-5), Pages (301-305)
 40. Davar Shahsavani , Mehrdad Mohri , Hosna Gholipour Kanani , Determination of normal values of some blood serum enzymes in Acipenser stellatus Pallas, Fish Physiology and Biochemistry , Volume (36), No (1), Year (2010-3), Pages (39-43)
 41. Davar Shahsavani , Hamid Reza Kazerani , samira kaveh , Hosna Gholipour-Kanani , Determination of some normal serum parameters in strarry sturgeon(Acipenser pallas,1771) during spring season, Comparative Clinical Pathology, Volume (19), No (3), Year (2010-2), Pages (57-61)
 42. Farhad Rajabipour , Davar Shahsavani , Ali Moghimi , Shahla Jamili , Nasrin Mashaii , Comparision of serun enzyme activity in great stugeon, Huso Huso, cultured in brackish and fresh water earth ponds in Iran, Comparative Clinical Pathology, Year (2009-6)
 43. zohreh saadatfar , Davar Shahsavani , Structure Of Chloride Cell In The Gill Epithelium Of Mugill Aurata, Journal of Applied Animal Research, Volume (36), No (1), Year (2009-1), Pages (133-136)
 44. zohreh saadatfar , Davar Shahsavani , Morphology And Changes Of Chloride Cell Of Rutilus rutilus Caspicus In Caspian Sea, Veterinary Research Communications, Volume (33), No (8), Year (2009-12), Pages (979-986)
 45. zohreh saadatfar , Davar Shahsavani , structure of chloride cell in telaji(cyprinidae, teleost) of caspian sea, American-Eurasian Journal of Agricultural & Environmental Science, Volume (4), No (5), Year (2008-12), Pages (599-602)
 46. zohreh saadatfar , Davar Shahsavani , , Study of pancreus in Huso huso, Journal of Applied Animal Research, Year (2007-3)
 47. zohreh saadatfar , Davar Shahsavani , Structure of Barbel in Sturgeon(Acipenser percicus), Journal of Applied Animal Research, Volume (32), No (1), Year (2007-9), Pages (65-67)
 48. Davar Shahsavani , zohreh saadatfar , Chloride cell in the gill of white fish, Rutilus frissi kutum, Journal of Applied Animal Research, Year (2007-3)
 49. zohreh saadatfar , Davar Shahsavani , Histology of gills of white fish, Indian Veterinary Journal, Year (2006-3)
 50. Davar Shahsavani , Ahmad Reza Movassaghi , Spontaneous nephroblastoma in a rainbowtrout, Indian Veterinary Journal, Year (2004-3)
 51. Davar Shahsavani , Mehrdad Mohri , Determination of Some Blood Parameters of Fingerling Sturgeon(Huso huso)in Guilan Province of Iran, Journal of Applied Animal Research, Volume (25), No (2), Year (2004-6), Pages (129-130)

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. فتانه جلیلی یوسف نژاد , داور شاهسونی , حسن باغیشنی , بررسی تاثیر اسپیرولینا پلاتنسیس (Spirulina platensis) بر تغییرات بیوشیمیایی ناشی از مواجهه با آرسنیک در برخی بافت های ماهی کپور معمول , پنجمین کنگره ملی علوم پایه دامپزشکی , 2020-11-11
 2. فاطمه پورعلی , زهرا موسوی , داور شاهسونی , محمد عزیز زاده , بررسی مقایسه ای آسکوربیک اسید و تیامین در جلوگیری از ضایعات ناشی از سرب در بافت آبشش ماهی کپور (Cyprinus carpio) , بیستمین کنگره دامپزشکی ایران , 2018-07-23
 3. فاطمه علی پورکاشی , حسن باغیشنی , داور شاهسونی , ارزیابی اثرات تعدیل کنندگی اسپیرولینا پلاتنسیس بر تغییرات برخی شاخص های بیوشیمیایی ناشی از مواجهه با ارسنیک در خون کپور معمولی(Cyprinus Carpio) , کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی , 2018-02-14
 4. محمدجواد پیروزبخت , سعید خان زادی , داور شاهسونی , حسن باغیشنی , بررسی برخی بیومارکر های وضعیت اکسیداتیو گوشت ماهی کپور(Cyprinus carpio) در زمان های مختلف نگهداری , نخستین همایش بین المللی صنایع غذایی ایران , 2016-02-27
 5. فرزانه خاتمی , داور شاهسونی , حسن باغیشنی , Investigation of the protective effect of spirulina in the prevention of lipid and protein oxidation in carp meat during different storage times , چهارمین کنفرانس ماهی شناسی ایران , 2016-07-20
 6. فاطمه حکیمی , زهره سعادت فر , داور شاهسونی , احمدعلی محمدپور , مطالعه استریولوژیک حجمی روده در لارو فیل ماهی(Huso Huso ) , اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران , 2015-10-02
 7. زهره سعادت فر , قاسم غلامیان خیرآبادی , داور شاهسونی , مطاتعه سلول کلرید در ابشش گاو ماهی , اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران , 2015-10-02
 8. فاطمه پورعلی , زهرا موسوی , داور شاهسونی , محمد عزیز زاده , بررسی مقایسه ای اسکوربیک اسید و تیامین در جلوگیری از ضایعات بافتی ناشی از سرب در بافت مغز ماهی کپور (Cyprinus carpio) , سومین همایش ملی پاتوبیولوژی دامپزشکی , 2015-02-25
 9. کیمیا نوریان , حسن باغیشنی , داور شاهسونی , بررسی اثر سرب بر برخی شاخص های استرس اکسیداتیو و پارامتر های بیوشیمیایی خون در ماهی کپور (Cyprinus carpio) , اولین همایش جانور شناسی کاربردی , 2015-01-28
 10. داور شاهسونی , زهره سعادت فر , تغییرات ناشی از آلودگی آب در سلول های کلرید ابشش در تعدادی از گونه های ماهی دریای خزر , اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در علوم دریایی , 2014-11-19
 11. کیمیا نوریان , حسن باغیشنی , داور شاهسونی , بررسی اثر حفاظتی آسکوربیک اسید در مسمومیت تجربی با سرب در ماهی کپور(Cyprinuscarpio) , نخستین همایش ملی سم شناسی و مسمومیت های دامی , 2014-10-15
 12. رضا قانعی مطلق , داور شاهسونی , حسن باغیشنی , حمیده قدرتی آزادی , بررسی اثر محافظتی سیر و ویتامین E در پیشگیری از پراکسیداسیون لیپیدی گوشت ماهی کپور معمولی (Cyprinuscarpio) در زمان‌های مختلف نگهداری , دومین همایش ملی شیلات و آبزیان ایران , 2014-02-26
 13. داور شاهسونی , زهره سعادت فر , مطالعه تکامل مغز تاس ماهی ایرانی , هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , 2012-09-04
 14. سیده فهیمه ساداتی , داور شاهسونی , حسن باغیشنی , ارزیابی تغییرات بیوشیمیایی ناشی از مسمومیت با سیانید در کپور معمولی , هفدهمین کنگره دامپزشکی ایران , 2012-04-28
 15. امید صفری , داور شاهسونی , مارینا پائولسی , معصومه مهربان سنگ آتش , بررسی میزان قابلیت هضم (In vivo و In vitro) برخی اقلام غذایی در جیره غذایی شاه میگوی آب شیرین (Astacus leptodactylus leptodactylus) , سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران , 2012-09-03
 16. حمیده قدرتی آزادی , داور شاهسونی , حسن باغیشنی , بررسی اثر اسید اسکوربیک بر تعدادی از فاکتورهای بیوشیمیایی ماهی کپور (Cyprinus carpio) , اولین همایش ملی آبزی پروری ایران , 2011-11-29
 17. زهره ناجی همتی تبریز , ناصر مهدوی شهری , زهراملقب به فرشته قاسم زاده , داور شاهسونی , مرتضی بهنام رسولی , تاثیر آترازین بر فرایند اوئوژنز در گورخر ماهی گونهDanio rerio , کنگره بین المللی بیولوژی کاربردی , 2011-09-01
 18. شهره عالیان سماک خواه , داور شاهسونی , گزارش الودگی شدید یه انگل ایکتیوفیتریوس مولتی فیلیس و تریکودینا در ماهیان اکواریومی گلدفیش کله شیری , نخستین همایش ماهیان زینتی ایران , 2010-07-21
 19. شهره عالیان سماک خواه , داور شاهسونی , گزارش الودگی شدید یه انگل ایکتیوفیتریوس مولتی فیلیس در ماهیان اکواریومی خانواده سیچلیده(اسکار) , نخستین همایش ماهیان زینتی ایران , 2010-07-21
 20. عطیه سیدیان مقدم , زهره سعادت فر , داور شاهسونی , مطالعه بافت شناسی تکامل مری در ماهی قره برون , شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , 2010-09-14
 21. زهره سعادت فر , داور شاهسونی , کلثوم نصرتی زو , مطالعه بافت شناسی زوائد پیلوریک در ماهی قزل آلا , چهاردهمین کنگره دامپزشکی ایران , 2006-02-21
 22. زهره سعادت فر , داور شاهسونی , کلثوم نصرتی زو , مقایسه بافت شناسی ساختمان آبشش در ماهی قزل آلا و خاویاری , چهاردهمین کنگره دامپزشکی ایران , 2006-02-21
 23. حسنا قلی پور کنعانی , داور شاهسونی , گزارش سندرم کم خونی در بچه ماهیان قزل الای رنگین کمان , ششمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران , 2009-08-28
 24. حسنا قلی پور کنعانی , داور شاهسونی , مهرناز راد , گزارش آبسه های جلدی در گربه ماهی ناشی از آئروموناس هیدروفیلا , ششمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران , 2009-08-28
 25. داور شاهسونی , گزارش فورونکلوزیس ناشی از ائروموناس سالمونیسیسدا در ماهی قزل الا در مشهد , هشتمین کنگره سراسری میکروب شناسی ایران , 2006-05-23
 26. داور شاهسونی , تعیین میزان الودگی انگل های خارجی خانواده کپور ماهیان در استخرهای پرورش ماهیان گرمابی در برخی از شهرستان های خراسان جنوبی , پنجمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران , 2008-02-12
 27. داور شاهسونی , بررسی هیستوپاتولوژیک تلفات ناشی از استرپتوکوکوس فسیوم در قزل الای رنگین کمان در مشهد , پنجمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران , 2008-02-12
 28. داور شاهسونی , تلفات ناشی از نفخ در ماهیان انگشت قد در قزل الای رنگین کمان , پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران , 2008-04-26
 29. داور شاهسونی , برسی هیستوپاتولوژیک مسمومیت تجربی در ماهی قرمز و تاثیر تیامین بر ان , پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران , 2008-04-26
 30. داور شاهسونی , تلفات ناشی از باکتری پلزیوموناس شیگلوییدس در کارگاهپرورش قزل الای در چناران , پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران , 2008-04-26
 31. داور شاهسونی , مسمومیت حاد با کلر در قزل الای پرورشی در استخر ذخیره اب , پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران , 2008-04-26
 32. داور شاهسونی , تلفات ماهیان ناشی از افزایش امونیاک در استخر پرورش ماهیان گرمابی , پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران , 2008-04-26
 33. داور شاهسونی , گزارش الودگی به تریکودینا در ماهیان قزل الای رنگین کمان در چناران , پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران , 2008-04-26
 34. داور شاهسونی , گزارش الودگی شدید به انگل ایکتیوفیتریوس مولتی فیلیس در قزل الای پرورشی در حومه مشهد , پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران , 2008-04-26
 35. داور شاهسونی , بررسي مقايسه اي اثرات التيامي ويتامين A و اكسيد روي در ضايعه جلدي ماهي قرمز , دوازدهمين كنگره دامپزشكي ايران , 2002-02-12
 36. داور شاهسونی , شناسايي انگلهاي خانواده كپور ماهيان استخرهاي پرورش ماهي در تعدادي از شهرستانهاي استان خراسان , نهمين كنفرانس زيست شناسي ايران- تهران , 2000-08-15
 37. داور شاهسونی , ائروموناس هيدوفيلا از ماهيان زينتي اسكار و نگرشي بر خطر انتقال ان به انسان , سومين كنگره سراسري ميكروبيولوژي ايران , 2000-08-22
 38. داور شاهسونی , بيماريهاي مشترك انسان و ماهي , چهارمين كنگره ملي بيماريهاي قابل انتقال بين حيوان و انسان (زئونوزها) , 2000-04-22
 39. داور شاهسونی , اسپلنكتومي و بيهوشي فيزيولوژيك در ماهي قرمز , اولين همايش بهداشت و بيماريهاي ابزيان ايران , 2001-02-13
 40. داور شاهسونی , تعيين برخي شاخصهاي خوني ماهي سياه , اولين كنگره علوم پايه دامپزشكي ايران , 2000-05-30
 41. داور شاهسونی , بررسي اثرات باليني و اسيب شناسي دود سيگار در ماهي قرمز , دوازدهمين كنگره دامپزشكي ايران , 2002-02-12
 42. داور شاهسونی , بررسي فون انگلهاي خارجي ماهيان گرمابي پرورشي سد كارده , دوازدهمين كنگره دامپزشكي ايران , 2002-02-12
 43. داور شاهسونی , بررسي باليني و اسيب شناسي ماده شوينده انيوني بر بافت ابششي ماهي قرمز , خلاصه مقالات سومين گردهمايي دامپزشكان علوم باليني ايران , 2002-10-29
 44. داور شاهسونی , شناسايي انگل هاي خارجي خانواده كپور ماهيان استخرهاي پرورشي ماهي در شهرستان نيشابور , خلاصه مقالات سومين گردهمايي دامپزشكان علوم باليني ايران , 2002-10-29
 45. داور شاهسونی , سناسايي انگل هاي خارجي كپور ماهيان استخرهاي پرورش ماهي در شهرستان مشهد , خلاصه مقالات سومين گردهمايي دامپزشكان علوم باليني ايران , 2002-10-29

انگلیسی

 1. Hamidreza Ahmadniaye Motlagh , Davar Shahsavani , Hossein Nourani , , مهدی بنایی , Ali Javadmanesh , Improvement of male Carp (Cyprinus carpio) reproductive characteristics by dietary administration of Tribulus terrestris extract , 6th INTERNATIONAL CONGRESS ON ZOOLOGY AND TECHNOLOGY , 2022-12-22
 2. ali baghalian , Davar Shahsavani , Sahar Roshanak , Soodeh Alidadi , Hamidreza Ahmadniaye Motlagh , Changes in intestinal microbiota, liver and intestine histopathology of Cyprinus carpio in response to Mentha piperita extract‐supplemented diets , 6th International Congress on Fisheries and Aquatic Research , 2022-11-16
 3. amin rashid nezhad , Davar Shahsavani , Babak Fozooni Moqadam , بررسی اثر محافظتی بتاکاروتن در پیشگیری از اکسیداسیون لیپیدها و پروتئینهایگوشت ماهی کپور در زمانهای مختلف نگهداری , کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی , 2016-03-10
 4. Hamideh Ghodrati Azadi , Davar Shahsavani , مجید فرهودی , Evaluation of Allium hirtifolium effects on wound healing In rainbow trout( oncorhynchus mykiss) , دومین کنگره فارماکولوژی دامپزشکی , 2011-12-13
 5. maryam asadian , elias alishahi , Davar Shahsavani , Hamid Reza Kazerani , Growth promoting effect of protexin in common carp , 12th Iranian Congress of Biochemistery and 4th International Congress of Biochemistry and Molecular Biology , 2011-09-06
 6. maryam asadian , elias alishahi , Davar Shahsavani , Hamid Reza Kazerani , The effect of rumen juice on growth and feed conversion rates of common carp , 12th Iranian Congress of Biochemistery and 4th International Congress of Biochemistry and Molecular Biology , 2011-09-06
 7. Hamideh Ghodrati Azadi , Hasan Baghishani , Davar Shahsavani , Evalution of Melatonin effects on some biochemical parameters in rainbow trout (oncorhynchus mykiss) , 12th Iranian congress of Biochemistry & 4th International Congress , 2011-09-06
 8. Hasan Baghishani , Davar Shahsavani , Beneficial effects of allicin on lead induced tissue enzyme alterations in common carp (Cyprinus carpio) , 12th Iranian Congress of Biochemistry & 4th International Congress of Biochemistry & Molecular Biology , 2011-09-06
 9. , Davar Shahsavani , Hasan Baghishani , Investigation of some tissue enzymes alterations following chronic cyanide exposure in common carp (Cyprinus carpio) , 12th Iranian Congress of Biochemistry & 4th International Congress of Biochemistry & Molecular Biology , 2011-09-06
 10. zohreh saadatfar , Davar Shahsavani , - - , Histology of Sturgeon(Acipenseridea) Gills , XXVI congress of the European Association of veterinary Anatomists , 2006-07-19
 11. Hosna Gholipour Kanani , Davar Shahsavani , Ahmad Reza Movassaghi , Mortality in juvenile rainbow trout caused by acute viral diseases in Mashhad suburb area , 1st international congress on aquatic animal health management and diseases , 2009-01-27
 12. Davar Shahsavani , zohreh saadatfar , Structure of chloride cell in Alosa caspio Caspio , XXVIIIth Congress of te European Association of Veterinary Anatomists , 2010-07-28
 13. Marjan Banihassan , Samaneh Yavari , Sina Keshavarz , Davar Shahsavani , evalution of some medicine on wound healing in fish , International congress on aquatic animal health management and diseases , 2009-01-27
 14. , Davar Shahsavani , Mehrnaz Rad , Casualties arising from Plesiomonas shigelloides in rainbow trout, in Sabzevar , International congress on aquatic animal health management and diseases , 2009-01-27
 15. Hosna Gholipour Kanani , Davar Shahsavani , Mehrnaz Rad , Streptococcal septicemia in rainbow trout farm in Sabzevar , International congress on aquatic animal health management and diseases , 2009-01-27
 16. zohreh saadatfar , Davar Shahsavani , Structure of esophagus and stomach in Acipenseridae-huso huso , International Congress on Veterinary Anatomy , 2009-11-04
 17. Davar Shahsavani , Determination the value of some blood serum enzyme in acipenser stellatus pallas , International conference. on free radical and natural products in health - seventh annual meeting of the society for free radical research , 2009-04-03
 18. Davar Shahsavani , Evaluation some medicines on wound healing in fish , inter national congress on aquatic animal health , 2009-01-26
 19. Davar Shahsavani , sterptococcal in rainbow trout farm in sabzevar , INTRNATIONAL congress on aquatic animal health management abd disease , 2009-01-26
 20. Davar Shahsavani , Mortality in juvenile rainbow trout caused by acute viral diease in mashhad , INTRNATIONAL congress on aquatic animal health management abd disease , 2009-01-26
 21. Davar Shahsavani , DETERMINATION OF SOME BLOOD PARAMRTERS FINGERLING STURGEON(HUSO HOSO) IN GULAN PROVINCE.D.SHAHSAVANI , بيست و هفتمين كنگره جهاني دامپزشكي تونس , 2002-08-23
 22. Davar Shahsavani , SURVEY OF THE HEALING EFFECTS OF THREE DRUGS PHENYTION SODIUM - ZNIC OXID AND VITAMIN A OINTMENT ON , كنگره جهاني ابزي پروري 2002 , 2002-03-21