بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: آرش دوراندیش


موارد یافت شده: 84

1 - A Hybrid Meta-Heuristic for a Bi-Objective Stochastic Optimization of Urban Water Supply System (چکیده)
2 - شناسایی مولفه‌های اثرگذار بر سهم مواد‌غذایی در مخارج خانوارهای شهری و روستایی در ایران (چکیده)
3 - بررسی عوامل مؤثر بر تمایل کشاورزان افغانستان به تداوم کشت زعفران (مطالعه موردی: استان هرات) (چکیده)
4 - The Relation Between Property Rights, Farm Size and Technical Efficiency for the Developing Countries\' Agricultural Sector (چکیده)
5 - پیامدهای تغییر اقلیم بر بازار محصولات کشاورزی (چکیده)
6 - بررسی عوامل موثر بر قیمت آرد و نان در صورت اجرای سیاست آزاد سازی قیمت در حوزه آرد و نان (چکیده)
7 - سنجش نگرش کشاورزان نسبت به کشاورزی پایدار و تأثیر آن بر بهره‌وری کل عوامل تولید؛ مطالعه موردی کشت‌بوم‌های زعفران شهرستان گناباد (چکیده)
8 - بررسی عوامل اثرگذار بر مصرف کودهای شیمیایی در مزارع زعفران (مطالعه موردی: شهرستان گناباد) (چکیده)
9 - اثرات تغییر اقلیم بر الگوی کشت محصولات زراعی (مورد مطالعه: دشت مشهد) (چکیده)
10 - تحلیل اقتصادی و بررسی عوامل موثر بر ناکارایی مزارع زعفران شهرستان گناباد (چکیده)
11 - بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت باغداران سیب برای بیمه شاخص آب و هوایی در شهرستان دماوند (چکیده)
12 - شناسایی تأثیر متقابل بین مکانیزاسیون و اشتغال‌زایی در بخش کشاورزی - مطالعه موردی استان خراسان رضوی- (چکیده)
13 - Weather-Based Index Insurance Pricing- Canonical Vine Copula Function Approach (چکیده)
14 - اثر آزادسازی تجاری بر تولید، مصرف و تجارت برنج (چکیده)
15 - بررسی آثار و تبعات اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در حوزه های آرد و نان و گندم (چکیده)
16 - بررسی نقش تحریم‌های تجاری و بحران اقتصادی جهانی بر صادرات زعفران ایران (چکیده)
17 - طراحی الگوی بهینه زراعی تحت شرایط ریسک در استان گلستان (چکیده)
18 - بررسی عامل‌های مؤثر بر عملکرد محصول‌های راهبردی کشاورزی (گندم و جو)در استان خراسان‌ رضوی (چکیده)
19 - بررسی اثر یارانه نقدی بر رفاه خانوارهای روستایی استان خراسان رضوی (چکیده)
20 - تعیین حق بیمه شاخص آب و هوایی و تابع غرامت آن برای محصول سیب در شهرستان دماوند: کاربرد انواع مختلف مفصل‌های بیضوی و ارشمیدسی (چکیده)
21 - Efficiency and Sustainability of Silage Corn Production by Data Envelopment Analysis and Multi -Functional Ecological Footprint: Evidence from Sarayan County,Iran (چکیده)
22 - بررسی مزیت نسبی صادرات آلوی کشورهای عمده تولیدکننده آلو (چکیده)
23 - اثر محدودیت عرضه آب کشاورزی بر الگوی کشت زراعی شهرستان چناران (کاربرد برنامه ریزی فازی چند هدفه با تابع عضویت غیرخطی) (چکیده)
24 - رتبه بندی عوامل مؤثر بر بسته بندی زعفران از دید مصرف کنندگان (چکیده)
25 - ارزیابی مدل های هیبرید در پیش بینی بازده نقدی سهام شرکت های کشاورزی (چکیده)
26 - Agricultural Insurance and Intensification Investment: Case Study of Khorasan Razavi Province (چکیده)
27 - ارائه برنامه بهینه کشت و تحلیل سربهسر برای کشاورزان به کمک رهیافت حداکثر بینظمی (مطالعه موردی: منطقه نظرآباد استان البرز) (چکیده)
28 - بررسی علل عدم تقاضای بیمه محصولات کشاورزی از جانب کشاورزان مطالعه موردی: روستای زشک-استان خراسان رضوی- (چکیده)
29 - شناسایی عوامل اقتصادی و اقلیمی اثرگذار بر ارزش افزوده بخش کشاورزی ایران (چکیده)
30 - اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر تأخیر یا عدم بازپرداخت تسهیلات اعطایی بانک کشاورزی به کشاورزان (چکیده)
31 - تحلیل آثار قیمت تضمینی گندم بر میزان تولید آن در ایران (چکیده)
32 - بررسی عوامل مؤثر بر مصرف آبزیان در شهر مشهد: (مقایسه الگوهای هاردل دوگانه و دومرحله‌ای هکمن) (چکیده)
33 - تعیین الگوی بهینه زراعی شهرستان اسفراین (کاربرد برنامه ریزی فازی با ارزش بازه ای بر اساس برش های آلفای نامحدود) (چکیده)
34 - بررسی تطبیقی حاشیه خرده فروشی و کارایی بازارهای میوه و تره بار شهرداری و شهری (مطالعه موردی شهرستان مشهد) (چکیده)
35 - تحلیل مشارکت مالی کشاورزان برای کاهش اثرات سوء زیست محیطی نهاده های شیمیایی کشاورزی (مطالعه موردی حوضه آبخیز رودخانه کشف رود) (چکیده)
36 - گزینش الگوی بهینه زراعی پایدار با تاکید بر محدودیت منابع آبی (مطالعه موردی: شهرستان کوزران در استان کرمانشاه) (چکیده)
37 - بررسی تاثیر یارانه نقدی بر امنیت غذایی خانوارهای روستایی (چکیده)
38 - پیش‌بینی تقاضای انواع گوشت در مناطق شهری ایران با استفاده از رهیافت الگوریتم ژنتیک (چکیده)
39 - جایگاه زعفران ارگانیک در سبد مصرفی آتی خانوارها و عوامل موثر برآن (چکیده)
40 - بررسی اثر سرریز نوسانات نرخ ارز بر شاخص صنایع کشاورزی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار (چکیده)
41 - بررسی تاثیر مجاورت بر انتقال قیمت گوشت مرغ در استانهای منتخب کاربردی از الگوی رگرسیون فضایی (چکیده)
42 - بررسی اثر صادرات بر رشد اقتصادی، زیربنای توسعه پایدار (چکیده)
43 - کاربرد برنامه ریزی فازی با رهیافت بازه ای در تعیین الگوی بهینه کشت شهرستان اسفراین (چکیده)
44 - ﺑﺮآورد ارزش اﻗﺘﺼﺎدی آب ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رﻫﻴﺎﻓﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی رﻳﺎﺿﻲ ﻣﺜﺒﺖ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻗﻮﭼﺎن (چکیده)
45 - برآورد ارزش اقتصادی آب با استفاده از رهیافت برنامه­ ریزی ریاضی مثبت در شهرستان قوچان (چکیده)
46 - بررسی الگوی انتقال مکانی قیمت زعفران در استان های ایران (چکیده)
47 - تعیین الگوی بهینه کشت در مقیاس محلی با هدف کاهش تخریب اراضی با استفاده از مدل برنامه‌ریزی خطی (مطالعه‌ی موردی: منطقه‌ی روئین، استان خراسان شمالی) (چکیده)
48 - بررسی امکان استفاده از کربن‌ آلی خاک به عنوان شاخصی برای تصمیم‌سازی درباره تغییر کاربری‌ اراضی (چکیده)
49 - بررسی نقشه تجاری کشمش صادراتی ایران براساس شاخصهای مزیت نسبی (چکیده)
50 - تعیین الگوی بهینه کشت با هدف تولید محصولات زراعی ارگانیک به کمک رهیافت برنامه ریزی آرمانی ترتیبی توسعه یافته(ELGP)، (مطالعه موردی: شهرستان گرگان) (چکیده)
51 - برآورد کارایی فنی چندمحصولی گاوداری های شیری استان خراسان شمالی (کاربرد تابع تولید مرزی تصادفی و تابع تولید مرزی فاصله ای تصادفی) (چکیده)
52 - تعیین معیارهای ارزیابی اراضی به منظور شناسایی اراضی مناسب کشت محصولات دیم منطقه روئین، خراسان شمالی (چکیده)
53 - شناسایی عوامل موثر بر استفاده از ظرفیت تولیدی صنایع غذایی و آشامیدنی (چکیده)
54 - Price Transmission Analysis in Chicken Iran Market (چکیده)
55 - بررسی عوامل مؤثر بر قیمت ذرت در بورس کالای ایران (چکیده)
56 - نقش و عمل کرد بازار کالای ایران در تعیین قیمت محصولات کشاورزی با به کارگیری تحلیل فرآیند شبکه (ANP) (چکیده)
57 - بررسی عوامل موثر بر سرمایه گذاری خالص تحت انتظارات عقلایی در ایران (چکیده)
58 - بررسی کارآیی فنی تولیدکنندگان زرشک در استان خراسان جنوبی (چکیده)
59 - تاثیر درازمدت دیم‌کاری بر میزان کربن آلی خاک در منطقه روئین، شمال شرق ایران (چکیده)
60 - بررسی روند تولید و تجارت پنبه و ساختار بازار جهانی این محصول (چکیده)
61 - بهینه سازی سرمایه گذاری در ماشینهای کشاورزی با استفاده از مدل برنامه ریزی خطی (چکیده)
62 - بررسی عرضه ی خوراک دام و طیور برای کفایت عرضه ی مواد پروتیینی حیوانی در ایران (چکیده)
63 - تعیین الگوی کشت تحت سه استراتژی اقتصادی،اجتماعی و زیست محیطی باکاربرد الگوریتم ژنتیک (مطالعه موردی مشهد) (چکیده)
64 - بررسی کارایی تخصیصی و فنی کشاورزان تحت پوشش بیمه (مطالعه موردی: جوکاران استان خراسان رضوی) (چکیده)
65 - بررسی عوامل کیفی موثر بر قیمت زرشک (چکیده)
66 - تحلیل ساختار بازار بین المللی بادام و چالشهای فراروی توسعه صادرات ایران (چکیده)
67 - تحلیل بازار بین المللی انار و چالشهای فراروی توسعه صادرات ایران (چکیده)
68 - بررسی و تعیین الگوی بهینه کشت محصولات زراعی مزرعه نمونه خضری (چکیده)
69 - بررسی آثار ترکیب بهینه ابزارهای سیاستی بر مصرف‌کنندگان نان در گروه‌های مختلف درآمدی (چکیده)
70 - پیامدهای رفاهی سیاستهای کشاورزی در بازار گندم و نان (چکیده)
71 - الگوی انتقال قیمت در بازار تخم مرغ ایران (چکیده)
72 - تحلیلی ساختار بازار و اثر انتقال قیمت بر حاشیه بازاریابی در صنعت گوشت گاو کشور (چکیده)
73 - الگوی آستانه‌ای انتقال قیمت‌ در بازار گوشت مرغ ایران (چکیده)
74 - الگوی انتقال قیمت پسته ایران در بازار جهانی (چکیده)
75 - مقایسه عوامل تولید برنج در مناطق عمده کشت: کاربرد شاخص ترنکویست-تیل (چکیده)
76 - ارزیابی درونی گروه اقتصاد کساورزی دانشگاه تهران (چکیده)
77 - چالشها و موانع فراروی بیمه کشاورزی (چکیده)
78 - بررسی بازاریابی خرما در ایران (مطالعه موردی شهرستان بم) (چکیده)
79 - تحلیل ساختار بازار و اثر انتقال قیمت بر حاشیه بازاریابی در صنعت شیر ایران (چکیده)
80 - ارزیابی سیاست تنظیم بازار گوشت مرغ در ایران (چکیده)
81 - بررسی منطقی بودن خرماکاران بم در استفاده از نهاده‌های تولید (چکیده)
82 - ارزیابی سیاستهای حمایتی دولت در بازار گندم ایران (چکیده)
83 - الگوی انتقال قیمت در صنعت گوشت گاو ایران (چکیده)
84 - بررسی بازاریابی خرما: مطالعه موردی بم (چکیده)