بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: شرط


موارد یافت شده: 54

1 - شواهدی از الگوی تغییر خطی تکه‌ای اقلام تعهدی و ریشه‌های اقتصادی آن (چکیده)
2 - تأملی فقهی حقوقی بر ماده 401 قانون مدنی (چکیده)
3 - بررسی و نقد دلایل حکم بطلان معامله مشروط به عمل حرام (با تکیه به دلیل حرمت اکل مال به باطل) (چکیده)
4 - ساختارهای شرطی گلستان سعدی و کارکردهای بلاغی - معنایی آن‌ها (چکیده)
5 - بررسی جریان و انتقال حرارت نانوسیالها در حضور میدان مغناطیسی در میکرولوله افقی با وجود شرط مرزی لغزش (چکیده)
6 - افزایش سرعت همگرایی معادلات تراکم پذیر با استفاده از روش چند شبکه همراه با پیش شرط (چکیده)
7 - ارزیابی ارزش در معرض خطر شرطی بازده های وابسته بر اساس تابع مفصل (چکیده)
8 - بررسی اثرات محافظه کاری شرطی و غیرشرطی بر رفتار سرمایه‌گذاری و بازدهی آتی شرکت‌ها (چکیده)
9 - الگوی گردشگری ساحلی و دریایی در سواحل رامسر -مبتنی بر انتخاب گردشگران- (چکیده)
10 - صرفه ایمان : مقایسه استدلال شرط‌بندی پاسکال با تقریر‌های اسلامی ـ شیعی (چکیده)
11 - تحلیل فراوانی خشکسالی هیدرولوژیک حوضه کرخه با استفاده از تحلیل آماری دو متغیره (چکیده)
12 - خیار شرط در صلح (چکیده)
13 - تبیین مقتضای عقد و قاعدۀ سیاق با نگاهی ویژه به شرط توارث در عقد منقطع (چکیده)
14 - بررسی انقلاب عقد مضاربه به عقد قرض ربوی در صورت اشتراط ضمان عامل (چکیده)
15 - نقدی بر ادله جریان خیار شرط در نکاح (چکیده)
16 - بررسی فقهی شرط ایمنی از ضرر و عدم مفسده در وجوب امر به معروف و نهی از منکر (چکیده)
17 - بررسی اثر ناطمینانی نرخ ارز واقعی بر تجارت خارجی محصولات کشاورزی در ایران (چکیده)
18 - بررسی اثر سرریز تلاطم قیمت در بازارهای بین المللی نفت، بنزین و سوخت دیزل (چکیده)
19 - بررسی ارتباط بین کیفیت حسابداری و محافظه کاری شرطی و غیرشرطی (چکیده)
20 - بازپژوهی ادله عدم جواز دخول خیار شرط در ایقاعات (چکیده)
21 - نقد و تحلیل «شرط مخالف کتاب و سنت» و آثار آن بر عقود (چکیده)
22 - تاثیر محافظه کاری شرطی و غیرشرطی بر حق الزحمه حسابرس (چکیده)
23 - بررسی تأثیر نوسانات درآمد نفت بر حجم نقدینگی در ایران در بازه زمانی 1369-1391 با استفاده از روش همبستگی پویای شرطی÷ (چکیده)
24 - بررسی نمود استمراری و نام در زبان اشاره ایرانی (چکیده)
25 - مشخصات قرارداد آتی برتج در استان مازندران (چکیده)
26 - ارزیابی عملکرد مدل های GARCH و ARIMA در پیش بینی قیمت های گاز طبیعی (چکیده)
27 - بررسی دایره تأثیرگذاری شروط بنائی بر عقود در فقه امامی (چکیده)
28 - مدل سازی کاویتاسیون گسترده بر روی بال با استفاده از مدل غیرخطی جزئی روش المان مرزی (چکیده)
29 - کنکاشی در مدل اتورگرسیو مرتبه اول فضایی (چکیده)
30 - بررسی فقهی حقوقی اصل قابل استناد در موارد تردید در مشروعیت شرط (ناشی از تردید در جعل یا کیفیت جعل حکم شرعی یا قانونی) (چکیده)
31 - تحلیل فقهی حقوقی عیوب مجوز فسخ نکاح با رویکردی بر نظر امام خمینی (چکیده)
32 - مسئله دور معرفتی و معرفت آسان از دیدگاه ارنست سوسا (چکیده)
33 - ناهم‌خوانی کوانتومی حالت‌های دوکیوبیتی (چکیده)
34 - ارزیابی عملکرد مدل های ARIMA و GARCH در پیش بینی قیمت های گاز طبیعی (چکیده)
35 - تحلیل فقهی حقوقی اوصاف و وضعیت شرط تنصیف اموال زوج (چکیده)
36 - بررسی دیدگاههای اصولیان دربارة شرط متأخر (چکیده)
37 - نقد و بررسی ادله بطلان خیار شرط در ایقاعات (چکیده)
38 - شروط مبطلِ پیش بینی شده در ماده ٢٣٣ قانون مدنی و امکان توسعه آن (چکیده)
39 - بررسی اثر سرریز تلاطم قیمت در بازارهای بیت المللی نفت خام و بنزین (چکیده)
40 - بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و محافظه کاری شرطی و غیر شرطی در گزارش گری مالی شرکت (چکیده)
41 - تعهد به عدم ازدواج مجدد در روایات و فقه امامیه (چکیده)
42 - شرط الحاقی انتقال تعهد بدون رضایت متعهد له (چکیده)
43 - مدیریت کمی آبخوان بر اساس شبکه‌ی تصمیم بیزی (چکیده)
44 - حل مساله فروشنده دوره گرد مقید به شرط پوشش با الگوریتم ژنتیک (چکیده)
45 - نگرشی بر تأثیر شروط باطل در عقد (چکیده)
46 - تامل در تسلسل (چکیده)
47 - تأملی فقهی-حقوقی بر ماده 575 قانون مدنی (چکیده)
48 - شرطة الخمیس و ارزش رجال شناختی آن (چکیده)
49 - ارزش‎گذاری ویژگی‏های مختلف آلودگی هوا در مشهد (چکیده)
50 - تکنیک‌های آموزش ترجمه (4): آموزش جنبه‌های مختلف فعل (چکیده)
51 - بررسی تاثیر محل نمونه برداری بر دقت حل معکوس دالیکراویچ در مسائل سازه ای (چکیده)
52 - برآورد میانگین توزیع انتشار در فرآیند گالتون-واتسون (چکیده)
53 - برآورد واریانس تابع بقاء شرطی مبتنی بر مدل مخاطرة متناسب کاکس در حالتی که پراکندگی مشاهدات بسیار زیاد باشد (چکیده)
54 - بیع شرط، ساز و کاری مشروع برای رهن مستغلات (چکیده)