بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: محمد تقوی


موارد یافت شده: 48

1 - تبیین مفهوم «وحدت» در مثنوی با استعاره‌ی شناختی (چکیده)
2 - بررسی تطبیقی شخصیت ابراهیم ادهم در سه تذکره «طبقات ‌الصّوفیّه، تذکرة الاولیاء و نفحات‌ الأنس» (چکیده)
3 - کارکردهای زبانی و شیوه های اثرپذیری از مَثَل ها (چکیده)
4 - Analysis of Stigma in Sadegh Hedayat s short stories according to Erving Goffman s Theory (چکیده)
5 - مسئله یگانگی یا تفاوت دو کتاب الجامع الکبیر و الحاوی (چکیده)
6 - کارکرد ضرب المثل در فضاسازی های داستانی (چکیده)
7 - اقتدار و هویت: بازنمایی روابط جنسیت در رمان لالایی برای دختر مرده اثر حمیدرضا شاه آبادی (چکیده)
8 - آسیب‌شناسی در مقاله‌های ناصرخسرو پژوهی از 1393 تا 1300 (چکیده)
9 - اقتراحیۀ مولوی در صورت بندی تمثیلی درد و رنج انسان (مناظرۀ صوفی و قاضی) (چکیده)
10 - نسبت جهان فارسی زبان با تصوف و عرفان (چکیده)
11 - جاده ابریشم، زبان سغدی و قصه های شرقی-غربی (چکیده)
12 - A Critical Survey of Comparative Studies conducted about Rūmī and Mathnawi (چکیده)
13 - بررسی فرقه های نوظهور تصوف در عراق و نقش اجتماعی فرهنگی آنها (چکیده)
14 - آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان بر پایة رویکرد داستان گویی با تکیه بر داستان های مثنوی (چکیده)
15 - بررسی تطبیقی ابعاد شخصیت ذوالنون در سه تذکره ( طبقات الصوفیه، تذکرة الاولیا و نفحات الانس) (چکیده)
16 - بازخوانی ارتباط محمد بن مسلم بن شهاب زهری با خلفای اموی (چکیده)
17 - زبان و ادبیات فارسی از تقابل تا تعامل (چکیده)
18 - کاربرد و کارکرد مثل در مجموعه داستان یکی بود یکی نبود جمال زاده (چکیده)
19 - جاده ابریشم،زبان سغدی و داستانهای شرقی-غربی (چکیده)
20 - داستانهای مثنوی بستری مناسب در آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان (چکیده)
21 - بررسی تجربه های عرفانی در عبهر العاشقین بر اساس فعل: رویکرد نقشگرا (چکیده)
22 - ساخت ارگتیو و فروپاشی آن در گویش کرمانجی خراسان (چکیده)
23 - گفتار بیصدا: تأملی بر زبان بدن در غزلیات شمس (چکیده)
24 - تاریخ در تذکره: تاریخ اجتماعی و سیاسی دوره صفوی در تذکره مذکرالاصحاب (چکیده)
25 - بررسی چگونگی پردازش زمان در غزلیات شمس با استفاده از شگرد جریان سیال ذهن (چکیده)
26 - بازنمایی سیمای زن در داستان معاصر افغانستان با تکیه بر رمان نقره، دختر دریای کابل (چکیده)
27 - بازخوانی و تحلیلِ نامه های فارسی دوره صفویه (چکیده)
28 - رویکرد انتگرال به برنامه فلسفه برای کودکان (p4c) (چکیده)
29 - مضامین فلسفی در داستانهای :(P4C) فلسفه برای کودکان متون کلاسیک ادب فارسی (چکیده)
30 - Abdaliyah thesis by molana yaghoob charkhi (چکیده)
31 - آسیب شناسی مقالات مربوط به حوزه فردوسی و شاهنامه در دهه هفتاد (چکیده)
32 - تفاوت راوی قصه نویس و قصه گو در داستان شیر و گاو از کلیله و دمنه و داستان‌های بیدپای (چکیده)
33 - ادبیات تطبیقی و انواع ادبی با نگاهی به انواع ادب فارسی و عربی (چکیده)
34 - شاعر و سلطان (چکیده)
35 - موتیف و گونه ها و کارکردهای آن در داستان های صادق هدایت (چکیده)
36 - از کعبه تا روم بررسی تطبیقی داستانهای شیخ صنعان و فاوستِ گوته (چکیده)
37 - موتیف چیست و چگونه شکل می گیرد؟ (چکیده)
38 - بررسی مقایسه ای مفهوم خیال از دیدگاه ابن عربی و مولانا (چکیده)
39 - اشکال، ساختار و کارکرد تمثیل درتفسیرعرفانی میبدی (چکیده)
40 - کم و کیف قیاس در مثنوی (چکیده)
41 - تاثیر زیرساختهای سرمایه گذاری بر رشد اقتصادی ایران (چکیده)
42 - حقایق خیالی داستان دقوقی در مثنوی (چکیده)
43 - حکایت های مشایخ در مثنوی های عطار و کمّ و کیف نقل و روایت آنها (چکیده)
44 - نسبت تجربه های دینی، عرفانی و هنری (چکیده)
45 - شخصیت بهرام گور در شاهنامه وهفت پیکر (چکیده)
46 - شطح: سرریزهای روح بر زبان (چکیده)
47 - زبان در زبان مولانا (چکیده)
48 - رباعیات خیام، شعر یا فلسفه (چکیده)