مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. حسین شالچیان , هادی نصیری , ابوالفضل باباخانی , معصومه ترابی پاریزی , توسعه مدل سینتیکی برای پیش‌بینی رفتار انحلال مولیبدنیت فعال‌سازی شده به‌روش مکانیکی, مهندسی متالورژی و مواد, سال (2021-5)
 2. حسین پاکدل نوقابی , سیدعبدالکریم سجادی , ابوالفضل باباخانی , Assessment of Compressive Strength and Hardness of Al-Gr Composites Produced Using Liquid Homogenization Followed by Cold-Press and SPS, مهندسی متالورژی و مواد, دوره (29), شماره (2), سال (2018-9), صفحات (41-54)
 3. داود خادمی , ابوالفضل باباخانی , بررسی خواص مکانیکی کامپوزیت هایAl-Al2O3تولید شده به روش پلاسمای جرقه ای(SPS), مواد نوین, دوره (7), شماره (2), سال (2017-2), صفحات (49-58)
 4. حسین پاکدل نوقابی , ابوالفضل باباخانی , سیدعبدالکریم سجادی , Wear Properties of Al-Gr Composites Produced Using Liquid Homogenization Followed by Cold Press-Sintering, مواد نوین, دوره (7), شماره (2), سال (2017-2), صفحات (95-104)
 5. اکرم صالحی , ابوالفضل باباخانی , سیدمجتبی زبرجد , بررسی خواص فشاری و ریزساختاری نانو کامپوزیت‌های Al-SiO2 تولید شده با امواج مافوق صوت و ریخته گری گردابی, مهندسی متالورژی و مواد, دوره (27), شماره (2), سال (2016-10), صفحات (59-68)
 6. مسعود گلستانی پور , ابوالفضل باباخانی , سیدمجتبی زبرجد , شبیه¬سازی رفتار جذب انرژی پنل ساندویچی با هسته فوم آلومینیومی تحت تاثیر آزمون نفوذ پرتابه سرعت بالا, فرآیندهای نوین در مهندسی مواد, دوره (9), شماره (2), سال (2015-9), صفحات (18-27)
 7. داود خادمی , ابوالفضل باباخانی , بررسی رفتار سایشی کامپوزیت آلومینیوم-نانولوله کربنی تولید شده به روش SPS, مهندسی متالورژی, دوره (3), شماره (51), سال (2013-9), صفحات (44-49)
 8. داود خادمی , ابوالفضل باباخانی , بررسی مکانیزم شکست در کامپوزیت های آلومینیوم نانولوله کربنی تولید شده به روش پلاسمای جرقه ای (SPS), نانو مواد, دوره (6), شماره (20), سال (2014-9), صفحات (236-242)
 9. اکرم صالحی , سیدمجتبی زبرجد , ابوالفضل باباخانی , محمدصادق ابروی , بررسی ریزساختاری فوم نانوکامپوزیتی آلومینیوم تقویت شده با نانوذرات اکسید سیلیسیم تولید شده با استفاده از امواج مافوق صوت, مواد نوین, دوره (5), شماره (4), سال (2014-8), صفحات (1-12)
 10. مسعود گلستانی پور , سیمین دوراندیش , سهیلا تدینی , ابوالفضل باباخانی , سیدمجتبی زبرجد , بهروز نادری , بررسی تغییر شکل پنل های ساندویچی با هسته فوم آلومینیومی تحت آزمون سقوط پرتابه, فرآیندهای نوین در مهندسی مواد, دوره (8), شماره (2), سال (2014-9), صفحات (87-97)
 11. مسعود گلستانی پور , مینو توکلی , سیدمجتبی زبرجد , ابوالفضل باباخانی , بهروز نادری , بررسی جذب انرژی پنلهای ساندویچی با هسته فوم آلومینیوم تحت آزمون سوراخکاری, مواد نوین, دوره (3), شماره (2), سال (2013-1), صفحات (25-38)
 12. احمد مولودی , رامین رئیس زاده , جلیل وحدتی خاکی , ابوالفضل باباخانی , بررسی امکان بکارگیری روشی جدید برای تولید فوم کامپوزیت مس- الومینا, مهندسی متالورژی, دوره (32), شماره (32), سال (2009-1), صفحات (27-33)
 13. سیدعبدالکریم سجادی , ابوالفضل باباخانی , سیدمحمدرضا یوسف ثانی , بررسی ریزساختار پره‌های مستعمل ردیف اول توربین‌گازی و تعیین سیکل عملیات حرارتی مناسب برای بازیابی ساختار اولیه آنها, مهندسی متالورژی و مواد, دوره (21), شماره (1), سال (2009-9), صفحات (1-10)
 14. ابوالفضل باباخانی , بررسی تأثیر روانساز و دمای فشردن بر خواص مکانیکی قطعات متالورژی پودر, دانشکده مهندسی-دانشگاه فردوسی مشهد, دوره (20), شماره (1), سال (2008-5)
 15. ابوالفضل باباخانی , بررسي تاثير جوانه زائي بر نحوه انجماد و ساختار چدن نشكن, دانشکده فنی دانشگاه تبریز, سال (2000--1)

انگلیسی

 1. simin heydari , Seyed Abdolkarim Sajjadi , Abolfazl Babakhani , Hosain Eskandari , Behzad Nateq , An investigation on the effect of Al4C3 on microstructure and mechanical properties of carbon nanotube reinforced aluminum composite, Ceramics International, Volume (49), No (9), Year (2023-5), Pages (14024-14034)
 2. arezoo sezavar , Seyed Abdolkarim Sajjadi , Abolfazl Babakhani , Ru Lin Peng , Kang Yuan , Hot Corrosion Behavior of Micro- and Nanostructured Thermal Barrier Coatings: Conventional Bilayer and Compositionally Graded Layer YSZ, Oxidation of Metals, Volume (96), Year (2021-12), Pages (469-486)
 3. Hamta Mansouri , Seyed Abdolkarim Sajjadi , Abolfazl Babakhani , Yasaman Saberi Kakhki , Microstructure and thermoelectric performance evaluation of p-type (Bi, Sb)2Te3 materials synthesized using mechanical alloying and spark plasma sintering process, Journal of Materials Science: Materials in Electronics, Volume (32), No (8), Year (2021-4), Pages (9858-9871)
 4. Sadegh PourAli , Martin Weiser , Nhat Truong Nguyen , Ali Reza Kiani Rashid , Abolfazl Babakhani , Sannakaisa Virtanen , High temperature oxidation behaviour of AISI 321 stainless steel with an ultrafine-grained surface at 800 °C in Ar–20 vol.% O2, Corrosion Science, Volume (163), No (1), Year (2020-2), Pages (108282-109614)
 5. Nafise Bolghan abadi , Seyed Abdolkarim Sajjadi , Abolfazl Babakhani , Yasaman Saberi Kakhki , Effects of Synthesis Parameters and Thickness on Thermoelectric Properties of Bi2Te3 Fabricated Using Mechanical Alloying and Spark Plasma Sintering, Journal of Electronic Materials, Volume (50), No (3), Year (2021-3), Pages (1331-1339)
 6. masoud golestanipour , Abolfazl Babakhani , mojtaba zebargad , High-velocity perforation behaviour of sandwich panels with Al/SiCp composite foam core, Journal of Composite Materials, Volume (54), No (11), Year (2019-10), Pages (1483-1495)
 7. Zahra Fatahi , Seyed Abdolkarim Sajjadi , Abolfazl Babakhani , Farhad Saba , Ni–Cr matrix composites reinforced with nano- and micron-sized surface-modified zirconia: Synthesis, microstructure and mechanical properties, Journal of Alloys and Compounds, Volume (817), Year (2019-10), Pages (152755-152763)
 8. Hossein Beygi Nasrabadi , Seyed Abdolkarim Sajjadi , Abolfazl Babakhani , Jeff F.Young , Frank C.J.M.van Veggel , Air exposure oxidation and photooxidation of solution-phase treated PbS quantum dot thin films and solar cells, Solar Energy Materials and Solar Cells, Volume (203), No (12), Year (2019-12), Pages (110163-110175)
 9. farnaz ebrahimi , Seyed Abdolkarim Sajjadi , Abolfazl Babakhani , On the role of structural variables in magnetic properties of Co(1-x)NixFe2O4 nanoferrites, Ceramics International, Volume (45), No (16), Year (2019-11), Pages (20921-20928)
 10. Sadegh PourAli , Ali Reza Kiani Rashid , Abolfazl Babakhani , Sannakaisa Virtanen , Nhat Truong Nguyen , Seyedsina Hejazi , Ali Davoodi , Afshin Nazarnejatizadehc , Hashem Teimourinejad , On the material characteristics of a high carbon cast austenitic stainless steel after solution annealing followed by quenching in a CNT nanofluid, International Journal of Materials Research, Volume (110), No (6), Year (2019-6), Pages (570-576)
 11. arezoo sezavar , Seyed Abdolkarim Sajjadi , Abolfazl Babakhani , رو لین پنگ , Kang Yuan , Oxidation behavior of a nanostructured compositionally graded layer (CGL) thermal barrier coating (TBC) deposited on IN-738LC, Surface and Coatings Technology, Volume (374), No (9), Year (2019-9), Pages (374-382)
 12. arezoo sezavar , Seyed Abdolkarim Sajjadi , Abolfazl Babakhani , Ru Lin Peng , Thermal Cyclic Fatigue Behavior of Nanostructured YSZ/NiCrAlY Compositionally Graded Thermal Barrier Coatings, Oxidation of Metals, Volume (92), No (1), Year (2019-8), Pages (89-107)
 13. Sadegh PourAli , Ali Reza Kiani Rashid , Abolfazl Babakhani , Mohsen Norouzi , Sannakaisa Virtanen , New insights into the effects of surface nanocrystallization on the oxidation of 321 austenitic stainless steel in a humid oxygen environment at 1000 °C, Corrosion Science, Volume (147), No (1), Year (2019-2), Pages (231-245)
 14. Hossein Shalchian , Jalil Vahdati Khaki , Abolfazl Babakhani , Ida De Michelis , Francesco Veglio , Masumeh Torabi Parizi , An enhanced dissolution rate of molybdenite and variable activation energy, Hydrometallurgy, Volume (175), No (1), Year (2018-1), Pages (52-63)
 15. Ali Rafsanjani , Ehsan Rahimi , Hossein Shalchian , Jalil Vahdati Khaki , Abolfazl Babakhani , Saman Hosseinpour , Ali Davoodi , Recycled Cobalt from Spent Li-ion Batteries as a Superhydrophobic Coating for Corrosion Protection of Plain Carbon Steel, Materials, Volume (12), No (90), Year (2018-12), Pages (1-20)
 16. hossein yavari mehrabani , Abolfazl Babakhani , Jalil Vahdati Khaki , A discussion on the formation mechanism of tungsten carbides during mechanical milling of CaWO4MgC mixtures, Journal of Alloys and Compounds, Volume (781), No (15), Year (2019-4), Pages (397-406)
 17. MH golmakani , Jalil Vahdati Khaki , Abolfazl Babakhani , ForMatIon MechanISM oF Fe-Mo MaSter alloy By aluMInotherMIc reductIon oF MoS 2-Fe2o3 In the preSence oF lIMe, Journal of Mining and Metallurgy, Section B: Metallurgy, Volume (54), No (2), Year (2018-6), Pages (233-241)
 18. Hossein Beygi Nasrabadi , Seyed Abdolkarim Sajjadi , Abolfazl Babakhani , J. Young , F. van Veggle , Halide, hybrid and perovskite functionalized light absorbing quantum materials of p-i-n heterojunction solar cells, ACS Applied Materials and Interfaces, Volume (10), No (1), Year (2018-8), Pages (30283-30295)
 19. Hossein Beygi Nasrabadi , Seyed Abdolkarim Sajjadi , Abolfazl Babakhani , J. F. Young , F. C. J. M. van Veggel , Solution phase surface functionalization of PbS nanoparticles with organic ligands for single-step deposition of p-type layer of quantum dot solar cells, Applied Surface Science, Volume (459), No (1), Year (2018-11), Pages (562-571)
 20. Hossein Beygi Nasrabadi , Seyed Abdolkarim Sajjadi , Abolfazl Babakhani , , , Surface chemistry of as-synthesized and air-oxidized PbS quantum dots, Applied Surface Science, Volume (457), No (6), Year (2018-6), Pages (1-10)
 21. Sadegh PourAli , Ali Reza Kiani Rashid , Abolfazl Babakhani , S. Virtanen , Severe shot peening of AISI 321 with 1000% and 1 300% coverages: A comparative study on the surface nanocrystallization, phase transformation, sub-surface microcracks, and microhardness, International Journal of Materials Research, Volume (109), No (5), Year (2018-3), Pages (451-459)
 22. hossein yavari mehrabani , Abolfazl Babakhani , An investigation on the mechanism and reaction sequence of scheelite-magnesium mixtures during mechanical milling, Ceramics International, Volume (44), No (6), Year (2018-4), Pages (6232-6241)
 23. Sadegh PourAli , Ali Reza Kiani Rashid , Abolfazl Babakhani , Sannakaisa Virtanen , Correlation between the surface coverage of severe shot peening and surface microstructural evolutions in AISI 321: A TEM, FE-SEM and GI-XRD study, Surface and Coatings Technology, Volume (334), Year (2018-1), Pages (461-470)
 24. mohammad ali haghi , Seyed Abdolkarim Sajjadi , Abolfazl Babakhani , In-situ fabrication of Al(Zn)-Al2O3 graded composite using aluminothermic reaction during hot pressing, International Journal of Minerals, Metallurgy and Materials, Volume (25), No (7), Year (2018-7), Pages (832-839)
 25. Sadegh PourAli , Ali Reza Kiani Rashid , Abolfazl Babakhani , S. Virtanen , Thermal stability of nanocrystalline surface layer of AISI 321 stainless steel, Vacuum, Volume (146), No (146), Year (2017-10), Pages (297-303)
 26. Hossein Shalchian , Jalil Vahdati Khaki , Abolfazl Babakhani , G. Taglieri , Ida De Michelis , V. Daniele , F. Veglio , On the mechanism of molybdenite exfoliation during mechanical milling, Ceramics International, Volume (43), No (15), Year (2017-7), Pages (12957-12967)
 27. Sadegh PourAli , Ali Reza Kiani Rashid , Abolfazl Babakhani , Surface nanocrystallization and gradient microstructural evolutions in the surface layers of 321 stainless steel alloy treated via severe shot peening, Vacuum, Volume (144), No (144), Year (2017-7), Pages (152-159)
 28. ensiye edalati khodabandeh , Seyed Abdolkarim Sajjadi , Abolfazl Babakhani , Effects of SiC Nanoparticles on the Properties of Titanium-Matrix Foams Processed by Powder Metallurgy, Metals, Volume (7), No (8), Year (2017-8), Pages (2961-2969)
 29. Sadegh PourAli , Ali Reza Kiani Rashid , Abolfazl Babakhani , Improved corrosion inhibition of 3-amino-1,2,4- triazole on mild steel electrode in HCl solution using surface nanocrystallization, International Journal of Materials Research, Volume (11), No (107), Year (2016-11), Pages (1031-1040)
 30. MH golmakani , Jalil Vahdati Khaki , Abolfazl Babakhani , A novel method for direct fabrication of ferromolybde num using molybdenite via self-p ropag ation high temperature synthesis, Materials Chemistry and Physics, Volume (194), No (11), Year (2017-6), Pages (9-16)
 31. Naghdali Alavi fard , Hossein Shalchian , Ali Rafsanjani , Jalil Vahdati Khaki , Abolfazl Babakhani , Recovery of iron from low-grade hematite ore using coal-based direct reduction followed by magnetic separation, Iranian Journal of Materials Science and Engineering, Volume (13), No (3), Year (2016-9), Pages (60-71)
 32. Hossein Beygi Nasrabadi , Abolfazl Babakhani , Microemulsion synthesis and magnetic properties of FexNi(1-x) alloy nanoparticles, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, Volume (421), Year (2017-1), Pages (177-183)
 33. Saeid Ghesmati tabrizi , Seyed Abdolkarim Sajjadi , Abolfazl Babakhani , Weijie Lu , Analytical and experimental investigation of the effect of SPS and hot rolling on the microstructure and flexural behavior of Ti6Al4V matrix reinforced with in-situ TiB and TiC, Journal of Alloys and Compounds, Volume (692), No (1), Year (2017-1), Pages (734-744)
 34. Sadegh PourAli , Ali Reza Kiani Rashid , Abolfazl Babakhani , Ali Davoodi , Enhanced protective properties of epoxy/polyaniline-camphorsulfonate nanocomposite coating on an ultrafine-grained metallic surface, Applied Surface Science, Volume (376), Year (2016-3), Pages (121-132)
 35. Farhad KhorramshahiMohammadAbad , Sina Hejazi , Jalil Vahdati Khaki , Abolfazl Babakhani , Mechanochemical leaching of chalcopyrite concentrate by sulfuric acid, International Journal of Minerals, Metallurgy and Materials, Volume (23), No (4), Year (2016-4), Pages (380-388)
 36. A. Salehi , Abolfazl Babakhani , S. Mojtaba Zebarjad , Microstructural and mechanical properties of Al-SiO2 nanocomposite foams produced by ultrasonic technique, Materials Science and Engineering: A, Volume (638), Year (2015-9), Pages (54-59)
 37. masoud golestanipour , Abolfazl Babakhani , Seyed Mojtaba Zebarjad , An investigation on the energy absorption of aluminum foam core sandwich panel via quasi-static perforation test, Iranian Journal of Science and Technology-Transactions of Mechanical Engineering, Volume (39), No (1), Year (2015-6), Pages (185-196)
 38. Saeid GHESMATITABRIZI , Seyed Abdolkarim Sajjadi , Abolfazl Babakhani , Weijie Lu , Influence of spark plasma sintering and subsequent hot rolling on microstructure and flexural behavior of in-situ TiB and TiC reinforced Ti-6Al-4V composite, Materials Science and Engineering: A, Volume (624), Year (2015-1), Pages (271-278)
 39. Saeid GHESMATITABRIZI , Abolfazl Babakhani , Seyed Abdolkarim Sajjadi , Weijie Lu , Microstructural aspects of in-situ TiB reinforced Ti6Al4V composite processed by spark plasma sintering, Transactions of Nonferrous Metals Society of China, Volume (25), No (5), Year (2015-5), Pages (1460-1467)
 40. Hossein Shalchian , Ali Rafsanjani , Jalil Vahdati Khaki , Abolfazl Babakhani , Selective Acidic Leaching of Spent Zinc- Carbon Batteries Followed by Zinc Electrowinning, Metallurgical and Materials Transactions B, Volume (45), No (5), Year (2014-10), Pages (14-24)
 41. Alireza Sadeghi , Abolfazl Babakhani , Seyed Mojtaba Zebarjad , hassan mostajab o daveh , Use of grey relational analysis for multi-objective optimisation of NiTiCu shape memory alloy produced by powder metallurgy process, Journal of Intelligent Material Systems and Structures, Volume (25), No (16), Year (2014-10), Pages (2093-2101)
 42. elham honarvar , Abolfazl Babakhani , Ali Haerian Ardekani , Study and Simulation of Shot peening Effect on Fatigue Life of a Powder Forged Connecting rod, Automotive Science and Engineering, Volume (4), No (1), Year (2014-3), Pages (654-663)
 43. Masumeh Kazemi Moghadam Beydokhti , Ali Reza Kiani Rashid , A. Nourian , Abolfazl Babakhani , Investigation of microstructural and mechanical properties of austempered steel bar-reinforced ductile cast iron composite, Materials and Design, Volume (2), No (53), Year (2014-1), Pages (1047-1051)
 44. Abolfazl Babakhani , ehsan zahabi , Hossein Yavari Mehrabani , Fabrication of Fe/Al2O3 composite foam via combination of combustion synthesis and spark plasma sintering techniques, Journal of Alloys and Compounds, Volume (514), No (54), Year (2012-2), Pages (20-24)
 45. Ali Reza Kiani Rashid , Meisam Mostafapour , seyed Kamran Kaboli Mallak , Abolfazl Babakhani , The Effect of Cooling Rate on Bainite Phase Formation in Austempered Nickel-Molybdenum Gray Cast Iron, ISRN Materials Science, Volume (5042), No (127), Year (2012-2), Pages (1-5)
 46. Abolfazl Babakhani , Ali Reza Kiani Rashid , , The Microstructure and Mechanical Properties of Hot Forged Vanadium Microalloyed Steel, Materials and Manufacturing Processes, Volume (27), No (2), Year (2012-2), Pages (135-139)
 47. behzad shahabi , Abolfazl Babakhani , Mohammad Hadi Moayed , Improving pore morphology of PM 316L stainless steels by prealloyed powder prepassivation in 20% nitric acid, Powder Metallurgy, Volume (54), No (5), Year (2011-12), Pages (566-571)
 48. Ali Reza Kiani Rashid , Abolfazl Babakhani , , A Novel Process on Production of Thin Wall Austempered Ductile Iron Heat-treated in the Mold, International Foundry Research, Volume (63), No (1), Year (2011-3), Pages (24-27)
 49. behzad shahabi , Mohammad Hadi Moayed , Abolfazl Babakhani , Ali Davoodi , Improving the corrosion behaviour of powder metallurgical 316L alloy by prepassivation in 20% nitric acid, Corrosion Science, Volume (53), No (1), Year (2011-1), Pages (135-146)
 50. Abolfazl Babakhani , , Ali Reza Kiani Rashid , Investigation on the effects of hot forging parameters on the austenite grain size of vanadium microalloyed forging steel-30MSV6, Journal of Alloys and Compounds, Volume (490), No (1), Year (2010-1), Pages (572-575)
 51. Abolfazl Babakhani , A. Haerian , Effect of die temperature on mechanical properties of hot pressed P/M, Materials Science Forum, Volume (638), No (127), Year (2010-1), Pages (1802-1810)
 52. A. Moloodi , R. Raiszadeh , Jalil Vahdati Khaki , Abolfazl Babakhani , An assessment of the process of Self-propagating High-Temperature Synthesisfor the fabrication of porous copper composite, Journal of Alloys and Compounds, Volume (487), No (1), Year (2009-11), Pages (413-419)
 53. Abolfazl Babakhani , Ali Haerian Ardekani , Mohammad Ghambari , On the combined effect of lubrication and compaction temperature on properties of iron-based P/M parts, Materials Science and Engineering: A, Volume (437), No (2), Year (2006-11), Pages (360-365)
 54. Abolfazl Babakhani , Ali Haerian , M.Ghambri , Effect of heat treatment, lubricant and sintering temperature on dry sliding wear behavior of medium alloyed chromium PM steels, Journal of Materials Processing Technology, Volume (204), Year (2008-8), Pages (192-198)

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. زهرا زحمت کش گلستانی , ابوالفضل باباخانی , حسین شالچیان , اثر فعال سازی مکانیکی در حضور افزودنی بر بازیابی عناصر نادر خاکی از لامپ های فلورسنت به روش هیدرومتالورژی , یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی (iMat2022) , 2022-12-13
 2. امین مجردبهره , سیدعبدالکریم سجادی , ابوالفضل باباخانی , بررسی تاثیر متغیرهای تولید نانوماده قلع تلوراید به روش آلیاژسازی مکانیکی و تف‌جوشی پلاسمای جرقه‌ای بر خواص آن , هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی IMAT 2019 , 2019-10-07
 3. همتا منصوری , سیدعبدالکریم سجادی , ابوالفضل باباخانی , ساخت ماده ترموالکتریک Bi0.5Sb1.5Te3 به روش تف‌جوشی پلاسمای جرقه‌ای(SPS) و بررسی تـأثیر زمان ‌آسیاکاری روی خواص ساختاری ماده , هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی IMAT 2019 , 2019-10-07
 4. پگاه عطاریان , سیدعبدالکریم سجادی , ابوالفضل باباخانی , حمیدرضا عزت پور , نوشین اسدالهی , بهاره بهرامی زاده , بررسی تأثیر تقویت‌کننده دو اندازه‌ای بر رفتار تغییر شکل گرم کامپوزیت AZ91-SiC تولیدشده به روش ریخته‌گری همزدنی , هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی IMAT 2019 , 2019-10-07
 5. نفیسه بلقن آبادی , سیدعبدالکریم سجادی , ابوالفضل باباخانی , تاثیر ضخامت نمونه بر روی خواص ترموالکتریک ترکیب Bi2Te3 با روش تف‌جوشی پلاسمای جرقه‌ای , IMAT 2018 , 2018-10-09
 6. نفیسه بلقن آبادی , سیدعبدالکریم سجادی , ابوالفضل باباخانی , تاثیر دمای تف‌جوشی بر روی خواص ترموالکتریک ترکیب Bi2Te3 با روش تف‌جوشی پلاسمای جرقه‌ای , IMAT 2018 , 2018-10-09
 7. سیمین حیدری , سیدعبدالکریم سجادی , ابوالفضل باباخانی , حسین اسکندری , فرهاد صبا , بررسی تاثیر اصلاح سطح و درصد نانولوله ی کربنی برروی ریز ساختار و خواص مکانیکی نانوکامپوزیت Al/CNT , IMAT 2018 , 2018-10-09
 8. زهرا فتاحی , سیدعبدالکریم سجادی , ابوالفضل باباخانی , لیلا مؤمنی کنگرشاهی , بررسی رفتار سایشی کامپوزیت - ZrO2) ODS ( Ni تولید شده به روش SPS , IMAT 2018 , 2018-10-09
 9. زهرا فتاحی , سیدعبدالکریم سجادی , ابوالفضل باباخانی , لیلا مؤمنی کنگرشاهی , بررسی تاثیر پوشش‌دهی الکترولس برخواص مکانیکی و ریزساختاری نانوکامپوزیت Ni-20%Cr/ZrO2ساخته شده به روش تف‌جوشی پلاسمای جرقه‌ای , IMAT 2018 , 2018-10-09
 10. سیمین حیدری , سیدعبدالکریم سجادی , ابوالفضل باباخانی , حسین اسکندری , فرهاد صبا , بررسی تاثیر فاز کاربیدی ایجادشده در فصل مشترک نانولوله کربنی و زمینه آلومینیومی بر خواص مکانیکی کامپوزیت Al/CNT , PM AUTO 2018 , 2018-04-16
 11. محمدرضا حسین پورطالخونچه , جلیل وحدتی خاکی , ابوالفضل باباخانی , مصطفی میرجلیلی , اثر فعال سازی مکانیکی بر سینتیک احیاء کنسانتره اکسیدی آهن توسط زغال سنگ کک نشو در فرآیند هوگانس (Hoganas process) , ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی , 2017-10-28
 12. حسین بیگی نصرآبادی , سیدعبدالکریم سجادی , ابوالفضل باباخانی , ساخت سلول های خورشیدی نقطه کوانتومی توسط لایه نشانی فیلم PbS نوع-p به روش های LBL و رسوب یک مرحله ای جوهر اصلاح شده نانوذرات , هفتمین کنفرانس سلولهای خورشیدی نانوساختاری , 2017-12-21
 13. حسین بیگی نصرآبادی , سیدعبدالکریم سجادی , ابوالفضل باباخانی , اصلاح سطح هالید-هیبرید نقاط کوانتومی PbS جهت رسوب یک مرحله ای لایه نوع-n سلولهای خورشیدی نقطه کوانتومی p-i-n , هفتمین کنفرانس سلولهای خورشیدی نانوساختاری , 2017-12-21
 14. الهه شجاعی , آسیه عرفانیان ثبات خانی , سیدعبدالکریم سجادی , ابوالفضل باباخانی , Investigation of microstructure and mechanical properties of swaged Tungsten alloy -- بررسی مشخصات ریزساختاری و خواص مکانیکی آلیاژ تنگستن سویج شده , IMAT 2016 , 2016-11-08
 15. یگانه حسن زاده مقدم , ابوالفضل باباخانی , سیدعبدالکریم سجادی , Synthesis of MCrAlY/YSZ coatings by plasma spray method on the inconel 738 substrates and investigating of their microstructures and interface behavior -- لایه نشانی پلاسمایی NiCrAlY/YSZ به صورت گرادیانی بر روی سوپرآلیاژ IN738 و بررسی رفتار فصل مشترک و ریزساختار آن , IMAT 2016 , 2016-11-08
 16. یگانه حسن زاده مقدم , سیدعبدالکریم سجادی , ابوالفضل باباخانی , Evaluation of mechanical properties of microstructured composite NiCrAlY/YSZ FGM coating produced by APS method on IN738-- ارزیابی خواص مکانیکی پوشش¬های گرادیانی و کامپوزیتی NiCrAlY/YSZ تولید شده به روش APS روی سوپرآلیاژ IN738LC , IMAT 2016 , 2016-11-08
 17. حسین بیگی نصرآبادی , سیدعبدالکریم سجادی , ابوالفضل باباخانی , Surface chemistry of as synthesized and amine exchanged colloidal PbS quantum dots , IMAT 2016 , 2016-11-08
 18. فرناز ابراهیمی ارگی , جواد حیدری سرشک , ابوالفضل باباخانی , سیدعبدالکریم سجادی , سنتز به روش مایسل معکوس دو مرحله¬ای نانو ذرات فریت CoNiFe2O4 -- Synthesis of CoNiFe2O4 ferrite nanoparticles by two-step reverse micelle method , IMAT 2016 , 2016-11-08
 19. رضا پوررضا , ابوالفضل باباخانی , علیرضا کیانی رشید , مشخصات ریزساختاری و خواص مکانیکی فولادهای مافوق کربنی تولیدی به روش متالورژی پودر , پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی و دهمین کنفرانس مشترک انجمن مهندسین متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته گری , 2016-11-08
 20. مجتبی جعفری , جلیل وحدتی خاکی , ابوالفضل باباخانی , مصطفی میرجلیلی , تأثیر سیلیسیم بر رشد لایه ای بین فلزی در فرآیند غوطه وری داغ فولاد در حمام مذاب آلومینیم , پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی , 2016-11-08
 21. رضا پوررضا , علیرضا کیانی رشید , ابوالفضل باباخانی , بررسی ریزساختاری فولادهای مافوق کربنی به روش متالورژی پودر , سمپوزیوم فولاد 94 , 2016-02-23
 22. انسیه عدالتی خدابنده , سیدعبدالکریم سجادی , ابوالفضل باباخانی , تولید فوم تیتانیم با استفاده از عامل فوم ساز هیدرید تیتانیم به روش متالورژی پودر , اولین کنگره سراسری فناوری های نوین ایران , 2015-02-12
 23. سیده الناز افخمی , سیدعبدالکریم سجادی , ابوالفضل باباخانی , Spark plasma sintering of nano hardmetals and study their mechanical, physical and microstructural properties , چهارمین همایش بین‌المللی و نهمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته‌گری ایران، , 2015-11-10
 24. اکرم صالحی , ابوالفضل باباخانی , سیدمجتبی زبرجد , ساخت فوم های نانوکامپوزیتی Al-SiO2 با استفاده از امواج مافوق صوت و ریخته گری گردابی و بررسی عیوب ساختاری ایجاد شده در فرایند ساخت , علوم وفنآوری نانو , 2014-10-23
 25. مهرداد درّی , حسین بیگی نصرآبادی , ابوالفضل باباخانی , سهیل جمالی , سنتز نانوذرات آهن-نیکل به روش میکروامولسیون و بررسی تاثیر پارامترهای ساختمان مایسلی بروی سایز ذرات , هشتمین همایش مشترک و سومین کنفرانس بین المللی مواد مهندسی و متالورِی , 2014-11-18
 26. محمدعلی حقی , سیدعبدالکریم سجادی , ابوالفضل باباخانی , ساخت کامپوزیت درجای FGM آلومینیوم-آلومینا به روش پرس داغ , هشتمین همایش مشترک و سومین کنفرانس بین المللی مواد مهندسی و متالورِی , 2014-11-18
 27. حسین پاکدل نوقابی , سیدعبدالکریم سجادی , ابوالفضل باباخانی , بررسی خواص مکانیکی کامپوزیت ذره ایAl-Gr تولید شده با دو روش: SPS و پرس سرد-تف‌جوشی در کوره خلأ , هشتمین همایش مشترک و سومین کنفرانس بین المللی مواد مهندسی و متالورِی , 2014-11-18
 28. حسین پاکدل نوقابی , ابوالفضل باباخانی , سیدعبدالکریم سجادی , استفاده از روش همگن سازی در مایع به منظور ساخت کامپوزیت Al-Gr با دو روشSPS و پرس سرد-زینتر در کوره و بررسی ریزساختار آن , هشتمین همایش مشترک و سومین کنفرانس بین المللی مواد مهندسی و متالورِی , 2014-11-18
 29. فرهاد خرمشاهی محمدآباد , جلیل وحدتی خاکی , ابوالفضل باباخانی , مرتضی میرجلیلی , تاثیر فعال سازی مکانیکی و لیچینگ مکانوشیمیایی بر روی انحلال کنستانتره های کالکوپیریت در اسید سولفوریک , اولین همایش ملی فلزات و آلیاژهای غیرآهنی (مواد و فناوری های نوین کاربردی) , 2013-10-17
 30. ابوالفضل باباخانی , احمد مولودی , محسن حدادسبزوار , بررسی تولید فوم تخلخل بسته آلومینیومی با استفاده از نیترات سدیم و روش ذوب پودر متراکم شده , اولین همایش ملی فلزات و آلیاژهای غیرآهنی (مواد و فناوری های نوین کاربردی) , 2013-10-17
 31. ابوالفضل باباخانی , سعید قسمتی تبریزی , سیدعبدالکریم سجادی , بررسی پارامترهای ریزساختاری کامپوزیت زمینهTi-6Al-4Vتقویت شده با بورید تیتانیم درجا تشکیل شده به‌روش متالورژی پودر , دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته‌گری ایران , 2013-10-30
 32. داود خادمی , ابوالفضل باباخانی , بررسی رفتار سایشی کامپوزیت آلومینیوم-نانولوله کربنی تولید شده به روش SPS , دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته‌گری ایران , 2013-10-30
 33. داود خادمی , حسین پاکدل نوقابی , محسن بهنام آقاجان , ابوالفضل باباخانی , تولید و بررسی خواص مکانیکی کامپوزیت ذره ای آلومینیم گرافیت به روش محلول سازی در متالورژی پودر , همایش ملی مهندسی مواد , 2012-07-12
 34. حسین شالچیان , علی رفسنجانی عباسی , جلیل وحدتی خاکی , ابوالفضل باباخانی , بازیابی روی و اکسید منگنز از باتری های مستعمل روی -کربن به روش هیدرومتالورژی , ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران وانجمن علمی ریخته گری ایران , 2012-11-06
 35. علیرضا صادقی اول شهر , ابوالفضل باباخانی , حسن مستجاب الدعوه , سیدمجتبی زبرجد , بهینه سازی پارامترهای فرآیند متالورژی پودر جهت تولید آلیاژ حافظه دار نایتینول با استفاده از روش تاگوچی , ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران وانجمن علمی ریخته گری ایران , 2012-11-06
 36. فاطمه ترابی پور , علیرضا کیانی رشید , ابوالفضل باباخانی , بررسی اندازه دانه ی آستنیت اولیه در ریزساختار چدن خاکستری ریختگی به کمک سطح شیبدار به روش اکسیداسیون , پنجمین همایش مشترک مهندسی و علم مواد , 2011-06-24
 37. عزت خردمند , علیرضا کیانی رشید , ابوالفضل باباخانی , مسعود ذاکری , سید امین رونقی , تأثیر مواد جوانه زا و سرعت سرد کردن بر جوانه زایی گرافیت در چدن , چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گران ایران , 2010-11-15
 38. احسان ذهبی , حسین یاوری مهربانی , ابوالفضل باباخانی , جلیل وحدتی خاکی , بررسی امکان تولید فوم فلزی از پودر آهن به روش SPS , چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران , 2010-11-15
 39. ابوالفضل باباخانی , میلاد حجتی , سیدمجید افتخارموسوی , بررسی تأثیر دما وآتمسفر تف جوشی برریز ساختار وخواص مکانیکی قطعات متالورژی پودر تهیه شده از آلیاژ Astaloy CrM , چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران , 2010-11-15
 40. مهدی دهنوی , ابوالفضل باباخانی , مصطفی مکارم , بررسی رابطه ی ریز ساختار و رفتار کششی قطعات تف جوشی شده , دومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید , 2009-10-28
 41. ابوالفضل باباخانی , مهدی عبدالهی , سید محمد رضا ضیایی , بررسی تاثیر ارتعاشات مکانیکی بر مورفولوژی گرافیت و ریز ساختار چدن نشکن , سومین همایش مشترک انجمن علمی ریخته گری ایران و انجمن مهندسین مواد و متالورژی ایران , 2009-11-17
 42. ابوالفضل باباخانی , وحید جولادی , سید محمد رضا ضیایی , بررسی اثر جوانه زائی کاربید سیلیسیم بر ریز ساختار چدن نشکن , سومین همایش مشترک انجمن علمی ریخته گری ایران و انجمن مهندسین مواد و متالورژی ایران , 2009-11-17
 43. رضا تفریشی , ابوالفضل باباخانی , تولید و بررسی خواص مکانیکی کامپوزیت ذره ای آلومینیوم-گرافیت تولید شده به روش متالورژی پودر , سومین همایش مشترک انجمن علمی ریخته گری ایران و انجمن مهندسین مواد و متالورژی ایران , 2009-11-17
 44. ابوالفضل باباخانی , محمدرضا رجاء , سیدمحمدرضا ضیائی , بررسی تأثیر دمای پیشگرم، میزان کرنش و نرخ سرد شدن بر اندازه دانه ی فولاد میکروآلیاژی وانادیوم دار MSV630 , دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی ایران وجامعه ریخته گران ایران , 2008-11-18
 45. ابوالفضل باباخانی , بهینه سازی فرآیند عملیات حرارتی فولاد ابزار تندبر( HSS ) AISI M42 , دومین همایش ملی مهندسی مواد، متالورژی و ریخته گری ایران , 2008-11-18

انگلیسی

 1. Hossein Shalchian , Jalil Vahdati Khaki , Abolfazl Babakhani , M. Torabi Parizi , Investigating the Effect of Mechanical Activation Parameters on Structural Changes and Leaching Rate of Molybdenite Concentrate , 5th International Biennial Conference on Ultrafine Grained and Nanostructured Materials, UFGNSM15 , 2015-11-11
 2. Hossein Beygi Nasrabadi , Seyed Abdolkarim Sajjadi , Abolfazl Babakhani , Jeff F. Young , Frank C. J. M. van Veggel , Inks of Functionalized p-Type Lead Sulfide Quantum Dots for One-Step Fabrication of Heterojunction Photovoltaics , ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی (IMAT 2017) , 2017-10-28
 3. Hossein Beygi Nasrabadi , Seyed Abdolkarim Sajjadi , Abolfazl Babakhani , Jeff F. Young , Frank C. J. M. van Veggel , Solution Phase Inorganic Ligand Exchange for Fabrication of Ink Based Quantum Dot Thin Films , ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی (IMAT 2017) , 2017-10-28
 4. Ahmad Moloodi , Abolfazl Babakhani , Mohsen Haddad Sabzevar , An investigation of using sodium nitrate as a foaming agent of production close cell aluminum foam via Powder-Compact Foaming Technique , Iran International Aluminium Conference (IIAC2016) , 2016-05-11
 5. Hossein Pakdell Noghabi , Abolfazl Babakhani , Seyed Abdolkarim Sajjadi , Using liquid homogenization in order to produce Al-Gr composite with SPS and cold pressed-sintered in furnace and investigation of microstructure , The 4th International Conference on Composites: Characterization, Fabrication and Application (CCFA-4) , 2014-12-16
 6. Hossein Pakdell Noghabi , Seyed Abdolkarim Sajjadi , Abolfazl Babakhani , Mechanical properties of Al-Gr composite produced by two ways: SPS and cold pressed and sintered in furnace , The 4th International Conference on Composites: Characterization, Fabrication and Application (CCFA-4) , 2014-12-16
 7. Hossein Pakdell Noghabi , Seyed Abdolkarim Sajjadi , Abolfazl Babakhani , Fracture surface study of the Al-Gr composite homogenized in the liquid produced by SPS , The 4th International Conference on Composites: Characterization, Fabrication and Application (CCFA-4) , 2014-12-16
 8. Hossein Pakdell Noghabi , Abolfazl Babakhani , Seyed Abdolkarim Sajjadi , Wear properties of the Al-Gr composite homogenized in the liquid produced by two methods: SPS and cold pressed and sintered in furnace , The 4th International Conference on Composites: Characterization, Fabrication and Application (CCFA-4) , 2014-12-16
 9. mohammad ali haghi , Seyed Abdolkarim Sajjadi , Abolfazl Babakhani , In Situ Fabrication of Multi Layers Al-Al2O3 Functionally Graded Composite via Hot Press Method , The 4th International Conference on Composites: Characterization, Fabrication and Application (CCFA-4) , 2014-12-16
 10. akram salehi , Abolfazl Babakhani , Seyed Mojtaba Zebarjad , Al-SiO2 nanocomposite foam Production by ultrasonic technique using pure and heat treated TiH2 foaming agent , 3rd International Engineering Materials and Metallurgy Conference and Exhibition (iMat 2014 , 2014-11-18
 11. akram salehi , Abolfazl Babakhani , Seyed Mojtaba Zebarjad , Microstructure and hardness evaluation of Al-SiO2nanocomposites produced with ultrasonic technique , Proceedings of Iran International Aluminum Conference (IIAC2014) , 2014-05-25
 12. shirin pourhosseini , Mitra Ariakian , davoud khademi , Abolfazl Babakhani , Ali Reza Kiani Rashid , An Investigation of Tribological Properties of Al-Al2O3 Composites Fabricated by Spark Plasma Sintering Method , Proceedings of Iran International Aluminum Conference (IIAC2014) , 2014-05-25
 13. Abolfazl Babakhani , Fabrication of Aluminium-Carbon nanotube Composites Via Spark Plasma Sintering Method , دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته‌گری ایران , 2013-10-30
 14. M. Malekjafarian , M. S. Abravi , M. Golestanipour , A. Sadeghi , H. Amini Mashhadi , Abolfazl Babakhani , Effects of density on the Bending and compressive properties of closed-cell aluminum foam , Cellular Materials - CELLMAT 2012 , 2012-11-07
 15. M. Malekjafarian , M. S. Abravi , H. Amini Mashhadi , M. Golestanipour , A. Sadeghi , Abolfazl Babakhani , Ceramic Particles Stabilized Aluminum Foams Produced by Melt Gas Injection , Cellular Materials - CELLMAT 2012 , 2012-11-07
 16. Abolfazl Babakhani , Ahmad Moloodi , Mohsen Haddad Sabzevar , On the role of aluminum powder on production copper foam by turning chips , Cellular Materials - CELLMAT 2012 , 2012-11-07
 17. Abolfazl Babakhani , Ahmad Moloodi , Mohsen Haddad Sabzevar , An investigation of production Al-Al2O3 composite foam via SHS , Cellular Materials - CELLMAT 2012 , 2012-11-07
 18. Abolfazl Babakhani , masoud golestanipour , M. S. Abravi , M. Malek Jafarian , A. Sadeghi Aval , Acoustic Absorption Behavior of closed-cell Aluminum Foams and sandwich panels , Cellular Materials - CELLMAT 2012 , 2012-11-07
 19. Shervin Daneshvar E Asl , Farhad KhorramshahiMohammadAbad , davoud khademi , Hossein Yavari Mehrabani , Abolfazl Babakhani , Fabrication of Aluminum–Graphite Composites by SPS Method , The 3rd International Conference on Composites: Characterization, Fabrication and Application (CCFA-3) , 2012-12-18
 20. fatemeh torabi pour , Ali Reza Kiani Rashid , Abolfazl Babakhani , STUDY ON EFFECT OF INCLINED PLATE ANGLE AND MATERIAL ON MORPHOLOGY OF GRAPHITE FLAKES IN GRAY IRON , The First International & The Sixth Joint Conference of Iranian Metallurgical Engineering Society and Iranian Foundrymen,s Society , 2012-11-06
 21. Abolfazl Babakhani , hassan mostajab o daveh , Alireza Sadeghi , Seyed Mojtaba Zebarjad , On the milling and preheating on fabrication of NiTi produced by combustion synthesised NiTi , 19th International Symposium on Metastable, Amorphous and Nanostructured Materials ISMANAM 2012 , 2012-06-18
 22. Mehdi Mokhtari Shirazabad , A. KARIMI , Abolfazl Babakhani , The Effects of Aging Treatment Parameters on Microstructure and Hardness of Aluminium Bronze Alloy , سومین همایش بین المللی عملیات حرارتی ICMH 2012 , 2012-05-30
 23. Ahmad Moloodi , Abolfazl Babakhani , Mohsen Haddad Sabzevar , An Investigation of aluminum foam produced by sintering evaporation process , Proceedings of Iran International Aluminum Conference (IIAC2012) , 2012-05-30
 24. Hossein Vafaeenezhad , mohsen shaterian , Hossein Beygi Nasrabadi , Seyed Abdolkarim Sajjadi , Abolfazl Babakhani , عملیات حرارتی فولاد ابزار سردکار 1.2080 و بررسی ریز ساختار و خواص مکانیکی آن , سومین همایش بین المللی عملیات حرارتی ICMH 2012 , 2012-05-30
 25. mohsen shaterian , Hossein Beygi Nasrabadi , Hossein Vafaeenezhad , Seyed Abdolkarim Sajjadi , Abolfazl Babakhani , بهینه سازی فرایند عملیات حرارتی قالب های آهنگری گرمکار 1.2344 , سومین همایش بین المللی عملیات حرارتی ICMH 2012 , 2012-05-30
 26. Hossein Beygi Nasrabadi , Hossein Vafaeenezhad , mohsen shaterian , Seyed Abdolkarim Sajjadi , Abolfazl Babakhani , بررسی تاثیر پارامتر های عملیات حرارتی بر روی ریزساختار، سختی و انرژی ضربه فولاد ابزار تندبر (HSS) 1.3343 , سومین همایش بین المللی عملیات حرارتی ICMH 2012 , 2012-05-30
 27. Abolfazl Babakhani , hassan mostajab o daveh , Alireza Sadeghi , Seyed Mojtaba Zebarjad , On the milling and preheating on fabrication of combustion synthesized NiTi , 19th International Symposium on Metastable, Amophous and Nanostructured Materials Conference , 2012-06-18
 28. Ali Reza Kiani Rashid , Abolfazl Babakhani , , A novel process on production of thin wall austempered ductile iron heat-treted in the mold , TMS 2010 - 139th Annual Meeting and Exhibition , 2010-02-14
 29. Ali Reza Kiani Rashid , Meisam Mostafapour , seyed Kamran Kaboli Mallak , Abolfazl Babakhani , The Effect of Cooling Rate on Bainite Phase Formation in Austempered Nickel-Molybdenum Gray Cast Iron , International Conference on Materials Heat Treatment (ICMH 2010 , 2011-05-10
 30. Hossein Beygi Nasrabadi , Seyed Abdolkarim Sajjadi , Seyed Mojtaba Zebarjad , Abolfazl Babakhani , PREPARATION OF AL2O3/CU CORE–SHELL STRUCTURAL COMPOSITES BY ELECTROLESS PLATING AND DETERMINATION OF OPTIMUM BATH COMPOSITION USING TAGUCHI EXPERIMENTAL DESIGN , 18th International Conference on Composite Materials , 2011-08-21
 31. Abolfazl Babakhani , ehsan zahabi , Hossein Yavari Mehrabani , Jalil Vahdati Khaki , Feasibility study of porous Fe-Al2O3 composite fabrication through combination of SPS and SHS processes , 2nd International Conference on Composites: Characterization, Fabrication and Application (CCFA-2 , 2010-12-27
 32. Abolfazl Babakhani , A. Moloodi , On the role of filler materials on physical and mechanical properties of aluminum foam produced by SDP , Cellular Materials , 2010-10-27
 33. A. Moloodi , R. Raiszadeh , Jalil Vahdati Khaki , Abolfazl Babakhani , A study of copper composite foam produced by SHS , 6th International Conference on Porous Metals and Metallic foams-MetFoam 2009 , 2009-09-01
 34. - - , A. Moloodi , رییس زاده , R. Raiszadeha , Jalil Vahdati Khaki , Abolfazl Babakhani , Innovative processing of porous copper composite by chemical reaction , International Symposium for Research Scholars on Metallurgy, Materials Science & Engineering-ISRS-08 , 2008-12-10
 35. Abolfazl Babakhani , Recycling of aluminium alloy turning scrap via cold pressing and melting with salt flux , یازدهمین کنفرانس بین المللی آلیاژهای آلومینیوم , 2008-09-26