بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: محمدجواد مهدوی


موارد یافت شده: 48

1 - ارزیابی محتوای دستور در منابع آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان بر پایه رویکرد دستور اموزشی (چکیده)
2 - کارکرد ضرب المثل در فضاسازی های داستانی (چکیده)
3 - اسکاز در داستان های ذهنِ حسین سناپور (چکیده)
4 - مقایسه قدرت دو شخصیت محوری در رمان اتش بدون دود( با استفاده از نظریه نابرابری قدرت در دیالوگ فرکلاف و مدل مایکل شورت (چکیده)
5 - تحلیل نامه های مسعود غزنوی به خوارزمشاه بر اساس نظریه کنش گفتار (چکیده)
6 - نقد و تحلیل مجلدات هشتم، نهم و دهم از تاریخ ادبیّات کودکان ایران (چکیده)
7 - بررسی ارتباط گفتمان قدرت با شخصیت نافرمان در فراداستان فارسی (چکیده)
8 - بررسی تطبیقی الگوی کانونی سازی نمایشنامه های لیلی و مجنون و مجنون لیلی (چکیده)
9 - تأثیرپذیری نحوی شعر منثور معاصر از شعر ترجمه (چکیده)
10 - ردّ پای اسطوره در سروده های یوسف الخال (چکیده)
11 - نگاهی انتقادی به وام‌گیری اصطلاحات دستور زبان فارسی از صرف و نحو عربی (چکیده)
12 - آموزش مفهوم خدا به کودکان در برنامۀ فبک با استفاده از داستان موسی و شبان و بر اساس الگوی وارتنبرگ (چکیده)
13 - بازتاب مولفه‌های معنویت در داستان‌های کودک‌نگاشت مجموعۀ «آفتاب» (چکیده)
14 - فرانظریه توصیفی ادبیات کودک: طبقه بندی و توصیف زمینه های پژوهشی در نظریه ادبیات کودک (چکیده)
15 - بررسی نقش ایدئولوژی سرمایه داری بر رشد اخلاقی و معنوی کودک در رمان ماتیلدا اثر رولد دال (چکیده)
16 - معرفی یک گروه نقشی جدید در نحو زبان فارسی؛ گروه نقشی نکره (چکیده)
17 - کاربرد و کارکرد مثل در مجموعه داستان یکی بود یکی نبود جمال زاده (چکیده)
18 - سبک شناسی مکاتیب سنائی غزنوی، نماینده نثردوره گذار (چکیده)
19 - تاریخچه مختصر دستورنویسی در زبان فارسی (چکیده)
20 - مقایسهٴ دو روایت نوشتهٴ مهدی آذریزدی و کامل کیلانی از داستان «ابوقیر و ابوصیر» هزار و یک شب بر مبنای نظریّهٴ فزون متنیّت (چکیده)
21 - سفر در زمان و جهان‌های موازی در رمان دختری با روبان سفید (چکیده)
22 - بررسی ساختار نحوی نامه‌های سنایی (چکیده)
23 - نقد و بررسی کتاب دستور زبان فارسی بر اساس نظریه ی گروههای خودگردان در دستور وابستگی تألیف دکتر امید طبیب زاده (چکیده)
24 - نقش سنایی در تحول قصیده ی فارسی (چکیده)
25 - استعاره مفهومی رویش در معارف بهاء ولد (چکیده)
26 - بررسی تطبیقی ساختار ترامتنی نمایشنامه های «لیلی و مجنون» و «مجنون لیلی» (چکیده)
27 - تطور استعاره عشق از سنائی تا مولانا (چکیده)
28 - رباعی- مستزاد؛ پیدایش و سرایندگان (چکیده)
29 - شیوه های شخصیت پردازی نظامی گنجوی با تکیه بر سه شخصیت خسرو، بهرام و اسکندر (چکیده)
30 - نقش سفینه خوشگو در انشعاب شاعران طرز خیال هندی (چکیده)
31 - تحلیل شناختی استعاره های عشق در غزلیات سنائی (چکیده)
32 - انعکاس داستان آفرینش آدم / انسان در برخی از متون ادب عرفانی فارسی (تا قرن نهم) (چکیده)
33 - نقدی بر کاربرد آمار در پژوهشهای ادبی با معرفی نرم افزار SPSS (چکیده)
34 - طرح متن جامع غزلیات سنایی (چکیده)
35 - نزار قبانی، تنها، «شاعر زن» نیست (بررسی اشعار سیاسی قبانی) (چکیده)
36 - بررسی تطبیقی داستان پادشاه جهود در مثنوی و متون تفسیری پیش از آن (چکیده)
37 - ارزیابی جایگاه مغولان و ایرانیان در شهنشاه‌ نامه احمد تبریزی (چکیده)
38 - رسایل محتشم کاشانی: ژانری ناشناخته (چکیده)
39 - ترجمه افعال دو مفعولی و سه مفعولی عربی در فارسی (چکیده)
40 - بررسی چهره آنیما در هفت خان اسفندیار (چکیده)
41 - مقایسة شعر فردوسی و دقیقی در شاهنامه بر اساس عوامل انسجام متنی از دیدگاه زبان‌شناسی نقش‌گرا (چکیده)
42 - آسیب شناسی دوره های فارسی آموزی و دانش افزایی زبان فارسی و ارائه چند راهکار (چکیده)
43 - کرامات رضوی (چکیده)
44 - ترجمه افعال دو مفعولی و سه مفعولی عربی در فارسی (چکیده)
45 - سلسله مراتب وجود در برخی آثار ادب عرفانی فارسی (تا سده 9 ق) (چکیده)
46 - هبوط در ادبیات عرفانی فارسی (چکیده)
47 - آفرینش از آب در آثار ادب عرفانی فارسی (چکیده)
48 - نقش توانایی تعبیر خواب در به صدارت رسیدن یوسف و بزرگمهر (چکیده)