بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: خبر


موارد یافت شده: 60

1 - واکاوی قاعدۀ تبعیض در حجیت (چکیده)
2 - شناسایی استراتژی های تبدیل منابع دیپلماسی ورزشی به برآمدهای مطلوب سیاسی از منظر خبرگان بین المللی (چکیده)
3 - تعیین جایگاه صلح بین المللی در مدل دیپلماسی ورزشی (چکیده)
4 - شناسایی الگوهای ذهنی خبرگان از مصرف‏ کنندگان برندهای مقلد و جعلی محصولات ورزشی (چکیده)
5 - مدلسازی پیش بینی وجه نقد آتی (چکیده)
6 - بررسی روش معناشناسی صفات خبری در کتاب التوحید ابن خزیمه، استدلال‌ها، تحلیل‌ها و نقد آنها (چکیده)
7 - بررسی رابطه ویژگی‌های کمیته حسابرسی و حق‌الزحمه خدمات حسابرسی (چکیده)
8 - چگونگی مواجهه شیخ طوسی با گفتمان مفید و مرتضی در مسئله «حجیت خبر واحد» (چکیده)
9 - بازخوانی ادله متنی حجیت خبر واحد در پرتوی سیره عقلا (چکیده)
10 - تخمین خصوصیات رطوبتی خاک در مقیاس حوضه آبریز، به عنوان متغیرهای ورودی مدل سازی هیدرولوژیکی با استفاده از نقشه های کوچک مقیاس خاکشناسی (چکیده)
11 - آنالیز کمی امنیت غذایی در استان خراسان رضوی بر مبنای تولید سیب زمینی (چکیده)
12 - آنالیز کمّی امنیت غذایی در استان خراسان رضوی بر مبنای تولید سیب زمینی (چکیده)
13 - تحلیل‬ معنایی‬ حدیث‬ امرنا‬ صعب‬ ‫و مستصعب‬ (چکیده)
14 - مقایسه اولین آگهی های بازرگانی و مصاحبه های خبری مطبوعاتی با انواع معاصر (چکیده)
15 - تحلیلی بر حجیت خبر ثقه در موضوعات با تأکید بر دیدگاه سید احمد خوانساری (چکیده)
16 - آر اس اس (RSS ) چیست و چه کاربردی می تواند داشته باشد (چکیده)
17 - حاکمیت پارادایم «عدم حجیت اخبار آحاد» بر گفتمان فقهای شیعی سده 5-7 (چکیده)
18 - پژوهشی درباب حجیت خبر واحد در امور مهمه (چکیده)
19 - تحلیل رفتار خرید مصرف کننده نسبت به برندهای - خارجی پوشاک ورزشی (چکیده)
20 - بررسی بازنمایی یک‌سویه و جانبدارانه تحولات سوریه در منابع خبری غرب (چکیده)
21 - زمان بندی اعلام سود فصلی، نوع خبر سود و دقت پیش بینی سود (چکیده)
22 - کاربرد سیستم های خبره درتعیین اسکلت ساختمان های بلند مرتبه (چکیده)
23 - بررسی سیستم خبره فازی در جهت انتخاب نوع سیستم ساختمانی و تعیین پیکربندی ساختمان (چکیده)
24 - تحلیل سود- هزینه‌ی ریسک امنیتی با استفاده از شبکه‌های تصمیم بیزی (چکیده)
25 - فاعل بی آوا در ساخت های خبری و التزامی زبان فارسی (چکیده)
26 - بررسی ویژگی های نشانداری در جمله های خبری زبان فارسی (چکیده)
27 - مقایسه رفتار خرید مصرفکنندگان نسبت به برندهای خارجی در مقابل برندهای داخلی پوشاک ورزشی (چکیده)
28 - طراحی سیستم خبره جهت پیشبینی رفتار مشتری برمبنای بخشبندی مشتریان (مطالعه موردی : شرکت صنایع چوب و فلز تولیکا) (چکیده)
29 - ارائه یک سیستم خبره روانشناسی برای سنجش میزان استرس افراد (چکیده)
30 - تجزیه و تحلیل وضعیت همسویی سیاست امنیت اطلاعات با برنامه سیستمهای اطلاعات استراتژیک دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
31 - نقش خبرگان محلی در جلب مشارکت مردم در فرایند پایدار روستایی (چکیده)
32 - ایجاد یک سیستم خبره به منظور شناسایی مدل مناسب برای پیش‌بینی سری‌های زمانی (چکیده)
33 - ایجاز:یک سامانه عملیاتی برای خلاصه‌سازی تک‌سندی متون خبری فارسی (چکیده)
34 - قاعده آموزی: شیوه ای جدید در آموزش صیغه افعال زبان انگلیسی به فارسی زبانان بر پایه اصول زبانشناسی (چکیده)
35 - پژوهشی فقهی در مالیت و مالکیت خبر در رسانه های جمعی و حقوق ناشی از آن (چکیده)
36 - بررسی خبر واحد در فقه ابن ادریس (چکیده)
37 - سبک شناسی خطاب های خداوند به پیامبر اکرم (ص) (چکیده)
38 - حکم روایت صحابه از اسباب نزول (چکیده)
39 - ایجاد یک سیستم خبره به منظور شناسایی مدل مناسب برای پیش بینی سریهای زمانی (چکیده)
40 - مقایسه مدلهای شبکه عصبی مصنوعی ، ANFIS و رگرسیونی در برآورد سطح ایستابی آبخوان دشت نیشابور (چکیده)
41 - بررسی نقش واسط متغیر خودسودمندی بین تاکتیک‌ جامعه-پذیری نهادی ومتغیرهای خبرگی کاری و تمایل به ماندن (چکیده)
42 - مسأله‌ی زن در نگرش خبرگان قانون اساسی (چکیده)
43 - فراتحلیلِ مضمونِ دوستی/ دوستانِ سیاست خارجی در مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی (چکیده)
44 - کاوشی در حقوق خبرنگار از منظر فقه امامیه (چکیده)
45 - شناسایی عوامل بحرانی موفقیت و شکست پروژه های استقرار سیستم مدیریت کیفیت در خدمات (چکیده)
46 - عوامل بحرانی موفقیت و شکست پروژه های استقرار سیستم مدیریت کیفیت (ISO 9000) در بخش خدمات (چکیده)
47 - مفهوم آزادی در نگرش خبرگان قانون اساسی (چکیده)
48 - نگاهی مقایسه ای به مساله بازنگری قانون اساسی: خبرگان 1358 و شورای بازنگری 1368 (چکیده)
49 - تحلیل گفتمان مفهوم صدور انقلاب از منظر خبرگان قانون اساسی (چکیده)
50 - اندازه گیری میزان تاثیر فرایندها و پروژه های یک شرکت بر شاخص رضایت مشتری (چکیده)
51 - شالوده شکنی انترناسیونالیسم اسلامی در نگرش خبرگان قانون اساسی (چکیده)
52 - مفهوم قلمرو در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (چکیده)
53 - شالوده شکنی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (چکیده)
54 - مفهوم عدالت در نگرش مجلس خبرگان قانون اساسی (چکیده)
55 - قومیت در نگرش خبرگان قانون اساسی (چکیده)
56 - تاریخ شفاهی تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (چکیده)
57 - ارایه یک بستر مبتنی بر عامل برای توسعه سیستمهای خبره توزیع شده (چکیده)
58 - ویژگی های سیاست خارجی انقلابی از دیدگاه خبرگان قانون اساسی (چکیده)
59 - جمله‌های خبری و بررسی صدق و کذب آن در زبان و ادبیات (چکیده)
60 - ارایه یک بستر مبتنی بر عامل برای توسعه سیستمهای خبره توزیع شده (چکیده)