بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: شار


موارد یافت شده: 58

1 - Factors influencing the Development of Electric Vehicles: System Dynamics Approach (چکیده)
2 - Optimal Charging Planning for Electric-Vehicle in Highway with Simulation technique (چکیده)
3 - بهبود عملکرد هیت سینکهای آلومینیومی مورد استفاده در صنایع الکترونیک (چکیده)
4 - برنامه‌ریزی شارژ خودروهای الکتریکی در طول بزرگراه (چکیده)
5 - توسعه یک الگوریتم فشار مبنا برای حل جریان سیال در رژیم مافوق صوت (چکیده)
6 - کنترل سرعت درایو موتور القایی دو تحریکه بدون جاردوبک به روش مستقیم تطبیقی مدل مرجع (چکیده)
7 - تعیین نیاز آبی و ضریب گیاهی ذرت با استفاده از داده های سنجش از دور و الگوریتم سبال (چکیده)
8 - تاثیر پارامترهای مهم بر فرآیندهای آناموکس و شارون در تصفیه پساب نیتروژنی (چکیده)
9 - بهینه سازی منابع تامین انرژی در ایستگاه شارژ خودرو الکتریکی (چکیده)
10 - مدل سازی برنامه ریزی پویا برای شارژگیری خودروهای الکتریکی در بزرگراه (چکیده)
11 - بررسی و تحلیل پارامترهای تأثیرگذار بر عملکرد حفاظت اتصال زمین محدود شده ترانسفورماتور قدرت (چکیده)
12 - تخمین شار گرمایی سطحی ناپایا در انتقال گرمای زیستی غیر خطی معکوس (چکیده)
13 - بررسی تاثیر دندانه های مختلف برتولید آنتروپی جریان سیال داخل یک کانال با شار ثابت (چکیده)
14 - بهبود عملکرد غشای پلی اکریلونیتریل با تغییر در شرایط حمام انعقاد (چکیده)
15 - حداقل کردن واریانس پورتفوی با محدودیت‌های L (چکیده)
16 - بهبود خواص ضدگرفتگی غشای پلی اترسولفون توسط نانو ورقه های خاک رس کلویسیت A15 در فیلتراسیون پسابهای رنگی (چکیده)
17 - مطالعات کانه زایی، آلتراسیون و شاره های درگیر درمحدوده اکتشافی سرب کویرو، شمال غرب بشرویه، استان خراسان جنوبی (چکیده)
18 - تصویر ایران و ایرانی در سفرنامه ژان شاردن تأملی در انگاره آفرینی و کلیشه ها در ذهنیت سفرنامه نویس (چکیده)
19 - بررسی سازوکار میخکوبی در ابررسانای تک کریستال Fe1.06Te0.6Se0.44 (چکیده)
20 - طراحی و پیاده سازی کنترل مبدل باک جهت تامین بار و شارژ باتری برای توربین بادی یک کیلووات محور افقی (چکیده)
21 - تاثیر پارامترهای عملیاتی بر کارایی فرآیند نانوفیلتراسیون آب پرس تفاله چغندرقند (چکیده)
22 - مدلسازی شار تراوه فرآیند اولترافیلتراسیون شیر تحت شرایط عملیاتی و خصوصیات فیزیکو- شیمیایی مختلف به روش نرو-فازی (چکیده)
23 - برنامه ریزی شارژ خودروهای برقی به منظور برطرف کردن افزایش ولتاژ ناشی از حضور واحد فتوولتاییک در شبکه توزیع (چکیده)
24 - کنترل شارش توان در اینورترهای تک‌فاز دوسطحی تمام کنترل‌شده‌ی متصل به شبکه (چکیده)
25 - بررسی حذف ترکیبات نیتروژنی موجود در پسابها با متدهای بیولوژیکی (چکیده)
26 - تصفیه فاضلاب حاصل از احیاء رزین تبادل یونی ستون های رنگبری صنعت قند با استفاده از فرآیند غشایی نانوفیلتراسیون (چکیده)
27 - ساخت و تست غشاهای ترکیبی فیلم نازک به منظور کاربرد در سیستم RO صنعتی نیروگاه برق مشهد (چکیده)
28 - تاثیر سیلیکون بر خواص ابررسانایی MgB2 (چکیده)
29 - تاثیر سیلیکون بر خواص ابررسانایی MgB2 (چکیده)
30 - (RPFC) جایابی و تحلیل عملکرد کنترل کننده شارش توان گردان توان گردان (چکیده)
31 - بررسی عملکرد نانوفیلتراسیون در حذف یونهای آب پرس تفاله چغندر قند (چکیده)
32 - طراحی فعالیت های عملی آزمایشگاهی کم هزینه در درس شیمی و زندگی (چکیده)
33 - تلفیق داده های زمین شناسی، کانی سازی، ژئوشیمی و مطالعات ژئوفیزیکیIP/RS و مغناطیس سنجی زمینی منطقه رودگز، جنوب شرق گناباد، استان خراسان رضوی (چکیده)
34 - مدل سازی شبکه ی متابولیکی میکروارگانیسم سودوموناس ائروجینوزا (چکیده)
35 - نیازسنجی واحدهای نیروگاه مشهد به حفاظت اضافه شار (چکیده)
36 - تلفیق برداشت های ژئوفیزیکی و مطالعات زیر سطحی منطقه رودگز، جنوب شرق گناباد (چکیده)
37 - بررسی اثر هندسه ورودی در جریان آرام داخل لوله افقی مدور تحت انتقال حرارت جابجایی آمیخته (چکیده)
38 - مروری بر تأثیر خواص رئولوژیکی پلیمر‌ها در ساخت غشا‌های الیاف تو‌خالی (چکیده)
39 - تحلیل مشخصات عملکردی کنترل کننده شارش توان گردان(RPFC) (مطالعه موردی: خط 400 کیلو ولت خراسان به سمنان) (چکیده)
40 - بهبود قابلیت اطمینان با استفاده RPFC در شبکه های قدرت ترکیبی (چکیده)
41 - بکارگیری مدل سازی الگوریتم ژنتیک - شبکه عصبی مصنوعی جهت پیشگویی شار تراوه، درصد دفع کلرید سدیم و مقاومت هیدرولیکی کل در فرآیند نانوفیلتراسیون (چکیده)
42 - ارئه ی مدل شبکه ی متابولیکی میکروارگانیسم سودوموناس ائروجینوزا برای کاربرد در پیل های سوختی میکروبی (چکیده)
43 - اثر فشار و دما بر رفتار شار و گرفتگی نانوفیلتراسیون آب پرس تفاله چغندر قند (چکیده)
44 - بررسی آزمایشگا هی جریان سیال در جابجایی آزاد صفحه تخت قائم با شار حرارتی ثابت به روشٍ سرعت سنجی از تصو یر ذرات (چکیده)
45 - اثر پارامترهای عملیاتی و غلظت خوراک بر رفتار شار و گرفتگی نانوفیلتراسیون فاضلاب حاصل از احیاء ستون های رنگبری صنعت قند (چکیده)
46 - بهینه سازی یکنواختی آهنگ فعالسازی در فانتوم آب در دستگاه IVNAA (چکیده)
47 - انتخاب طیف فرودی جهت افزایش یکنواختی توزیع عمقی نوترون حرارتی در فانتوم مکعب آب (چکیده)
48 - تاثیر حفاظ گاما بر طیف انرژی و شار کل گاما و شار نوترون های حرارتی در دستگاه IVNAA (چکیده)
49 - تعدیل وردشی شبکه در حل معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزیی دوبعدی (چکیده)
50 - بررسی پتانسیل نانوسیال به عنوان سیال عامل خنک کننده در نیروگاه های هسته ای (چکیده)
51 - پپتانسیل تصفیه شربت خام چغندر قند به روش میکروفیلتراسیون (چکیده)
52 - بهبود کارایی فرآیند تصفیه و رنگبری تراوه میکروفیلتراسیون شربت خام چغندر قند به روش اولترافیلتراسیون (چکیده)
53 - تاثیر درصد چربی بر کارایی دینامیکی فرآیند اولترافیلتراسیون شیر (چکیده)
54 - تاثیر متغیرهای عملیاتی بر شاخص های کارایی فرآیند میکروفیلتراسیون شربت خام چغندر (چکیده)
55 - تأثیر پارامترهای عملیاتی برکارایی فرایند اولترافیلتراسیون شربت رقیق چغندرقند (چکیده)
56 - بررسی اثر دمای فرآیند بر کارایی اولترافیلتراسیون شیر (چکیده)
57 - بررسی کارایی روشهای میکروفیلتراسیون و میکرواولترافیلتراسیون در تصفیه و رنگبری شربت خام چغندرقند (چکیده)
58 - تخمين حركت با استفاده از تبديل معادلات بازگشتي شار نوري به صورت غيربازگشتي (چکیده)