مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. ناهید براهویی , علی ناظمیان فرد , هادی وکیلی , آموزش علوم دینی در مدارس خراسان بزرگ در عصر سامانی, پژوهشنامه خراسان بزرگ, دوره (-), شماره (30), سال (2018-6), صفحات (33-48)
 2. مظهر ادوای , علی ناظمیان فرد , هادی وکیلی , بازخوانی پروندۀ یک شورش،واکاوی زمینههای حمله به ادارات دولتی کردستان و پیامدهای آن ) 15 محرم 1332, پژوهشنامه تاریخ های محلی ایران, دوره (8), شماره (15), سال (2019-3), صفحات (161-180)
 3. ناهید براهویی , علی ناظمیان فرد , هادی وکیلی , آموزش علوم دینی در مساجد خراسان بزرگ در عصر سامانی, پژوهشنامه خراسان بزرگ, شماره (30), سال (2018-6), صفحات (33-48)
 4. مصطفی لعل شاطری , هادی وکیلی , علی ناظمیان فرد , بررسی تطبیقی تصاویر جنیانِ حاضر در کربلا در کتب چاپ سنگی عصر ناصری با روایات اسلامی (مطالعه موردی طوفان البکاء), تاریخ نگری و تاریخ نگاری, دوره (28), شماره (107), سال (2019-3), صفحات (147-176)
 5. مصطفی لعل شاطری , علی ناظمیان فرد , هادی وکیلی , بررسی تطبیقی تصویرپردازی رئوس ملائکه در چاپ‌ سنگی کتاب «عجایب‌ المخلوقات و غرایب ‌الموجودات» و روایات اسلامی, علوم قرآن و حدیث, دوره (51), شماره (1), سال (2019-7), صفحات (157-179)
 6. سیدحسن حسینی , هادی وکیلی , علی ناظمیان فرد , جایگاه سادات حسینی اعرجی بلخی در عهد حاکمیت ترکان (618-389ق), پژوهشنامه خراسان بزرگ, شماره (32), سال (2018-12), صفحات (71-85)
 7. سیدحسن حسینی , هادی وکیلی , علی ناظمیان فرد , جایگاه اجتماعی و نقش سیاسی و فرهنگی خاندان حسینی حمزوی در عهد سلجوقی (431 – 590ق), پژوهش نامه تاریخ اسلام, دوره (8), شماره (32), سال (2019-3), صفحات (29-48)
 8. رحیم جوان لاجی , عباس سرافرازی , هادی وکیلی , پیامدهای سیاسی جدایی هرات بر منطقه خراسـان در عصر قاجـار, پژوهشنامه خراسان بزرگ, شماره (33), سال (2019-1), صفحات (63-80)
 9. هادی وکیلی , قاسم قریب , عرفان و تصوف در منظومۀ فکری علامه مجلسی, پژوهشنامه عرفان, دوره (9), شماره (18), سال (2018-10), صفحات (225-249)
 10. ابوالفضل اسکندری فاروجی , اصغر منتظر قایم , علی اکبر کجباف , هادی وکیلی , تاریخ نگاری انقلاب اسلامی؛ ضرورت ها و بایستگی ها, مطالعات انقلاب اسلامی, دوره (15), شماره (52), سال (2018-6), صفحات (75-96)
 11. جلیل قصابی گزکوه , هادی وکیلی , ابوالفضل اسکندری فاروجی , علل و پیامدهای جدایی قریه فیروزه از ایران, پژوهشنامه خراسان بزرگ, دوره (6), شماره (21), سال (2016-2), صفحات (83-96)
 12. علی باغدار دلگشا , عباس سرافرازی , هما زنجانی زاده اعزازی , هادی وکیلی , حفظ الصحۀ نسوان» در مطبوعات زنان (با تکیه بر مطبوعات منتشرشده از 1289- 1307ش/ 1910-1928م), Research on History of Medicine, دوره (9), شماره (32), سال (2017-12), صفحات (32-44)
 13. حمیده شهیدی , هادی وکیلی , عباس سرافرازی , مؤلفه‌های موردانتظار مردم از عدلیه و تکاپوی دستگاه قضا در برآوردن آن طی سال‌های آغازین مشروطه, گنجینه اسناد, دوره (27), شماره (4), سال (2018-2), صفحات (66-89)
 14. علی باغدار دلگشا , عباس سرافرازی , هما زنجانی زاده اعزازی , هادی وکیلی , نقش پردازش های دینی در طرح مطالبات اجتماعی زنان عصر مشروطه, تاریخ نامه ایران بعد از اسلام, دوره (8), شماره (14), سال (2016-6), صفحات (29-55)
 15. وجیهه گل مکانی , هادی وکیلی , علی ناظمیان فرد , نقش کارگزاران امام علی در تامین امنیت اقتصادی, مطالعات تاریخ اسلام, دوره (9), شماره (34), سال (2017-12), صفحات (131-160)
 16. کبری نودهی , علی اکبر کجباف , مرتضی نورایی , هادی وکیلی , فراز و فرود فازسیاسی سازمان مجاهدین خلق در مشهد(1357-1360), رهیافت انقلاب اسلامی, دوره (11), شماره (38), سال (2017-6), صفحات (41-68)
 17. کبری نودهی , علی اکبر کجباف , مرتضی نورایی , هادی وکیلی , آرمانشهر شاعران چپ‌گرای مشهد(1320 تا 1325), ادبیات پارسی معاصر, دوره (6), شماره (2), سال (2016-9), صفحات (75-100)
 18. مظهر ادوای , هادی وکیلی , بازتاب واقعة عاشورا در ادبیات هورامی (با تأکید بر نسخة خطی مقتل امام حسین به زبان هورامی), شیعه شناسی, دوره (14), شماره (54), سال (2016-9), صفحات (141-172)
 19. مصطفی لعل شاطری , هادی وکیلی , تأثیر سفرهای اروپایی ناصرالدی نشاه بر روند غر بگراییِ موسیقی و نمایش در عصر ناصری, پژوهش هنر, دوره (6), شماره (12), سال (2016-12), صفحات (13-27)
 20. مصطفی لعل شاطری , هادی وکیلی , تأثیر غرب بر موسیقی نظامی ایران (از اواسط عصر ناصری تا پایان حکومت قاجار), پژوهشنامه تاریخ تمدن اسلامی, دوره (46), شماره (1), سال (2013-6), صفحات (69-92)
 21. کبری نودهی , هادی وکیلی , دکان های غذایی و غذاهای آماده در ایران دوره اسلامی (قرن دوم تا هفتم هجری), تاریخ و فرهنگ, دوره (47), شماره (95), سال (2015-12), صفحات (55-83)
 22. علی باغدار دلگشا , عباس سرافرازی , هما زنجانی زاده اعزازی , هادی وکیلی , نابرابری های اجتماعی در کتاب های درسی دورۀ مشروطه )مطالعۀ موردی: تعلیم الاطفال، کتاب علی، تأدیب الاطفال و تربیت نسوان(, بررسی مسایل اجتماعی ایران - نامه علوم اجتماعی, دوره (8), شماره (1), سال (2017-12), صفحات (119-137)
 23. مظهر ادوای , علی ناظمیان فرد , هادی وکیلی , واکاوی مساله گرانی نان در کردستان دهه پایانی حکومت قاجار و تبیین عوامل موجده آن(1332-1342ه.ق.), تاریخ اسلام و ایران, دوره (27), شماره (34), سال (2017-9), صفحات (39-67)
 24. مصطفی لعل شاطری , هادی وکیلی , عباس سرافرازی , تاثیر آموزش های دارالفنون در گرایش هنر عصر ناصری به غرب ( با تکیه بر موسیقی و نقاشی ), تاریخ اسلام و ایران, دوره (26), شماره (31), سال (2016-10), صفحات (177-201)
 25. مصطفی لعل شاطری , عباس سرافرازی , هادی وکیلی , نفوذ غرب در نقاشی ایران از ابتدای حکومت قاجار تا پایان عصر ناصری, پژوهش های تاریخی ایران و اسلام, دوره (2), شماره (19), سال (2016-11), صفحات (185-210)
 26. مظهر ادوای , علی ناظمیان فرد , هادی وکیلی , تحلیل فرهنگی و تاریخی از وضع خوراک و پوشاک در هورامانِ دوره قاجار و پهلوی اول (با استفاده دیوان ملا حسن دزلی), تحقیقات تاریخ اجتماعی, دوره (7), شماره (1), سال (2017-4), صفحات (1-31)
 27. پیمان ابوالبشری , هادی وکیلی , علی ناظمیان فرد , ریشه یابی تاریخی سوختن انسان کامل در فرهنگ صوفیانه, مطالعات تاریخ فرهنگی, دوره (8), شماره (29), سال (2016-12), صفحات (1-22)
 28. پیمان ابوالبشری , هادی وکیلی , علی ناظمیان فرد , تبارشناسی باورهای ملامتیانِ نخستین در متون صوفیانه, کهن نامه ادب پارسی, دوره (7), شماره (3), سال (2016-12), صفحات (1-18)
 29. هادی وکیلی , تهمینه رئیس السادات , بررسی اندیشه ها و عقاید محمد بن علی شلمغانی معروف به ابن ابی العزاقر بنیان گذار فرقه عزاقریه (شلمغانیه), مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی, دوره (11), شماره (41), سال (2015-12), صفحات (46-58)
 30. وجیهه میری , هادی وکیلی , علی ناظمیان فرد , ماهیت رفتار سران جمل در ماجرای سقوط بصره, پژوهشنامه علوی, دوره (6), شماره (2), سال (2016-3), صفحات (157-178)
 31. مصطفی لعل شاطری , هادی وکیلی , نقش روسپیان شهر نو در کودتای 28 مرداد 1332, گنجینه اسناد, دوره (26), شماره (1), سال (2016-5), صفحات (60-81)
 32. هادی وکیلی , مصطفی لعل شاطری , بررسی میزان انطباق تصویر براق در معراج نگاری های عصر قاجار با روایات اسلامی, تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی, دوره (6), شماره (20), سال (2015-11), صفحات (49-71)
 33. مظهر ادوای , هادی وکیلی , شورش هورآمان در عصر ناصرالدین شاه قاجار (1284 - 1286ق), تاریخ اسلام و ایران, دوره (25), شماره (28), سال (2016-2), صفحات (5-39)
 34. جلیل قصابی گزکوه , هادی وکیلی , جنگ جهانی اول در اشعار سیاسی شوریده شیرازی, تاریخ روابط خارجی, دوره (15), شماره (58), سال (2014-9), صفحات (55-75)
 35. جلیل قصابی گزکوه , هادی وکیلی , پیوند ادب و سیاست: بازتاب جنگ جهانی اول در اشعار ادیب پیشاوری, تاریخ روابط خارجی, دوره (14), شماره (55), سال (2013-9), صفحات (73-98)
 36. علی اکبر عباسی , هادی وکیلی , تأثیر کشتار صفین بر گسترش قاعدین (از اعتراض به اربد فزاری تا انتخاب ابوموسی اشعری), تاریخ اسلام در آینه پژوهش, دوره (10), شماره (1), سال (2013-9), صفحات (49-62)
 37. فاطمه رضایی مکی , هادی وکیلی , گونه‌شناسی‌ و‌ کارکرد‌شناسی‌ مؤسسات‌ آموزشی‌ دختران‌ مشهد‌ ‌در‌ عصر‌ رضا‌شاه, تاریخ نامه ایران بعد از اسلام, دوره (4), شماره (7), سال (2014-3), صفحات (101-124)
 38. پیمان ابوالبشری , هادی وکیلی , درآمدی بر ساختارشناسی «اجیرنامه» باتکیه براسناد موجود در آرشیو آستان قدس رضوی, گنجینه اسناد, دوره (25), شماره (98), سال (2015-9), صفحات (48-60)
 39. عبداله صفرزائی , هادی وکیلی , بنیادهای اعتقادی فرقه ذکری و خاستگاههای آن, پژوهش نامه تاریخ اسلام, دوره (4), شماره (15), سال (2014-12), صفحات (125-149)
 40. پیمان ابوالبشری , هادی وکیلی , اندیشه هندو و بودایی تناسخ در اهل حق (یارسان), معرفت ادیان, دوره (5), شماره (19), سال (2014-9), صفحات (67-82)
 41. احمد فتوحی نسب , زهرا اختیاری , هادی وکیلی , فرزاد قائمی , نقد نثر درج الدرر(بر مبنای سبک شناسی ساختارگرا), سبک‌شناسی نظم و نثر فارسی, دوره (7), شماره (4), سال (2015-3), صفحات (151-172)
 42. اسداله نیک مهر , هادی وکیلی , نیت و مصارف موقوفات واقفان مشهد در دوره پهلوی اول و دوم, تاریخ و فرهنگ, دوره (45), شماره (91), سال (2013-12), صفحات (109-131)
 43. هادی وکیلی , کبری نودهی , آداب خورک در ادبیات عارفان و صوفیان ایران تا پایان قرن هفتم هجری, ادیان و عرفان, دوره (44), شماره (2), سال (2012-1), صفحات (129-144)
 44. هادی وکیلی , انسیه سادات حسینی شریف , پیوستگیهای تصوف و تسنن در خراسان سده های سوم تا ششم هجری, پژوهش نامه تاریخ اسلام, دوره (2), شماره (7), سال (2012-10), صفحات (123-136)
 45. هادی وکیلی , انسیه حسینی شریف , حیات اجتماعی-فرهنگی کرامیه طی سده های 4-7 ه.ق., تاریخ نامه ایران بعد از اسلام, دوره (2), شماره (3), سال (2012-3), صفحات (133-154)
 46. هادی وکیلی , ارزیابی میزان اعتبار ترجمه فارسی تاریخ ایران از سرجان ملکم, مطالعات زبان و ترجمه, دوره (42), شماره (3), سال (2011-2), صفحات (128-145)
 47. هادی وکیلی , فرهنگ پرسشگری وپاسخگویی؛لوازم وموانع نظارت جمعی, اندیشه حوزه, دوره (10), شماره (49), سال (2005-2), صفحات (119-126)
 48. مسلم نجفی , هادی وکیلی , تاملاتی تاریخی در باره نهم ربیع, تاریخ و فرهنگ, دوره (85), شماره (84), سال (2010-12), صفحات (51-82)
 49. حمیده نخعی راد , هادی وکیلی , واپسین تاشهای زرتشتیان ایران در برابر پیشروی اسلام, دانشکده علوم انسانی و اجتماعی- دانشگاه تبریز, دوره (13), شماره (26), سال (2010-7), صفحات (185-203)
 50. هادی وکیلی , انسیه سادات حسینی شریف , معتزلیان حنفی در خراسان طی سده های دوم تا هفتم هجری قمری, مطالعات تاریخی, شماره (16), سال (2007-9), صفحات (157-166)
 51. هادی وکیلی , انسیه سادات حسینی شریف , گسترش ماتریدیه طی قرون 7-5, دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز, سال (2007-6)

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. عباس سرافرازی , رضا فیاضی , هادی وکیلی , بازتاب تاریخی حضور روسیه و انگلستان در تحولات شهری ایران پس از وقوع انقلاب مشروطه , کنفرانس ملی معماری عمران شهرسازی و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب , 2021-05-20
 2. هادی وکیلی , علی ناظمیان فرد , مصطفی لعل شاطری , راهکارهای پیشوای هشتم برای مبارزه با پدیده فقر در راستای دست یابی به پیشرفت و آرمان شهر الهی , کنگره پیشگامان پیشرفت , 2015-11-19
 3. هادی وکیلی , زهره راضی , رویارویی بهلول با عناصر فرهنگی رضاشاه , بهلول شگفتی روزگار , 2010-12-23
 4. هادی وکیلی , سمیه شعبان حسنقه , تاثیرپذیری بهلول از سیره اهل بیت (علیهم السلام) و تاثیرش بر گسترش این سیره؛ آیا بهلول بر سیره ی اهل بیت تاثیر گذاشته است؟ , بهلول شگفتی روزگار , 2010-12-23
 5. هادی وکیلی , سمیه شعبان حسنقه , بررسی ادبیات حماسی علمای فارس در شکل گیری مبارزات مردمی در جنگ جهانی اول , همایش بین المللی فارس در جنگ جهانی اول , 2010-11-10
 6. هادی وکیلی , گفتمان فرهنگی ایران در خاور میانه , سمپوزیوم روابط ترک-ایران از گذشته تا امروز , 2002-12-16
 7. هادی وکیلی , پیشینه تاریخی جهادو دفاع مقدس در ایران واسلام , اولین نشست علمی پژوهشی ایثار وشهادت , 2010-05-31
 8. هادی وکیلی , سمیه شعبان حسنقه , نقش علمای فارس در نهضتهای ضد استعماری ایران معاصر , همایش بین المللی فارس در جنگ جهانی اول , 2010-11-10